Valikko Sulje

Rokotteilla syövän kimppuun

Rokotteilla syövän kimppuun

Kirjoittaja: Christer Sundqvist

Hämmennystä ja kiukkua

Kirjoitan tätä syöpäjuttua sekä hämmennyksen että kiukun ilmapiirissä. Olen hämmentynyt sen takia, että erään syöpäpotilaan kertoma tieto saattaa kaikessa yllättävyydessään olla erittäin olennainen palanen siinä palapelissä, jossa pyritään löytämään syöpään tehokasta hoitoa. Kiukkuinen olen sen takia koska tätä syöpärokoteasiaa on niin voimakkaasti vähätelty tiedeyhteisön puolelta ja syöpätutkimuksen rahoituskanavat on ohjattu ihan muualle kuin näihin rokotteisiin. Istahda tukevasti sillä nyt tulee aika hurjaa tietoa, josta Suomessa tiedetään tosi vähän. Olin aika pitkään Petrasäätiön tiedottajana (yksityinen suomalainen syöpäsäätiö) kunnes heiltä loppui rahat ja mielenkiinto minun työtäni kohtaan. Elämä on…

Syy miksi julkaisen tietoa syöpärokotteesta juuri nyt, löytyy uunituoreesta tutkimuksesta rokotusrintamalla, joka vaikuttaa todella lupaavalta.


Kokemuksia syöpärokotteesta Suomessa

Minuun otti yhteyttä nais­potilas, joka oli nuorempana saanut syöpänsä häviämään ja pysymään poissa monen monta vuotta. Nyt toi­senlainen syöpä oli uusiutunut ja hän halusi tietää PESHLA-elämäntavasta kaiken. Kerrottuani hänelle pe­rus­tiedot tästä elä­män­ta­vasta ja oh­jat­tu­ani hänet koke­mus­asian­tun­ti­jan pu­heille (PESHLA-ryh­män jäsen) aloin itse selvittää hänen mai­nit­se­maansa syöpähoitoa hieman tar­kem­min.

Hän oli saanut dosentti Thomas Tallbergilta hyvin poikkeuksellista syövänhoitoa rokotteen muodossa. Nyt tullaan jännän äärelle. Lue ja ihmettele minun kanssani ensin Tallbergin im­muu­nihoitoja, johon silloinen lääkärikunta ja tiedeyhteisö suhtautui perisuomalaiseen tyyliin halveksuvasti, ja lue sitten mitä maailmalla tapahtuu.

Dosentti Tallbergin nerokas syövän hoitojärjestelmä

Minuun yhteyttä ottanut syöpäpotilas kertoi intoa puhkuen nuorena saamastaan syöpähoidosta ja arvostamani lääkäri Kaarlo Jaakkola kertoo kirjassaan “Hengitystiet kuntoon ravitsemushoidolla” (Mividata, 2016) yksityiskohtia edesmenneen immunologian dosentti Thomas Tall­bergin hoitojärjestelmästä ja hänen työryhmänsä tieteellisistä syöpätut­kimuksista.

Dosentti Tallberg otti vastaan syöpäpotilaita Helsingin yli­opis­tol­li­sen sairaalan kirurgisella poliklinikalla 1980-luvulla. Siellä oli tarjolla Tallbergin kehittämää spesifistä im­mu­no­terapiaa yhdistettynä ravitsemuksen optimointiin. Rokotuksia ja ravinto-ohjeita annettiin levinnyttä munuaissyöpää sairastaville potilaille. Potilaat valikoitiin siten, että joka toinen kriteerit täyttävä potilas otettiin immunoterapiaryhmään rokotuksia saamaan ja joka toinen sai sen aikaisen muun parhaan mahdollisen hoidon. Kyseessä oli seu­ran­ta­tut­ki­mus, joka osoitti, että immunoterapiaa saaneiden ryhmästä 11 potilasta (26,1 %) oli elossa ja hyvässä kunnossa viiden vuoden kuluttua munuaisen pois­to­leik­kauksen jälkeen. Samanaikaisen vertailuryhmän potilaista vain yksi (2,8 %) selvisi viisi vuotta, mutta hän kuoli pian sen jälkeen.

