Valikko Sulje

Insuliiniresistenssi – kaikkien elintasosairauksien äiti, osa 1

Kirjoittaja: Ari Kaihola

Ari Kaihola on ahkeroinut insuliiniresistenssin parissa. Aika monessa osakirjoituksessa Ari tutustuttaa meidät tähän kaikkien elintasosairauksien äitiin. Ensimmäisessä osassa selvitellään insuliiniresistenssiä koskevien tutkimusten historiaa ja nykypäivää. Toisessa osassa lauotaan elintasosairauksien lähtölaukaus ja kolmannessa osassa sairauksien läpikäynti insuliiniresistenssin näkökulmasta varsinaisesti alkaa (kihti, tuki- ja liikuntaelinten sairaudet, hedelmättömyys, PCOS ja mielenterveyden häiriöt). Neljännessä osassa tarkastellaan kuolinsyytilastojen kärjessä olevia sairauksia (verenkiertoelinten sairaudet, syöpäsairaudet, dementia ja Alzheimer) ja viidennessä osassa koemme insuliiniresistenssin huipentuman (tyypin-2-diabetes). Kuudennessa osassa länsimainen ruokavalio on luupin alla. Seitsemännessä osassa on älliä tarjolla: liikuntaa, lepoa ja lääkkeitä. Kahdeksannessa ja näillä näkymin viimeisessä osassa hän tarkastelee insuliiniresistenssin aiheuttamia kustannuksia.

 

insuliiniresistenssi_1

Kuva koottu Kraftin ja Reavenin tutkimuksiin nojautuen. 

Lyhenteiden selityksiä:

TULE = Tuki- ja Liikuntaelinten sairaudet
TOFI = Thin Outside Fat Inside
PCOS = Polycystic Ovary Syndrom

Historiaa ja kuka kukin on

Insuliiniresistenssi, metabolinen oireyhtymä, syndrome X – kaikki luetellut määritteet tarkoittavat jokseenkin samaa asiaa. Gerald M. Reaven toi oireyhtymän yleiseen tietoisuuteen vuonna 1988, jolloin hän käytti siitä nimeä syndrome X. Sittemmin sama asia on tunnettu metabolisena oireyhtymänä, joka määritellään useiden eri aineenvaihdunnallisten oireiden esiintymisenä samaan aikaan (Wikipedia).

Asiaa oli jo tuota ennen tutkittu n. 50 vuotta ja jo hyvin varhaisessa vaiheessa alkoi olla selvää, että insuliinin puutteellisella toiminnalla oli yhteys myös sydän- ja verisuonisairauksiin, syöpään, korkeaan verenpaineeseen ja moniin muihin ”elintasosairauksiin”.

Hyvä historiakuvaus löytyy dokumentista: Why Syndrome X? Historical Perspective From Harold Himsworth to the Insulin Resistance Syndrome

insuliiniresistenssi_2

Muita insuliiniresistenssin tutkijoita

Gerald Reavenia voi täydellä syyllä tituleerata syndrom X:n isäksi, mutta hän ei ollut ainoa tutkija, joka kiinnitti huomion insuliinin toimintaan ja siihen liittyviin elintasosairauksiin. Toinen merkittävä, vaikkakin suurelle yleisölle tuntemattomampi henkilö on Joseph R. Kraft, joka on kirjoittanut kirjan Diabetes Epidemic and You. Molemmat herrat ovat vielä elossa ja iältään nyt n. 9-kymppisiä.

Kraftin työstä saa parhaiten käsityksen joko lukemalla tuon em. kirjan tai lyhyen katsauksen hänen teorioistaan täältä (kannattaa lukea myös Dr. Stoutin kirjoitus).

Kraftin lausuma

”Sydän- ja verisuonisairautta potevia henkilöitä, joilla ei ole todettu diabetesta, ei yksinkertaisesti ole vielä diagnosoitu”

kiteyttää hyvin hänen ajatuksensa insuliiniresistenssin ja elintasosairauksien yhteydestä.

Katsaus Dr. Kraftin tutkimuksiin

Alla kirjan Diabetes Epidemic and You tietojen perusteella laadittu taulukko, johon on lisätty Suomessa käytetyt mittausarvot (mmol/L) ja ADA luokitukset ADA = American Diabetes Association. Suomessahan esidiabetes alkaa vieläkin vasta 6 mmol/L ylittävillä arvoilla.