Tallbergin vaihtoehtoiset luonnonlääketieteelliset ajatukset ja varsinkin tämä rokotuksiin perustuva syöpähoito ei kos­kaan saanut täyttä arvostusta ammattikollegojen piirissä. Kuitenkin Tall­bergin palava kiinnostus luoda jotain ihan uutta syöpähoitojen saralla toi lisää elinvuosia mo­nelle niin sanotulle toivottomalle tapaukselle ja antoi toivoa sadoille syöpä­potilaille tilanteissa, joissa perinteiset hoidot olivat tulleet tiensä päähän.

Myöhempinä vuosina Thomas Tallbergin teesit saivat arvostusta ulko­mailla niissä maissa, jotka suhtautuvat avomielisemmin kokonaisvaltaiseen ter­veys­näkemykseen.

Rokotteessa annettiin potilaan omaa syöpäkasvainta

Tallbergin käyttämä immunoterapia tuli koekäyttöön 1970-luvun alussa. Hän tutustui terapiaan huolella ja keksi omaperäisen ratkaisun. Kehittämäänsä rokotetta hän kutsui polymeerirokotteeksi. Potilaan omasta syöpäkasvaimesta otettiin kudosta ja siitä val­mis­tettiin rokote. Rokote ei aiheuttanut haittoja potilaalle. Sen sijaan syöpärokote käynnisti potilaan omat puolustusjärjestelmät mahdollisimman tehokkaiksi tor­ju­maan syöpää. Immuunijärjestelmän herättämänä elimistön oma puolustusjärjestelmä hyökkäsi rokotettuja syöpäsoluja vastaan ja Tallbergin iloksi myös alkuperäinen syöpäkasvain oli kohteena.

Nyt jännä tieto tähän väliin! Mainitsemani naispotilaan kanssa keskustelin rokotuksista ja mainitsin, että pidän Tallbergin ideaa erinomaisena. Jos tähän rokotteeseen vielä saataisiin siirrettyä “myrkkyvaikutus” niin voitaisiin ehkä vielä tehokkaammin poistaa syöpä ja sen mahdollisesti luomat etäpesäkkeet syöpäpotilaan elimistöstä. Lue lisää ja hämmästy!

Tallberg ei ole unohtunut maailmalla

Thomas Tallberg oli edellä aikaansa sillä immuunoterapia on vähitellen muut­tamassa syövän hoitonäkemyksiä. Tois­tetusti on voitu osoittaa, että ih­mis­eli­mis­tön tehokkaat syövän tor­juntamekanismit oikein vi­ri­tet­ty­nä pystyvät pois­ta­maan suuria määriä, jopa satoja grammoja syöpä­kudosta. Tämä muuttaa paitsi syövän hoidon myös muidenkin rappeutumissairauksien hoidon strategioita. Mo­nissa tähän asti hoitotuloksiltaan huonoissa syöpäterapioissa voidaan kokeilla tehokkaiden immunologisten hoitomenetelmien käyttöä. Immunologinen pa­ra­ne­minen on yleensä pitkäaikaista verrattuna sytostaateilla ja sädehoidolla saa­tui­hin vaikutuksiin. Immuunihoidot ovat hyvin kalliita, mikä rajoittaa niiden käyttöönottoa.

Vaikka Suomessa ollaan oltu ehkä jopa oudon hiljaa Tallbergin an­sioista syöpärokotteiden suhteen, menetelmä on saanut kansainvälistä arvostusta. Toukokuussa 1993 Sak­san ja Itävallan syöpälääkäriyhdistykset myönsivät dosentti Tallbergille ar­vos­te­tun Ernst Krokowski -palkinnon, joka myönnetään kahden vuoden välein sel­lai­selle tutkijalle, joka on saavuttanut merkittäviä tuloksia syövän biologisessa hoidossa.

Tässä vielä kiinnostuneille Tallbergin julkaisemat tutkimusraportit:

Tallberg T, Tykkä H, Mahlberg K et al. Active specific immunotherapy with supportive measures in the treatment of palliative nephrectomized, renal adenocarcinoma patients. Eur Urol 11: 233-243, 1985
Tallberg T. Biological cancer treatment based on bio-modulation and active specific immunotherapy. Dtsch Zschr Onkol 26(1): 15-26, 1994
Tallberg T, Kalima T, Halttunen P et al. Postoperative active specific immunotherapy with supportive biomodulating measures in patients suffering from malignant gastric tumours. Tumor Diag Ther 8: 49-53, 1986

Syöpärokotteen parissa on työskennellyt pieniä ja piskuisia tutkijaryhmiä eri puolella maailmaa. Syöpärokotteita on parhaillaankin kehitteillä. Syöpärokotteiden kehittäminen ei kuitenkaan ole ollut helppoa, sillä syöpäsolut voivat koostua monesta erityyppisestä muodosta ja niiden proteiinit eivät välttämättä toimi rokotteissa toivotulla tavalla. Jotkut kehitteillä olevista rokotteista ovat yksittäisille potilaille henkilökohtaisesti räätälöityjä, mikä tarkoittaa, että ne tulevat tavattomaan kalliiksi. Rokotteet räätälöidään yksittäisille potilaille ihan niin kuin Tallberg teki Suomessa aikoinaan. Rokotteessa olevat syöpäsolun osat (erityisesti pintaproteiinit) auttavat potilaan omaa immuunijärjestelmää hyökkäämään syöpää vastaan.

Käynnissä on myös syövän ennaltaehkäisyyn soveltuvia rokotteita. Esimerkiksi rokote papilloomavirusinfektioita ja syöpää vastaan. Vaikka syöpärokotteet ovat vielä kehitysvaiheessa, ne tarjoavat toivoa syövän hoidon ja ehkäisyyn tulevaisuudessa. Nyt jymy-uutisen pariin:

Oliko koronapandemiasta hyötyä syöpätutkimukselle?

Tuoreessa muistissa on koronapandemia ja tiedeyhteisön suunnaton ponnistus koronarokotteiden aikaansaamiseksi. Tel Avivin yliopiston tutkijaryhmä on äskettäin julkaissut hyvin mielenkiintoisen tutkimuksen missä on testattu syöpärokotteita uuden mahdollisen syöpäterapian aikaansamiseksi. Rokote toimii samalla tavalla kuin koronapandemian taltuttamiseksi kehitetyt COVID-19-rokotteet. Rokotteen sisältämät mRNA-molekyylit viedään syöpäsoluihin ja ne “huijataan” tuottamaan myrkyllisiä proteiineja, jotka tappavat potilaan omia syöpäkasvaimia.

Jo pitkään on osattu kaapata tämä solujen sisältämien proteiinien tuottomekanismi. Solut osataan ottaa haltuun ja antamaan niille tehtäväksi tuottaa hyödyllisiä proteiineja. Koronapandemia nopeutti suuresti tätä mRNA-tekniikkaa, kun useat lääkeyhtiöt kehittivät rokotteita, jotka houkuttelivat solujamme tuottamaan viruksen kaltaisia piikkiproteiineja, mikä laukaisi immuunivasteen koronavirusta vastaan. Tällä tavalla elimistömme tavallaan koulutettiin taistelemaan myöhempiä infektioita vastaan.

Innovatiiviset tutkijaryhmät ovat kääntäneet katseensa syöpään ja kokeilleet mRNA:n käyttöä sellaisten proteiinien tuottamiseen, jotka jäljittelevät syöpäkasvainten tuottamia proteiineja. Tällä tavalla saataisiin sairastuneen elimistö käynnistämään immuunivasteen syöpää vastaan. Tätä yksittäistä mekanismia tutkitaan lupaavana yhdistelmänä muihin hoitoihin, kuten immuunihoitoon.

Johan myrkyn lykkäsi syöpäkasvaimeen!

Toivottavasti olet yhtä haltioituneena, hämmästyneenä ja kiukkuisena kuin minä kahlannut tämän kirjoitukseni läpi tähän asti. Sillä ei tässä vielä kaikki. Paras viesti on sinulta vielä lukematta.