Taulukko kertoo pystysarakkeissa kuinka monta % väestöstä asettuu tietyn paastoverensokeritason alle (Normaali) ja kuinka suuri %-osuus heistä on oikeasti Esidiabeetikkoja tai Diabeetikkoja kun heille tehdään Kraftin sokerirasituskoe ja mitataan insuliinitasot. Esimerkiksi 40%:lla suomalaisten raja-arvojen mukaan täysin terveellä veren sokerilla 6.0 varustelulla henkilöllä on oikeasti diabetes! Ja vain 16% on niitä, joilla ei ole minkään tasoista diabetesta!

insuliiniresistenssi_3
Sarakkeet
Paasto-VS = alle raja-arvon olevien henkilöiden määrä paastoverensokerimittauksen mukaan.
Esidiabetes = Kraftin mittarin mukaan niiden henkilöiden määrä, joilla on todellisuudessa joko esidiabetes tai diabetes
Diabetes = Kraftin mittarin mukaan todellisuudessa diabetesta sairastavien henkilöiden määrä

Tiedot perustuvat 25 v aikana yli 14000 sokerirasituskokeesta tehtyihin havaintoihin (täydennettynä insuliinimittauksilla), joilla saadaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tieto henkilön heikentyneestä sokeriaineenvaihdunnasta, huomattavasti aikaisemmin kuin pelkällä paastosokerin mittauksella. Tällöin olisi vielä mahdollista estää elintasosairauksien puhkeaminen.

insuliiniresistenssi_4

Kraftin havaitsemat rajat diabetekselle käyvät ihmeen hyvin yhteen Gerald M. Reavenin tutkimuksessa Insulin Resistance as a Predictor of Age-Related Diseases havaitsemaan elintasosairauksien korrelaatioon sokerirasitustulosten kanssa: jos glukoosin määrä on alle 4.4 mmol/L niin sairaudet vähenevät dramaattisesti, käytännössä olemattomiin – huomatkaa Kraftin taulukon Diabetes-sarakkeesta, miten diabetes-% romahtaa myös siellä alle 5.0 mmol/L arvoilla.

Kraft on em. havaintojen ja n. 3000 potilaalle tekemiensä ruumiinavausten perusteella kehitellyt teorian, jonka mukaan esim. sydän- ja verisuonisairaudet eivät ole kolesterolin aiheuttamia, vaan diabeteksen. Vaikka paastoverensokeri on normaali, insuliini on kuitenkin koholla ja tekee tuhojaan taustalla (sarakkeet Esidiabetes ja Diabetes). Tähän on helppo yhtyä, kun katsoo Why Syndrome X? kirjoituksen taulukossa 2 lueteltuja oireita – jo pelkästään endoteelin toiminnan heikkeneminen, veren hyytymistekijöiden negatiiviset muutokset ja ureahapon lisääntyminen riittävät lisäämään sydänkohtauksen riskiä puhumattakaan tulehduksellisista ja munuaisten toimintaan liittyvistä muutoksista!

Uuden polven edustajat

On mukava havaita, että insuliiniresistenssin tutkimus ei mene hautaan näiden veteraanien mukana, vaan myös uusi lääkäri-tutkija sukupolvi on paneutunut samaan asiaan ja luo uusia näkökulmia. Nykytutkijoista yksi kärkinimi on kanadalainen Jason Fung. Hän on kirjoittanut laajasti T2-diabeteksesta ja sen parantamisesta ilman lääkkeitä omalla sivustollaan täällä.

Hän esittää myös mielenkiintoisen uuden teorian insuliiniresistenssistä: hänen mukaansa myös T2-diabeetikon insuliinireseptorit toimivat normaalisti eivätkä ole insuliiniresistenssin syy. Hämmästyttävän yksinkertainen selitys olisikin se, että kaikki kudokset ovat jo niin täynnä glukoosia, että enempää ei soluihin yksinkertaisesti mahdu!

insuliiniresistenssi_5

Tämä sopisi hyvin yhteen myös sen kanssa, että diabeetikoilla syövän esiintyminen on yleisempää kuin muilla: jos solut ovat tupaten täynnä glukoosia, käynnistyy syövän kehittymistä edesauttava hapeton energian tuotto eli fermentoituminen (”sokerin käyminen”) helpommin.

J.Fung on tutkinut myös paaston etuja ja käyttää sitä osana diabeteshoitojaan.

Toinen merkittävä henkilö on eteläafrikkalainen Timothy Noakes. Hän edustaa tutkijoita, jotka ovat itse joutuneet kohtaamaan insuliiniresistenssin – tässä tapauksessa T2-diabeteksen muodossa. Hän oli aikaisemmin hiilihydraattitankkauksen kannattaja urheiluravitsemuksessa ja harrasti itsekin aktiivisesti liikuntaa ja juoksi maratooneja. Liikunnasta huolimatta hän sairastui T2-diabetekseen. Nykyisin hän on kääntänyt kelkkaansa 180 astetta ja puhuu hiilihydraattien vähentämisen puolesta. Hänen onnistui saada diabeteksensa remissioon ruokavalion muutoksella.

Näin tehdessään hän on sattumalta astunut paikallisen ravintoneuvojayhdistyksen (HPCSA, ei aivan vastaa suomalaista Valviraa) varpaille: hän lähetti twiitin, jonka mukaan on sopivaa vierottaa imeväisikäinen LCHF ruokavaliolle. Tästä em. yhdistys pillaistui ja uhkasi viedä Noakesin lääkärin toimiluvan sekä käynnisti häntä vastaan ”oikeudenkäynnin”.

Oikeutta on nyt käyty vuodesta 2014 ja viimeisin kuuleminen on parhaillaan käynnissä (17.-26.10.2016). Koko asia on saanut aivan järjettömät mittasuhteet verrattuna tapahtuman vakavuuteen: ”the hearing had cost millions to date”. Kyseessä näyttäisikin olevan virallisterveellisen linjan arvovalta ja siksi ei voida puhua oikeudenkäynnistä, vaan pikemminkin inkvisitiosta. Ravitsemuksesta ja terveysasioista kiinnostunut yleisö maailmanlaajuisesti seuraa Etelä-Afrikan tapahtumia.

Parhaassa tapauksessa tuosta teatterista poikii yleismaailmallinen tietoisuus insuliiniresistenssin vaaroista ja eri maiden ravitsemusneuvottelukunnat muuttavat ohjeistustaan insuliiniresistenssiä ennaltaehkäisevään suuntaan. Toivotaan ainakin.

Tässä osassa käytiin läpi insuliiniresistenssin taustaa ja historiaa sekä merkittävimpiä tutkimusten/teorioiden esittäjiä.

Seuraavissa osissa lähdetään perkaamaan pyramidin sisältämiä sairauksia aknesta ylöspäin ja viimeisenä pureudutaan pyramidin alimpaan kerrokseen sekä selvitellään insuliiniresistenssin aiheuttamia suoria ja välillisiä kustannuksia Suomen terveydenhuollolle.

Ari on tullut tutuksi useiden vieraskirjoitusten myötä.

 

arikAri Kaihola

Kirjoittaja on yli 15 v harrastanut terveysasioiden tutkimista ja opiskelua omatoimisesti tavoitteena tieteellisten havaintojen hyödyntäminen oman terveyden ylläpitoon. Tärkeintä terveyden hoitoa on ennaltaehkäisy ja siinä puhdas ravinto. Hippokrateen sanoin – olkoon ruoka lääkkeesi ja lääke ruokasi.

 

22 Comments

 1. Paluuviite:Insuliiniresistenssi – kaikkien elintasosairauksien äiti, osa 4 - Turpaduunari

 2. Paluuviite:Insuliiniresistenssi – kaikkien elintasosairauksien äiti, osa 6 - Turpaduunari

 3. Paluuviite:Insuliiniresistenssi – kaikkien elintasosairauksien äiti, osa 5 - Turpaduunari

 4. Paluuviite:Kalsiumin rooli sairauksissa - Turpaduunari

 5. Paluuviite:LCHF elämäntapana - Turpaduunari

 6. Paluuviite:Naccia ei voi patentoida, Osa 2 - Turpaduunari

 7. Paluuviite:Naccia ei voi patentoida, Osa 1 - Turpaduunari

 8. Paluuviite:Kaikilla T2-diabeetikoilla on insuliiniresistenssi - Turpaduunari

 9. Paluuviite:The Widowmaker - leskentekijä - kannattaa katsoa! - Turpaduunari

 10. Paluuviite:Insuliinista ja sokeritaudista vielä kerran - Turpaduunari

 11. Paluuviite:Miten niin konsensus?! - Turpaduunari

 12. Paluuviite:Insuliiniresistenssi – kaikkien elintasosairauksien äiti, osa 8 | Turpaduunari

 13. Harumi Okuyama

  Dear Ari Kaihola:
  It is nice to see your picture here. I was surprised to find that your sentences here can be automatically translated into Japanese, and I can guess roughly what you are writing in this article.
  Harumi Okuyama

 14. Paluuviite:Sokeri sairastuttaa | Turpaduunari

 15. Paluuviite:Insuliiniresistenssi – kaikkien elintasosairauksien äiti, osa 7 | Turpaduunari

 16. Paluuviite:Insuliiniresistenssi – kaikkien elintasosairauksien äiti, osa 6 | Turpaduunari

 17. Paluuviite:Insuliiniresistenssi – kaikkien elintasosairauksien äiti, osa 5 | Turpaduunari

 18. Paluuviite:Insuliiniresistenssi – kaikkien elintasosairauksien äiti, osa 4 | Turpaduunari

 19. Paluuviite:LCHF elämäntapana | Turpaduunari

 20. Paluuviite:Insuliiniresistenssi – kaikkien elintasosairauksien äiti, osa 3 | Turpaduunari

 21. Paluuviite:Insuliiniresistenssi – kaikkien elintasosairauksien äiti, osa 2 | Turpaduunari

Olisi kiva kuulla kommenttisi!