Israelissa sijaitsevan Tel Avivin yliopiston tutkijat ovat kehittäneet Tallbergmaisen mRNA-syöpähoidon, joka vaikuttaa tosi lupaavalta. Tässä tapauksessa rokotteen sisältämät mRNA-molekyylit koodataan tuottamaan bakteerien muodostamaa toksiinia (esimerkiksi botuliinia!). Bakteerimyrkyn tuottamiseen kykenevä mRNA pakataan rasvamolekyylien sisään ja ruiskutetaan rokotusneulalla suoraan syöpäkasvaimiin. Tämä saa solut aloittamaan bakteerimyrkyn tuotannon ja syöpäsolut myrkyttävät itsensä kuoliaaksi. Tutkijat kertovat, että tämä voisi olla turvallisempi vaihtoehto kuin kemoterapia, jossa solumyrkyt vahingoittavat pahasti myös ihan terveitä soluja.

Professori Dan Peer tutkimusrymästä ilmoittaa lehdistölle, että yksinkertaisella rokotteella kasvaimen sisään voimme saada syöpäsolut tekemään itsemurhan (apoptoosi) vahingoittamatta terveitä soluja. Lisäksi syöpäsolut eivät voi kehittää vastustuskykyä tälle hoidolle, kuten usein tapahtuu kemoterapiassa, koska voimme aina käyttää erilaista luonnollista myrkkyä.

Toistaiseksi tämä israelilainen rokoteohjelma syöpää vastaan on toteutettu melanoomaa sairastavilla hiirillä. Tehdyissä kokeissa 44–60 % syöpäsoluista tuhoutui yhden rokotteen jälkeen. Kasvaimen kasvu hidastui ja hiirillä oli merkittävästi parempi eloonjäämisaste verrattuna kontrollihiiriin. Eläimillä ei havaittu haitallisia vaikutuksia. Seuraavaksi menetelmää testataan lisää koehiirille ja -henkilöille.

Niin kiehtovalta ja hämmästyttävältä kuin tämä kuulostaakin, on tärkeää pitää jäitä hatussa ja muistuttaa, että tutkimus on vasta alussa. Ei ole takeita siitä, että yhtä hyviä tuloksia saadaan syöpään sairastuneilla ihmisillä. Mahdollisesti joudutaan odottamaan lukuisia vuosia ennen kuin Tallbergin unelmat toteutuvat tehokkaan syöpähoidon muodossa.

Israelilaistutkimukseen voi tutustua tästä:

Granot-Matok, Y., Ezra, A., Ramishetti, S., Sharma, P., Naidu, G.S., Benhar, I., Peer, D. (2023). Lipid nanoparticles-loaded with toxin mRNA represents a new strategy for the treatment of solid tumors. Theranostics, 13(11), 3497-3508. https://doi.org/10.7150/thno.82228 .

 

About Author

Samanlaisia kirjoituksia

5 Comments

 1. Jouni Jämsä

  Homeopatian kehittäjä Samuel Hahnemann (1755- 1843) huomasi jo yli 200 vuotta sitten: Similia cum similibus – Sama parantaa saman. Eli sairauden aiheuttajasta laimennettu (homeopatiassa nimitetty nosodi-lääke) herättää kehon vastustuskyvyn sairauden aiheuttajalle.

  Tämä homeopatia laimennusmalli on tulevaisuuden lääketiedettä, (kunhan patentointi-oikeudet saadaan kuntoon) vaikka alkuperäinen kaava on haluttu vesittää humpuukiksi. https://www.is.fi/terveys/art-2000001145004.html

  • turpaduunari

   Joo, tämä on tiedossani ja aiheuttaa entistä enemmän hämmennystä. Olennaista syövän hoidossa olisi yksilöidä syövän hoito mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tiedän, että siihen ei ole aikaa ja resursseja. Mutta hoidon yksilöinti olisi pitemmän päälle kuitenkin paras vaihtoehto koululääketieteelle (saataisiin mainehaittaa hieman minimoitua) ja se olisi parasta myös kaikelle täydentävälle ja vaihtoehtoiselle hoidolle mikä voidaan tähän yksilölliseen hoitoon sisällyttää (integroida). Olisi hyväksyttävä länsimaisen koululääketieteen parhaat puolet (ensiapu, kirurgia, systemaattisesti kerätty tutkitmustieto, rokotukset) ja yhdistettävä tähän parhaat puolet muista hoitokäytännöistä. Noihin muihin hoitokäytäntöihin kuuluisi mm. mainitsemasi homeopatia.

   Christer

   • Jouni Jämsä

    Homeopatia on voi olla syöpäsairaalle jopa se pelastus. Minulla on useita hoitotapausta, joissa lääketiede ei ole kontrollitutkimuksessa pystynyt selittämään, mitä potilaalle on niin lyhyessä ajassa tapahtunut?

    Yleensä nämä potilaat eivät ole kertoneet lääkärilleen muista hoidoista mitään, jotta ei syntyisi järjestelmään ikäviä mainintoja, luottamuspulaa tai jäisi jatkossa kokonaan ilman lääketieteen apua. Nykyinen asenne on enemmänkin poliittinen/ uskonnollinen ja ei ainakaan edusta potilaan parasta.

    Potilaat kärsivät Suomessa huomattavasti enemmän yksipuolisesta hoidoista kuin monipuolisesta.

    • turpaduunari

     Jouni, juttelin eilen erään valistuneen lääkärin kanssa vaihtoehtoisista hoidoista ja lääkäreiden suhtautumisesta vaihtoehtoihin. Totesimme, että jo plasebon toteaminen yhtä tehokkaaksi (ehkä paremmaksi?) kuin lääkehoito on erittäin vaikea asia myöntää koululääketieteelle. Puhumattakoon, että jokin homeopatia (mikä ei ole plaseboa!) voisi toimia ylipäänsä. Suurena ongelmana totesimme vaihtoehtohoitojen kirjavuuden ja suoranaisen humpuukin tunkeutumista hoitojen vaikutuspiiriin (erittäin valitettavaa). Media tarttuu herkästi näihin sählääjiin, ammattitaidottomiin, helpon rahan perässä juoksijoihin. Tämä on asia mikä pitäisi tuoda julkisuuteen. Ammattitaitoa tarvitaan erityisesti homeopatiassa. Olen iloinen kun olet minua ohjeistanut tässä ikivanhassa ja kiintoisassa hoitojärjestelmässä.

     Christer

     • Jouni Jämsä

      Suurin syy on median riippuvuus. Media ei tee useinkaan enää tutkivaa journalismia tai noudata -ohjeita. Julkaisevat usein auktoriteettien lausuntoja, mutta ei asiantuntijoiden.

      Lääketieteen opinnot suorittanut on lääketieteen osaaja, ei lisäravinteiden, ei homeopatian, ei ruokavalioiden…

      Epäpätevän ”asiantuntijan” kuulemiseen syy on usein win win kytkökset: isot mainosrahat ja riippuvuus lääketieteen asiantuntemuksesta. Toimittajat ovat usein myös tahtomattaan nk. ”tiedeuskovaisia”, joilta puuttuu (tai kuuluu puuttua) tarvittava realismi ja lookinen kykyä epäillä myös ”tieteen” asiantuntijaa, varsinkin jos asia ei ole yhtenäinen käytännön kanssa.

      – Homeopatia on hyvä esimerkki. Maailman toiseksi käytetyin hoitomuoto, haittoja ei tunneta ja käyttö lisääntyy jatkuvasti. Asiakkaat hoitoihin kovin tyytyväisiä, käyvät vapaaehtoisesti ja yleensä päätyvät vastaanotolle puskaradioin avulla. Eri koulukunnan edustajat lähettävät medialle virtanaan s-postilla täysin asiattomia ja tuomitsevia artikkeleita ja media julkaisee ne haastattelun muodossa.

      – Toimittajat eivät näe asiassa ristiriitoja, tarvetta epäillä tai tarkistaa asiaa itse mollatuilta kohteilla – vaikka journalismin ohjeissa niin vaaditaan, joita JSN pitäisi valvoa, mutta ei valvo.

      http://www.jsn.fi/journalistin_ohjeet/
      8. Journalistin velvollisuus on pyrkiä totuudenmukaiseen tiedonvälitykseen.
      10. Tiedot on tarkistettava mahdollisimman hyvin – myös silloin kun ne on aikaisemmin julkaistu.
      11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei saa käyttää harhaanjohtavasti.
      12. Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai vahingoittamistarkoitus.
      26. Jokaisen ihmisarvoa on kunnioitettava. Etnistä alkuperää, kansallisuutta, sukupuolta, seksuaalista suuntautumista, vakaumusta tai näihin verrattavaa ominaisuutta ei pidä tuoda esiin asiaankuulumattomasti tai halventavasti.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *