Valikko Sulje

Kauppatavarana asennevamma

Kirjoittaja: Christer Sundqvist

Kyseessä on uunituoreen terveyskirjan faktantarkistus. Juhani Knuuti on kirjoittanut kirjan “Kauppatavarana terveys”, jonka on julkaissut Minerva Kustannus Oy vuonna 2020. Kirjassa on paljon virheitä.

Päivityksiä

Päivitys 21.10.2020 kello 16:00. Kirjasta on tähän mennessä löytynyt 75 virhettä, joista Juhani Knuuti on hyväksynyt virheeksi 12 virhettä.

Autetaan yhdessä Juhani Knuutia korjaamaan kirjassa olevat virheet. Katso virhelista alla! Virheitä ovat ilmoittaneet kirjaa lukeneet henkilöt.

Virheistä ja kielteisestä asenteellisuudesta huolimatta Juhani Knuutin kirja toivottavasti synnyttää keskustelua suomalaisen terveysjärjestelmän tarjoamien palveluiden monipuolistamisesta ja laadun parantamisesta.

Juhani Knuuti mutkistaa asioita

Asia meni mutkikkaaksi kun Juhani Knuuti vaati huomioimaan erikseen ne löytämämme virheet, jotka hän itse voi hyväksyä virheeksi. Olen siksi päättänyt tehdä kaksi virhelistaa. Ylinnä virhelista, jonka virheet Knuuti on hyväksynyt. Alempana virhelista, jonka virheet Knuuti ei ole vielä hyväksynyt. Perustelut sille miksi hän ei ole virhettä hyväksynyt virheeksi, löydät ehkä tämän terveysblogin kommenteista tai Juhani Knuutin omasta blogista: https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/erratum-kauppatavarana-terveys-selviydy-terveysvaitteiden-viidakossa/ 

Tilannetta hankaloittaa lisäksi se, että lääkäri Juhani Knuuti ei näyttäisi ottavan virheilmoituksiamme vakavasti. Knuutille epämieluisaa aineistoa on poistettu Juhani Knuutin omasta blogista. Tämä on sangen outoa, sillä tärkeää olisi saada Juhani Knuutin kirjassa esiintyvät harmilliset virheet korjattua, ettei media toistaisi virheellisiä Knuutin väitteitä ja omia tulkintoja. Terveysvalistuksessa on osattava luottaa siihen, että terveystieto on korrektia.

Tarkistustyö on aikaa vievää työtä. Olkaa kärsivällisiä! Minäkin yritän kärsivällisesti tehdä tätä vapaaehtoistyötä. Kiitos.

 

Kirjan sisältämät virheet löytyvät tästä (Virhelista 1 ja Virhelista 2)

Kauppatavarana terveys (Minerva Kustannus Oy 2020)

VIRHELISTA 1.

KIRJAN SISÄLTÄMÄT VIRHEET, JOTKA JUHANI KNUUTI ON VIRHEIKSI HYVÄKSYNYT

Virhelistassa luetellaan kirjassa oleva virhe (numeroitu käsittelyjärjestyksessä), virheen korjausehdotus ja annetaan lisätietoja sekä tietolinkkejä mistä lukija voi tarkistaa kumpi on oikeassa Juhani Knuuti (ja Minerva) vai kirjan virheellisyyksiä vapaaehtoisesti tarkasteleva yhteisö.

 

Virhe numero 6: ”Britanniassa hallituksen asettama tiede- ja teknologiakomitea tuli vuonna 2013 tulokseen, että homeopaattiset hoidot eivät ole lumetta parempia ja homeopatian perusteet ovat tieteellisesti mahdottomia.”

Korjausehdotus: Kirjassa oli virhe. Juhani Knuuti sanoo, että oikea vuosiluku on 2010

Linkki/Lisätiedot: Virhe korjataan uudessa versiossa.

Virhe numero 8: ”Australiassa National Health and Medical Research Councilin (NHMRC) raportissa todetaan, että tutkimusnäytön perusteella homeopatia ei ole vaikuttava hoito yhteenkään tutkittuun 68 sairauteen.17”

Korjausehdotus: Tarkistettu lähdeluettelossa oleva linkki (17). Korjataan kirjan uuteen painokseen.

Linkki/Lisätiedot: Sivulla 22 olevan viitteen 17:n verkkosivusto on vaihtunut kirjan painamisen aikana. Uusi toimiva linkki verkkosivustoon ja raporttiin löytyy tästä: https://www.nhmrc.gov.au/about-us/resources/homeopathy

Virhe numero 4: ”Kurkumiini on maustekurkuman juuresta uutettu aine…[turhaa tekstiä poistettu] Näiden uskottujen ominaisuuksien perusteella kurkuma valittiin vuoden 2010 terveyskasviksi.”

Korjausehdotus: Virhe myönnetty. Todellisuudessa kurkuma valittiin ”vuoden 2010 rohdoskasviksi”.

Virhe numero 11: Taulukossa ”Terveyden tukemiseen ja sairauksien diagnosointiin ja ehkäisyyn käytetyt tutkimukset, hoidot sekä ravitsemus” väitetään, että kurkumiini on mauste.

Korjausehdotus: Virhe korjataan kirjan uuteen painokseen. Kirjassa on virheellinen tieto.

Linkki/Lisätiedot: Sivulla 250 olevassa koostetaulukossa kurkumiinin ja kurkuman eroa mausteena ei eroteltu. Mausteena käytetään tietenkin kurkumaa, ei kurkumiinia. Varsinaisessa kurkumiiniluvussa asia kuitenkin todetaan oikein: ”Kurkumiini on maustekurkuman juuresta uutettu aine, joka on monille tuttu currymausteessa.”

Virhe numero 1: ”Venäjän tiedeakatemia totesi vuonna 2017, että homeopatia on vaarallista ja toimimatonta valelääketiedettä.”

Korjausehdotus: Venäjän tiedeakatemia totesi yllättäen vuonna 2017, että homeopatia olisi vaarallista ja toimimatonta valelääketiedettä. On kuitenkin selvinnyt, että tieto on perätön. Venäjän tiedeakatemia ei vahvista tätä huhua. Juhani Knuuti myöntää kirjaan sujahtaneen virheellistä tietoa.

Linkki/Lisätiedot: Knuuti ilmoittaa: ”Sivulla 22 Homeopatia-luvussa käytetyn viitteen 19 lähdettä on kuvattu epätarkasti. Saamani päivitetyn tiedon mukaan kyseisen lausunnon (homeopatia on vaarallista ja toimimatonta valelääketiedettä) on tuottanut Pseudotiedekomissio, joka on Venäjän tiedeakatemian neuvoa antava elin, eikä itse Venäjän tiedeakatemia. Tämä tarkennus ei tietenkään muuta sitä tosiasiaa, että homeopatia ei tutkimusten perusteella tehoa paremmin kuin lumehoito.” Tässä linkki, joka sai Juhani Knuutin myöntämään virheelliseksi kirjansa tiedot: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2529928617317211&id=1464558793854204

Virhe numero 3: ”Kahdeksan prosenttia vastanneista käytti [täydentäviä] hoitoja [syöpään] lääketieteellisen hoidon sijaan.”

Korjausehdotus: Tekstiä selvennettävä ja annettava lähdeviite. Juhani lupaa muuttaa tätä epäselvää kohtaa kirjassa.

Linkki/Lisätiedot: Pauliina Aarva: Mihin kahdeksan prosenttia viittaa? Tässä lähdeviitteitä ja keskustelua: https://liinanblogi.com/2020/08/18/mihin-kahdeksan-prosenttia-viittaa-parannusehdotuksia-juhani-knuutin-uutuusteokseen-3/

Virhe numero 22: ”Suomessa ei tämän kirjan kirjoitushetkellä ole voimassa lakia, joka sääntelisi lääketieteen ulkopuolisten hoitojen antamista.”

Korjausehdotus: Korjattava teksti niin, että se kuvaa totuudenmukaisesti eri hoitojen ja hoitajien laillista asemaa Suomessa. Juhani lupaa muuttaa tätä epäselvää kohtaa kirjassa.

Linkki/Lisätiedot: Väitteestä välittyy käsitys, että kaikki muut kuin lääketieteelliset hoitomuodot (=lääketieteen ”sisäpuoliset” hoidot) olisivat joko laittomia tai että niitä ei olisi millään tavalla säännelty. Tosiasiassa Suomessa on lukuisia lääketieteen ulkopuolisten hoitojen antajia, kuten sairaanhoitajia, fysioterapeutteja ja muita terveydenhuollon ammattihenkilöitä, joiden hoitotoimintaa säännellään lainsäädännöllisin keinoin.

Lisätietoja:

https://liinanblogi.com/2020/08/17/laaketieteen-ulkopuolisista-hoidoista-parannusehdotuksia-juhani-knuutin-uutuuskirjaan-2/?fbclid=IwAR1RhcbueN9H1kuISicYsowczAMz4v5VoHcm6tWe1fP-AGqddKUAnpsFoDU

Virhe numero 23: ”Olen etsinyt omaa tulkintaani tukevaa tutkimustietoa, mutta en ole sitä löytänyt. Mistähän syystä?” (Helsingin Sanomat, 16.12.2018.)

Korjausehdotus: Tämän pahan virheen Juhani Knuuti on myöntänyt virheeksi. Oikea sitaatti: ”Jokainenhan tulkitsee tuloksia omista lähtökohdista käsin. Kirjoitin kirjani kliinisen kokemuksen pohjalta, ja kun hain siihen havaintojani tukevia tutkimuksia, niitä oli huomattavan vähän. Voikin kysyä, miksiköhän.” (Helsingin Sanomat 16.12.2018).

Linkki/Lisätiedot: Kyse on lääkäri Antti Heikkilän kirjaan, Lääkkeetön elämä liittyneestä haastattelusta ja siitä poimitusta sitaatista. Haastattelussa tai kirjassaan Heikkilä ei puhu salaliitoista, mutta Knuuti väittää Heikkilän vihjaavan niihin (”Sen sijaan että puhuja epäilisi omia tulkintojaan, kun tutkimusnäyttöä ei niille ole löytynyt, hän vihjaakin, että kyseessä on jonkinlainen salaliitto, jossa hänen tulkintaansa tukevaa tietoa pimitetään.” ) Väitteen paikkansapitävyys tarkistettava Antti Heikkilältä itseltään.

Virhe numero 24: ”Ennen kuin rokotukset aloitettiin vuonna 1980, tuhkarokko tappoi 2,6 miljoonaa ihmistä joka vuosi.” (sivulla 93 kirjassa)

Korjausehdotus: Virheellinen tieto. Juhani Knuuti lupasi päivittää oikeat tiedot kirjan korjattuun versioon.

Linkki/Lisätiedot: Todellisuudessa rokotukset alkoivat THL:n mukaan vuonna 1975 ja WHO:n mukaan vuonna 1963

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/measles?fbclid=IwAR17N0FUfr-lVsEt0S27GIOLmVSSw-r4QUvARJhioB78beP-dnyGkwihVoY

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/tietoa-rokotuksista/kansallinen-rokotusohjelma/milloin-eri-rokotukset-ovat-alkaneet-suomessa-?fbclid=IwAR38PCn_KiBe6eeU9AGpdw4gwyiZwF4Ila4snYmCx0RgLlHqCZP2cw_ME_s

Virheen korjaaminen on oleellista koska tämän pohjalta saa virheellisen kuvan etteikö 70- luvun loppupuolen lapset olisi saaneet rokotteen antamaa suojaa, joka on oleellinen tieto punnitessa rokotushistoriaansa, sekä virhemahdollisuuden tuhkarokkorokotteen hyödyistä tilastollisesti tutkittaessa.

Virhe numero 25: ”Ennen kuin rokotukset aloitettiin vuonna 1980, tuhkarokko tappoi 2,6 miljoonaa ihmistä joka vuosi.” (sivulla 93 kirjassa)

Korjausehdotus: Virheellinen tieto. Juhani Knuuti lupasi päivittää oikeat tiedot kirjan korjattuun versioon.

Linkki/Lisätiedot: Kuolleisuus tuhkarokkoon väheni rokotusten alkamisen myötä 1963, jota ennen se oli 2,6 miljoonaa vuotuisesti

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/measles?fbclid=IwAR17N0FUfr-lVsEt0S27GIOLmVSSw-r4QUvARJhioB78beP-dnyGkwihVoY

Virhe on sen puolesta oleellinen, että mikäli kuolleisuus olisi 2,6 miljoonaa vuotuisesti tarkoittaisi tuon 17 vuoden osalta 44,2 miljoonaa tuhkarokkoon menehtynyttä, joka on varsin iso asiavirhe. Väite antaa myös hyvin virheellisen kuvan kun tulkitaan rokotteen hyötyjä globaalisti.

Virhe numero 34: ”Vuonna 2009 tutkittiin Bemer-hoidon vaikutusta pilottikokeessa 37 MS-tautipotilaalla ilman vertailuryhmää. Hoidon vaikutusta väsymykseen selvitettiin 12 viikon seurannassa. Tutkimuksessa havaittiin Bemer-hoidolla saatavan hieman vaikutusta.441 Vuonna 2011 julkaistiin samojen potilaiden seuranta, jossa havaittiin edelleen hyötyä Bemeristä.442 Ilman vertailuryhmää tehdyillä tutkimuksilla Bemer-hoidon tehosta ei voi kuitenkaan päätellä mitään.” (sivu 205)

Korjausehdotus: Knuuti myönsi asiavirheen ja korjaa tämän asian kirjan seuraavaan painokseen.

Linkki/Lisätiedot: Vastoin Knuutin virheellistä käsitystä näissä tutkimuksissa on käytetty vertailuryhmiä. Jo aiemman tutkimuksen otsikossa kerrotaan tutkimuksen olleen plasebokontrolloitu eli vertailuryhmä kyllä löytyy, samoin kuin seurantatutkimuksestakin.

Virhe numero 7: ”Britanniassa hallituksen asettama tiede- ja teknologiakomitea tuli vuonna 2013 tulokseen, että homeopaattiset hoidot eivät ole lumetta parempia ja homeopatian perusteet ovat tieteellisesti mahdottomia.16”

Korjausehdotus: Kirjassa on virhe. Lähdeluettelossa oleva linkki (16) on virheellinen. Tieto korjataan.

Linkki/Lisätiedot: Kirjassa oleva linkki vie vuonna 2010 julkaistuun päätökseen.

 

 

VIRHELISTA 2.

KIRJAN SISÄLTÄMÄT VIRHEET, JOTKA JUHANI KNUUTI EI OLE VIELÄ VIRHEIKSI HYVÄKSYNYT

 

 

Virhe numero 2: ”Lääketieteen ulkopuolisten hoitojen alat eivät ole järjestäytyneet, joten ei ole olemassa elinkeinonharjoittajia edustavaa tahoa, jonka kautta kuluttaja-asiamies voisi alaa ohjeistaa.”

Korjausehdotus: Lääketieteen ulkopuolisten hoitojen alat ovat järjestäytyneet.

Linkki/Lisätiedot: Tämä väite on virheellinen. Suomessa toimii useita kymmeniä terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella toimivien hoitajien ammatillisia järjestöjä, jotka edustavat täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäsenyhdistys, Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on lähettänyt tiedotteen, jossa ilmoitetaan, että täydentävien hoitojen ala on järjestäytynyt ja että eri hoitosuuntauksissa on lukuisia omia järjestöjään. Lisäksi eri ammattilaisjärjestöjen yhteistyötä koordinoivat Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry ja Luontaishoitoalan Foorumi ry. Tämän perusteella Juhani Knuutin väitettä pidetään virheellisenä. Knuuti ja kustantaja ovat edelleen sitä mieltä, että kirjan väite on oikea. Pauliina Aarvan mukaan ristiriita onnistutaan selvittämään ainoastaan siten, että kumpikin osapuoli myöntää, että eri tavoin tässä nyt ajatellaan ja että on käytössä erilainen tieto ja kokemus tästä asiasta. Ristiriita ei hälvene poteroitumalla tai jankuttamalla oman kannan oikeellisuutta. Järjestäytymisasiaan tuo lisävalaistusta tämä kirjoitus: https://liinanblogi.com/2020/08/16/cam-alan-jarjestaytymiskiista-parannusehdotuksia-juhani-knuutin-uutuuskirjaan-1/

Virhe numero 5: ”Johtopäätöksiä on vaikea vielä tehdä, sillä pitkän ajan vaikutuksista erityisesti ihmisillä ei ole tietoa. Eläinkokeissa pidempiaikainen ketogeeninen ruokavalio on aiheuttanut maksan rasvoittumista, mikä saattaa selittyä ruokavalion runsaalla tyydyttyneellä rasvalla.92 Juuri ravinnon runsas tyydyttynyt rasva on yksi keskeisistä rasvamaksan aiheuttajista. Ketogeeninen ruokavalio ei aiheuta maksan rasvoittumista.”

Korjausehdotus: Anssi Manninen kirjoittaa: Tässä kattava tiedekatsaus arvovaltaisesta Obesity Reviews -lehdestä, jonka titteli on “Beneficial effects of the ketogenic diet on nonalcoholic fatty liver disease: A comprehensive review of the literature”

Linkki/Lisätiedot: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7379247/

Virhe numero 9: ”European Academies Science Advisory Council (EASAC), joka edustaa 29 eurooppalaista tieteen neuvostoa, totesi vuonna 2017, että homeopatia on huuhaata ja riski haittaan on merkittävä.18”

Korjausehdotus: Tämä tieto poistettava kirjasta

Linkki/Lisätiedot: Jouni Jämsä tietää tästä enemmän: Juttu oli lähinnä lehden oma mielipide, mitään lähdettä asialle ei löytynyt.

Virhe numero 10: ”Eri hoitojen määrittelyssä ja luokittelussa on suurta vaihtelua. Luokittelun haasteeksi on osoittautunut se, että neutraaliksikin pyrkivä luokitteluehdotus herättää voimakkaita reaktioita ja vastustusta lääketieteen ulkopuolisten hoitojen tarjoajilta. Samat toimijat vastustavat termiä uskomushoito, sillä se koetaan vähättelevänä, vaikka sen alkuperäinen ajatus oli vain kuvata hoitoja, jotka perustuvat uskomuksiin tutkitun tiedon sijaan.”

Korjausehdotus: Uskomushoito-sanaa ei pidä käyttää.

Linkki/Lisätiedot: Uskomushoito-sana on erään lääkärin pilkkanimi lääketieteen ulkopuolisille koulukunnille. Tätä pilkkanimeä käytetään vain Suomessa. Toisen ammatinharjoittajan työtä ja arvostusta ei saa heikentää ja pilkata. Se on laissa kiellettyä toimintaa.

Virhe numero 12: Sivulla 246 ilmoitetaan, että antioksidantit ovat vaarallista uskomushoitoa.

Korjausehdotus: Virheellinen tieto

Linkki/Lisätiedot: Mika Rönkkö: Knuuti luokittelee antioksidantit vaaralliseksi uskomushoidoksi. Vaarallisen uskomushoidon määritelmäksi kirjassa kerrotaan: ”Puuttuvan tehon lisäksi hoidon turvallisuutta ei ole kyetty varmistamaan tai haittoja on todettu (tutkimuksin tai ilman tutkimuksia), kyseessä on vaarallinen uskomushoito. Tähän luokkaan kuuluvat esimerkiksi musta salva, hopeavesi ja antioksidantit, joista tiedetään, ettei niistä ole MITÄÄN HYÖTYÄ vaan päinvastoin haittaa.” Knuuti käsittelee kirjassaan omassa kappaleessaan sinkkiä ja C-vitamiinia ja toteaa niillä olevan tutkittuja terveyshyötyjä. Sinkki ja C-vitamiini ovat antioksidantteja. On virheellistä sanoa, että antioksidanteista EI OLE MITÄÄN HYÖTYÄ, jos hän kuitenkin näitä hyötyjä sinkin ja C-vitamiinin osalta tuo kirjassa esiin.

Virhe numero 13: ”Homeopaattisten valmisteiden, etenkin vähän laimennettujen, haitoista viranomaiset ovat kuitenkin varoittaneet. Koska viranomaiset eivät valvo valmisteita samalla tavalla kuin lääkkeitä, tuotteissa voi olla epäpuhtauksia.”

Korjausehdotus: Väärä tieto kirjassa. Väite, ettei viranomaiset valvo homeopaattisia valmisteita samalla tavalla kuin lääkkeitä, antaa virheellisen kuvan viranomaisten toiminnasta, tuoteturvallisuudesta sekä lainsäädännöstä. Kirjan teksti myös johtaa lukijaa harhaan olettamaan, että homeopaattisia valmisteita ei Suomessa valvota lainkaan. Tämä on vakava virhe ja puute tietokirjassa, jossa homeopatiaa ja homeopaattisia valmisteita käsitellään usean sivun verran. On virheellistä väittää etteikö Suomen viranomaiset valvo näitä valmisteita. Säädösten mukaan homeopaattisen valmisteen laatu ja valmistus on selvitettävä kaikissa tapauksissa valmistekohtaisesti, kuten muillakin lääkevalmisteilla. Lue: Direktiivit 2001/83/EY artiklat 14 ja 16 ja 2001/82/EY artiklat 17 ja 19

Linkki/Lisätiedot: Fimea eli Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus valvoo homeopaattisia valmisteita Suomessa. Fimea toteaa verkkosivuillaan homeopaattisten valmisteiden laadun valvonnasta:

“Säädösten mukaan valmisteen laatu ja valmistus on selvitettävä kaikissa tapauksissa valmistekohtaisesti, kuten muillakin lääkevalmisteilla.”

Turvallisuudesta ja tehosta Fimea mainitsee kohdassa “”Valmisteet, joille ei esitetä indikaatiota”: Turvallisuus on osoitettava joko alkuperäisin tutkimuksin tai julkaistun kirjallisuuden avulla on perusteltava, että kyseinen laimennos suhteutettuna antotapaan takaa turvallisuuden.

Asiantuntijalausunto valmisteen turvallisuudesta tulee esittää. […] Lääketurvatoimintaa koskevat säädökset tulee olla otettu huomioon.”

Valmisteista, joille esitetään käyttöindikaatio, Fimea toteaa:

“Turvallisuudesta on esitettävä samanlainen dokumentaatio kuin valmisteista, joille ei esitetä indikaatiota. Lisäksi lääketurvatoimintaa koskevat säädökset tulee olla otettu huomioon. Teho on osoitettava kuten muillakin lääkevalmisteilla.”

https://www.fimea.fi/myyntiluvat/kasvirohdoslaakkeet_ja_homeopaattiset_valmisteet/homeopaattiset_ja_antroposofiset_valmisteet?

Virhe numero 14: ”sen [kurkumiinin] puoliintumisaika veressä on vain viisi minuuttia” (sivulla 213)

Korjausehdotus: Virheellinen tieto

Linkki/Lisätiedot: Mika Rönkkö informoi: ”Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pyysi Suomen markkinoilla olevan kurkumiini-valmisteen raaka-aineen toimittajalta imeytymistutkimuksia sekä tutkimuksia kurkumiini biologisesta hyötyosuudesta. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto sai BCM-95/curcugreen-uutteen valmistajalta tutkimuksia, jotka osoittavat, että BCM-95/curcugreen-uutteen biologinen hyötyosuus on hyvä.

BCM-95/curcugreen-uutteen valmistaja on todennut, että ”In pharmacokinetic study 2000 mg of BCM 95 has shown to reach the bloodstream, 400 nano gram/ gram of plasma and it is sustained as significant level even up to 8 hours.”

Lisäksi Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitolle toimitettiin useita tutkimuksia kurkumiinin vaikutuksista.

Nämä tutkimukset on toimitettu Juhani Knuutille jo lokakuussa 2019, kun hän virheellisesti väitti Turun Sanomissa, että ”kurkumiini (ravintolisissä) ei käytännössä imeydy laisinkaan ja hajoa elimistössä mittaamattoman matalalle tasolle.” Turun Sanomat (18.10.2019) päätti poistaa virheellisen yleistyksen Knuutin blogista, mutta ei kertonut tästä lukijoille. Terveystuotekauppiaiden Liitto paheksui Turun Sanomien toimintaa ja piti sitä hyvien journalististen tapojen vastaisena.”

Virhe numero 15: Perusvirhe: Juhani Knuutin kirjoittamat kepeät ja asenteelliset blogikirjoitukset Turun Sanomissa on siirretty kirjaan.

Korjausehdotus: Tietokirjaan on päässyt liikaa Juhani Knuutin omaa ajatusmaailmaa kun tarkoitus lienee selvittää terveysväitteen tieteellistä merkitystä.

Linkki/Lisätiedot: Vertaisarvioitsijoiden (Heiskanen, Laatikainen, Ohukainen) olisi pitänyt olla tarkempia.

Virhe numero 16: TEHOAAKO PERINTEINEN KALEVALAINEN JÄSENKORJAUS NIVELVAIVOIHIN JA ELVYTTÄÄKÖ SE HERMOTOIMINTAA? Sivuilla 232-234

Korjausehdotus: Koko kappale on kirjoitettava uudelleen.

Linkki/Lisätiedot: Päiviö Vertanen: Koko kappale on kirjoitettava uudelleen, koska hoidettavissa olevat vaivat johtuvat useasti virheasennoista, jota ei oltu kuvattu tekstissä.

Kansanlääkintäseuran kotisivuilta www.kansanlaakintaseura.fi löytyy tietoa hoidosta mm. ”Kalevalaisessa jäsenkorjaushoidossa hoidetaan kehon tukirakenteiden virheasennoista aiheutuvia kiputiloja ja aineenvaihduntahäiriöitä eli tuki- ja liikuntaelinongelmia ja niistä johtuvia erilaisia ongelmia.”

Kansanlääkintäseura ry:n kotisivuilta www.kansanlaakintaseura.fi on niin ikään luettavissa ”Tutkimuksissa ja käytännössä on voitu osoittaa, että kalevalainen jäsenkorjaushoito parantaa vaivoja vähentäen ja poistaen kipuja parantaen kehon toimintakykyä ja samalla ihmisen elämänlaatua.”

Virhe numero 17: ”Koska pehmeästä lihasten, nivelten ja ligamenttien manipulaatiosta ei ole odotettavissa haittoja ja potilas voi itse kokemuksensa perusteella arvioida saamansa hyödyn hoidosta, kalevalaista jäsenkorjausta voidaan pitää yhtenä mahdollisena hoitovaihtoehtona selkävaivoihin.” Sivu 232

Korjausehdotus: Korjattava kuntoon lisäohjeen mukaisesti.

Linkki/Lisätiedot: Päiviö Vertanen: Manipulaatio; Kappaleessa on sekoitettu eri jäsenkorjausmuotoja, joista osa on manipulaatioon perustuvia ja osa mobilisaatioon perustuvia. Kuten ”Koska pehmeästä lihasten, nivelten ja ligamenttien manipulaatiosta ei ole odotettavissa haittoja…”

Kansanlääkintäseuran kotisivuilta www.kansanlaakintaseura.fi löytyy faktatiedot, mm. kalevalainen jäsenkorjaus on kansanperinteeseen pohjautuva manuaalinen kehon tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuva pehmytkudoskäsittely eli mobilisaatiohoito. Se on EU-nimisuojattu hoitomuoto, jota kehittää, dokumentoi ja valvoo Kansanlääkintäseura ry (KLS), ja jonka koulutuksesta se vastaa.

Virhe numero 18: ”Suppean tutkimusnäytön perusteella voidaan todeta, että kalevalainen jäsenkorjaus voisi olla selkävaivoihin suurin piirtein yhtä tehokasta kuin fysioterapia.” Sivu 232

Korjausehdotus: Korjattava kuntoon lisäohjeen mukaisesti.

Linkki/Lisätiedot: Päiviö Vertanen: Tutkimusnäyttöä väitetään suppeaksi. Lisäksi kohtaan on valikoitunut vain muutama tutkimusnäyttö, joista osa liittyy kaustislaiseen manipulaatioon perustuvaan jäsenkorjaustutkimukseen, eikä siten nosta esille mobilisaatioon perustuvaa kalevalaista jäsenkorjaustutkimusta.

Laaja pitkäaikainen dokumentointi ja tutkimusnäyttö on esitetty kirjassa Perinnehoitojen verhottu tieto; Kalevalainen kansanparannus-säätiö, 2017, kappaleessa 4.4.4 Tieteelliset näytöt. Lisäksi ne löytyvät kirjasta Taistelua kipujen kanssa, Kalevalainen kansanparannus-säätiö, 2020, kappaleesta 9.2 Tutkimukset ja julkaisut. Näiden lisäksi kirjasta kohdasta 9.3.4 löytyy laaja (n=1623) Tunnettuustutkimus, Jyväskylän yliopisto, YTK Anna Markkula, 2019 sekä yli 150 asiakkaan hoitokokemuksia palautteineen.

Virhe numero 19: ”Kurkumiini on maustekurkuman juuresta uutettu aine, joka on monille tuttu currymausteessa.”

Korjausehdotus: Hyvin epäselvä lause. Ehkä näin: Tuoretta tai kuivattua kurkumaa on hyvä saada ruoasta.

Linkki/Lisätiedot: Nimimerkki Therese sanoo näin: ”Kirjoitit: Varsinaisessa kurkumiiniluvussa asia kuitenkin todetaan oikein: ”Kurkumiini on maustekurkuman juuresta uutettu aine, joka on monille tuttu currymausteessa.”

Siis ”Kurkumiini […] on aine, joka on monille tuttu currymausteessa.” Niinkö? Epäilen, että kurkumiini on ihmisille tuttu ravintolisänä sikäli kuin on ollenkaan. Ja jos kurkumiinia haluttaisiin saada ruoasta, tuskin mausteseos olisi siihen parasta, vaan tuore tai kuivattu kurkuma. Mausteseoksesta tuttu ainesosa on siis kurkuma. Jos kirjoittamasi virkkeen tarkoitus oli viitata nimenomaan kurkumaan mausteena, lauserakenne pitää muuttaa. Sanan maustekurkuma käyttäminen ei riitä tekemään merkityksestä selkeää, kun sivulause viittaa kurkumiiniin. Koko virke on epäselvä ja aiheuttaa sekaannusta. Tätä voi pitää vähäisenä seikkana mutta toisenlaisessa asiayhteydessä vastaava epäselvyys voikin olla iso asia (vaikkapa potilasohjeessa).

Virhe numero 20: ”Terveydenhuollon ammattilainen voi siis huoletta julkaista vaarallisiakin terveysväitteitä joutumatta sanoistaan juridiseen vastuuseen.” (sivulla 254)

Korjausehdotus: Lause on virheellinen.

Linkki/Lisätiedot: Mika Rönkkö on tutkinut asiaa: Elinkeinonharjoittajana toimiessaan terveydenhuollon ammattilaisen tulee noudattaa vallitsevaa lainsäädäntöä. Esimerkiksi elintarvikelaki ja elintarviketietoasetus kieltävät elintarvikkeiden lääkkeellisen markkinoinnin. Elintarvikkeen markkinoinnissa harhaanjohtavien tietojen antaminen on kiellettyä. Näin ollen elinkeinonharjoittajana terveydenhuollon ammattilainen on juridisesti vastuussa markkinoinnissa esittämistään terveysväitteistä, toisin kuin Knuutin kirjassa väitetään. Elintarvikkeiden terveys- ja ravitsemusväitteitä säätelee EU:n asetus 1924/2006. Ruokavirasto ja kunnat valvovat elintarvikkeiden markkinointia. Fimea valvoo lääkkeiden (kuten kasvirohdosvalmisteiden) markkinointia lääkealain ja -asetuksen normien mukaisesti.

Virhe numero 21: ”Mikäli kuluttaja saa haittoja hoidosta tai TUOTTEESTA, hänen on näytettävä toteen kärsitty vahinko, tuotteen puutteellinen turvallisuus sekä sen ja vahingon välinen syy-yhteys. Vahinko korvataan silloin vahingonkorvauslain mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että asiakas on omillaan, kun hän ostaa terveydenhuollon palvelun tai TUOTTEEN henkilöltä, joka ei ole rekisteröity terveydenhuollon ammattilainen, sillä tuollaisen todistusketjun rakentaminen ei käytännössä onnistu kuin päivänselvissä tilanteissa.” (sivut 254-255)

Korjausehdotus: Virheellinen tieto

Linkki/Lisätiedot: Mika Rönkkö informoi: Kappaleen sisältö on virheellinen ainakin TUOTE-asian osalta ja antaa harhaanjohtavan kuvan tuotteisiin liittyvästä kuluttajansuojasta.

Kuluttajaturvallisuussääntely velvoittaa elinkeinonharjoittajaa monin eri tavoin. Kuluttajaturvallisuuslakia sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin kulutustavaroihin ja kuluttajapalveluihin, ellei niiden turvallisuudesta ole säädetty erityissäädöksillä. Asiakas ei ole omillaan, kun hän ostaa TUOTTEEN esim. henkilöltä, joka ei ole rekisteröity terveydenhuollon ammattilainen. Suomessa ja EU:ssa on vahva tuoteturvallisuuteen liittyvä lainsäädäntö. Kuluttajapalveluiden ja kulutustavaroiden turvallisuutta valvoo pääasiassa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes). Myös muut viranomaiset, kuten Tulli ja Ruokavirasto, ovat valvovia viranomaisia erityissäädöksien nojalla. EU:n ulkopuolisista maista tilattavat tavarat eivät välttämättä täytä EU:n ja Suomen tuoteturvallisuusmääräyksiä.

Virhe numero 26: ”Psyykkisissä sairauksissa terapioiden on osoitettu olevan lääkehoidon veroisia. Nämä ovat tulleet osaksi lääketiedettä ilman erillistä tarvetta toisenlaiseen filosofiaan tai maailmankuvaan.” (s. 50)

Korjausehdotus: Kirjassa on virhe. Psykoterapiat eivät ole osa lääketiedettä.

Linkki/Lisätiedot: Väite, että psykoterapiat ovat tulleet osaksi lääketiedettä, on virheellinen. Psykoterapeuttinen hoito ei ole lääketieteellistä hoitoa, jota lääkäri voi peruskoulutuksensa nojalla antaa potilaalle, eikä psykoterapeutiksi valmistuta lääketieteellisestä tiedekunnasta. https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2020/03/tm-timo-sampolahti-kasvatustieteiden-ja-psykologian-tiedekunta-psykologia

Virhe numero 27: 16 “House of Commons – Evidence Check 2: Homeopathy – Science and Technology Committee. [Online]. Available: https://publications.parliament.uk/pa/cm200910/cmselect/cmsctech/45/4502.htm [Accessed: 23-Dec-2019]”

Korjausehdotus: Tämä on erittäin epäluotettava tietolähde

Linkki/Lisätiedot: Miten tieteeseen vetoava voi vakuuttaa tai tuomita asioita näin heppoisilla näytöillä? Britannian alahuoneen jäsenten lausunto vastaa merkitykseltään muutamaa eduskunnan jäsenten mielipidettä. Alahuone on siis poliittinen toimielin, joka jakautuu erilaisiin valiokuntiin, tai kuten siellä asia ilmaistaan: komiteoihin. Komitea ei kuitenkaan ole tieteellinen organisaatio tai tutkimusyksikkö, joka määrittää tiedettä, hoitojen toimivuutta tai ammatteja.

Virhe numero 28: ”Erilaiset terveyttä edistävät vempaimet ovat olleet suosittuja rahastuskeinoja.” (sivu 204)

Korjausehdotus: Kirjailijan lähtökohtainen asenteellisuus välittyy lukijalle oheisen kaltaisista lauseista. Negatiivinen piiloviestintä ei ole suotavaa tietokirjassa, varsinkin jos aiheen käsittelystä paljastuu virheitä. Bemer-hoitoa kuvaava kappale ehdotetaan kirjoitettavaksi uudelleen ja suositellaan käytettäväksi asiallista kieltä.

Virhe numero 29: ”Kun laite ei ole rekisteröity lääketieteellinen laite, sen tehoa ja vaikutusta ei ole tarvinnut tutkia eikä todistaa. Kunhan se vain on tutkittavalle tai hoidettavalle turvallinen, tuotteen on voinut saattaa markkinoille. Edellä käsittelin jo bioresonanssia (s.145), detoxia (s.119) ja lämpökuvausta (s.148), joissa käytetään teknisiä välineitä.” (kirjan sivulla 204)

Korjausehdotus: Bemer-laite on sertifioitu lääkinnälliseksi laitteeksi ja siltä silloin on myös vaadittu näyttö sen tehosta ja vaikutuksesta. Koska Knuuti ei mainitse Bemer-hoitoa, voi vain ihmetellä, miten nämä lauseet liittyvät Bemer-hoitoon ja miksi hän on halunnut näin kirjoittaa.

Myös Knuutin käyttämä termi ”lääketieteellinen laite” on virheellinen, kun oikea termi on ”lääkinnällinen laite”.

Linkki/Lisätiedot: Bemer on siis virallisesti EU:ssa sertifioitu lääkinnällinen laite luokkaan IIa eli se on turvallinen itsehoitoon soveltuva laite. Sertifiointia varten vuonna 2014 esitetyn kliinisen arvioinnin (Clinical Evaluation), eli tutkimusnäytön, perusteella terapialle perustettiin jopa oma laitekategoriansa: stimulointilaitteet fysikaaliseen verisuoniterapiaan.

Virhe numero 30: ”Bemer-laitteen tuottama magneettikenttä on mittauksissa todettu monta kertaluokkaa heikommaksi kuin meihin vaikuttava maapallon magneettikenttä. Maan magneettikenttä jaksaa kyllä kääntää kompassin neulan, mutta voiko Bemer-laitteen synnyttämällä minimaalisen pienellä magneettikentällä hoitaa sairauksia? Aalto-yliopiston tutkijat mittasivat laitteen teknisiä toimintoja ja totesivat, ettei laitteella voi olla mitään hoidollista tehoa. Tutkimuksen mukaan laitteen tuottama sähkökenttä oli liian pieni vaikuttaakseen ihmiseen.” (sivu 205)

Korjausehdotus: Bemer-hoidon teho voidaan osoittaa reaaliaikaisin mikroverenkierron tilan mittauksin tutkimuslaitoksista löytyvillä mittalaitteilla eli tämä Knuutin väite on väärä.

Oleellinen ja korjausta vaativa virhe kirjassa on se, että magneettikenttien voimakkuuksia on verrattu keskenään ottamatta huomioon, että Bemer-laite muodostaa pulssimaisen magneettikentän, kun taas maapallon magneettikenttä on staattinen.

Toisekseen eri Bemer-hoitojen magneettikenttien keskimääräiset voimakkuudet vaihtelevat siten, että osassa hoitoja jäädään maapallon magneettikentän voimakkuuden alapuolelle reilustikin, kun taas toisissa hoidoissa mennään reippaasti yli. Kolmanneksi Aalto-yliopistossa tehdyt mittaukset eivät tuottaneet mitään uutta tietoa, koska Bemer-laitteessa käytetyt magneettikentän keskimääräiset voimakkuudet mainitaan sen käyttöoppaassa. Ala-Nissilän mittauksista ei ole myöskään julkaistu varsinaista tutkimusta, vaan niistä on tehty vain lehtiartikkeli, jota Juhani Knuuti tässä kirjassaan sortuu pitämään riittävänä näyttönä sille, että Bemer-hoito ei voisi toimia.

Hoidon vaikutusta ihmisen verenkiertoon Ala-Nissilä opiskelijoineen ei myöskään millään tavoin mitannut, eli väite hoidon toimimattomuudesta jää virheellisen teoreettisen spekulaation varaan.

Linkki/Lisätiedot: Sähkömagneettisen kentän keskimääräinen voimakkuus on valitusta ohjelmasta ja hoitolaitteesta riippuen 3,5 µT – 150 µT (mikroteslaa). Vertailun vuoksi maapallon staattisen magneettikentän voimakkuus on Suomen leveysasteilla noin 50 µT. Joissakin Bemer-terapian hoidoissa maapallon magneettikentän voimakkuus siis selvästi ylitetään.

Virhe numero 31: ”Ottamatta kantaa itse laitteen teknisiin ominaisuuksiin tai magneettikenttien vaikutuksiin mikroverisuonissa, on todettava, että tutkimusnäyttö laitteen hyödyistä ihmisille on käytännössä olematonta, eikä sen perusteella todellakaan kyetä osoittamaan Bemer-hoidon hyötyä.” (sivu 206)

Korjausehdotus: Knuuti antaa kirjassaan virheellisen ja harhaanjohtavan kuvan Bemer-hoidosta tehdyistä tutkimuksista. Knuuti mitätöi liian pintapuolisin ja vähäisin lähdetiedoin Bemer-hoidosta tehtyjen tutkimusten tuloksia toteamalla, että ”tutkimusnäyttö laitteen hyödyistä ihmisille on käytännössä olematonta”.

Knuuti kertoo tutustuneensa viiteen tutkimukseen, jotka hän kirjassaan listaa ja joiden sisältöä hän lyhyesti analysoi. Nämä tutkimukset ovat kuitenkin vain pieni osa kaikista Bemer-tutkimuksista, eivätkä riitä tueksi Knuutin väitteelle tutkimusnäytön olemattomuudesta. Kaiken lisäksi neljä näistä viidestä tutkimuksesta osoittaa Bemer-hoidosta olleen hyötyä.

Todellisuudessa Bemer-hoidon vaikutuksista ihmisille on olemassa useita kymmeniä tutkimusjulkaisuja. PubMed-tietokannassa näistä löytyy 18. Lisäksi dokumentoituja asiakaskokemuksia on kertynyt vuosien saatossa runsaasti.

Virhe numero 32: ”Kun laite on ollut markkinoilla jo yli viisitoista vuotta, luulisi, että vakuuttavaa näyttöä olisi saatu Bemer-hoidon vaikutuksista ihmisiin.” (sivu 206)

Korjausehdotus: Selvä asiavirhe, joka on korjattava.

Linkki/Lisätiedot: Laite on ollut markkinoilla vuodesta 1998, eli yli kaksikymmentä vuotta. Tekstiin ehdotetaan lisättäväksi vuosiluku 1998 tai kuvaus, että laite on ollut markkinoilla 1990-luvun lopusta saakka, jolloin lukijalle tulee realistinen kuva laitteen markkinoilla olosta myös tulevaisuuden lukukerroilla.

Virhe numero 33: ”Ensimmäiset tutkimukset ovat jo vuodelta 2009, ja löysin vain kolme pientä pilottitutkimusta eri vaivoista ja yhden kotimaisen tutkimuksen, joka oli tehty ihmisillä.” (sivu 206)

Korjausehdotus: Selvä asiavirhe, joka on korjattava.

Linkki/Lisätiedot: Ensimmäiset Bemer-hoidon tutkimukset ovat vuodelta 2001, eivätkä vuodelta 2009, kuten Knuuti virheellisesti väittää. Bemer-hoidon vaikutuksista ihmisille on olemassa useita kymmeniä tutkimusjulkaisuja, ja uusia kliinisiä tutkimuksia on jatkuvasti käynnissä. PubMed-tietokannasta näistä löytyy 18.

Virhe numero 35: ”Vuonna 2018 julkaistiin Suomessa toteutettu toistaiseksi suurin tutkimus, jossa 108 fibromyalgiapotilasta satunnaistettiin Bemer-hoitoon tai lumehoitoon. Bemer-hoidolla ei nähty olevan mitään erityistä vaikutusta. Kummassakin ryhmässä kivut ja jäykkyys vähenivät samalla tavalla.445” (sivu 205)

Korjausehdotus: Lähdetiedon numero 445 data-analyysissä ja tutkimusasetelman varmistamisessa on heikkouksia, jotka Knuutin sekä vertaisarvioijien olisi ollut hyvä huomioida ennen tämän tutkimuksen mukaan ottoa viitteenä.

Vaihtovuoroisessa koeasetelmassa tulokset tulisi esittää erikseen molemmille ryhmille, mutta tässä tutkimuksessa ne oli sitävastoin niputettu yhteen ryhmien osalta. Biostatistiikan asiantuntijoiden mukaan tutkimustulokset ovat näiden puutteiden vuoksi niin epäluotettavia, että niillä on hyvin vähän, jos ollenkaan tieteellistä arvoa. Vastineemme tähän tutkimukseen on kokonaisuudessaan luettavissa hellisolujasi.fi-blogin kautta otsikolla Fibromyalgiatutkimuksen tulokset epäluotettavia joulukuulta 2018.

Linkki/Lisätiedot: https://hellisolujasi.fi/tiedote-jyvaskylan-fibromyalgiatutkimuksen-tulosten-epaluotettavuudesta/

Virhe numero 36: ”Tutkimuksia menetelmän hoitotehosta ei käytännössä ole. Kaksi tutkimusta löytyi, joissa bioresonanssi ei vaikuttanut atooppiseen ihottumaan millään tavalla. Yhdessä tutkimuksessa 20 henkilön vatsavaivoihin väitettiin saadun helpotusta, mutta tutkimuksesta ei käynyt ilmi, millä tavalla lumeryhmää oli hoidettu.” (sivu 148)

Korjausehdotus: Virheellinen tieto kirjassa. Knuutin väite, ettei bioresonanssista löydy mitään tutkimusta ei pidä paikkaansa.

Linkki/Lisätiedot: Bioresonanssilaitteita on erilaisia. Rayonex bioresonanssilaite (tunnettu nimellä Bioresonance accodring to Paul Schmidt) on kehitetty Saksassa ja se täyttää EU:n uudet lääkinnällisen laitteen (eng. medical device) vaatimukset. EU:n edellytys tämän nimikkeen käyttöön on, että laitteen harmonisaatio-ohjelmien tehosta löytyy plasebokontrolloitu tutkimus. Tänä vuonna Saksassa tehtiin tutkimus, johon osallistui ryhmä kroonisesta selkäkivusta kärsiviä potilaita. Puolet ryhmästä sai plaseboa (rakennettiin aidon näköinen laite, joka kuitenkin oli täysin tehoton) ja puolet sai aitoa resonanssia. Loppuraportissa lukee: ”There was no change in the NDI (neck-disability-index) of the placebo group, but a significant improvement in the NDI of the group treated with the Rayocomp bioresonance device”. ”The placebo treatment did not achieve significant improvements in the neck pain, headaches, back pain, shoulder pain or muscle tension, while treatment with the Rayocomp bioresonance device showed significant improvements in all parameters.” Eli resonanssihoito oli plaseboon verrattuna tehokasta ja potilaiden niska-, selkä-, pää-, sekä lihaskipu väheni. Tukossa olevien taajuuksien tasapainottaminen johti ihmisten terveydentilan kohenemiseen. Tutkimus löytyy täältä: https://www.drks.de/drks_web/setLocale_EN.do

Virhe numero 37: Valikoiva tieteellisten tutkimustulosten raportointi (William Bengstonin hiiritutkimukset, erityisesti v 2000 julkaistu artikkeli) ja virheellisten numerotietojen esittäminen raportoiduista tutkimustuloksista. (kirjan s 198-201). Valikoiva raportointi sisältää useita virheitä.

Korjausehdotus: Bengstonin vuonna 2000 julkaistun tutkimuksen lisäksi on esiteltävä lukuisia muitakin hänen tutkimuksiaan tutkijan etiikan mukaisesti neutraalilla ja valikoimattomalla tavalla.

Linkki/Lisätiedot: Neutraalisti Bengstonin ja hänen tutkijakollegoidensa tutkimustuloksiin suhtautuva tutkija-tietokirjailija ei voi tehdä muuta johtopäätöstä tutkimustuloksista kuin, että kyseessä on jotakin, mitä emme ymmärrä ja meidän pitäisi tutkia asiaa enemmän ja avoimin mielin. Katso https://liinanblogi.com/2020/08/28/valikoivaa-ja-vinoa-raportointia-knuutin-kirjassa/

Virhe numero 38: ”Hänen (William Bengston) tutkimustaan ei myöskään ole tietääkseni toistettu, eivätkä muutkaan ole kyenneet osoittamaan energiahoidon vaikutusta.” (s. 200)

Korjausehdotus: Kirjailijan tulee neutraalilla asenteella tutustua erilaisia energiahoitoja koskeviin, eri metodein tehtyihin tutkimuksiin ja sen jälkeen, tutkimustietoon nojaten korjata virheellinen väite ”eivätkä muutkaan ole kyenneet osoittamaan energiahoidon vaikutusta”. Energiahoidoista on tehty tuhansia tutkimuksia. Systemoituja katsauksiakin on useita kymmeniä. Hakusanalla ”energy healing” voi aloittaa tutkimusten hakemisen.

Linkki/Lisätiedot: Katso myös https://liinanblogi.com/2020/08/28/valikoivaa-ja-vinoa-raportointia-knuutin-kirjassa/

Virhe numero 39: ”Tätä julkaisusarjaa ei ole listattu missään tunnetussa tietokannassa” (s.189). Knuuti tarkoittaa julkaisua Journal of Scientific Exploration.

Korjausehdotus: Journal of Scientific Exploration löytyy mm. DOAJ Directory of open access journals ja – EBSCOhost Academic Search Ultimate -tietokannoista. Se on saatavissa myös suomalaisten yliopistojen Andor-hakupalvelusta vuodesta 2008 lähtien verkkoversiona.

Linkki/Lisätiedot: Tietokirjassa on annettava oikeaa tietoa käytetyistä lähdeviitteistä, vaikka ne edustaisivatkin kirjoittajan mielestä ”vääränlaista” tutkimusta. .

DOAJ Directory of Open Access Journals https://www.doaj.org/

EBSCO Academic Search Ultimate https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-ultimate (yliopistoissa maksuton)

Journal of Scientific Exploration https://www.scientificexploration.org/journal-library

Virhe numero 40: ”Homeopaattisten valmisteiden, etenkin vähän laimennettujen, haitoista viranomaiset ovat kuitenkin varoittaneet (ks. viite 15). Koska viranomaiset eivät valvo valmisteita samalla tavalla kuin lääkkeitä, tuotteissa voi olla epäpuhtauksia.”

Korjausehdotus: Kirjassa on virhe. Väittämässä käytetty viranomaistaho (viite 15, NIH, USA) ei vastaa suomalaisesta lääkevalvonnasta. Homeopaattisten valmisteiden valvonta USAssa poikkeaa valvonnasta Euroopassa ja Suomessa.

Linkki/Lisätiedot: Väitettä voi pitää virheellisyyden ohella myös tarkoituksellisesti vilpillisenä, koska lähde on Yhdysvaltojen viranomaisen lausunto, joka poikkeaa suomalaisen viranomaisen tiedottamisesta laadun ja turvallisuuden valvonnasta. Kirjailijan olettaisi olevan tietoinen tästä. Myöskään matalan D4 potensin valmisteita, jotka vaativat Suomessa myyntiluvan ei ole viranomaisen mukaan rekisteröity ainuttakaan eli ei ole myynnissä virallisissa kanavissa.

” Suomessa ihmisille tarkoitettujen homeopaattisten valmisteiden rekisteröintejä on voimassa 521. Näistä 90 on antroposofisten valmisteiden rekisteröintejä. Homeopaattisten valmisteiden myyntilupia ei ole yhtäkään.”

https://sic.fimea.fi/3_2014/homeopaattiset_valmisteet_laakevalvonnassa

Virhe numero 41: ”toistaiseksi ainoa lääkkeeksi asti päässyt tuote on artemisiini, jota käytetään malarian estoon ja hoitoon” (sivu 235)

Korjausehdotus: Väitteelle ei ole annettu lähdettä ja lisäksi se on väärin. Kiinalaisista lääkekasveista on eristetty myös muita lääkkeitä, kuten esimerkiksi lääkkeeksi ja dopingaineeksi luettava efedriini. Efedriiniä on saatu alun perin kiinanefedrasta (Ephedra sinica), joka kiinalaisessa lääketieteessä tunnetaan nimellä máhuáng 麻黄. Kirjan aiheen kannalta tämä puute on merkittävä, sillä juuri kyseistä kasvia on kaupattu mm. lintuinfluenssan, sikainfluenssan, koronavirustartunnan ja monen muun hengitystieinfektion hoitoon sekä astmaan. Suomessa tätä kasvia ei tosin saa myydä.

Linkki/Lisätiedot: Virheen ilmoitti kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Mikael Ikivesi

Virhe numero 42: ”Tenniskyynärpääkipuun on saatu myönteinen vaikutus, mutta se ei kestä vuorokautta pidempään. Viite 551” (sivun 237 faktalaatikossa)

Korjausehdotus: Viitatun lähteen valossa väite on kyseenalainen. Vuonna 2002 julkaistussa katsauksessa todetaan, että neljän löytyneen ja kriteerit täyttäneen RCT:n erot ja puutteet estivät meta-analyysin teon, mistä syystä katsaus ei voinut ottaa varmaa kantaa aiheeseen. Tämän vuoksi katsauksen tekijät toteavatkin ”there is insufficient evidence to either support or refute the use of acupuncture (either needle or laser) in the treatment of lateral elbow pain”.

Linkki/Lisätiedot: Katsauksen yhdessä tutkimuksessa (katsauksessa viitteellä Molsberger 1994) havaittiin kivun vähenemistä noin vuorokauden ajaksi yhden hoitokerran jälkeen. Kaksi muuta tutkimusta puolestaan tarkastelivat kertahoidon sijaan hoitosarjaa, toinen laserakupunktiolla ja toinen neula-akupunktiolla. Laserakupunktio ei tutkimuksen mukaan ollut placeboa parempaa, toisin kuin neuloilla tehty. Neuloilla tehtäessä todettiin, että hoidoista oli apua, mutta ”no significant diferences were found in the longer term (after 3 or 12 months)” eli eroja vaikutuksessa ei näkynyt kolmen tai 12 kuukauden kohdalla. Neula-akupunktiona tehdystä hoitosarjasta kuitenkin raportointiin olleen apua alle 3kk tarkastelujaksolla. Neljäs analyysissa mukana ollut tutkimus oli vuodelta 1997. Siinä arvioitiin ruiskeena annetun vitamiini B12:n pelkkää vaikutusta verrattuna siihen, että lisänä oli akupunktio. Tässä tutkimuksessa eroa ryhmien välillä ei havaittu.

Katsauksen abstraktissa mainittu päätelmä ”no benefit lasting more than 24 hours following treatment has been demonstrated” pitää siinä mielessä paikkansa, etteivät muut tutkimukset tarkastelleet vaikutuksen keston tuntimäärää. Toisaalta päätelmää akupunktion vaikutuksen pituudesta on vaikea määritellä yhden tutkimuksen perusteella, etenkin jos tarkastellaan toista kriteerit täyttänyttä tutkimusta, jossa hoitosarjalla saatiin positiivisia tuloksia alle 3kk seurannassa. Akupunktion tekijänä kommentoisin lisäksi, että tutkimus, josta saatiin noin vuorokauden kestänyt hoitovaste, tehtiin akupunktiohoidolle poikkeuksellisella hoitotavalla eli pistämällä vain yhteen distaalipisteeseen polven alapuolella hoidettaessa tenniskyynärpäätä.

Vaikuttaakin siltä, ettei Knuuti ole lukenut itse katsausta, vaan on ainoastaan vilkaissut lyhennelmästä pari kohtaa. Tieteelliseen kirjoittamiseen kuuluu kuitenkin käytettyihin lähteisiin tutustuminen sekä lähdekritiikin käyttö. Mielestäni tämä koskee myös tietokirjan kirjoittamista.

Virheen ilmoitti kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Mikael Ikivesi

Virhe numero 43: ”Migreenikohtausten estoon on saatu akupunktiolla vaikutusta, joka ylittää hieman myös valeakupunktion vaikutuksen. Teho näyttäisi olevan verrannollinen estolääkkeiden tehoon. Pitkäaikaisesta hyödystä näyttö puuttuu. Viite 553. Myös elektroakupunktio on tehokkaampi migreeniin kuin valeakupunktio. Viite 554.” (sivun 237 faktalaatikossa)

Korjausehdotus: Knuuti myöntää näiden, vuosina 2016 ja 2019 tehtyjen systemoitujen katsausten osoittaneen, että akupunktiolla on vaikutusta migreenin estossa. Kuitenkin hänen täydentäviä hoitoja vähättelevä kirjoitustyylinsä johtaa lääketieteelliseen tutkimukseen perehtymätöntä lukijaa helposti harhaan, kun hän sanoo näytön puuttuvan pitkäaikaisesta hyödystä. Hän jättää sanomatta sen, mitä itse katsauksessa todetaan, ettei tutkimusta akupunktion pitkäaikaisesta käytöstä migreenin estohoitona ole, kuten ei ole oikeastaan mistään migreenin estoon tarkoitetuista hoidoista. (”People with migraine typically suffer from their headaches over many years. A general shortcoming of almost all randomized trials of any prophylactic treatments is their limited duration (rarely ever more than 12 months). Therefore, based on our review nothing can be said on sustainability of effects beyond 12 months.”)

Linkki/Lisätiedot: Vaikka kommentti näytön puuttumisesta pitkäaikaisen hyödyn suhteen pitääkin sinänsä paikkansa, suurelle yleisölle kirjoitetussa tietokirjassa olisi hyvä tuoda esille, että syy puuttumiseen on se, ettei asiaa ole tutkittu ja että tutkimuksen puute koskee ylipäätään migreenin estohoitojen pitkäaikaishyötyjä. Osa katsauksessa tutkituista potilaista kärsi migreenistä selvästi harvemmin 6-12kk ajan, myös akupunktiohoitosarjojen lopetuksen jälkeen. Suurelle yleisölle kirjoitetussa kirjassa on tärkeä tuoda esille, mitä tarkoittaa lyhyt tai pitkäaikainen. Monelle lukijalle lyhyt voi olla päivän tai pari ja pitkäaikainen viikosta pariin kuukauteen. Harva lukija tietää, että Cochrane-katsausten pitkäaikaisella hyödyllä tarkoitetaan yleensä yli 12kk kestäviä vaikutuksia.

Virheen ilmoitti kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Mikael Ikivesi

Virhe numero 44: ”teho näyttäisi olevan verrannollinen estolääkkeen tehoon” (sivun 237 faktalaatikossa)

Korjausehdotus: Katsauksessa todetaan, että ”acupuncture reduced migraine frequency significantly more than drug prophylaxis after treatment” eli akupunktio vähensi migreenikohtausten esiintyvyyttä enemmän kuin estolääkitys. Tasapuoliseen raportointiin kuuluisi myös huomio, että ”people receiving acupuncture reported side effects less often than people receiving drugs, and were less likely to drop out of the trial” eli akupunktiosta oli lisäksi vähemmän sivuvaikutuksia, jonka vuoksi harvempi koehenkilö joutui jättämään tutkimuksen kesken.

Linkki/Lisätiedot: Tiedolla on merkitystä, koska usein juuri lääkkeiden haittavaikutukset ovat syy sille, miksi potilaat hakevat apua akupunktiosta.

Virheen ilmoitti kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Mikael Ikivesi

Virhe numero 45: ”Syöpäkipuun on havaittu vaikutusta vuonna 2015 julkaistussa systemoidussa katsauksessa, viite 555, mutta vuoden 2015 Cocrane-analyysissä tutkimusnäyttö ei ollut riittävää, viite 556.” (sivun 237 faktalaatikossa)

Korjausehdotus: Todellisuudessa ensin mainittu systemoitu katsaus on julkaistu 2016. Siinä tarkoituksena oli nimenomaan tarkastella akupunktion vaikutus itse syövästä johtuvaan kipuun ja sen lisäksi syöpähoidoista aiheutuvaan kipuun. Tutkimuksessa tavoite määriteltiin seuraavasti: ”The purposes of this study were to systematically and quantitatively evaluate the overall effects of acupuncture in reducing cancer-related pain and to determine the effects of acupuncture on malignancy-related, CT- or radiation therapy (RT)-induced, surgery-induced and HT-induced pain in adult cancer patients.”

Linkki/Lisätiedot: Katsauksessa todettiin akupunktion auttavan lähinnä syövästä itsessään sekä leikkauksesta aiheutuvaan kipuun, mutta ei kemoterapiasta, säde- tai hormonihoidoista johtuviin kipuihin. Näiden yksityiskohtien ymmärtäminen ja raportoiminen on erityisen tärkeää tämän tyyppisessä teoksessa, sillä Suomessa akupunktiota käytetään nimenomaan tukihoitona lääketieteellisten syöpähoitojen yhteydessä. Yksityiskohta on tärkeä sen vuoksi, että tiedettäisiin, mihin akupunktiota mahdollisesti kannattaa kokeilla ja mihin ei.

Lisäksi Knuutin tutkimustuloksia raportoiva virke on siinä mielessä erikoinen, että siinä ”mutta”-sanalla luodaan vaikutelmaa, että uudempi ja väärällä vuosiluvulla ilmoitettu tutkimus mitätöityisi vanhemman Cochrane-katsauksen pohjalta, vaikka kyseessä on kaksi eri asiaa, systemoitua katsausta ja lausetta. Lisäksi lainattu Cochrane-katsaus vuodelta 2015 toteaa, ettei meta-analyysiä pystytty tekemään valintakriteerien täyttäneiden tutkimusten pohjalta. Valituilla kriteereillä löytyneitä ja riittävän korkealaatuisia tutkimuksia ei ollut tarpeeksi, jotta voitaisiin väittää akupunktion olevan tehokasta, mutta suppeat tutkimukset antoivat siitä lupaavia viitteitä (”some small studies contain evidence which is promising”). Tämän asian Knuuti jättää mainitsematta, mikä tarkoittaa sitä, että Knuuti on raportoinut tutkimustuloksia valikoivasti. Lopettamalla kohta lauseeseen, että ”tutkimusnäyttö ei ollut riittävää”, annetaan lukijalle helposti kuva, että tehoa ei ollut. Rehellisempää olisi sanoa, että tutkimusta ei ollut tarpeeksi varmojen johtopäätösten tekemiseen akupunktion tehokkuudesta.

Virheen ilmoitti kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Mikael Ikivesi

Virhe numero 46: ”Jännityspäänsärkyyn on akupunktiosta saatu apua, mutta vertailututkimuksia muihin hoitoihin on niukalti. Viite 559.” (sivun 237 faktalaatikossa)

Korjausehdotus: Akupunktion tuoma apu jännityspäänsärkyyn ei ole sidoksissa siihen, kuinka paljon sitä on verrattu muihin hoitoihin. Muihin hoitoihin vertaamisella ja mielellään myös asiallisella tutkimuksella kustannuksista voimme pohtia sitä, onko järkevää hoitaa jännityspäänsärkyä akupunktiolla. Nämä (jännityspäänsärystä avun saaminen ja muihin hoitoihin vertailevien tutkimusten määrä) ovat kuitenkin kaksi eri asiaa. Käyttämällä ”mutta”-sanaa Knuuti mielestäni turhaan vähättelee akupunktion tuomaa apua jännityspäänsärkyyn.

Linkki/Lisätiedot: Virheen ilmoitti kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Mikael Ikivesi

Virhe numero 47: ”Krooniseen alaselkäkipuun on saatu helpotusta verrattuna hoitamattomuuteen ja valeakupunktioon mutta vain lyhytaikaisesti. Akupunktion vaikutuksista äkilliseen selkäkipuun ei ole tehty riittävästi tutkimuksia. Viite 560.” (sivun 237 faktalaatikossa)

Korjausehdotus: Jälleen olisi hyvä tuoda esille, mitä lyhytaikaisella tarkoitetaan, jotta lukijalle ei tule kuvaa tunneista tai päivistä. Yhdessä tutkimuksessa (katsauksessa viite Thomas 1994) kipu oli vähäisempää vielä 6kk jälkeen hoidosta. Tämä oli toinen niistä tutkimuksista, joissa akupunktiota verrattiin hoitamattomuuteen. Osa katsaukseen päätyneistä tutkimuksista kuitenkin tarkasteli akupunktion tehoa verrattuna valeakupunktioon. Tällöin akupunktio oli lumetta tehokkaampaa alle kolmen kuukauden tarkastelujaksoilla.

Linkki/Lisätiedot: Katsaus tarkasteli myös akupunktion yhdistämistä muuhun perinteiseen hoitoon. Näitä muita hoitoja olivat mm. harjoittelu, tulehduskipulääkkeet, lämpöhoidot, ergonomia yms. Katsauksessa akupunktion lisääminen näihin muihin hoitoihin osoittautui hyödylliseksi ja vaikutukset pitkäaikaisemmiksi (3-12kk). Mielestäni kohta on tärkeä mainita, sillä akupunktion yhdistäminen muihin hoitomuotoihin vastaa usein myös tilanteita Suomen akupunktioklinikoilla.

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen mukaiselle akupunktioklinikalle tulevilla ja kroonisesta alaselkäkivusta potevilla asiakkailla on useimmiten käytössä kipulääkkeitä, joihin akupunktiohoitaja ei puutu. Akupunktioklinikoilla neuvotaan välillä erilaisia liikeharjoitteita, käytetään lämpöhoitoa (moksa) sekä tarkastellaan mm. mahdollisia virheasentoja sekä työasentoja akupunktiohoidon tueksi. Usein asiakkaita myös neuvotaan menemään esimerkiksi fysioterapeutille harjoitteluohjelman saamiseksi, mikäli heillä ei jo ole sitä. Osa Suomessa toimivista akupunktion tekijöistä ovat itse myös fysioterapeutteja, osteopaatteja tai hierojia koulutukseltaan.

Kuten Knuuti huomioi väitteessään, akuutin selkäkivun kohdalla ei ole tehty riittävästi tutkimuksia. Katsauksessa mukana olleen pienen otannan tutkimuksen (katsauksessa viitteellä Kittang 2001) pohjalta näyttäisi siltä, että teho on mahdollisesti vastaava kuin naprokseenikuurilla.

Kroonisen alaselkäkivun kohdalla, samoin kuin esimerkiksi kroonistuneen migreenin kohdalla, monet asiakkaat harvoin olettavat, että vaiva katoaa lyhyellä hoitosarjalla. Myöskään asiallisesti toimiva akupunktiohoitaja ei sitä asiakkaalleen lupaile. Kroonisten vaivojen kohdalla, mikäli on saatu tuloksia, ylläpitävää hoitoja jatketaan usein harvakseltaan, jotta tuloksista saataisiin pitkäkestoisempia. Samalla tavalla useat kipukroonikot käyttävät myös lääkkeitä pitkäaikaisesti, eivätkä oleta, että yhden kipulääkekuurin jälkeen vaiva on lopullisesti poissa. Akupunktion hyöty monelle kipukroonikolle on juuri lääkkeiden aiheuttamien haittavaikutusten poisjääminen, mikä voi olla lääkkeitä huonosti sietävien potilaiden kohdalla merkittävä hyöty.

Virheen ilmoitti kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Mikael Ikivesi

Virhe numero 48: Tutkimuskoontien esittelyn lisäksi kirjassa on 25 vaivan tai sairauden lista (s. 235), joihin akupunktion vaikutukset Knuutin mukaan ”ovat joko hyvin vähäisiä tai lyhytaikaisia” ja ”tutkimusnäytön perusteella akupunktiolla ei ole saatu lumehoitoa parempia vaikutuksia” kyseisiin vaivoihin.

Korjausehdotus: Kohdasta ei käy ilmi, minkä lähteen perusteella hän on päätynyt kyseiseen väitteeseen ja listaan, mutta yleensä näin voimakkaat väitteet tietokirjassa vaativat lähteen ilmoittamisen. Jos oletan kohdan lähteenä olleen muiden luvussa esiintyvien lähteiden tavoin Cochrane-kirjaston, joudun toteamaan väitteen vääräksi. Kohdan lähteenä tosin ei todennäköisesti ole Cochrane-katsaukset, sillä esimerkiksi listassa mainitusta selkäkivusta ei näyttäisi olevan erillistä katsausta ollenkaan. Alaselkäkipuja ja yläselän alueen jännityksiin mahdollisesti liitoksissa olevia jännityspäänsärkyä tarkastelin jo yllä. Kyseiset katsaukset lukemalla Knuuti on tuskin voinut päätelmään päätyä, joten lähde on luultavasti joku muu tutkimus.

Linkki/Lisätiedot: Mikäli Cochrane-katsaukset muodostavat lähteen suurimmalle osalle listattuja vaivoja, voitaisiin paremminkin sanoa, että Cochrane-katsauksen käyttämän meta-analyysin tekoon vaadittuja laadukkaita tutkimuksia ei olla ylipäätään tehty tarpeeksi, jotta väitteitä hoitomuodon tehosta eri vaivojen suhteen voidaan esittää.

Useiden vaivojen, kuten esimerkiksi listassa olevan unettomuuden kohdalla tulokset akupunktion suhteen olivat ristiriitaisia. Cochrane-katsaukseen oli unettomuuden suhteen otettu mukaan erilaisia hoitointerventioita, kuten akupainantaa, pisteen ärsyttämistä magneetilla ja akupunktiota. Tulokset vaihtelivat kliinisesti merkitsevästä yli tunnin pidemmistä unijaksoista tai paremmista tuloksista Pittsburgh Sleep Quality indeksissä (PSQI) aina merkityksettömän pieniin vaikutuksiin tai placebon tasoiseen eroon. Kuitenkin katsauksessa jouduttiin toteamaan, että tulokset vaihtelivat, tutkimusten laatu oli heikko, otannat liian pieniä, eikä erilaisia unettomuuden syitä voitu jakaa alaryhmiin, jolla voi olla merkitystä tarkasteltaessa hyötyjä eri potilasryhmille. Tämän kaltaisista ristiriitaisista tuloksista eri vaivojen kohdalla, joissa katsaukseen on saatu vain muutamia pieniä ja huonosti tehtyjä tutkimuksia, ei voida a) päätellä, että tieteellisen tutkimuksen mukaan vaikutukset ovat hyvin vähäisiä tai lyhytaikaisia tai b) yleistää, että ”tutkimusnäytön perusteella akupunktiolla ei ole saatu lumehoitoa parempia vaikutuksia”. Unettomuuden hoitoon liittyvä katsaushan osoitti vain sen, että Cochranen käyttämien kriteereiden mukaisesti tehdyistä tutkimuksista saatua tutkimusnäyttöä ei oikeastaan ole. Suuren osan listan vaivojen kohdalla voidaan kuitenkin sanoa, että tutkimusnäyttö eli tieteelliset todisteet hyödyistä ovat heikkoja ja osassa tutkimuksia akupunktio ei eroa lumehoidosta.

Virheen ilmoitti kiinalaisen lääketieteen asiantuntija Mikael Ikivesi

Virhe numero 49: Sivu 34 ja 161 (viitenro 36), sivu 99 (viitenrot 174-178) ja sivu 176 (viitenro 372). Havaintotutkimusten perusteella tulisi puhua tilastollisista yhteyksistä syy-seuraussuhteiden sijaan (vertaa s. 111: väestötutkimukset eivät anna tietoa syy-seuraussuhteesta).

Linkki/Lisätiedot: Virheen ilmoitti lääkäri Jesper Kivelä

Virhe numero 50: sivu 72. Viitenro 109: WHO:n julkaisusarjan systemaattisessa katsauksessa on 84 tutkimusta (ei 91, katsauksen kuva 1). Lisäksi katsauksessa ei tutkittu hiilihydraattien laatua, kuten todetaan esimerkiksi katsauksen kappaleessa 3.3.2.

Linkki/Lisätiedot: Virheen ilmoitti lääkäri Jesper Kivelä

Virhe numero 51: sivu 77. Omega-6-rasvahappojen ja kuolleisuuden osalta viitataan yhteen havaintotutkimukseen (viitenro 122), vaikka aiheesta on julkaistu vuonna 2018 Cochrane-katsaus. Systemaattiset katsaukset ja meta-analyysit ovat kuitenkin näytön aatelia, kuten kirjan sivulla 61 todetaan.

Linkki/Lisätiedot: Virheen ilmoitti lääkäri Jesper Kivelä

Virhe numero 52: sivu 80. Viitenro 134: tutkimuksessa riskisuhde oli 0,95 (95% luottamusväli 0,85 – 1,06) (punainen liha) ja 0,97 (0,87 – 1,09) (prosessoitu liha) sydän- ja verisuonisairauksien osalta.

Viitenro 135: riskisuhde oli 0,93 (95% luottamusväli 0,83 – 1,04) (punainen liha) ja 0,99 (0,89 – 1,09) (prosessoitu liha) syövän ilmaantuvuuden osalta.

Korjausehdotus: Kirjan tulkintaa mukaillen vähäisempi (3 annosta / viikko) punaisen/prosessoidun lihan syönti ei ollut yhteydessä edellä mainittujen päätetapahtumien osalta pienempään riskiin.

Linkki/Lisätiedot: Virheen ilmoitti lääkäri Jesper Kivelä

Virhe numero 53: sivu 80: ”Koska kriteerit eivät täyttyneet kovin hyvin, suosituksen kirjoittajat päättivät olla luottamatta itse saamiinsa tuloksiin ja suosittelematta mitään.”

Korjausehdotus: NutriRECS-ryhmä antoi heikon suosituksen jatkaa punaisen/prosessoidun lihan syömistä, ja tälle suositukselle annetaan artikkelissa perusteet (viitenro 133). GRADE-systeemissä näytön varmuus voi olla erittäin heikkoa/heikkoa myös satunnaistettujen ja kontrolloitujen tutkimusten perusteella (vertaa sivun 80 väite).

Linkki/Lisätiedot: Virheen ilmoitti lääkäri Jesper Kivelä

Virhe numero 54: sivu 80. Viitenro 137: tutkimuksessa todettiin hyvin heikkoja tilastollisia yhteyksiä. Esimerkiksi hasardisuhde punaisen lihan ja sydän- ja verisuonitautien välillä oli 1,03 (95 % luottamusväli 1,01 – 1,06) (jokaista 2 annoksen lisäystä / viikko kohden).

Korjausehdotus: Kirjassa todetaan (s. 163): ”Vaikutuksen suuruutta ei voi arvioida pelkästään tilastollisen merkitsevyyden perusteella. Pieni ero voi olla tilastollisesti merkitsevä, kun tutkimuksessa on paljon potilaita, vaikka todellinen vaikutus on olematon.”

Linkki/Lisätiedot: Virheen ilmoitti lääkäri Jesper Kivelä

Virhe numero 55: Sivu 94. HPV-rokotteen hyödyt on esitetty suhteellisina riskin vähentymisinä, vaikka kirjan sivulla 163 todetaan: ”Usein tutkimuksissa raportoidaan suhteellista hyötyä, mikä on sinänsä oikein mutta ei anna realistista kuvaa hyödystä.”

Linkki/Lisätiedot: Virheen ilmoitti lääkäri Jesper Kivelä

Virhe numero 56: sivu 99: ”Tätä tukee käänteisesti myös se, että potilaiden influenssakomplikaatiot lisääntyivät akuuttisairaalassa, kun henkilökunnan rokotuskattavuus laski. 181”

Korjausehdotus: Pitkälle menevä johtopäätös havaintotutkimuksen (viitenro 181) perusteella. Tutkimuksessa ei myöskään tutkittu influenssaa (vaan influenssan kaltaista tautia), saati komplikaatioita.

Linkki/Lisätiedot: Virheen ilmoitti lääkäri Jesper Kivelä

Virhe numero 57: sivu 112. Antioksidantteja ja kuolleisuutta koskevan Cochrane-katsauksen (viitenro 222) tiivistelmässä nostetaan esiin sekä satunnaisvaikutusten että kiinteän vaikutuksen mallilla saadut tulokset. Kirjassa mainitaan kuitenkin vain jälkimmäisellä mallilla saatu ns. tilastollisesti merkitsevä tulos.

Linkki/Lisätiedot: Virheen ilmoitti lääkäri Jesper Kivelä

Virhe numero 58: Sivu 177. Viitenro 375 on Cochrane-katsaus, johon taas yhteenveto viitenro 376 perustuu. Ei siis ole kahta erillistä vuosina 2014 ja 2015 julkaistua Cochrane-katsausta.

Linkki/Lisätiedot: Virheen ilmoitti lääkäri Jesper Kivelä

Virhe numero 59: Sivu 178. Diabetes ja ubikinoni. Viitenro 383. Tekstissä todetaan: ”Kun sitten tehtiin asianmukainen tilastollinen korjaus (Bonferroni), edulliset muutokset sokereissakaan eivät olleet merkitseviä.”

Tutkijoiden tekemän Bonferroni-korjauksen jälkeen paastoverensokeri oli ns. tilastollisesti merkitsevä, vaikkakin korjattu merkitsevyystaso (0,015) on erikoisesti laskettu.

Linkki/Lisätiedot: Virheen ilmoitti lääkäri Jesper Kivelä

Virhe numero 60: Sivu 222. Viitenro 514. Tutkimuksen perusteella ei voi väittää, että alaryhmäanalyyseissä berberiinin vaikutus katosi/vaikutusta ei havaittu hoidon keston (yli 3kk) / tutkittavien iän (yli 60 v) mukaan. Alaryhmien välisten tilastollisten vertailujen tulisi perustua interaktiotestiin eikä yksittäisiin alaryhmiin. En nähnyt tutkimuksessa raportoitavan alaryhmien välisiä vertailuja, mutta luottamusvälit menevät esimerkiksi alaryhmien välillä paikoitellen selvästi päällekkäin/sisäkkäin.

Linkki/Lisätiedot: Virheen ilmoitti lääkäri Jesper Kivelä

Virhe numero 61: ”Vaikka verkkosivujen tutkimuslista ei liene kattava, voi varmaan olettaa, että energiahoidolle myönteiset tutkimukset ovat mukana” (s. 198 ja 203 reiki-hoitoa koskevat päätelmät)

Korjausehdotus: Arviointiin reiki-hoidon vaikutuksista on otettava mukaan kaikki asiaa koskevat, relevantit tutkimusraportit, jotka löytyvät tutkimustietokannoista. Kirjan kokonaan uudistetussa ja korjatussa painoksessa on reiki-hoidon vaikutuksia arvioitava valikoimattomasti ja riippumattomalla tavalla.

Linkki/Lisätiedot: Tietokirjassa on paha virhe antaa ”faktalaatikossa” lukijoille puutteelliseen ja valikoivaan tutkimustietoon perustuva kuvaus reiki-hoidosta ja sen hyödyistä. Yhden yksityisen yrityksen verkkosivujen käyttö tietolähteenä sotii yleisiä tutkijan eettisiä periaatteita vastaan.

Lisätietoa: https://liinanblogi.com/2020/09/05/kauppatavarana-terveys-yksi-vanha-tutkimusko-todistaa-nayton-puutteen/

Virhe numero 62: ”Reikihoidon todettiin vähentävän ahdistuneisuutta sydänpotilailla, mutta tutkimuksessa ei ollut verrokkiryhmää.”

Korjausehdotus: Tutkimus ei kohdistunut sydänpotilaisiin. Tämä korjattava. Lisäksi kirjassa tehty päätelmä on ylimalkainen (ja siksi virheellinen) verrattuna alkuperäiseen artikkeliin, jossa todettiin, että ”Comparing before and after measures, anxiety was significantly reduced.” ja ”These findings suggest both biochemical and physiological changes in the direction of relaxation”.

Linkki/Lisätiedot: Rentoutumista suositellaan yleisesti stressin ja siitä välillisesti aiheutuvien muiden vaivojen lievityksessä ja ehkäisyssä. Tutkimustulos oli siis reikille positiivinen, mikä ei ilmene kirjassa s. 201 tiivistelmästä. Lisätietoa: https://liinanblogi.com/2020/09/05/kauppatavarana-terveys-yksi-vanha-tutkimusko-todistaa-nayton-puutteen/

Virhe numero 63: ”23 tutkimusta täytti kriteerit. Valituista tutkimuksista 13 havaitsi joitain vaikutuksia, yhdeksässä ei ollut mitään vaikutusta ja yksi havaitsi reikistä haittaa. Mitatut vaikutukset olivat useimmiten ahdistuneisuus ja kipu. Havainnot tukevat johtopäätöstä, että lisätutkimuksia kannattaa tehdä” (s. 201)

Korjausehdotus: Siteerattu tutkimus koski useita etähoitoja (distant healing), joista vain yksi oli reiki. Alkuperäisartikkelin tulosten mukaan ”Of the 23 studies, 13 (57%) yielded statistically significant treatment effects, 9 showed no effect over control interventions, and 1 showed a negative effect. ”Statistically significant” ei ole suomeksi ”joitain”, vaan ”tilastollisesti merkitseviä”. Alkuperäisessä artikkelissa johtopäätös on ”given that approximately 57% of trials showed a positive treatment effect, the evidence thus far merits further study”.

Linkki/Lisätiedot: https://liinanblogi.com/2020/09/05/kauppatavarana-terveys-yksi-vanha-tutkimusko-todistaa-nayton-puutteen/ 

Virhe numero 64: “Useimmissa muissa maissa lääketieteen ulkopuolisista hoidoista on säädetty lailla. Esimerkiksi muissa Pohjoismaissa voimassa oleva lainsäädäntö on tiukempaa kuin edellä kuvattu Suomen suunnitelma.” (s 256). Kirjoittaja viittaa tässä CAM-hoitajiin (CAM=Complementary and Alternative Medicine=täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot), vaikka ei kirjassa käytä tätä termiä.

Korjausehdotus: Väitteen toinen lause on virheellinen. Kirjan tekstiä on korjattava vastaamaan todellista tilannetta Pohjoismaissa, joissa CAM-hoitajia koskeva lainsäädäntö ei ole tiukempaa kuin ”Suomen suunnitelma”, sillä
1) ei ole edes olemassa ”Suomen suunnitelmaa”; on vain lääkäreiden ammattiliiton ajama ”puoskarilakisuunnitelma” ja
2) missään Pohjoismaassa lainsäädäntö ei ole tiukempi kuin lääkäriliiton ajama ”puoskarilaki”.

Linkki/Lisätiedot: Tietokirjan pitää antaa totuudellista, ei yksipuolista tietoa kotimaasta ja naapurimaista.
Suomen Lääkäriliitto ajaa puoskarilakia: https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/puoskarilakia-vaativa-kansalaisaloite-on-avoinna/
Ruotsi: https://www.regeringen.se/4ada86/contentassets/c9ce60ddd06b44eab33fa8074ced9a26/komplementar-och-alternativ-medicin-och-vard-sou-2019_28.pdf
Norjan käytännöistä. https://nafkam.no/en/complementary-and-alternative-medicine-cam/practising-cam-norway
Norjassa on huomattavasti kansalaisystävällisempi CAM-hoitoja koskeva lainsäädäntö kuin Ruotsissa parhaillaan on. Ruotsi ei ole tiukentamassa lainsäädäntöä, vaan täsmentämässä sitä Norjan käytäntöjä seuraten.

Virhe numero 65: ”Termiä ´koululääketiede´on käytetty kuvaamaan nykyisen lääketieteen tietoa ja hoitoja ikään kuin olisi olemassa jokin toinenkin lääketiede. Kuitenkin on olemassa vain yksi lääketiede, ja mikä tahansa tieto tai hoito tulee automaattisesti osaksi lääketiedettä, kun se perustuu tutkittuun tietoon.” (s. 28)

Korjausehdotus: Päinvastoin kuin kirjailija väittää, lääketieteitä (merkityksissä ´tutkimusala´ ja ´lääkäripalvelut´) on useanlaisia ja ne kumpuavat eri teorioista, tiedonkäsityksistä, ihmiskuvista ja käytännöistä. Usko yhteen ainoaan (bio)lääketieteeseen on dogmatismia. Eikä ole olemassa AUTOMAATTISTA mekanismia, joka ottaisi akateemiseen lääketieteelliseen tutkimukseen ja lääkärikoulutukseen jonkin tiedon tai hoidon.

Linkki/lisätiedot: On olemassa runsaasti tutkittuja hoitomuotoja, joita ei kuitenkaan ole otettu osaksi lääketieteellisissä tiedekunnissa annettavaa opetusta, esimerkiksi kiropraktiikka, jooga kuntoutuksessa, meditaatio, erilaiset rentoutumisharjoitukset, ravitsemushoidot, jotkut psykoterapiat, luonnonlääkkeet ja rohdokset jne. Yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa päätetään, mitä sairaustulkintoja ja mitä hoitoja tiedekunnissa tutkitaan ja opetetaan. Ihmiset tekevät päätöksiä, ei automatiikka. Ihmisillä on intressejä päätöstensä perusteluina, ei ainoastaan tutkimustietoa.
Kirjoittaja sekoittaa sote-järjestelmän palvelut ja lääketieteellisen tutkimuksen, jotka ovat eri asioita. Sote-järjestelmään kyllä ”otetaan mukaan” julkisesti kustannettavaksi hoitoja ja menetelmiä, mutta päätöksiä ei läheskään aina ohjaa tutkittu tieto (vaikka pitäisi ohjata), vaan usein myös eturyhmien ja poliittiset intressit. Kyse on vallankäytöstä ja terveyspolitiikasta, ei automaattisuudesta.

Virhe numero 66: ”´Koululääketiede´-termin käyttäjät eivät ole ehkä tiedostaneet, ettei ole mitään instanssia, joka päättäisi sairaustulkintojen ja hoitojen kuulumisesta koulussa opetettavaan lääketieteeseen.” (s.28)

Korjausehdotus: Lääketieteellisissä tiedekunnissa päätetään, mitä sairaustulkintoja ja mitä hoitoja yliopistoissa nuorille opetetaan. Opetuspolitiikasta päättää lääketieteen opetuksen osalta terveysministeriö ja opetusministeriö, joiden päätöksiin yliopistojen lääketieteellisten tiedekuntien professorikunta vaikuttaa olennaisella tavalla.

Linkki/lisätiedot: Koululääketiede -termi tarkoittaa juuri sitä tieteellistä ja opetuksellista kokonaisuutta, jonka mukaan nykyiset lääkärit koulutetaan ja lääketieteellistä tutkimusta tehdään yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa. Ne ovat instansseja, joissa päätetään, mitä sairaustulkintoja ja mitä hoitoja tiedekunnissa tutkitaan ja opetetaan. Instansseissa ihmiset tekevät päätöksiä. Esimerkiksi Suomessa on paljon koululääketieteen ulkopuolella toimivia lääkäreitä, jotka ovat lisäkouluttaneet itseään oma-aloitteisesti, mutta muualla kuin koululääketieteen laitoksissa.

Virhe numero 67: ”Kriittinen ajattelija luottaa tieteeseen ensisijaisesti luotettavimpana keinona saada tietoa ympäröivästä todellisuudestamme. Mikäli jotakuta arvostellaan tiedeuskovaiseksi, siitä kannattaa olla ylpeä, sillä tieteelliset tutkimukset tuottavat parempaa tietoa kuin ihmisten henkilökohtaiset kokemukset ja uskomukset.

Edellä kuvattu tiedeuskovaisuuskritiikki tulee erottaa perustellusta tieteen kritiikistä. Esimerkiksi skientismiksi on kutsuttu ilmiötä, jossa luonnontieteiden selitysvoima ulotetaan liian pitkälle, kuten esimerkiksi moraalisiin ja eettisiin normeihin saakka.” (s. 29-30)

Korjausehdotus: Korjattava väitteen ja sen perustelun epäjohdonmukaisuus.

Linkki/Lisätiedot: Kirjoittajan tiedeuskovaisuutta koskeva päättely on epäloogista. Väite, että tiedeuskovaisuudesta kannattaa olla ylpeä, koska tieteellinen tieto on PAREMPAA kuin kokemustieto, on määritelmällisesti skientismiä, jonka mukaan kirjoittajan sanoja lainaten (luonnontieteellinen) selitysvoima ulotetaan moraalisiin ja eettisiin normeihin. Tällaiset normit koskevat juuri käsityksiä hyvästä ja pahasta/ paremmasta ja huonommasta/sallitusta ja kielletystä/suotavasta ja ei-suotavasta. Tästä seuraa, että ylpeilyn aihe eli tiedeuskovaisuus on skientismiä, koska sen mukaan tieteelliset tutkimukset tuottavat PAREMPAA tietoa kuin kokemukset. ”Parempaa kuin” -väite on tässä yhteydessä arvoarvostelma, ei tieteellisin kriteerein ratkaistavissa oleva asia. Kokemuksia ei voi ulkoistaa tieteellisestä tutkimuksesta, ne ovat osa sitä.

Virhe numero 68: ”WHO korostaa, että tutkimusnäyttö ratkaisee, ja hoitoja tulisi tutkia enemmän käyttäen menetelmiä, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä terveyspalveluiden arvioinnissa. Juuri näitä samoja seikkoja myös Suomen kokemus- ja uskomushoitolain valmistelussa oli tarkoitus selventää.” (s. 257)

Korjausehdotus: Lainsäädäntöä käsittelevä luku kirjassa on kirjoitettava kokonaan uudestaan ja totuudenmukaisesti. Nyt siinä on useita virheitä. Suomessa ei ole ollut eikä ole meneillään ”kokemus- ja uskomushoitolain valmistelua”. Kirjoittaja puhuu kokemus- ja uskomushoitolaista ja tässä yhteydessä viittaa (s.256) sosiaali- ja terveysministeriön (STM) erimielisen työryhmän vuonna 2009 laatimaan raporttiin, jossa on ehdotus hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta. Kyse ei siis ollut ”kokemus- ja uskomushoitolain valmistelusta”. Lisäksi ko. STM:n asettaman työryhmän selvityksessä oli eriävä mielipide: ”Epädemokraattiseen kokoonpanoon perustuen on itsestään selvää, että työryhmän enemmistön sanelema lakiehdotus (hallituksen esitykseksi eduskunnalle) on asenteellinen, eikä perustu luontaishoitojen asianmukaiseen selvitystyöhön”. (Ks. linkki alla, s. 68) Tietokirjassa on avattava myös käsiteltävää asiaa koskevat erimielisyydet, Sitä tämä kirja ei tee.

Linkki/Lisätiedot: Katso https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/72186/URN%3ANBN%3Afi-fe201504225671.pdf?sequence=1

Virhe numero 69: ”WHO korostaa, että tutkimusnäyttö ratkaisee, ja hoitoja tulisi tutkia enemmän käyttäen menetelmiä, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä terveyspalveluiden arvioinnissa. Juuri näitä samoja seikkoja myös Suomen kokemus- ja uskomushoitolain valmistelussa oli tarkoitus selventää.” (s. 257)

Korjausehdotus: Lainsäädäntöä käsittelevä luku kirjassa on kirjoitettava kokonaan uudestaan ja totuudenmukaisesti. Nyt siinä on useita virheitä. Ei pidä paikkaansa, että ”Juuri näitä samoja seikkoja” oli tarkoitus selventää lain valmistelussa. Samoilla seikoilla kirjoittaja viittaa siihen, että (WHO:n mukaan) ”tutkimusnäyttö ratkaisee ja hoitoja tulisi tutkia enemmän käyttäen menetelmiä, jotka ovat yleisesti hyväksyttyjä terveyspalveluiden arvioinnissa”.

Linkki/Lisätiedot: Katso Sanna Marinin hallitusohjelma, jossa todetaan” Selvitetään vaihtoehto- ja uskomushoitojen eri sääntelymahdollisuudet.” (s. 152). https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161931/VN_2019_31.pdf?sequence=1&isAllowed=y Lue Kansalaisaloite ”Täydentävät hoidot kaikille https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/5011 Aiheesta tarkemmin vuonna 2018 julkaistu Pauliina Aarvan kirjoittama blogikirjoitus https://liinanblogi.com/2018/11/29/potilasturvallisuus-taydentavat-hoidot-ja-valinnanvapaus/

Virhe numero 70: ”Vuonna 2019 julkaistussa systemoidussa katsauksessa analysoitiin erilaisten ei-lääketieteellisten hoitojen vaikutusta syöpäpotilaiden elämänlaatuun fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin, unenlaadun sekä uupumuksen mittareita käyttäen. Merkitsevää hyötyä ei havaittu. Analyysissä oli mukana seitsemän joogatutkimusta ja kaksi tutkimusta mindfulnessista. Joogalla oli itse asiassa hieman unenlaatua heikentävä vaikutus.(Viite 410)” (s.191)

Korjausehdotus: Tämän katsauksen raportointi kirjassa edustaa valikoivaa kirsikanpoimintaa. Viitteestä 410 on poimittu vain kaksi metodia (jooga ja mindfulness), joita kutsutaan kirjassa virheellisesi yhteisnimellä ”meditatiiviset liikkeet”. Katsaus kattaa laajemman kokonaisuuden eli useita muitakin yhdistävän lääketieteen metodeja. Näitä kirjassa ei ole avattu ollenkaan. Tämä on paha virhe tietokirjassa. Ehdotamme selkeyden vuoksi tällaista sanamuotoa: ”Vuonna 2019 julkaistussa systemoidussa katsauksessa ja meta-analyysissa analysoitiin täydentävän ja yhdistävän lääketieteen mukaisten hoitojen (CIM, Complementary and Integrative Medicine) vaikutusta terveyteen liittyvään elämänlaatuun (HRQOL) , toimintakykyyn, uupumukseen ja fyysis-sosiaalis-emotionaaliseen hyvinvointiin sekä unen laatuun. Kokonaisuudessaan tulokset osoittivat selkeästi CIM-metodien hyödyllisyyden elämänlaatuun (HRQOL). Katsauksessa jooga näytti yllättävästi, toisin kuin muissa tutkimuksissa, huonontavan unen laatua. Huomatta kuitenkin on, että mukana oli kahdeksan joogatutkimusta, joista vain yksi käsitteli unen laatua. Jooga lisäsi emotionaalista ja fyysistä hyvinvointia. (Viite 410)

Linkki/lisätiedot: Artikkeli antaa tutkimuksesta aivan toisenlaisen kuvan kuin Terveys kauppatavarana -kirja: Ote Summarystä “ 34 RCTs with 3,010 patients were included. As a whole, the results showed clearly superior efficacy of CIM in improving HRQOL. For different domains of HRQOL, different CIM interventions may play different roles. The ranking order of efficacy in change HRQOL was qigong plus mindfulness, Chinese herbal medicine, multimodal complementary medicine, qigong, nutritional supplement, mindfulness, acupuncture, yoga, and massage, and it was different among different domains. There was no evidence of publication bias. In conclusion, CIM may improve the HRQOL of cancer patients.” (Viite 410) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31413628/

Virhe numero 71: ”Vuonna 2018 julkaistussa rekisteritutkimuksessa selvitettiin, millä tavalla ei-lääketieteellisiin hoitoihin turvautuminen vaikuttaa syövän kuolleisuuteen.” (s.33). Tutkimuksessa ei selvitetty vaikuttavuutta.

Korjausehdotus: Kyse oli kahdesta tutkimuksesta (ks linkit), joista kumpikaan ei selvittänyt ei-lääketieteellisten hoitojen käytön ja kuolleisuuden syy-seuraussuhdetta. Korjattava.

Linkki/lisätiedot: Artikkelit: Syöpäinstituutti/Johnson et al 2018 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28922780/, JAMA Oncology/Johnsin et al 2018 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30027204/

Virhe numero 72: Juhani Knuutin kirjassa on valikoivaa ja virheellistä tutkimustulosten raportointia koskien tutkimustiedotteen (Johnson et al 2018) raportointia (s. 33-42): Teksti antaa virheellisesti ymmärtää, että lääketieteen ulkopuolisiin hoitoihin turvautuminen lisäisi syöpäpotilaiden kuolleisuutta. Tutkimus ei kuitenkaan sitä osoittanut.

Korjausehdotus: Tietokirjassa on esitettävä tutkimustulokset valikoimattomasti, varsinkin saman tutkijaryhmän samasta aiheesta ja samana vuonna julkaistut tutkimukset. Jakso kirjoitettava ilman kirsikanpoiminta-asennetta ja lisättävä aiheeseen liittyvät relevantit tiedot.

Linkki/lisätiedot: Tarkempi kuvaus kirjoituksessa ”Pelottelevat virheväitteet vaarantavat syöpäpotilaiden hyvinvointia” https://liinanblogi.com/2020/09/30/pelottelevat-virhevaitteet-vaarantavat-syopapotilaiden-hyvinvointia/
Artikkelit: Syöpäinstituutti/Johnson et al 2018 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28922780/, JAMA Oncology/Johnsin et al 2018 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30027204/ ja edellisten kritiikki EXPLORE/Weeks 2019 https://liinanblogi.com/explore-march-april-2019-vol-15-no-2-john-weeks-guest-editorial/ ja Follow up/Weeks 2018 https://www.johnweeks-integrator.com/uncategorized/follow-up-action-on-erroneous-jama-oncology-complementary-medicine-article/

Virhe numero 73: “Edellä kuvatun tutkimuksen potilaista moni lienee lopulta päätynyt myös lääketieteelliseen hoitoon. Siten tutkimuksen asetelma oli lähellä tilannetta, jossa uskomushoidot eivät ole olleet ainoa hoitomuoto mutta lääketieteellinen hoito on niiden vuoksi viivästynyt tai jäänyt vajaaksi.” (s 34). Knuuti viittaa Jonhson et al 2018 tiedotteeseen,(ks virhe 72) Päättely on virheellinen ja lukijoita harhaanjohtava, sillä tiedotteesta ei voi päätellä mitään siitä, mihin rekisteritutkimuksen 280 kuollutta ihmistä ”lienevät lopulta päätyneet”, ei myöskään mitään siitä, olivatko nämä hoitaneet itseään lääketieteellisesti ennen tutkimusaineiston keräämistä. Johnson ym 2018 eivät edes tutkineet uskomushoitoja (mitä ne lienevätkin)! Päätelmä on asenteellinen.

Korjausehdotus: Kuvattava oikein, mikä oli Johnson ym 2018 hankkeiden tutkimusasetelma ja mitä tutkimuskokonaisuus tuloksineen (2 raporttia) osoitti tutkitusta ilmiöstä (=unproven-hoitometodien käytön ja syöpäkuolleisuuden välinen yhteys). Korjattava järjetön johtopäätös ”uskomushoidoista”, sillä ”uskomushoitojen” vuoksi lääketieteellisen hoidon viivästymisestä tai vajaaksi jäämisestä ei voi tämän tutkimustiedotteen tuloksien nojalla tehdä mitään päätelmiä. Tietokirjan pitää nojata tutkimustietoon.

Linkki/lisätiedot: Artikkelit Syöpäinstituutti/Johnson et al 2018 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28922780/, JAMA Oncology/Johnsin et al 2018 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30027204/ ja edellisten kritiikki EXPLORE/Weeks 2019 https://liinanblogi.com/explore-march-april-2019-vol-15-no-2-john-weeks-guest-editorial/ ja Follow up/Weeks 2018 https://www.johnweeks-integrator.com/uncategorized/follow-up-action-on-erroneous-jama-oncology-complementary-medicine-article/

Virhe numero 74: ”Ruotsissa aiotaan laajentaa ja tiukentaa kieltoa hoitaa sairauksia, jos hoidon tarjoaja ei ole terveydenhuollon ammattilainen. Tällä hetkellä kiellettyä on hoitaa syöpää, epilepsiaa ja diabetesta. Tämä laajenisi koskemaan kaikkia vakavia sairauksia ja kattaisi sekä somaattiset että psyykkiset sairaudet sekä raskaudet. Oireiden lievittämiseen tähtäävät hoidot olisivat edelleen sallittuja myös näissä sairauksissa.” s.256

Teksti antaa virheellisen kuvan Ruotsin suunnitelmista uudistaa lainsäädäntöä. Ruotsissa aiotaan SELKEYTTÄÄ lainsäädäntöä, EI TIUKENTAA kieltoja. Oireiden lievittämisestä ei ole säädetty aikaisemmin Ruotsissa mitään, joten on virhe sanoa, että oireiden lievittäminen olisi EDELLEEN sallittua.

Korjausehdotus: Kerrottava, miten Ruotsin lakiehdotus eroaa nykyisestä laista. Olennaista lakiuudistuksessa on, että käsitteet ”sairaus” ja ”oire” määritellään eri asioiksi. Nykylaissa ei ole mainintaa oireista. Uuden lakiluonnoksen mukaan kaikenikäisten ihmisten ja kaikkia diagnosoituja sairauksia, myös vakavia sairauksia potevien ihmisten oireita saisivat laillisesti hoitaa myös muut kuin virallisen järjestelmän ammattihenkilöt. Siis täydentävä CAM-käyttö olisi laillista ja yleisesti sallittua. Tämä on väljennys, ei suinkaan tiukennus nykykäytäntöön. Lakiuudistus selkeyttää ja mahdollistaa kansalaisille laillisesti käyttää CAM-hoitoja tarpeittensa mukaan. Lievissä tapauksissa itse sairauksiakin olisi – kuten on nytkin – myös uuden lain mukaan lupa laillisesti hoitaa.

Linkki/lisätiedot: https://www.regeringen.se/4ada86/contentassets/c9ce60ddd06b44eab33fa8074ced9a26/komplementar-och-alternativ-medicin-och-vard-sou-2019_28.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/komplementar-och-alternativ-medicin-och-vard–_H7B315/html

Virhe numero 75: ”Lakiehdotuksen mukaan vakavien sairauksien yhteydessä käytetyt lääketieteen ulkopuoliset hoidot saavat jatkossa vain lievittää oireita. Tämä tarkoittaisi käytännössä kieltoa tarjota muun muassa homeopatiaa, bioresonanssia ja monta muuta hoitoa sairauksiin. Juuri sairauksiahan näillä hoidoilla väitetään hoidettavan.” s. 256

On virheellistä väittää, että Ruotsin uusi lakiluonnos tarkoittaa ”käytännössä kieltoa tarjota” CAM-hoitoja (”monta muuta hoitoa”) sairauksiin. Nykyinen laki on kieltänyt VAKAVIEN sairauksien hoidon näillä metodeilla, mutta ”lievien” sairauksien hoitoa eikä terveyden tukemista ja edistämistä ei ole kielletty. Uuden lakiluonnoksen mukaan vanhaan verrattuna muutos on, että tulevaisuudessa olisi laillista hoitaa KAIKISSA tapauksissa, myös vakavissa sairauksissa, oireita (oireita nykyisessä laissa ei mainita).

Korjausehdotus: Kerrottava totuudenmukaisesti, miten Ruotsin lainsäädäntöä on suunniteltu muutettavaksi. Uusi laki mahdollistaa kaikkien muiden kuin vakavien sairauksien hoitamisen myös CAM-hoidoilla. Nykyiseen lakiin esitetään sekä väljennyksiä että tiukennuksia. Tiukennusta on se, että lakiehdotuksen mukaan kaikkia vakavia sairauksia (nykylaissa on listattu muutama) ja alle 15-vuotiaiden (nyt ikäraja 8 vuotta) sairauksia saisivat hoitaa vain terveydenhuoltojärjestelmän virallisesti hyväksymät henkilöt. Väljennystä on se, että kaikkien ihmisten oireita, siis vakaviakin sairauksia potevien ja myös alle 15-vuotiaiden ja raskaana olevien oireita lievittävää hoitoa saisivat antaa muutkin kuin viralliseen rekisteriin merkityt ammattilaiset eli CAM-hoitajat lakiin perustuen. Lievissä tapauksissa itse sairauksiakin olisi – kuten on nytkin – myös uuden lain mukaan lupa laillisesti hoitaa.

Linkki/lisätiedot: https://www.regeringen.se/4ada86/contentassets/c9ce60ddd06b44eab33fa8074ced9a26/komplementar-och-alternativ-medicin-och-vard-sou-2019_28.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/komplementar-och-alternativ-medicin-och-vard–_H7B315/html
https://liinanblogi.com/2019/07/06/taydentavien-hoitojen-saantely-ruotsissa/

 

 

Virhelista täydentyy koko ajan. Seuraa päivityksiä.

 

 

 

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/ 

About Author

Samanlaisia kirjoituksia

121 Comments

 1. Paluuviite:Vertailussa kahden professorin kirjan anti kansalle lyhyesti | Uusi Suomi Puheenvuoro - MV Lehti

 2. Paluuviite:Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen saatavuus turvattava – Turpaduunari

 3. Paluuviite:Asenteellisuus häiritsee tiedonjulkistamispalkinnon saajan tietokirjassa – Liinanblogi

 4. Paluuviite:Luontaishoitoala on tottavie järjestäytynyt! - Turpaduunari

 5. Paluuviite:Pelottelevat virheväitteet vaarantavat syöpäpotilaiden hyvinvointia – Liinanblogi

 6. Paluuviite:Kunnioittavaa puhetta, kiitos. Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (5) – Liinanblogi

 7. Paluuviite:Postia päätoimittajalle – Liinanblogi

 8. Paluuviite:Psykoterapia ei ole lääketiedettä. Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (6) – Liinanblogi

 9. Paluuviite:Liuta olemattomia virheitä Kauppatavarana terveys -kirjassa? – Liinanblogi

 10. RivMar

  https://luulostatietoon.fi/tieteellinen-vilppi/juhani-knuuti-ja-tieteellinen-vilppi/

  “Avaamalla yllä olevan linkin, niin sieltä löytyy tällainen tekstikohta:
  Knuuti on kopioinut kirjansa taulukkoon (s. 199) 3. kokeen luvut merkillisesti: koehiiriä on vain 8 kun oikea määrä on 10, joista parantui vain 3 kun oikea määrä on 7 ja parantuneiden osuus on vain 37% kun oikea luku on 70%. Knuutin virhe kumuloituu ”Kaikki yhteensä” riville, joten Knuutin tekemä tilastollinen analyysi ei perustu vain väärän vertailuryhmän käyttöön vaan myös virheellisesti kopioituihin lukuihin. Oikeat luvut näet alla olevasta taulukosta. Ero 81% ja 0% välillä näyttää tilastollisesti merkittävältä.”

  On myös mahdollista, että Knuuti ei ole kopioinut kirjansa taulukoita kaikilta osin, vaan on tehdyt oman kattavan analyysinsa tutkimustekstistä ja taulukkokin on osin hänen omaansa, eikä alkuperäisestä tutkimustuloksesta.

  Tämä alla oleva on Juhanin kirjan linkkiviite tutkimukseen:

  https://www.researchgate.net/publication/228733809_The_effect_of_the_laying_on_of_hands_on_transplanted_breast_cancer_in_mice

  Juhanin kirjan kyseistä osaa lähes vastaava osio löytyy täältä:

  https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/voiko-energiahoidoilla-kuten-reikilla-hoitaa-syopaa/

  Juhanin kirjassa lukee:
  Osalle hiiristä annettiin energiahoitoa, ja osa toimi verrokkeina. Viereisen sivun 199 taulukossa on yhteenveto tuloksista. Julkaisussa kerrotaan aivan avoimesti, että energiahoitoryhmissä jätettiin huomioimatta eläinten kuolemia eri syistä. Koska keskeisimmät tiedot kaikista hiiristä löytyivät julkaisusta, kattava analyysi oli mahdollinen. Tulokset on taulukossa esitetty niin, että kaikki hoidon aloittaneet hiiret ovat mukana (intention-to-treat) lopputuloksesta riippumatta, niin kuin tutkimuksessa kuuluu tehdä. Sivu 198-199

  Minusta ylläoleva kirjoitus antaa viitteen siitä, että Juhani on tehnyt oman analyysin ja taulukon, eikä ole esittänyt kokeen tehneen tutkijan analyysia ja taulukkoa.

 11. Paluuviite:Juhani Knuuti ja tieteellinen vilppi – Luulosta Tietoon

 12. Nimetön

  Jostain syystä Juhani Knuuti on siivonnut pois blogistaan hänelle epämieluisaa omaa tekstiä. Tässä 3.9.2020 päivitetty tieto hänen blogitekstistään Erratum: Kauppatavarana terveys – Selviydy terveysväitteiden viidakossa. Vertaile sitä tällä hetkellä (6.9.2020) tarjolla olevaan siivottuun sivuversioon!

  Tässä jatkuvasti päivittyvässä blogikirjoituksessa tuon esille Kauppatavarana terveys – Selviydy terveysväitteiden viidakossa –kirjassa havaitsemani virheet tai epätarkkuudet. (kirjoituksen sisältöä on päivitetty 3.9.2020)

  Vaikka kirja on vertaisarvioitu ja olen pyrkinyt erityiseen huolellisuuteen, on selvää, että kirjan laajuuden ja tuhansien yksityiskohtien vuoksi mukaan voi tulla virheitä, joitakin tutkimushavaintoja voi jäädä huomioimatta tai asia on esitetty niin suppeasti, että tulkinta voi olla epäselvää.

  Tietääkseni tähän päivään mennessä ei ole painettu yhtään tietokirjaa, johon ei jotain virheitä olisi päässyt livahtamaan. Olennaista on tietenkin se, millaisia nuo virheet ovat. Jos niillä ei ole vaikutusta itse viestiin tai johtopäätöksiin, ne voidaan katsoa harmittaviksi mutta ei merkittäviksi.

  Kuten kirjassani totesin, toivotan asiallisen ja perustellun kritiikin tervetulleeksi, ja ilman muuta korjaan virheet ja puutteet tähän kirjoitukseen sekä myöhemmin kirjan mahdollisiin myöhempiin painoksiin. Pidän tätä tieteentekijän velvollisuutena.

  Tässä kirjoituksessa käsittelen aluksi todelliset havaitut virheet. Kaiken kaikkiaan ne ovat vähäisiä yksityiskohtia, eivätkä vaikuta itse viestiin.

  Lisäksi joidenkin (tahallisten?) väärintulkintojen estämiseksi tulen tekemään pieniä muokkauksia kappalejärjestykseen tai täsmennyksiä, mikäli myöhempiä painoksia otetaan. Olennaisia muutoksia sisältöön ei näytä kuitenkaan tarvittavan some-väitteistä huolimatta.

  Kirjoituksen loppuun olen koonnut erilaisia väitteitä virheistä, jotka eivät ole todellisia. Olen perehtynyt väitteisiin ja todennut, että ne eivät ole virheitä, jotka vaatisivat kirjan muokkaamista.

  Kirjassa havaitut todelliset virheet (8 kpl)

  Sivulla 22 viitataan Britannian homeopatiaraporttiin vuodelta 2013. Oikea vuosi on 2010.
  Sivulla 22 olevan viitteen 17:n verkkosivusto on vaihtunut kirjan painamisen aikana. Uusi toimiva linkki verkkosivustoon ja raporttiin löytyy tästä.
  Sivulla 155 luvun lumevaikutusta käsittelevässä luvussa, kolmas lainaus on taitettu vahingossa leipätekstiksi. Oheisessa kuvassa oleva maalattu tekstin osa tulisi olla kursiivilla, sillä kyse on lainauksesta.
  Sivulla 213 mainitaan, että kurkuma olisi valittu ”vuoden 2010 terveyskasviksi”. Todellisuudessa kurkuma valittiin ”vuoden 2010 rohdoskasviksi”.
  Sivulla 250 olevassa koostetaulukossa kurkumiinin ja kurkuman eroa mausteena ei eroteltu. Mausteena käytetään tietenkin kurkumaa, ei kurkumiinia. Varsinaisessa kurkumiiniluvussa todetaan: ”Kurkumiini on maustekurkuman juuresta uutettu aine, joka on monille tuttu currymausteessa.” Tämä virke muutetaan seuraavaksi. ”Kurkumiini on maustekurkuman juuresta uutettu aine. Kurkuma on monille tuttu currymausteessa.”
  Sivulla 22 Homeopatia-luvussa käytetyn viitteen 19 lähdettä on kuvattu epätarkasti. Saamani päivitetyn tiedon mukaan kyseisen lausunnon (homeopatia on vaarallista ja toimimatonta valelääketiedettä) on tuottanut Venäjän tiedeakatemian neuvoa antava elin, eikä itse Venäjän tiedeakatemia. Tämä tarkennus ei tietenkään muuta tuon lausunnon sisältöä eikä sitä tosiasiaa, että useiden valtioiden asettamien asiantuntijaryhmien kanta on ollut aina sama: homeopatia ei tutkimusten perusteella tehoa paremmin kuin lumehoito.
  Sivulla 17 motivoitua päättelyä käsittelevässä kappaleessa oleva anonyymi lainaus oli peräisin aikaisemmista muistiinpanoistani enkä varmistanut sanatarkkaa lainauksen sisältöä Helsingin Sanomien arkistosta. Oikea lainaus on: ”Kirjoitin kirjani kliinisen kokemuksen pohjalta, ja kun hain siihen havaintojani tukevia tutkimuksia, niitä oli huomattavan vähän. Voikin kysyä, miksiköhän.” Pahoittelen virhettä, sillä lainausten tulee tietenkin olla sanatarkkoja, vaikka henkilöä ei nimeltä mainitakaan. Itse kappeleen viestiin ja sisältöön virheellä ei kuitenkaan ole vaikutusta.
  Bemer-terapiaa käsittelevässä luvussa oli yksi tutkimus virheellisesti merkitty satunnaistamattomaksi. Tällä ei ole vaikutusta luvun viestiin. Tarkemmin Bemer-terapiasta ja sen tutkimusnäytöstä löytyy tässä kirjoituksessa.
  Muut muutokset myöhempiin mahdollisiin painoksiin
  Lisäksi tulen tekemään joitakin muita muutoksia kirjan mahdollisiin myöhempiin painoksiin. Muutosten tarkoituksena on minimoida väärinymmärryksen mahdollisuus sekä tarkentaa joitakin seikkoja. Niidenkään osalta mitään olennaisia muutoksia itse viestiin ei synny.

  Sivulla 241 käsitellään lääketieteen ulkopuolisia hoitoja. Kappale ”Kahdeksan prosenttia vastanneista käytti hoitoja lääketieteellisen hoidon sijaan. Osuus voi tuntua pieneltä, mutta kun otetaan huomioon mahdollinen lääketieteellisen hoidon viivästymisestä aiheutuva merkittävä haitta, ongelma ei ole vähäinen.” siirretään aikaisemmaksi heti vuoden 2014 European Social Survey –aineistosta kertovan kappaleen jälkeen.

  Sivulla 255 todetaan eri alojen järjestäytymisestä seuraavasti ”Suomessa ei tämän kirjan kirjoitushetkellä ole voimassa lakia, joka sääntelisi lääketieteen ulkopuolisten hoitojen antamista. Muissa Pohjoismaissa ja monissa Euroopan maissa sellainen on. Koska erityislainsäädäntöä ei ole markkinoinnistakaan, siihen sovelletaan kuluttajansuojalain yleisiä markkinointisäännöksiä. Lääketieteen ulkopuolisten hoitojen alat eivät ole järjestäytyneet, joten ei ole olemassa elinkeinonharjoittajia edustavaa tahoa, jonka kautta kuluttaja- asiamies voisi alaa ohjeistaa. Samasta syystä alalla ei ole myöskään itsesääntelyä.” Tähän kappaleeseen lisätään sanan ”tahoa ”jälkeen täsmennys: ”….joka luvittaisi, seuraisi ja valvoisi toimijoita, ja.…”

  Sivulla 35 kerrotaan tuhkarokkorokotuksista. WHO:n verkkosivuja on päivitetty kirjan painamisen jälkeen ja kappaleessa olevat luvut päivitetään uusien tietojen mukaiseksi. Päivityksellä ei ole vaikutusta itse viestiin.

  Kirjan lopussa oleva hakemisto laajennetaan kattavammaksi.

  Lopuksi
  Pidän erinomaisena asiana, että kirjaani tarkastellaan kriittisesti ja havaituista virheistä kerrotaan. Toistaiseksi varsin yksityiskohtiin menneestä tarkastelusta huolimatta, voin todeta tyytyväisenä, että varsinaisia virheitä on löytynyt pieni määrä ja nekin ovat olleet viestin ja sisällön kannalta merkityksettömiä.

  Oli odotettavissa, että kirja synnyttää voimakkaita reaktioita ja protesteja, vaikka kirjan sisältö perustuukin tutkimuksiin eikä mielipiteisiin. Oli myös odotettavissa, että kirjaa luetaan kuin piru raamattua.

  Hieman yllättävää on, että julkisuuteen tuodaan virheväitteitä, jotka eivät perustu mihinkään. Varsinkin kun asiat olisi voinut helposti tarkistaa suoraan kirjasta ja viitteistä ennen julkista väitettä. Kirja tarjoaa jokaiseen viitteeseen myös verkkolinkin.

  Homeopaatit ovat kritisoineet kirjaa ja pyrkineet uutisoimaan virheistä vain sillä perusteella, että tutkimustiedon johtopäätökset eivät ole heille eduksi. Bemer Finland julkaisi ”kirja-arvostelun”, jossa perusteettomilla virheväitteillä yritetään hämärtää sitä tosiasiaa, että Bemer-terapian vaikutuksista ei ole tutkimusnäyttöä.

  Akupunktiohoidon antaja arvosteli kirjaa asenteellisuudesta, vaikka ei löytänyt kirjasta olennaisia sisältövirheitä ja vaikka luku oli akupunktiolle suopea. Ei ilmeisesti tarpeeksi suopea? Energiahoitojen kannattajat ovat väittäneet tutkimusten valikoinnin olevan vinoutunut, vaikka juuri heidän antamansa tutkimusnäyttö on kirjassa huolellisesti analysoitu. Bioresonanssihoitajat väittivät yhden tutkimuksen puuttuvan, vaikka sitä ei ole vielä edes julkaistu.

  Virhelistojen kritiikitön esittäminen ja luetteloiminen kertonee enemmän arvostelijan asenteellisuudesta, kuin halusta asialliseen kirjakritiikkiin. Se, että on asiasta eri mieltä, ei tietenkään tarkoita sitä, että kirjassa olisi virhe.

  Olen lisännyt tämän kirjoituksen loppuun listan erilaisista perättömistä virheväitteistä, jotta niitä ei enää tarjottaisi minulle uudelleen. Samalla perustelen virheväitteiden virheellisyyden.

  ———————

  Väitteet virheistä, jotka eivät todellisuudessa ole virheitä

  Kirjassa on väitetty olevan sellainen perusvirhe, että blogikirjoitukset on siirretty kirjaan. On tietenkin totta, että olen käsitellyt osaa teemoista aiemmin blogeissani. Kirja on kuitenkin koko tekstin osalta uutta ja myös ne osat, joita on aiemmin käsitelty, on päivitetty ja muokattu kirjaan sopiviksi. On vaikea ymmärtää, millä tavalla voi olla virhe käsitellä samaa asiaa sekä blogissa että kirjassa.

  Sivulla 22 on homeopatiaan liittyen viittaus European Academies Science Advisory Councilin (EASAC) raporttiin. Tietoa on vaadittu poistettavaksi ilman mitään perusteluja. EASAC:n homeopatiaa käsittelevä raportti löytyy viitteenä 18 ja siihen voi tutustua tästä linkistä.

  Sivulla 23 homeopatian käsittelyn yhteydessä todetaan: ”Homeopaattisten valmisteiden, etenkin vähän laimennettujen, haitoista viranomaiset ovat kuitenkin varoittaneet. Koska viranomaiset eivät valvo valmisteita samalla tavalla kuin lääkkeitä, tuotteissa voi olla epäpuhtauksia.” Tämä perustuu Yhdysvaltojen kansanterveyslaitoksen (NIH) raporttiin, joka löytyy viitteessä 15 ja joka on luettavissa tästä. Tämän on väitetty olevan väärin, sillä ”on virheellistä väittää, etteikö Suomen viranomaiset valvo näitä valmisteita”. Kirjassa ei väitetty, että homeopaattisia valmisteita ei lainkaan valvottaisi vaan todettiin, että niitä ei valvota samalla tavalla kuin lääkkeitä.

  Sivuilla 89-90 käsitellään Himalajan suolaa. Luvussa on väitetty olevan virhe Poloniumin osalta. Polonium on kuitenkin mainittu siinä luettelossa, jossa on kerrottu ne ”84 terveyttä edistävää” alkuainetta, joita Himalajan suola sisältää. Väite virheestä perustuu väärinymmärrykseen.

  En ole väittänyt suolan Poloniumin olevan vaarallista, vaan todennut, että Polonium on siinä listassa, johon hyödylliset terveysväitteet perustuvat. Jokainen voi tarkistaa asian kirjan tekstistä:

  ”Himalajan suolassa väitetään olevan 84 tärkeää ainetta. Alkuaineiden suuri lukumäärä ei tietenkään tee siitä terveystuotetta, vaan merkitystä on vain sillä, mitä nämä alkuaineet ovat ja kuinka paljon niitä on. Himalajan suolan hyödyllisten aineiden määrät ovat niin pieniä, että suolaa pitäisi syödä kahmalokaupalla, jotta niillä olisi jotakin vaikutusta. Suolan roosa väri johtuu ruosteesta. Mainostettu yli 80 alkuaineen lista sisältää terveyden kannalta mielenkiintoisia alkuaineita, kuten alumiinia, hopeaa, elohopeaa, lyijyä, kadmiumia, gadoliniumia, galliumia, germaniumia sekä myös radioaktiivisia alkuaineita, kuten cesiumia, radiumia, uraania, plutoniumia ja poloniumia! Polonium tuli tunnetuksi siitä, että venäläinen toisinajattelija Aleksandr Litvinenko murhattiin sillä Britanniassa. Onneksi pitoisuudet ovat pieniä ja suolaa käytetään niin vähän, ettei näillä ainesosilla ole käytännössä merkitystä. Mitään terveyshyötyjä ei luonnollisestikaan ole odotettavissa, jos vaihtaa tavallisen ruokasuolan muotisuolaan.”

  Sivuilla 105-109 käsitellään antioksidantteja. Kirjassa antioksidanttihoito luokitellaan vaaralliseksi uskomushoidoksi, sillä puuttuvan tehon lisäksi selviä haittoja (lisääntynyt kuolleisuus) on todettu. Tätä on väitetty virheeksi, sillä myös sinkki ja C-vitamiini ovat antioksidantteja. Kyseinen kappale kuitenkin käsittelee sitä ideaa, että yhdisteitä käytetään nimenomaan niiden antioksidanttisten ominaisuuksien vuoksi. Se, että joillakin vitamiineilla on antioksidanttisia vaikutuksia ja että niillä ei ole vastaavia haittoja todettu, ei muuta asiaa. C-vitamiini ja sinkki on käsitelty kirjassa erikseen.

  Ketogeenisen ruokavalion käsittelyssä on väitetty olevan virhe, sillä se ei tutkimusten mukaan aiheuta rasvamaksaa. Kirjassa ei kuitenkaan edes väitetä ketogeenisen ruokavalion aiheuttavan rasvamaksaa. Rasvamaksasta on erillinen luku (s. 172-176), jossa todetaan seuraavasti: ”Ravinnon liian suuri energiamäärä on keskeinen syy, mutta suuri määrä nopeita hiilihydraatteja ja sokeria, tyydyttynyttä rasvaa ja fruktoosia lisää maksan rasvoittumista.” Ketogeenistä ruokavaliota käsittelevässä luvussa (s. 66-71) ei myöskään väitetä sen aiheuttavan rasvamaksaa.

  Sivulla 213 todetaan kurkumiinin puoliintumisajan olevan veressä noin viisi minuuttia. Tämän väitetään olevan virheellinen tieto, koska ”Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto pyysi Suomen markkinoilla olevan kurkumiini-valmisteen raaka-aineen toimittajalta imeytymistutkimuksia” ja valmistaja on todennut, että heidän tutkimuksissaan tuotteessa oleva kurkumiini imeytyy. Kirjassa oleva tieto perustuu kuitenkin vertaisarvioituihin tieteellisiin artikkeleihin, jotka löytyvät viitteinä 469, 470 ja 471. Viimeisen linkin takana olevassa artikkelissa todetaan: ”Curcumin has recently been classified as both a PAINS (pan-assay interference compounds) and an IMPS (invalid metabolic panaceas) candidate. The likely false activity of curcumin in vitro and in vivo has resulted in >120 clinical trials of curcuminoids against several diseases.”

  Sivuilla 241 käsittelen erilaisten hoitojen nimeämistä ja totean: ”Eri hoitojen määrittelyssä ja luokittelussa on suurta vaihtelua. Luokittelun haasteeksi on osoittautunut se, että neutraaliksikin pyrkivä luokitteluehdotus herättää voimakkaita reaktioita ja vastustusta lääketieteen ulkopuolisten hoitojen tarjoajilta. Samat toimijat vastustavat termiä uskomushoito, sillä se koetaan vähättelevänä, vaikka sen alkuperäinen ajatus oli vain kuvata hoitoja, jotka perustuvat uskomuksiin tutkitun tiedon sijaan.” Tämän kohdan perusteella homeopaatti Jouni Jämsä on vaatinut, että kirjassa ei saisi käyttää sanaa uskomushoito, koska se ”on erään lääkärin pilkkanimi lääketieteen ulkopuolisille koulukunnille. Toisen ammatinharjoittajan työtä ja arvostusta ei saa heikentää ja pilkata. Se on laissa kiellettyä toimintaa.” Käsittääkseni Suomessa ei kuitenkaan ole kiellettyjä sanoja.

  Sivulla 255 todetaan eri alojen järjestäytymisestä seuraavasti ”Suomessa ei tämän kirjan kirjoitushetkellä ole voimassa lakia, joka sääntelisi lääketieteen ulkopuolisten hoitojen antamista. Muissa Pohjoismaissa ja monissa Euroopan maissa sellainen on. Koska erityislainsäädäntöä ei ole markkinoinnistakaan, siihen sovelletaan kuluttajansuojalain yleisiä markkinointisäännöksiä. Lääketieteen ulkopuolisten hoitojen alat eivät ole järjestäytyneet, joten ei ole olemassa elinkeinonharjoittajia edustavaa tahoa, jonka kautta kuluttaja- asiamies voisi alaa ohjeistaa. Samasta syystä alalla ei ole myöskään itsesääntelyä.”

  Tämän on väitetty olevan virheellinen tieto, koska ”Suomessa toimii useita kymmeniä terveydenhuoltojärjestelmän ulkopuolella toimivien hoitajien ammatillisia järjestöjä, jotka edustavat täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitomuotoja. ”

  Kirjassa järjestäytymisellä tarkoitetaan kuitenkin eri asiaa kuin nuo lukuisat eri toimijoiden yhdistykset. Suomessa ei ole olemassa kattojärjestöä tai tahoa, joka luvittaisi, seuraisi ja valvoisi toimijoita eli toteuttaisi ns. omavalvontaa, kuten esimerkiksi arkkitehtien Safa ja asianajajaliitto. Kuluttajaviranomaisilla ei ole mahdollista kommunikoida kymmenien yhdistysten kanssa ongelmatilanteista. Jos ala on pirstaloitunut kymmeniin pikkujärjestöihin, yhteydenpito on mahdotonta eikä yhteisiä pelisääntöjä voi laatia. Aloilla, joilla on valtiollinen valvonta, se on liitosta riippumaton, kuten esimerkiksi Valvira valvoo terveydenhuollon ammattilaisia.

  Kalevalaista jäsenkorjausta koskeva (itse asiassa hoidolle varsin myönteinen) luku vaditaan kirjoitettavan kokonaan uudelleen. Perusteena on Kansanlääkintäseura ry:n kotisivuilla oleva materiaali. Valitettavasti verkkosivuilla olevat kannanotot eivät sellaisenaan ole tutkimusnäyttöä. Verkkosivuilla on kuitenkin lueteltu alan tutkimukset. Juuri nuo samat tutkimukset on käsitelty myös kirjassa huolellisesti ja asiallisesti (kirjan viitteet 542-546) eikä muokkausvaatimuksen mukana tarjottu uutta tutkimustietoa. Kirjan tekstissä käytin sanaa manipulaatio, kun alan käyttämä kuvaavampi termi olisi ilmeisesti mobilisaatio. Hoidon tutkimusnäyttöön termillä ei ole tietenkään vaikutusta.

  Eräs ortopedi, joka pitää itseään ravitsemusasiantuntijana on julistanut, että kirjan kirjoittamisessa olisi ollut mukana ”epälukuinen määrä skepsisläisiä ja joukko tiivistä yhteistyötä Knuutin kanssa tekeviä nettitrolleja. Koko tuo porukka on ollut kimpussani viime vuodet …….. Nyt tuo sakki on näyttänyt kyntensä ja väsännyt Knuutin totuuden raamatun.” Voin todeta, että tuo väite sekä muutkin kyseisen ortopedin julistuksessa esiintyneet väitteet ovat perättömiä.

  Kirjan jokaisen virkkeen olen kirjoittanut itse perehtymällä kunkin aiheen tutkimusnäyttöön. Mukana ei ole ollut muita kirjoittajia eikä varsinkaan kuvattu porukka. Valmiin käsikirjoituksen ovat vertaisarvioineet kirjassa mainitut kolme asiantuntijaa ja olen ottanut huomioon heidän kommenttinsa ja ehdotuksensa käsikirjoitusta muokatessa. Mikäli kirjoittajia olisi useampia, heidät tulisi tietenkin mainita kirjassa. Nämä asiat voi myös vahvistaa kysymällä Minerva kustannuskselta.

  Julistus antaa myös sellaisen kuvan, että kirjan motiivina olisi ollut hyökkääminen kyseistä ortopedia kohtaan. Voin kumota myös tämän salaliittoväitteen. Minä, sen kummemmin kuin kukaan muukaan tuntemani, ei ole ainakaan pariin vuoteen pitänyt kyseisen ortopedin jorinoita minkään asiallisen tiedon lähteinä, saati niin, että jorinoiden kumoamiseen olisi tuotettu kokonainen kirja. On tietysti totta, että kirjani sisältö osoittaa kyseisen ortopedin jorinoiden olleen selvästi tutkitun tiedon vastaisia.

  Sivulla 254 sanotaan, että ”Terveydenhuollon ammattilainen voi siis huoletta julkaista vaarallisiakin terveysväitteitä joutumatta sanoistaan juridiseen vastuuseen.” Terveystuotekauppiaita edustava Mika Rönkkö on väittänyt lauseen olevan virheellinen, koska ”Esimerkiksi elintarvikelaki ja elintarviketietoasetus kieltävät elintarvikkeiden lääkkeellisen markkinoinnin.” Kyseinen kappale ei käsittele lainkaan elintarvikkeiden lääkkeellistä markkinointia.

  Teksti kokonaisuudessaan on seuraava: ” Lääkärinvalassa jokainen Suomessa toimiva lääkäri sitoutuu muun muassa seuraavaan: ”Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.” Käytännössä Valvira valvoo kuitenkin vain tekoja. Lääkärin virheellisiin puheisiin, kirjoituksiin tai väitteisiin ei Valvira ota kantaa. Se puuttuu lääkärin toimiin vain ja ainoastaan, jos tämä hoitaa potilaita selvästi virheellisesti ja vastoin edellä kuvattua sitoumusta. Terveydenhuollon ammattilainen voi siis huoletta julkaista vaarallisiakin terveysväitteitä joutumatta sanoistaan juridiseen vastuuseen.”

  Tässä siis kuvataan sitä tilannetta, että esimerkiksi lääkäri esittää virheellisen terveysväitteen vaikkapa diabeteksen tai syövän hoidosta. Terveysväitteisiin Valvira ei puutu. Olen tämän itse kysynyt Valvirasta. Vaikka tämä tuntuu erikoiselta, se on ymmärrettävissä, sillä Valvira ei voi ryhtyä arvioimaan erilaisia muuttuvia terveysväitteitä ja toimimaan erilaisten tulkintojen erotuomarina. Tällä asialla ei ole mitään tekemistä ”elintarvikkeiden lääkkeellisen markkinoinnin” kanssa. Tietenkään kuvattujen elintarvikeväitteiden esittäminen ei ole sallittua terveydenhuollon ammattilaisille sen kummemmin kuin muillekaan. Lääkäri voidaan tuomita myös esimerkiksi vihapuheesta tai kunnianloukkauksesta tai mistä tahansa lain määrittämästä rikoksesta.

  Bemer-terapiaa käsittelevästä luvusta on esitetty monta virheväitettä Bemer Finland -yrityksen toimesta. Yhtä lukuun ottamatta ne ovat aiheettomia. Olen julkaissut aiheesta erillisen blogikirjoituksen, joka löytyy tästä.

  Bioresonanssiluvussa todetaan seuraavasti: ”Tutkimuksia menetelmän hoitotehosta ei käytännössä ole. Kaksi tutkimusta löytyi, joissa bioresonanssi ei vaikuttanut atooppiseen ihottumaan millään tavalla. Yhdessä tutkimuksessa 20 henkilön vatsavaivoihin väitettiin saadun helpotusta, mutta tutkimuksesta ei käynyt ilmi, millä tavalla lumeryhmää oli hoidettu.”

  Tämän on väitetty olevan virheellinen sillä vuonna 2020 olisi tehty ”tutkimus, johon osallistui ryhmä kroonisesta selkäkivusta kärsiviä potilaita”. Virhesyytös on perusteeton. Ensinnäkin tutkimusta ei ollut julkaistu siinä vaiheessa, kun kirja meni painoon. Toiseksi, tutkimusta ei ole edelleenkään tähän päivään mennessä julkaistu. Kyseisestä tutkimuksesta on saatavissa vain saksankielinen tutkimusrekisterin yhteenveto. Tällaisen perusteella ei voida tehdä mitään johtopäätöksiä.

  • Jouni Jämsä

   Knuuti haluaa usein keskustelun omalle blogisivulleen, jossa pystyy valkoimaan itse sivulle pääsevät vastineet. Poistanut sivultaan aiemminkin jo julkaistujakin viestejä, jos joutunut niissä häviäjän asemaan. Tyyli perustuu samaan malliin, kun kirjansakin, jossa etsi ja valikoi vain hänen näkemystään tukevia väitteitä ja tutkimuksia. Kyse ei oikein silloin ole tiedeblogista, tiedekirjasta tai edes aukottomasta tutkijasta.

 13. JanneK

  Aiheesta jatkoa. Juhani, oot ilm. 2012 Amsterdamissa pidetyn konferenssin yhteydessä että sulla on tutkimussopimus mm. seur. lääkeyhtiöiden kanssa: Orion, GSK, Merck, Bayer-Schering, Novartis, Lundberg ja Roche. Voisitko avata tätä kans? Mainitset että kyseessä institutionaalinen sopimus? Puhutaanko nyt Turun yliopistosta?

 14. JanneK

  “4. Lisäksi Knuuti väitti edellä lainatussa kohdassa myös, että akupunktiohoidon ”teho näyttäisi olevan verrannollinen estolääkkeen tehoon”.

  Kommentti: Katsauksessa todetaan, että ”acupuncture reduced migraine frequency significantly more than drug prophylaxis after treatment” eli akupunktio vähensi migreenikohtausten esiintyvyyttä enemmän kuin estolääkitys. Tasapuoliseen raportointiin kuuluisi myös huomio, että ”people receiving acupuncture reported side effects less often than people receiving drugs, and were less likely to drop out of the trial” eli akupunktiosta oli lisäksi vähemmän sivuvaikutuksia, jonka vuoksi harvempi koehenkilö joutui jättämään tutkimuksen kesken. Tiedolla on merkitystä, koska usein juuri lääkkeiden haittavaikutukset ovat syy sille, miksi potilaat hakevat apua akupunktiosta.”

  Tämä pätkä on hyvä esimerkki Knuutin vääristelevästä kirjoittelusta. Ja koska Knuutin tiedetään saavan rahoitusta useilta lääkeyhtiöiltä hän ei koskaan halua myöntää että joku ns. täydentävä hoito olisi tehokkaampi ja vieläpä omaisi väh. haittoja. Eiköhän kupletin juoni ole melko selvä. 😉

  PS. Juhani, miksi väitit aiemmin valheellisesti ettet saa korvausta lääketeollisuudelta?

 15. JanneK

  Tämä ao. kuvastaa hyvin Knuutin vääristelevää kirjoittelua. Knuuti toki ei ole vastannut mitään kritiikkiin koska haluaa, että se unohtuu 😉

  https://kiinalainenlaaketiede.fi/blogi/kauppatavarana-terveys-valikoivaa-raportointia-akupunktiotutkimuksesta/?fbclid=IwAR0liZ5HZ-saYQtEKHglVFr7B95WAEJbSQlX2EBhj0Z_iIJeTd9K9T6qkBU

  Toimittajien on syytä tehdä pientä vertailua mitä tiettyjen aihealueiden asiantuntijat sanovat ja tulee nopeasti selväksi, että Knuuti tahallaan vääristelee saatavilla olevaa tutkimustietoa. Samaa tyyliin kuin tuo rasvamaksa, joka muuten ketolla paranee ILMAN kalorirajoitusta (samaa ei ole osoitettu rasvan osalta). Ja tämä koskee myös diabetestä ja metabolista syndroomaa mutta toki et kerro sitä kirjassa kun se ei sovi agendaan… ei sitten millään. 🙂

 16. Juhani Knuuti

  Kun Valtsu kävi laskemassa, kuinka monta kertaa tämän blogin ylläpitäjä on parjannut minua _henkilönä_ facessa viimeisen kuukauden aikana, hän pääsi lukuun 47 kertaa!

  Siis henkilöön kohdistuvia parjauksia, ei siis mitään kritiikkia tai asiallista palautetta.

  47 kertaa yhdessä kuukaudessa! Kun vielä ottaa huomioon tämän blogin sisällön, voi hyvällä syyllä kysyä, onkohan kaikki nyt kunnossa?

  No, mitäs tuosta kommentista seurasi? No, Christer poisti kommentit ja blokkasi minut hänen facestaan. 😉

  Veikkaan että aletaan olla kohta AH:n tasolla ja tämäkin kommentti varmaan pysyy täällä vain muutaman hetken.

  • Juhani Knuuti

   Jannek, sinusta 443 ruotsalaisella tehty tutkimus muutamalla tuotteella kykenee antamaan jotain tietoa yleisesti antioksidanttien hyödyistä tai haitoista. Käypäs katsomassa mihin tuo kirjan kanta perustui. Ai niin, eihän sinulla ole kirjaa, josta tarkistaa.

 17. JanneK

  Tämä Mikaelin toteamus kuvastaa hyvin Knuutin kirjan asenteellisuutta ja sitä myötä harhaisuutta: “Tarkastelemani osion pohjalta päällimmäiseksi jää kuitenkin kysymys, kuinka hyvin Knuuti on onnistunut pitäytymään tutkimustuloksissa ilman retorista vääristelyä kirjan muissakin osioissa?”

  Vertaappa esim. sitä keto & rasvamaksa -kirjoittelua tähän:
  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7379247/

  Ei jatkoon. Knuutin teos on surkea.

  • Juhani Knuuti

   Jannek ei taida olla lukenut kirjaa. Nimittäin missään ei edes väitetä, ett ketogeeninen ruokavalio aiheuttaisi rasvamaksaa. Siinähän sanotaan, että energiavajaa korjaa sitä ja liialinen energia pahentaa. Lisäksi liialllisen energian saannin aikana runsas tyydyttynyt rasva ja huonolaatuiset hiilihydraatit pahentavat.

   Koko väitteesi on olkinukke ja kertoo, että et ole vaivautunut edes lukemaan ketoruokavaliota tai rasvamaksaa käsittelevää lukua.

   • JanneK

    Kyllä ne ylimielisen turkulaisen vapaamuurarin jutut meni sinne olkinukkejen puolelle. 🙂 Totesin vaan että VERRATKAA mitä asiantuntijat sanovat asiasta TIETEELLISESSÄ kirjallisuudessa vs. maallikko-Knuutin asenteelliset ja vähättelevät hörinät.

    • Juhani Knuuti

     Voisitko kertoa rehellisesti olet kukenut kirjan vai kommentoitko vain mutu-fiiliksellä. Kirjan sisältö ei nimittäin riipu pötkääkään siitä kuka sen on kirjoittanut vaan itse tutkimusnäyttö eikä se ole huutoäänestyksen tulos.

     Jos väitätä lukeneesi kirjan, todennäköisesti valehtelet, sillä kirjan lukemalla ei tuollaisia perusteettomia väitteitä kyllä eisttäisi.

 18. Martti Syväniemi

  Nämä vikalistat, sekä Sundqvistin että Heiskasen ylläpitämät, ovat ongelmallisia. Informoin tästä aikanaan myös Heiskasta.
  Lista ei ole vikalista, se on lista huomioita, ehkäpä Huomiolista.
  Kummassakaan näissä listoissa ei ole lukijalle näkyvää luotettavaa versionhallintaa. Täten listaan viittaaminen on ongelmallista, koska listan ylläpitäjä voi muuttaa listaa mielensä mukaan tai jopa poistaa koko listan, milloin tahansa.
  Vian todentaminen on epäselvä. Pitäisi olla menettely, jolla ’huomio’ muuttuu viaksi. Heikkilän (Heiskasen lista) tapauksessa listan ylläpitäjä päätti (?) mikä on vika ja mikä ei.
  Knuutin (Sundqvistin lista) tapauksessa listan ylläpitäjä päättää (?), mikä on vika ja mikä ei.
  Tätä menettelyä on arvostellut sekä Heikkilä että Knuuti.
  Heiskasen listasta tein summittaisarvion: Tekstin määrään suhteutettuna Heiskasen vikalista sisältää merkittävästi enemmän virheitä kuin Heikkilän alkuperäisteksti. (mittarina virhe/tekstimäärä). Tarkaa selvitystähän ei voi tehdä ilman luotettavaa listan versiohallintaa.

  • Juhani Knuuti

   Martti, nyt arviosi ei osu ihan kohdalleen. Heiskasen lista on kooste asiallisista ja faktaperusteisista virheistä. Sundqvistin listaan on kerätty mielipiteet niiltä, jotka ovat eri mieltä.

   Virhe on sellainen, jonka voi objektiivisesti perustella ja hyväksyttävästi päätellä, että se on virhe. Ei riitä, että on eri mieltä. Lisäksi tulisi ottaa huomioon virheen merkitys. Kaikki todennetut virheet ovat sellaisia, joilla ei ole merkitystä oitse viestin kannalta.

   • Martti Syväniemi

    Juhani
    Heiskasen lista ei taida olla yhtään laadukkaampi kuin tämä Sundqvistin lista. En halua aloittaa tässä Heikkilän virheiden ruodintaa, mutta pistän tähän yhden esimerkin, josta informoin aikanaan Heiskasta. Siinä listassa on myös yksi kommenttisi, joka ehkä kannattaisi poistaa.

    “1. Lista ei ole Asiavirhelista. Se on pikemminkin lista Huomioita.
    2. Asiavirheiden lisäksi siinä on kehyksestään irrotettuja lauseita, joita on sitten analysoitu yleisinä väittäminä.
    3. Kaikki konsesusnäkemykestä poikkeavat seikat on luokiteltu virheiksi.
    4. Listassa on myös virheitä. Panen yhden koomisen virheen tähän.

    Valtsun huomiolistassa Kohta 76:

    Sivulla 149 on 13 riviä pitkä kappale, jossa Heikkilä kuvaa yleistä käsitystä laktaatista, joka kansan suussa tunnetaan nimellä maitohappo. Kappale alkaa lauseella:

    ”Rasituksen aikana lihaksistossa syntyvää maitohappoa, laktaattia, on pidetty haitallisena aineena.”

    Tällä lauseella Heikkilä liittää kansanomaisen maitohapon laktaattiin. Tämän jälkeen hän käyttää lainausmerkeissä kerran termiä ”mennä hapoille”, muttei mainitse uudelleen maitohappo sanaa. Hän käyttää laktaatti sanaa tässä ja sitä seuraavassa kappaleessa, jossa hän selittää oman näkemyksensä, yhteensä 14 kertaa.

    Virheeksi kerrotaan, ettei maitohappo ole laktaatin synonyymi.

    Kolmas lause, joka siis kuvaa yleistä käsitystä, kuuluu:
    ”Laktaatin on katsottu aiheuttavan kipuja, lihasheikkoutta ja jopa kudosvaurioita.”

    Virheeksi kerrotaan: Laktaatin muodostuminen on osa ihmisen normaalia energiametaboliaa, eikä se aiheuta kipuja, lihasheikkoutta tai kudosvaurioita.

    Toinen kappale, jossa Heikkilä kertoo oman näkemyksensä, alkaa:

    Laktaattipelko on kuitenkin pelkkää teoriaa nykytutkimuksen valossa. Laktaatti ei aiheuta kipua, ja itse asiassa se on lihasten tärkeä energialähde. Laktaatti ei ole jätettä, vaan on osa lihasten aineenvaihduntaa.”

    • Juhani Knuuti

     Olen eri mieltä. Heiskasen lista perustuu todelliseen ristiriittaan väitteen ja sitten lähteenä käytettyyn tutkimusraporttiin. Sundqvistin lista on lähinnä vitsi. Siinähän kaikki kommentit, joissa joku jamppa on eri mieltä, lasketaan virheiksi. Kyllä sinun täytyy tuo itse huomata ja tajuta. Sundqvist tietää sen itsekin ja tekee vain tahallisesti. Mutta ei noilla listoilla ole merkitystä, sillä kirjan voi kuka tahansa hankkia tai lainata ja todeta asian laidan itse. Jokainen joka lukee kirjaan ja vertaa sitä Sundqvistin listaan tajuaa tuon listan olevan vain harhautusta.

       • Kari Laine

        Juhani Knuuti olet varsin oikeassa. Christer heitti minut ulos Facebookryhmästään kun ei kestänyt viatonta kritiikkiäni ja olen siitä mielissäni, että pääsin eroon huuhaan turhanpäiväisestä lukemisesta.. Olisi miehen jo aika pyytää anteeksi hölmöilyään ja siirtyä siististi takavasemmalle tai miksei oikeallekin.

        • turpaduunari.fi

         Olen pahoillani, että olet joutunut olemaan pois Facebook-seinältäni. En enää muista miksi pistin sinut estolistalle. Päästän sinut takaisin ilomielin! Christer-ystäväsi

     • Martti Syväniemi

      ”Olen eri mieltä. Heiskasen lista perustuu todelliseen ristiriittaan väitteen ja sitten lähteenä käytettyyn tutkimusraporttiin.”

      – Heikkilä teki huolimatonta työtä. Heiskasen lista ei valitettavasti sisällä virheen merkittävyyden luokittelua. (Tästäkin aikanaan informoin häntä).

      ”Sundqvistin lista on lähinnä vitsi. Siinähän kaikki kommentit, joissa joku jamppa on eri mieltä, lasketaan virheiksi. ”

      – Minähän olen nimenomaan arvostellut listojen nimeämistä virhelistoiksi. Ne ovat listoja huomioista ja molemmista puuttuu menettely niiden luokittelemiseksi.

      ”Kyllä sinun täytyy tuo itse huomata ja tajuta”.

      – Yritän olla sitäkin avarakatseisempi.

      ”Mutta ei noilla listoilla ole merkitystä, sillä kirjan voi kuka tahansa hankkia tai lainata ja todeta asian laidan itse…”

      – Niinpä, paitsi että listat saattavat olla millaisia tahansa huomenna. Ainakin Heiskasen listan numerointi on erilainen nyt kuin sitä aikoinaan kommentoidessani.

 19. MarRiv

  Tutkijalle luonteenomaisesti suhtaudun kriittisesti omiin kirjoituksiini. Toivotan asiallisen ja perustellun kritiikin tervetulleeksi ja olen valmis korjaamaan havaitut puutteet….Kirjasta Kauppatavarana terveys.

  Vertaisarvioija Vladimir Heiskasen pohdintoja korjausehdotuksineen ja hänen kommenttinsa siitä kuinka hyvin hänen kritiikkinsä on vastaanotettu: Oli myös vaihteeksi mukavaa kirjoittaa kritiikkiä siltä pohjalta, että sitä vastaanottava henkilö on kokenut tutkija joka ymmärtää pointtini ja ottaa palautteet hyvin vastaan…

  https://www.facebook.com/valtsuhealth/posts/2722885291325646?__tn__=K-R

  Mikä ero on teidän mielestänne Vladimirin ja Christerin perusteluissa korjauksille? Toisen siis kelpaa ja toisen ei.

  • turpaduunari.fi

   Professori Juhani Knuuti on mahdollistanut suuren ihmeen! Kiitos Juhani-ystäväni!

   Juhani on mielissään siitä, että saa tarkistusapua kirjalleen “Kauppatavarana terveys” (Juhani Knuuti: “toivotan asiallisen ja perustellun kritiikin tervetulleeksi, ja ilman muuta korjaan virheet ja puutteet tähän kirjoitukseen sekä myöhemmin kirjan mahdollisiin seuraaviin painoksiin. Pidän tätä tieteentekijän velvollisuutena.”)

   Juhani on kuitenkin äskettäin hieman poikennut tältä viisauden polulta ja yrittää löytää terveyskirjansa tarkistusprosessista kiusanteon ja parjaamisen elementtejä (Juhani Knuuti: “Minulle on tullut myös sama käsitys siitä, että tavoitteena on vain parjaaminen ja kritisointi eikä oikeasti pyrkimys asialliseen kriittiseen keskusteluun.”)

   Tämä Juhanin hyökkäys aikaa vievää tarkistusprosessia tekevien vapaaehtoisten tutkijoiden, kokemusasiantuntijoiden, järjestöalan toimijoiden yms. suuntaan on hyvin röyhkeää.
   Pyydän seuraamaan tarkkaan asian ympärillä käytävää keskustelua. Jos ja kun löydät kirjasta lisää virheitä, niin velvollisuutesi on ilmoittaa tästä.

   Juhani Knuuti on ehkä huomannut:
   – virheitä raportoidaan tolkuttoman paljon
   – hän joutuu epäsuotuisaan valoon tutkijana
   – hän ei saa riittävästi tukea omiltaan (tämä tulee varmaan hänelle yllätyksenä, selänpesijöitä ei ehkä olekaan niin paljon kuin hän kuvitteli)

   Knuutille on kuitenkin annettava täysi tunnustus. Hän on toteuttanut ihmeen:

   Knuuti on yhtenäistänyt CAM-alan yhteiseen agendaan: täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen puolesta kannattaa informoida yhteisrintamassa. Pienet keskinäiset kahnaukset on unohdettu. Nyt ollaan samaa mieltä yhdestä asiasta kautta koko CAM-väen, että kirjassa olevat asenteelliset ja vähättelevät osuudet CAM-tiedoissa eivät kuuluu vakavasti otettavaan tiedekirjaan. Toki jos Juhanin on tarkoitus kirjoittaa kepeä ja hauska pamfletti terveydestä, hänen pitää varoittaa lukijaa tästä ja siinäkin tapauksessa hänen pitää tarjota lukijalle faktatietoja.
   Mutta ihan upeaa kun professori Juhani Knuuti toteuttaa ihmetekoja terveysalalla! CAM ja koululääketiede sijoitettakoon pussauskoppiin Knuutin siunaamana!

 20. Juhani Knuuti

  Christer, tämä blogisi “virheseuranta” on ehkä mielestäsi asiallinen mutta listasi virheluettelo sisältää väitteitä, jotka ovat itsessään perustelemattomia ja virheellisiä. Mikä tuollaisen listan merkitys mielestäsi on? On tietenkin itsestään selvä, että esim. homeopaatit, bioresonanssistit ja Bemer-myyjät ovat eri mieltä. Tekeekö tuollainen erimielisyys sinusta kirjassa olevan tutkimuksiin perustuvan seikan virheelliseksi?

  Olen yrittänyt pyrkiä ymmärtämään toimintasi motiiveja, mutta olen tullut siihen tulokseen, että ainoa motiivisi taitaa olla kiusanteko. Tosin viime viikolla facessa käymämme keskustelun perusteella voi olla mahdollista että olet höynähtänyt homeopatiaan huolimatta tieteellisesti koulutuksestasi. Tuo on minusta merkki todellisesta ongelmasta.

  Mutta tässäkin käy niin kuin yleensä käy. Kun sinunkin toiminnan seurauksena, kirja saa enemmän näkyvyyttä, sitä lainataan ja ostetaan enemmän. Ja kun ihmiset lukevat kirjan, he huomaavat, että väittämäsi virheet ovat epäolennaisia ja lähinnä vain merkki siitä, että tutkimustiedon tuottama kanta ei olekaan suopea joillekin ja se harmittaa.

  Minusta aliarvioit ihmisten fiksuuden, kun kuvittelet oman hyökkäyksesi aiheuttavan minulle taikka kirjalle jotain ongelmia. Jos tavoittenasi olisi ollut vain parantaa kirjaa, olisi tietenkin ollut asianmukaista tuoda esiin nuo oikeat virheet ja niiden merkittävyys kokonaisuutena.

 21. JW

  Luonnontieteitä on helppo vähätellä. Ne pilaavat ikävästi ”kokonaisvaltaisuuden”.

  Esimerkki, joka liittyy lukion kurssin tasoiseen kemiaan ja homeopatiaan.
  Voisi olla yo. kirjoitustehtävä. Olisi siellä helppoja peruslaskuja.

  Jos on joku paino tai tilavuus vettä, niin tiedämme montako vesimolekyyliä siinä. Yksi vesimolekyyli on kaksi vetyä ja yksi happi tiukasti yhteen sitoutuneen.

  Jos on joku paino tai tilavuus jotain muuta ns. vaikuttavaa ainetta, niin tiedämme myös montako molekyyliä mitäkin ainetta siinä on.

  Kun niitä kunnolla ravistetaan ne sekoittuvat.

  Kun nyt saatua seosta laimennetaan vedellä ja ravistetaan, on aika helppoa laskea että paljon uudessa seoksessa on aina mitäkin.

  Kun tämä toistetaan veden osuus seoksessa kasvaa ja ns. vaikuttava aine vähenee.

  Varsinkin alussa voidaan olettaa, että seos on melko tasalaatuinen.

  Jossain vaiheessa vaikuttavaa ainetta on enää muutamia kymmeniä tai satoja molekyylejä. Sen jälkeen mukana on sattuma, että saadaanko seuraavaan mukaan enää vaikuttavaa ainetta lainkaan, vai saadaanko pelkkää vettä.

  Vesimolekyylin, joka on melko yksinkertainen molekyyli, pitäisi jollain mekanismilla tunnistaa ns. vaikuttavasta aineesta, joka usein on huomattavasti monimutkaisempi molekyyli tai seos eri molekyylejä, juuri se oikea ominaisuus ja välittää se juuri oikealla tavalla elimistölle, jotta saadaan juuri oikea vaikutus.

  Ja tämä vain jos seosta laimennetaan ja ravistetaan juuri oikealla tavalla.

  Eikä tässä edelle ole mitään sellaista, jonka homeopatia kieltäisi.

  Sitä miten vesi sen ”muistaisi”, ei tiedetä. Siinä vedotaan riittävän vaikeatajuiseen tieteeseen, esim. kvanttimekaniikkaan, jotta sitä ei osattaisi selittää kansantajuisesti mahdottomaksi. Siihen se luonnontiede sitten kelpaa, kun siitä saa aikaan sellaista jargonia, josta ei saa selkoa.

  Mutta kun vesi on yksinkertainen ja sen pitää muistaa omatkin ominaisuudet, niin millä ihmeellä se muistaa vielä jonkin monimutkaisemmankin aineen ominaisuudet.

  Oikeassa fysiikassa kvanttimekaanisia juttuja ei selvitetä vettä ravistamalla.

  Entäpä jos tämä koko juttu onkin tarua?

  Mutta jostain syystä sitä, että tämän kertoo julkisesti, kutsutaan asennevammaksi.

 22. JW

  Viittaat luettelossa Liinanblogiin.

  Kirja (blogitekstin mukaan): ”Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, Suomessa ei ole voimassa lakia, joka sääntelisi lääketieteen ulkopuolisten hoitojen antamista”.

  Blogiteksti: ”Lukijalle välittyy Juhani Knuutin uutuuskirjan väitteestä käsitys, että kaikki muut, terveydenhuollon tai muiden organisaatioiden tarjoamat hoitomuodot kuin lääketieteen ”sisäpuoliset” hoidot olisivat joko laittomia tai että niitä ei olisi millään tavalla säännelty ja että muissa Pohjoismaissa asiat olisivat kunnossa, koska ko. lakeja on.”

  JW: Kun on kirjoitettu, että ei ole lakia, joka sääntelisi, niin se kääntyisi merkitykseen, että voisi tarkoittaa kieltoa, joka on varmaan äärimmäisin sääntelyn muoto.

  Kun on kirjoitettu että muissa pohjoismaissa on laki, se kääntyy muotoon että kaikki asiat (ko. elämänalalla kai vain) olisivat kunnossa. Ei laki takaa sitä, että kaikki asiat olisivat kunnossa. Se voi olla jonkun mielestä liian tiukka ja samalla jonkun toisen mielestä liian leväperäinen. Laissa voi olla aukkoja tai se voi olla vanhentunut. Ja vaikka olisi laki, niin sen täytäntöönpano esim. valvonta voisi ontua esim. resurssipulan vuoksi. Tai vaikka mitä muuta.

  Kuinka alkuperäisen asian voisi selkeämmin ilmaista? Miksi sille pitäisi etsiä joku piilomerkitys? Eikö tämä muistuta enemmän sellaisia tulkintoja, joita saa lukea erilaisista kommentoinneista, jolloin mukana on esim. kommentoijan omia pelkoja tai omia uskomuksia kirjoittajan tarkoituksista, vaikka hän ei ole niitä siihen kirjannut?

  Blogiteksti: ”Suomessa Valvira valvoo hoitoja, kun niitä tarjoaa terveydenhuollon ammattikoulutuksen saanut ja rekisterissä oleva henkilö” .

  ” Kysynkin nyt tietävämmiltä lukijoilta, onko onko todella niin, että Valvira valvoo rekisterissään olevien henkilöiden antamia hoitoja. Onko tosiaan näin? Valvooko Valvira yksittäisiä hoitoja?”

  JW: Hyvin monen tasoista toimintaa voidaan kutsua valvonnaksi; Yksittäisiä tapahtumia valvotaan (aika äärimmäinen, vaikea keksiä edes esimerkkiä, voisi olla jossain ydinvoimaloiden tms. kriittisissä kohteissa), pistokokeita, vaaditaan omavalvontaa, jota voidaan tarkistaa, puututaan jos saadaan tieto esim. tiedotusvälineistä, puututaan jos ilmoitus muilta viranomaisilta (esim. poliisi), puututaan jos saadaan valitus. Poliisi valvoo ylinopeuksia! Tuskin tarvitsee avata mitä se tarkoittaa!

  ”Se, mikä katsotaan sopivaksi ammatilliseksi koulutukseksi, jotta ammattiryhmä ”pääsee” yleisesti hyväksyttyjen joukkoon, vaihtelee kussakin yhteiskunnassa ja kunakin historiallisena aikana.”

  JW: Modernissa oikeusvaltiossa tämä tarkoittaa joidenkin tehtävien osalta että asiasta on lakeja, asetuksia ja muita viranomaismääräyksiä ja valvontaa. Mutta on myös paljon tehtäviä, joissa toimija voi itse määrittää koulutuksensa. Yksinkertaisimmillaan voi vain ryhtyä.

  ”Hoitamisen ammattilaisille Valvira-jäsenyys on edullista, koska siihen liittyy taloudellisia etuja (verotuskysymykset ja sv-korvaukset). Valviran rekisteriin pääsyyn vaikuttavat monet muutkin seikat kuin vain se, ovatko jäsenyyteen pyrkivien hoitajien tarjoamat palvelut tehokkaita ja vaikuttavatko heidän toimensa positiivisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin.”

  JW: Ei kai Valvirassa voi olla jäsenyyttä. Eikö Valvira ole viranomainen, ei esim. yhdistys, jossa voisi olla jäsenenä. Hoitamisen ammattilaisille Valvira rekisteröityminen on ei ainoastaan edullinen, vaan jopa välttämätön, jos aikoo tehdä töitä ko. ammattinimekkeellä. Se on esim. sairaanhoitajaksi koulutetulle ehto, että voi olla esim. sairaalassa sairaanhoitajana. Tämä on osa sitä sääntelyä, joka on käytössä ”virallisella puolella”. Sillä varmistetaan mm. kussakin tehtävässä toimivalla että on siihen määritetty koulutus. Samoin voi olla olemassa väärinkäytöksiä, joiden seurauksen poistetaan rekisteristä.

  Rekisteröitymisessä ei ole kriteerinä ”hoitajien tarjoamien palveluiden tehokkuus tai vaikuttavuus”. Kun kerran on rekisterissä esim. sairaanhoitajana, niin voi toimia erilaissa sairaanhoitajan tehtävissä.

  Valviran rekisteriin pääsee oikealla koulutuksella. Ilmeisesti huomioon voi tulla otetuksi esim. mahdollinen rikoshistoria (esim. huumeet). Ja mahdollisesti muuta, joka on virallisesti määritetty. Sen jälkeen, kun on toimessa, saattaa kohdalle toki osua valvovan viranomaisen toimet, jos niihin on aihetta.

  ” Kirjailija voisi myös pohtia, olisiko tarpeen, että Valvira ottaa valvontasiipiensä suojaan myös kaikki koulutetut ja ammatillisten eettisten periaatteiden ja ohjeiden mukaan toimivat CAM-hoitajat”

  JW: Tähän sitä lakia tarvitaan. Ei viranomainen voi perustaa toimintaansa muuhun kuin lakiin. Ja laki on vasta alkua.

  ” Kuten Juhani Knuuti kirjassaan vihjaa, mutta ei sano selkeästi, Valvira ei nykyisin vielä valvo ammatikseen täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja (CAM-hoitoja, CAM= Complementary and Alternative Medicine) tarjoavien henkilöiden toimintaa, vaikka henkilöillä olisi pitkä ja perusteellinen koulutus ja he olisivat sitoutunut oman alansa hyväksymien ja terveydenhuollon ammattihenkilöille tyypillisten eettisten ohjeiden noudattamiseen.”

  JW: Eikö se ole siellä aika selvästi sanottu? Olen ko. luvun lukenut, mutta minulla ei ole tässä nyt käsillä kirjaa.

  Kirjan kirjoittaja tuo myös esille, että nykytilanteessa lain suoja yksilölle on hajanainen. Siis myös ”potilaat” (vai miksi yksilöitä tässä halutaan kutsuttavan) tarvitsevat suojan.

 23. JW

  SOSIAALILÄÄKETIETEELLINEN AIKAKAUSLEHTI 2020: 57: 44–56
  Täydentävien ja vaihtoehtoisten (CAM) hoitojen käyttö Suomessa.
  ”Selvityksessä arveltiin, että erilaisia hoitomuotoja saattaa olla maassamme jopa 100–200.”

  Montako yhdistystä tarvitaan kattamaan koko kenttä?

  Suomessa on vapaus perustaa uusia yhdistyksiä ja vapaus liittyä tai olla liittymättä niihin.
  Yhdistys voi tietenkin sääntöjensä mukaan rajoittaa liittymistä, mutta se ei voi edellyttää sitä.

  Mikään yhdistys ei voi omia jotain olemassa olevaa ”vanhaa” hoitoa omakseen.
  Jonkin hoidon ympärille voi vapaasti synnyttää vaikka kuinka monta yhdistystä.

  Yksittäiset toimijat voivat toimia eri hoitojen piirissä ja olla silloin usean eri yhdistyksen jäsenenä.

  Ei taida näistä yhdistyksistä olla vastausta niihin puutteisiin mitä kirjassa kuulutettiin.

 24. MarRiv

  Lainaus kirjasta Kauppatavarana terveys, sivulta 34: Suluissa olevat omia lisäyksiä, lukuun ottamatta linkin numeroa)

  Kolesterolilääkeiden perusteeton kritisointi ja vastustus on toinen hyvin tavallinen virheellisten terveysväitteiden kohde. Myös mediassa kolesterolilääkkeitä on käsitelty kielteisesti lukuisia kertoja. Niissä on tuotu esiin erityisesti kolesterolilääkkeiden haittavaikutuksia ja vähätelty saatuja hyötyjä. Kielteisen uutisoinnin seurauksena Tanskalla (linkkiviite 33), Britanniassa (linkkiviite 34) ja Australiassa (linkkiviite 35) kolesterolilääkkeiden käytön on havaittu selvästi vähentyneen.

  Kun lääkityksen lopettaneita verrataan lääkitystä jatkaneisiin, saadaan tietoa, oliko lääkehoito perusteltua ja hyödyllistä vai hyödytöntä ja haitallista, kuten kriitikot usein väittävät. Tanskassa seurattiin 674 900 henkilöä, joita hoidettiin veren kolesterolia alentavalla statiinilla. (linkkiviite 36) Statiinilääkityksen lopettaneilla riski sydäninfarktiin lisääntyi 26 prosenttia ja sydänperäisen kuolemaan 18 prosenttia verrattuna niihin, jotka jatkoivat statiinihoitoa. Tämä ero vastasi lähes tuhatta ”ylimääräistä” sydänkuolemaa statiinilääkityksen keskeyttäneiden 84 800 potilaan ryhmässä. Keskeyttäneiden määrä oli yhteydessä kielteisiin uutisiin statiineista.

  Linkkiviite 36:
  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26643266/

  Kysymys, onko kolesterolilääkkeiden mukana tuleva mahdolliset haittavaikutuksen listan ilmi saattaminen muille perusteeton kritisointi? Jos se pantaisiin vaikkapa muotoon: Kolesterolilääkkeiden muut kuin ilmoitetut haitat ovat perusteettomia kritisointeja….niin olisi mielestäni asiallisempi. Nythän siitä voi saada sellaisen käsityksen, että kolesterolilääkeitä ei saa kritisoida, pitää vain kehua.

  Toinen kohta, mistä lähes tuhat “ylimääräistä” kuollutta tulee? En itse löytänyt sitä noin suoraan sanottuna annetusta linkistä. Ilmeisesti Juhanin oma laskelma annetuista tiedoista.

  • Martti Syväniemi

   …”Tämä ero vastasi lähes tuhatta ”ylimääräistä” sydänkuolemaa statiinilääkityksen keskeyttäneiden 84 800 potilaan ryhmässä”…

   Eli riski kuolla sydäntautiin siitä syystä, että lopetti lääkityksen, nousi runsaalla 1 %:lla, jos ymmärsin asian oikein. Mitenkähän tuolle potilasryhmälle kävi kokonaiskuolleisuuden suhteen? Ja jos sitä ei tutkittu/ilmoitettu, niin miksi ei? Ja jos kokonaiskuolleisuutta ei tiedetä, mitä arvoa tiedolla on?

   • Juhani Knuuti

    Martti, lukemalla tuo tutkimus linkin takaa, olisi selvinnyt, että kyseessä oli siis 1000 henkilön verran ylikuolleisuutta kokonaisuutena. Kyseessä on siis kokonaiskuolleisuuden lisäys toisessa ryhmässä verrattuna toiseen.

    • MarRiv

     Näin varmaan on, mutta sitä ei saa selville kirjastasi, lukemalla.

     Myös Heikkilän kirjassa oli tästä, että mitä tapahtuu kuin lopettaa statiinit, sydänkohtauksen jälkeen määrätyt, pahojen lihaskipujen vuoksi. Lääkäri sanoi, ettei potilas voi lopettaa lääkitystä koskaan, sillä muutoin hän kuolee heti. Malhotra kysyi luennolla kuulijoilta, mikä tämän potilaan kohdalla olisi todennäköisin prosentuaalinen riski kuolla, jos tämä lopettaisi lääkkeen käytön. Yleisö oli ensin hiljaa. Lopulta yleisöstä arvioitiin, että kahden viikon kuluttua kuoleman riski olisi noin 25%. Malhotra vastasi tähän, että tutkitusti kuoleman riski tällaisessa tapauksissa on tasan nolla prosenttia tai yksi kymmenestä tuhannesta. Siis täysin mitätön.

     Ihmetystä herättää lääkäreiden täysin erilaiset kannat.

     Mistä voimme tietää, että tutkimus on luotettava, koska tällaisiin toteamuksiakin löytyy:

     Kovinta kritiikkiä on esittänyt Stanfordin yliopiston professori John Ioannides, joka otsikoi aihetta käsittelevän artikkelinsa ”Why most published research findigs are false. Myös kliinisen lääketieteen huippulehdet, New England Journal of Medicine ja Lancet, ovat päätoimittajiensa Marcia Angellin ja Richard Hortonin mukaan pitäneet suurta osaa julkaistuista tutkimuksista epäluotettavina. Liian pienet aineistot ja tilastotieteen väärinkäyttö vaivaavat kaikkia tutkimusaloja, mutta lääketieteellä on ikioma erityisongelma. (sanatarkka lainaus)

     • Juhani Knuuti

      Sekoitat asioita keskenään. Voin todeta että Malhotra on viimeisin henkilö, jonka kantaan luottaisin, varsinkin kun henkilöiden mielipiteet muutoinkin ovat tiedon hierargiassa matalimmalla tasolla.

      Se, että Malhorta on eri mieltä kuin 99,9% muista lääkäreistä, saati sitten niistä asiantuntijoista jotka asiasta jotain tietävät, ei ole peruste kysyä, miksi lääkärit ovat eri mieltä. Aina löytyy joku hihhuli, joka keksii rahastaa hyväuskoisia hölmöjä virheellisillä terveysväitteillä.

      Sitten ryhdyt puhumaan yleisesti tieteellisten julkaisujen luotettavuudesta mutta ei sillä ollut mitään yhteyttä tuohon kolesteroliasiaan tai statiineihin.

      • MarRiv

       Kirjoitit: “Sekoitat asioita keskenään. Voin todeta että Malhotra on viimeisin henkilö, jonka kantaan luottaisin, varsinkin kun henkilöiden mielipiteet muutoinkin ovat tiedon hierargiassa matalimmalla tasolla.”

       Miten sen nyt ottaa. Kyse oli vähän eri asioista, kuin tutkimuksessa jossa oli noin1000 ihmisen verran ylikuolleisuutta. Oli kyseessä aika vasta aloitettu lääkitys, ja toisen lääkärin mukaan kuolema seuraa heti ja toisen, ettei ainakaan kahdessa viikossa, jos lopettaa lääkityksen. Kumpi lääkäri on oikeassa?

       Kirjoitit: “Se, että Malhorta on eri mieltä kuin 99,9% muista lääkäreistä, saati sitten niistä asiantuntijoista jotka asiasta jotain tietävät, ei ole peruste kysyä, miksi lääkärit ovat eri mieltä. Aina löytyy joku hihhuli, joka keksii rahastaa hyväuskoisia hölmöjä virheellisillä terveysväitteillä.”

       Toisenlaisia näkemyksiäkin löytyy: “Ei Britanniassa. Siellä toisinajattelu suvaitaan. Eihän mikään koskaan kehity, jos konsensus kahlitsee. Statiinien osalta se todellakin on jo kahlinnut aivan liian pitkään. Toivottavasti lopun alku on tässä – tunnettu ja tunnustettu lääkäri, joka uskaltaa sanoa, että ’Keisarilla ei ole vaatteita’. Hyvä merkki siihen suuntaan on, että A.Malhotra pääsee esiintymään pääpuhujan roolissa 350 lääkärille statiinien vaaroista 12.10.2019: ja aiheena on Suuri kolesteroli- ja statiinihuijaus”

       http://turpaduunari.fi/statiinien-lopun-alku/

       Kirjoitit: “Sitten ryhdyt puhumaan yleisesti tieteellisten julkaisujen luotettavuudesta mutta ei sillä ollut mitään yhteyttä tuohon kolesteroliasiaan tai statiineihin.”

       Kolesterolista ja statiineista on tieteellisiä tutkimuksia, mutta miten on niiden luotettavuuden laita?

 25. entäs ne statiinit

  kohta 22. Niin Valvira valvoo, jos joku lääketieteen ammattilainenkäyttää ulkopuolisia hoitoja jotka voidaan tulkita vaarallisiksi, esim hopeavettä tai nustaa salvaa tai että tietoisesti antaa henkilön käyttää yääkkeidern kera yrttivalmisteita, jotka pahentavat tilaa,

 26. Paluuviite:Mihin kahdeksan prosenttia viittaa? Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuusteokseen (3) – Liinanblogi

 27. Juho Nieminen

  Sattuvasti ehdin elokuun alussa kirjoittaa bloggauksen siitä, miten koko oletus vitamiineilla ja luontaistuotteilla rahastamisesta on virheellinen. Toisin sanoen kiistin sattumalta Juhani Knuutin kirjan peruspremissin juuri ennen kuin se ilmestyi. Koko vuosi on ollut aivan hullua skeptikoiden tykistystä vitamiineja vastaan, mikä on somessa johtanut pelottaviin ylilyönteihin. Taustalla ovat aiemmin keväällä julkaistut Hesarin ja Ylen kirjoitukset, jossa Juhani Knuutia on haastateltu. On luotu narratiivia siitä, miten vitamiinit ovat hopeaveden kaltaista myrkkyä, joita ihmisille syötetään täysin turhaan ja sillä tehdään mukamas jättimäisiä voittoja. Esittelen kirjoituksessani taloustietoja, jotka vaivatta kumoavat koko oletuksen ravinnonlisäbisneksen huimista voitoista. https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/juhonieminen1/numeroita-kauhean-ravintolisabisneksen-taustalla/

 28. Paluuviite:Lääketieteen ulkopuolisista hoidoista: Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (2) – Liinanblogi

 29. Paluuviite:Juhani Knuutin kirjauutuuden faktantarkistusta – Liinanblogi

 30. Paluuviite:CAM-alan järjestäytymiskiista: Parannusehdotuksia Juhani Knuutin uutuuskirjaan (1) – Liinanblogi

  • Pauliina Aarva

   Nimetön. Kiitos huomiostasi. Ilahduttavaa havaita, että on muitakin, jotka näkevät Juhani Knuutin kirjauutuuden kokonaisuutena. Kirjan faktalaatikko-osuudesta (kliinisten tutkimusten koosteet) voi todella olla pääasiassa iloinen. Toista osaa, joka perustuu vain osittain ja paikoin hatarasti faktoihin/tutkimuksiin, tulen kommentoimaan tarkemmin blogissani lähiviikkoina. Maailmamme ei ole mustavalkoinen, vaan värikäs! Näkökulmia on useita, kuten näissäkin kommenteissa on todettavissa.

 31. NipNap

  Tuntuu ja huomaan, että Knuuti vastaan muut vastakkaisuudet palvovat vastakkainasettelua, josta ei yleensä hyvää seuraa ja koska se on enemmänkin omien näkökulmien puolustelua ja vastakkaisen puolen poikotointia.

  Hoito-ohjeena suosittelen lukemaan seuraavat kirjat:
  -> Terveyskuilu, jossa Michael Marmon kertoo miten terveydenhoito ei ole sama kaikille.
  -> Rakentava ja myötäelävä vuorovaikutus, sekä
  -> Vastuutusjärjestelmä parempaan johtamiseen

 32. entäs ne statiinit

  Mikä muuten oli virheenä eläinkokeessa ja sen tulkinnassa, oliko koetta tulkittu väärin?

 33. Jouni Jämsä

  Höpö höpö, ”Vertti” – tutkimuksessa puhutaan sairaala ja lääkärien hoidoista ja sairaalahoidot ovat tunnetusti sidoksissa lääketeollisuuden tuotteisiin. Ja jos joku hoito olisikin vaihtohehtoista hoitoa, ei se 3000 otosta juuri muuksi muuta – ehkä niitä haittoja se vähentäisi.

  • Vertti

   Tuo ympyrägraafi käsittääkseni kuvastaa kaikenlaisia satunnaistettuja tutkimuksia ja siihen 3000 joukkoon mahtuu iso osa vaihtoehtoisen hoitojen tutkimuksia. Käsittelin asiaa omassa fysioterapian opinnäytteessäni Alexander-tekniikan tutkimusnäytöstä. Lähde jota itse käytin sanoi selvästi graafin kuvatekstissä ettei tuo jakauma kuvasta lääketieteessä käytössä olevia hoitoja. Se myös mainitsi että pääosin vaihtoehtohoitojen tutkimukset meni siihen 50% joukkoon jossa tulos jäi epäselväksi johtuen tutkimusten laatupuutteista.

 34. Jouni Jämsä

  Lääketieteen “tutkituista” ja hyväksytyistä hoidoista n. 11 % antaa hyödyllisen tuloksen http://www.sciencedirect.com ja silti tämä ammattikunta haluaa estää ihmisiä hoitamasta itseään muutoin.

  Jos asia menisikin toiste päin, että lääkärikunta vaatisi sairaita ottamaan myös itse vastuun sairauksistaan ja käyttämään myös moninaisia perinnehoitoja sairauksiensa hoitoon? – Näin säätyisi nykyisestä yli 20 miljardin terveydenhoitokuluista vuosittain miljardeja ja paljon kärsimystä.

  – Loppuisi monet: tulehduskierteet, oirehoidot, lääkehoitohaitat, turhat leikkaukset, sairaseläköitymiset, epäluottamukset lääkäreihin… mutta ei, kaiken takana joidenkin uskomus vain omaan oppiin ja pelko oman aseman heikkenemisestä, jos toinen koulukunta hoitaakin joitain sairauksia paremmin.

  Politiikkojen pitäisi panna lääkekoulukunta jo kuriin tai vaatia heiltä sitten parempia hoitoja, jottei pian kaikki verorahat mene yhteen järjestelmään – ja ettei kenenkään tarvitse edes haikailla muualle. Nyt ainakin vielä terapeutit hoitavat pääosin lääkäreiden hoitamia potilaita.

  • Juhani Knuuti

   Väitteesi 11% osuudesta on virheellinen etkä anna sille mitään perustetta. Lähes kaikki nykyinen lääkehoito, valtaosa diagnostiikasta ja myös toimenpiteistä perustuu tutkimusnäyttöön.

 35. Juhani Knuuti

  Voi kyllä todeta, että tämä turpaduunarin kirjoitus kommentteineen muuttuu päivä päivältä huvittavammaksi. Vaikutelmaksi tulee, että tässä olisi olkinukkearmeijan avulla yritys hyökätä viestintuojaa kohtaan. Kommentti ketju näyttää etenevän niin, että ensiksi esitetään virheellinen väite kirjassa olevasta virheestä ilman asiallisia perusteluja.Sitten tuota virheellistä väitettä taivastellaan ja ihmetellään ja vaaditan minun päätäni pölkylle.

  Olen kyllä aina ollut vamis korjaamaan virheet. Aivan varmasti jokainen tekee virheitä. Tämän vuoksi lupasin jo ennen julkaisua, että julkaisen ns Erratum-kirjoituksen, jossa käyn läpi havaitsemani virheet. Olen tuossa käsitellyt myös mm. tässä blogissa ja muissa kirjoituksissa esitetyt perättömät virheväitteet.

  Olkaapa hyvä: https://blogit.ts.fi/terveys-tiede/erratum-kauppatavarana-terveys-selviydy-terveysvaitteiden-viidakossa/

  • turpaduunari.fi

   Juhani, olisin iloinen jos kommentoit vain kirjaan liittyviä asioita. Tämä terveysblogini rakenne ja sen kommenttikentät voit jättää rauhaan.

   • Juhani Knuuti

    Ehdotat minun lopettavan kommentoinnin blogissasi, jonka päätehtävä on selvästi tuoda esiin virheellisiä väitteitä kirjastani sekä parjata henkilöä eikä keskittyä itse asiaan.

    Mielestäni jo nyt on selvä, että sinun tulisi nyt vastaavasti korjata tätä blogiasi sitä mukaa kun siinä esitettyjä virheellisiä väittämiä osoitetaan perusteettomaksi. Valitettavasti et itse näytä noudattavan muilta vaatimaasi laatukontrollia.

    Miksi en saisi kommentoida blogiasi, kun se on julkinen? Jos sinä voit vapaasti kommentoida kirjaa, kyllä sinun blogisi ja kirjoituksesi tulee olla aivan samalla tavalla kritiikin kohteena. Etkö ole tottunut kritiikkiin ja sen huomioimiseen?

  • MarRiv

   Juhani kirjoitti: Kommentti ketju näyttää etenevän niin, että ensiksi esitetään virheellinen väite kirjassa olevasta virheestä ilman asiallisia perusteluja.

   Tästä lauseesta saa sellaisen käsityksen, että kirjassa on sen kirjoittajan mukaan virhe, mutta siitä esitetään virheellinen väite. Eli, kirja kirjoittaja myöntää virheet, mutta ei niiden esitystapaa. Miten siis virhe pitäisi esittää, että virhe ei muuttuisi virheelliseksi väitteeksi?

 36. Älijäke

  Voisiko Juhani Knuuti osoittaa sen tutkimuksen, missä todistetaan VHH:n aiheuttavan rasvamaksaa ihmisille? Tietysti joku kasvissyöjä eläin menee heikkoon kuntoon VHH:lla ruokavaliolla, vaan minä näen sellaiset tutkimukset järjettöminä.

   • Älijäke

    Listan kohta 5. Vai haluatko tuolla kommentilla vain johtaa hyväuskoisia lukijoita harhaan? Mikäli kirjan sisältö on kohdennettu ihmisten terveyden parantamiseksi, niin miksi siellä pitää poiketa huonosti tehtyjen eläinkokeiden maailmaan? Sairastuuhan lihaakin syövät eläimet kasvisruokavaliosta.

    Lisäksi on äärimmäisen hyvin selvillä se seikka, joka aiheuttaa maksan rasvoittumista ihmisillä ja se on liiat hiilihydraatit. VHH ruokavalio siis parantaa ihmisten rasvamaksan ei aiheuta sitä.

 37. veikko penttinen

  Knuutilaisuus ei ole syy vaan oire. Maailmamme on muuttunut kaksinapaiseksi miltei alalla kuin alalla. Osa ihmisitä ei kertakaikkiaan pysty hahmottamaan asioita kokonaisuuksina. Ihmisenä oleminen on niin monimutkainen juttu, ettei kukaan sitä pysty kerralla ymmärtämään. Jotkut kuitenkin pystyvät näkemään holistisemmin kuin toiset. Holistisuus pitää sisällään tietysti ihmisen fysiikan ja psykologian, mutta myös menneisyyden ja mahdollisuudet tulevaisuudessa. Knuutilaiset pilkkovat ihmisyyden pieniin osiin ja käsittelevät sitten osan kerrallaan. Sitä kutsutaan viralliseksi lääketieteeksi. Pahimmillaan nämä kaksi ihmistyyppiä ovat kuin itä ja länsi Kiplingin runossa.

 38. entäs ne statiinit

  p.s. ei ole kirjaa, miksi pitäisi olla, on esitetty asiavirheväite ja vastaväite, mihin sitä kirjaa tarvitaan?

 39. entäs ne statiinit

  kohta 9, parin minuutin googlettelulla löytyi easac:n omilta sivuilta pdf, joka ilmeisesti todisti Knuutin väitteen. Tietenkin jos EASAC on antanut uuden statementin niin asia on varmaan eri.

  Kohta 11, Knuutihan ei väittänyt että kurkumiini on mauste, vaan ihmetteli kun joku väitti että kurkumiini on mauste, referaatissa ei paljastunut mitä Knuuti oli mieltä kurkumiinista.

  Kohta1. Esitetty dokumentti kyllä todistelee että RAS olisi prunut aiemman statementin. Toki jos on venäjää taitavia henkilöitä voisi käydä tarkistamassa ras:n kotisivuilta alkuperäisen väitteen ja onko sitä korjattu.

  • turpaduunari.fi

   Nuo virheet eivät selittelyillä taida parantua.

   Tuo kohdan 11 kurkumiini-virhe/sekaannus on taulukossa siellä kirjan lopussa (onko sinulla kirja?), joka tarjoaa tiivistettyä tietoa kirjassa laajemmin käsitellyistä terveysväitteistä. Hyvä kun otit puheeksi tuon kurkumiinin. Löytyi nimittäin toinen huomattavasti vakavampi virhe, joka liittyy kurkumiinin väitettyyn huonoon imeytymiseen. Siitä siis lisää tietoa hetken kuluttua.

   • Nimetön

    tuosta referaatista ei löydy Knuutin väitettä, olisi tietenkin mukavaa nähdä referaatti, missä Knuuti väittää, että kurkumiini olisi mauste.No seli seli.

    Kumma muuten että BIGHomeopathy sai peruttua väitetysti RAS:n kommentin, muttei EASAC:n kommentointia.

  • Aku Virtanen

   EASAC kirjoittaa mm.

   ———————–
   “The Working Group emphasised that there is much still to be done to inform public engagement. For example, it has been observed that public support for homeopathy might be partly because it is often confused with natural products such as herbal medicines; although many herbal medicines are unproven, some may have scientific plausibility, unlike homeopathy (Samarasekera, 2007).

   Among key groups who shape public attitudes are journalists, and it has been shown that journalists’ attitudes to homeopathy influence their reporting (Arendt, 2016). Therefore, engaging with journalists in their function as ‘gatekeepers’ of scientific knowledge is a critical task in facilitating the better dissemination of evidence-based scientific knowledge (Arendt, 2016). Academies of science have a responsibility to help lead the discussion.

   4 Conclusions and recommendations

   There must be parity of assessment in medicine. EASAC agrees that ‘There cannot be two kinds of medicine – conventional and alternative. There is only medicine that has been adequately tested and medicine that has not …’ (Angell and Kassirer, 1998). As noted in section 1, the purpose of the present Statement is to explore the issues surrounding the objective to hold homeopathy to the same scientific standards of proof as any other form of medicine. The level of evidence furnished must always be commensurate with the claims being made. Academies worldwide have significant interest in examining the issues for a wide range of approaches in medicine and emphasise the common need to generate robust scientific evidence. 19”
   ————————

   Viite 19: “For example, the The InterAcademy Medical Panel symposium in 2015 ‘Exploring traditional medicine’, http://www.iamp-online.org/content/exploring-traditional-medicine.”

   Sitä ei enää löydy, mutta löydettävissä mm.

   https://www.interacademies.org/sites/default/files/publication/exploring_traditional_medicine_report_of_a_symposium.pdf

   Jossa puolestaan ruoditaan ei-koululääketiedettä seuraavalla kestävän kehityksen periaatteen pohjalta:

   “Among the targets of SDG3 are access to safe, effective, quality and affordable essential medicines for all. While some may read this as access to ‘Western’ or ‘allopathic’ medicines, it is clear that the number of people with limited or no access to such medicines means that the scale of this challenge is enormous unless other forms of medicine are considered. In Africa, Asia, Latin America and the Middle East, for example, between 70 and 95 per cent of the population still use traditional medicine for their primary healthcare2. But while the details of Ayurveda in India, Traditional Chinese Medicine, and other systems elsewhere, have been written down and codified for centuries, other traditional practices emerge and evolve more organically and have fewer controls over their safety and practice, or guarantees of their effectiveness. In addition, while traditional medical practices are regarded as an essential component of healthcare in many low and middleincome countries, there is a parallel trend in their increasing popularity and uptake in high-income countries.

   The World Health Organization (WHO) defines traditional medicine as “the sum total of the knowledge, skills and practices based on the theories, beliefs and experiences indigenous to different cultures, whether explicable or not, used in the maintenance of health as well as in the prevention, diagnosis, improvement or treatment of physical and mental illness.”

   Eli lyhyesti:

   1. EASAC tulkitsee tiukasti, että perinteiset hoitomuodot ja yrttilääkintä ovat _eri asia_ kuin homeopatia

   2. EASAC vaatii tiukasti homeopatisilta hoidoilta evidenssiä eli laajoin tutkimuksin todettuja hyötyjä, mutta näyttää välttävän välittömästi vaatimasta evidenssiä samassa mitassa monilta muilta vaihtoehtoisilta hoitomuodoilta, vaan jopa hyväksyy ja kannustaa köyhissä oloissa eläviä ihmisiä käyttämään niitä. Pyrkimyksenä ilmoitetaan, että vaihtoehtoisten tehokkuus pitäisi tutkia, mutta johtaako sanallisesti ilmaistu pyrkimys tutkimuksiin, voi epäillä, sillä esim. D-vitamiininkin monia hyödyllisiä vaikutuksia vielä vähätellään ja piilotellaan, vaikka harvakseltaan myös tunnustetaan, mutta suositellut annokset pidetään niin pieninä, että Arvo Ylppökin kierähtäisi haudastaan jos tietäisi, eikä suosituksiin ja viranomaisiin luottava saa terveytensä edestä vitamiinia.

   3. EASAC ei siis pidä homeopatiaa millään tavalla perinteisenä hoitomuotona eikä 244 sivuisessa symposium-raportissa mainita homeopatiaa yhtä ainutta kertaa, minkä voi katsoa ilmaisevan, että homeopatisten hoitojen tieteellistä vaikuttavuutta ei edes haluta tutkia, toisin kuin ehkä ‘perinteisten’ hoitomuotojen.

   Homeopatia ja allopatia ovat aikain alusta ‘kilpailleet keskenään’ mutta aluksi homeopatia oli se tieteellisempi metodi kun taas allopaatit olivat puoskareita. Liekö jäänyt jotain pahasti hampaankoloon?

   [wiki: Homeopathy]

   “Homeopathy or homoeopathy is a pseudoscientific system of alternative medicine. It was created in 1796 by Samuel Hahnemann. Its practitioners, called homeopaths, believe that a substance that causes symptoms of a disease in healthy people would cure similar symptoms in sick people; this doctrine is called similia similibus curentur, or “like cures like”.”

   [wiki: Allopathic medicine]

   The terms [Allopathic medicine, allopathy] were coined in 1810 by the inventor of homeopathy, Samuel Hahnemann. It was originally used by 19th-century homeopaths as a derogatory term for heroic medicine, the traditional European medicine of the time and a precursor to modern medicine that did not rely on evidence of effectiveness.

   Mitä modernin lääkinnän ‘tehokkuuteen’ tulee niin suosittelen perehtymään Peter C. Gøtzschen kirjoittamiin kirjoihin Tappavat lääkkeet ja Tappava psykiatria, jotka ovat saaneet aivan liian vähän huomiota osakseen.

   Kun tehokkuus on tuhansittain väärennettyjä tutkimustuloksia, saadaan allopatiakin näyttämään homeopatialta.

   https://www.sitruunakustannus.fi/peter-c-goslashtzsche.html

   Gøtzsche muuten potkittiin pois Pohjoismaisesta Cochrane-instituutista, kun kehtasi kirjoittaa totuuksia. En ole havainnut kenenkään moittivan Gøtzscheä virheistä kirjoissaan. Mahdollisten virheidenkin käsittely siltä osin olisi Big Pharmalle haitaksi, sillä kirjat saisivat liikaa ansaittua julkisuutta. Gøtzscheä on pidettävä tieteellisen metodin edustajana ja kirjansa lukemalla, ei voine mistään muusta vakuuttuakaan.

  • Satu Jämsä

   Venäjän tiedeakatemia ja homeopatia

   Venäjän tiedeakatemia ei ole virallisena valtiollisena instituutiona ottanut kantaa homeopatiaan. Venäjällä toimii erillinen pseudotieteen vastainen komissio (pseudotiedekomissio), joka toimii Venäjän tiedeakatemian (RAN= Rossisaja Akademia Nauk) puheenjohtajiston yhteydessä, mutta ei ole osa akatemian organisaatiota. [1]

   Pseudotiedekomissio julkaisi 7.2.2017 muistion, jossa mainitaan seuraavaa:
   ”Eri tieteenalojen tosiasiat – aina kliinisten tutkimusten tuloksista nykyaikaisiin aineen rakennetta koskeviin käsitteisiin, molekyylien välisten vuorovaikutusten kemiallisiin periaatteisiin, ihmisen fysiologiaan – antavat komissiolle mahdollisuuden julistaa tässä muistiossa, että homeopatian teoreettiset periaatteet, joilla ei ole tieteellistä merkitystä, ja homeopaattiset diagnoositekniikat ja hoito ovat pseudotieteellisiä, eivätkä toimi.” [1]

   ”Myöskään homeopatia ei ole turvallista: potilaat käyttävät huomattavia määriä rahaa ostamalla lääkkeitä, jotka eivät toimi, ja jättävät huomiotta jo tunnetun tehokkaan hoidon. Edellä mainitun takia komissio antaa useita suosituksia Venäjän federaation terveysministeriölle, Liittovaltion terveydenhuollon valvontalaitokselle ja muille organisaatioille sekä lääkäreille ja tiedotusvälineille.” [1]

   ”Tavoitteena on saattaa homeopatian sääntely nykyaikaisen tieteellisen käsityksen mukaiseksi sen tehottomuudesta, rajoittaa homeopatian epätarkkaa mainontaa, tiedottaa potilaille luotettavasti homeopaattisten lääkkeiden koostumuksesta ja ominaisuuksista.” [1]

   ”Erityisesti komissio suosittelee Venäjän federaation terveysministeriötä harkitsemaan viimeaikaisten tieteellisten tietojen perusteella seuraavaa: yli 20 vuotta sitten tehty päätös ilman kohtuullista syytä sisällyttää homeopaattiset lääkkeet Venäjän terveydenhuoltojärjestelmään; poistaa homeopaattiset lääkkeet valtion ja kuntien laitoksilta; velvoittaa homeopaattisten lääkkeiden valmistajat ilmoittamaan niiden todellinen koostumus (vesi, laktoosi jne.) ja ainesten määrä; määritellä käytetyt aineet vain venäjän kielellä. Liittovaltion monopolien vastaisen palvelun suositellaan keskittyvän epätarkkaan homeopatian mainontaan.” [1]

   Pseudotiedekomission muistion lähdemateriaaleina mainitaan kritisoidut Australian terveysviranomaisten (NHMRCH) raportti vuodelta 2005, Britannian alahuoneen tiede- ja teknologiakomitean raportti sekä Shang et al; Lancetissa julkaistu meta-analyysi ‘homeopathy is no better than placebo’. [1,2,3,10]

   Pseudotiedekomission muistio jakoi mielipiteitä
   Terveydenhuollossa, tiedeyhteisössä ja tiedeakatemiassa pseudotiedekomission muistio jakoi mielipiteitä. Tiedeakatemian lääketieteen osaston akateemikko-sihteeri ja terveysministeri Vladimir Starodubov monien muiden lisäksi ei hyväksynyt komission ehdotuksia. Terveysministeriön päätöksellä Venäjällä astui 1.1.2018 voimaan määräys, joka on helpottanut homeapaattisten valmisteiden saatavuutta terveydenhuollossa ja apteekeissa. (Lähde: Pseudotiedekomission tiedotuslehti no 21, joka on valmisteltu maaliskuussa 2018 pidettyä Venäjän tiedeakatemian yleiskokousta varten) [4,5]

   Venäjällä toimivat lääkeyritykset ja homeopaatit nostivat kanteen Venäjän tiedeakatemiaa vastaan vaatien toimittamaan tieteelliset todisteet, joiden pohjalta muistiossa esitetyt suositukset on laadittu. Kanteessa vaadittiin vahingonkorvauksia. [6]

   Muistio oli ”yksityinen”aloite, ei tiedeakatemian asiakirja
   Uutistoimisto Regnumin mukaan Venäjän tiedeakatemia määritteli oikeudenkäynnin yhteydessä pseudotiedekomission muistion aseman “kirjoittajien henkilökohtaiseksi tieteelliseksi lausunnoksi”. Pseudotiedekomissiota kutsutaan vain “neuvoa-antavaksi elimeksi”, joka hallinnollisesti ei ole osa tiedeakatemian virallista rakennetta. Oikeudenkäyntiasiakirjoissa Regnumin mukaan itse muistio todetaan tiedeakatemian oikeudelle antamassa vastauksessa komission jäsenten “yksityiseksi” aloitteeksi, eikä Venäjän tiedeakatemian johto eikä muu organisaatio ollut antanut ohjeita homeopaattisten menetelmien tutkimiseksi. [7, 8]

   Vastauksessaan Moskovan välimiesoikeudelle 11. toukokuuta 2018 päivättyyn kannekirjelmään Venäjän tiedeakatemia toteaa, että asetuksen mukaisesti komissio on vain Venäjän tiedeakatemian tieteellinen neuvoa-antava elin, eikä akatemian yksikkö. Lisäksi RAN kirjoittaa suoraan, että ”RAN:n puheenjohtajisto ja RAN: n johto eivät antaneet komissiolle ohjeita laatia asiantuntijalausuntoa ja antaa suosituksia muistion sisältämistä asioista, eikä muistion ja asiantuntijalausunnon perusteella voida päätellä, että ne on laadittu niiden puolesta tai yhteistyössä niiden kanssa. [6]

   Sen jälkeen RAN menee Regnumin mukaan pidemmälle ja toteaa, että muistion allekirjoittivat vain 34 asiantuntijaa, joista vain 7 on pseudotiedekomitean jäseniä. Regnumin kirjoituksessa ihmetellään, ketkä sitten ovat nuo muut 27 ihmistä ja mikä suhde näillä ihmisillä on Venäjän tiedeakatemiaan ja yleisesti tieteeseen? Kuinka ”yksittäiset asiantuntijat” voivat antaa suosituksia valtion elimille (Venäjän federaation terveysministeriölle, liittovaltion yksikölle, Euraasian talouskomission neuvostolle), organisaatioille ja yksityishenkilöille homeopaattisten lääkkeiden käytöstä? [6]

   “Alexandrov E.B. (Pseudotiedekomission puheenjohtaja) ei ole RAN: n kokopäiväinen työntekijä eikä ole työsuhteissa RAN:iin. Asiantuntijalausunnon allekirjoittaneet ovat muiden organisaatioiden työntekijöitä, eivätkä myöskään he ole työsuhteissa RAN:iin”, Regnum kertoo. Sen mukaan osoittautuu, että Venäjän tiedeakatemialla ei ole mitään tekemistä komission tutkimuksen tai sen allekirjoittaneiden “asiantuntijoiden” kanssa. [6]

   Tuomioistuimen julkaistussa päätöksessä Regnumin mukaan sanotaan: “Muistio ja asiantuntijalausunto edustavat tutkijaryhmän yleistettyä tieteellistä mielipidettä homeopatiasta ilmiönä.” Edelleen Regnumin tiedotteessa todetaan syyttäjän viraston päätökseen nojaten, että “muistio ei ole määräävä normatiivinen säädös, vaan luonteeltaan tieteellinen lausunto, joka ilmaistaan tieteellisenä asiantuntijajulkaisuna”. [6]

   Lähteet
   1. http://klnran.ru/en/2017/02/memorandum02-homeopathy/
   2. https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-australian-report-on-homeopathy/
   3. https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/uk-select-committee-report/
   4. http://klnran.ru/2018/05/opublikovan-byulleten-v-zashhitu-nauki-21/
   5. http://klnran.ru/wp-content/uploads/2018/05/BVZN-21.pdf
   6. https://regnum.ru/news/innovatio/2464555.html?fbclid=IwAR2ulvFB8o500aQPNNG8R2PoYbzK6AmrDM-Ab9ilyVdEUjXeJHRzat64Pk4
   7. https://www.vithoulkas.com/sites/default/files/%D0%A0%D0%90%D0%9D.pdf?fbclid=IwAR19Saf_irtf5jndzt_sfrAaaGTkOMatwF_2M8OMVBtCtJZYnEZQ4hL9Db4
   8. https://www.vithoulkas.com/news/russian-academy-sciences-stated-officially-they-had-nothing-do-attack-against-homeopathy

   9. https://echo.msk.ru/blog/kuduktumus/2259384-echo/
   10. https://www.hri-research.org/resources/homeopathy-the-debate/the-lancet-paper-by-shang-et-al/

 40. Aku Virtanen

  “Himalajan suolan hyödyllisten aineiden määrät ovat niin pieniä, että suolaa pitäisi syödä kahmalokaupalla, jotta niillä olisi jotakin vaikutusta.”

  Lauseen muotoilu perustuu oletettavasti ajatukseen yleisesti omaksutusta annos-vaste -ajatuksesta, jonka puitteissa mm. esitetään, että annos tekee myrkyn, mikä toistuu toisessa Knuuti-lainauksessa:

  “Onneksi pitoisuudet ovat pieniä ja suolaa käytetään niin vähän, ettei näillä ainesosilla ole käytännössä merkitystä.”

  Eli ensin (positiivinen) vaikutus kasvaa kun annos suurenee ja sen jälkeen negatiivinen vaikutus ylittää positiivisen, jonka jälkeen annoksen edelleen kasvaessa alkaa löytyä myrkkyvaikutuksia ja lopulta jopa tappava annos.

  Asian ovat esittäneet Hugo Paul Friedrich Schulz ja Rudolf Arndt hieman toisi seuraavasti:

  “For every substance, small doses stimulate, moderate doses inhibit, large doses kill.”

  Suomemmaksi tuolla tarkoitetaan, että pienet annokset ovat eduksi, suuremmat haitaksi, ja suurimmat annokset tappavat.
  Sääntö muotoiltiin 1800-luvun lopulla ja siitä on tultu hyvän matkaa lähemmäksi nykypäivän tiedettä.

  Edellä mainittuja herroja aiemmin Paracelsus (1493-1541) muotoili tutun käsityksen “annos tekee myrkyn” ja ymmärsi, että pienet annokset voivat olla hyödyllisiä silloinkin kun suuret ovat haitallisia.

  Paracelsus ansaitsee arvostuksensa, mutta hänenkin ajoistaan on päästy tieteessä eteenpäin.

  ————————-

  On hypättävä hormeesiin [wiki: hormesis], jolla tarkoitetaan vaihtelevia annos-vaste -käyrän muotoja, ja nimenomaan pienempien annosten suhteen. On nimittäin mahdollista, että jos tietyllä annoksella ei löydetä vaikutusta, positiivista tai negatiivistakaan, sitä _pienemmällä_ annoksella vaikutus voi olla yhtä hyvin positiivinen kuin negatiivinenkin. Samoin sitä suuremmalla annoksella voi myös olla positiivinen tai negatiivinen vaikutus. Annos-vaste -käyrä voi siten olla U:n muotoinen perinteisen peruslineaarisen sijaan.

  Hyvin usein annos-vaste -käyrä mitataan vain siinä määrin, että saadaan selville varmasti haitalliset annostukset ja kuolettaviksi osoittautuvat annokset, esim. LD50-luku jollain koe-eläimellä. Siitä pienemmistä annoksista ei juuri koskaan olla varsinaisesti kiinnostuneita, eikä täydellisiä annos-vaste -käyriä edes yritetä mitata, koska se olisi kallistakin ja ns. turvalliset annokset määritellään vain kertoimien avulla eli kuten edellä lainauksessa esitettiin, mitättömillä annoksilla ei uskota olevan mitään merkitystä. Se on vain arvaus, eikä perustu mihinkään. Haitallisuus/Hyödyllisyys pienilläkin annoksilla pitäisi tutkia jokaisen aineen ja yhdisteen kohdalla erikseen, jotta voitaisiin sanoa jotain tieteelliseltä pohjalta, etenkin kun puhutaan eri aineiden tai jopa erilaisten altistusten yhteisvaikutuksista, jolloin mitättömistäkin annoksista hyvinkin tulee merkitseviä.

  Mielenkiintoiseksi asia muuttuu yhden homeopatian perusperiaatteen kohdalla eli hoitoihin käytettävien pienten ellei minimaalisten annosten kohdalla. Ns. koululääketiedehän hyväksyy hoitomuotona siedätyshoidot, jotka ovat aivan vastaavaa pienillä ellei mitättömillä annoksilla allergioiden tai liikaherkkyyksien parantamista. Eli kun altistuksen johdosta elimistö ‘myrkyttyy’ muille tavanomaisistakin annoksista, voidaan henkilöä siedättää altistamalla pienille annoksille, jolloin elimistö tottuu myrkylliseen aineeseen ja siedättyy. Kuitenkin kun homeopatiassa sovelletaan hyvin samaa menetelmää, kyse onkin yhtäkkiä uskomushoidosta.

  Uskomushoitoa on plasebokin, jota vaikutusta ns. koululääketiede hyödyntää tavalla ja toisella yhtään häpeilemättä sitä, että plasebo tuottaa haluttuja ‘paranemisia’, vaikka virallisesti yhtäkään lääkettä ei hyväksytä käyttöön pelkän plasebovaikutuksen perusteella. Plasebo on paljon muutakin kuin käyttöön hyväksyttyjä lääkkeitä. Plaseboa on jopa leikkaushoito rajuimmillaan eli kun potilas vain pääsee leikkauspöydälle, hän kokee tulleensa hoidetuksi ja vaiva paranee pitkäksikin aikaa, kunnes mahdollinen korjaamatta jäänyt vika alkaa uudelleen vaivata. Miltei jokainen on kuullut leikkauksessa käyneistä, joiden vaivat eivät parantuneet, ehkä vain pahenivat, sillä kudosten leikkaaminen kokonaan pois tai kutistaminen hyvin helposti tarkoittaa, että vaikutusta on ja jos ei voida olla varmoja, että saadaan poistetuksi vain ja ainoastaan vioittunut osa, hyvin helposti tehdään vahinkoa – siitä huolimatta, että pitäisi noudattaa peritaatetta (lisä)vahingon välttämisestä, “do no harm”.

  ————————–

  Ulkomailla kyllä käytetään monenlaisia termejä, jotka eivät ole aina niin neutraaleja ja ystävällishenkisiä, vaikka virallisesti puhuttaisiinkin vaihtoehtoisista tai täydentävistä hoitomuodoista [wiki: snake oil].

  “The term snake oil has since been established in popular culture as a reference to any worthless concoction sold as medicine, and has been extended to describe a widely ranging degree of fraudulent goods, services, ideas, and activities such as worthless rhetoric in politics. By further extension, a snake oil salesman is commonly used in English to describe a quack, huckster, or charlatan.”

  ————————–

  Järjestäytymättömyys ei kai voi olla esteenä valitusten tekemiselle. Kuluttajia yleensä neuvotaan ensimmäisenä ilmaisemaan tyytymättömyyttään tuotteen myyjälle tai palvelun tarjoajalle. Oli tämä järjestäytynyt tai ei. Joillain aloilla tottakai säädellään toimijoiden määrää ja pyritään varmistamaan, että asiat osataan, tai ainakin annetaan sellainen julkikuva. Järjestyneisyys ei millään muotoa tarkoita, että asiat tulisivat kuluttajan kannalta oikein ja puolueettomasti hoidetuksi. Järjestöön yhteyden ottaminen on ehkä vain yksi välivaihe lisää mahdollisesti loputtomassa valitusten ja kumoamisten ketjussa.

  Onhan esim. koululääketieteen piirissä käytäntöä, jossa tuotteen valmistaja _kokonaan_ vapautetaan kaikesta tuotevastuusta. Kun vaikka THL myöntää rokotevalmistajalle vastuuvapauden, se ei tarkoita, että THL itse ottaisi vastaavan vastuun. Se tarkoittaa vain, että kuluttajalla on vastassaan viranomainen yksityisen lääkeyhtiön sijaan. Kun sitten valtio joutuisi maksamaan kansalaisilleen korvauksia hätiköidyistä päätöksistä tai huonoista valinnoista johtuen, käy selväksi, ettei kirstunvartijoiden intressinä välttämättä ole jakaa vastuun edellyttämiä korvauksia täysimittaisesti. Suuressa maailmassa kuluttajilla sentään on oikeus nostaa yhteiskanne esim. lääketehtaan haitallisen rokotteen johdosta, mutta miten kansalainen Suomessa voisi mitenkään varmistaa saavansa kohtuullista korvausta vaikkapa eliniäksi menetetystä mahdollisuudesta ansaita ammatissa.

  Tähän liittyen tulee mieleeni tapaus, jossa armeijaa pioneerikomppaniassa käynyt alokas mm. telamiinojen kanniskelusta rikkoi selkänsä. Levyseppähitsaaja tarvitsee terveen selän, joten ilman erityisiä vuosikausien kähmintöjä ja lausuntojen pallotteluja eessuntaas alokkaalle kustannettiin opiskelu uuteen ammattiin – automaattisesti tai miltei automaattisesti. Ainakin vielä silloin jokunen vuosikymmen sitten ja armeijan puolella ns. “homma hoitui”. Rokotehaittojen osalta en uskaltaisi käyttää samaa ilmaisua, ainakaan kenenkään rokotehaitoista kärsivän kuullen.

 41. Jouni Jämsä

  Mielestäni virheiden etsintä kirjoista sai alkunsa sieltä, jotka nyt hermostuvat virheiden etsimisistä tai syyttävät ad hominen tyylistä lähestymistä, joilla tavoin he itse hyökkäsivät Antti Heikkilän kimppuun. Heikkilä kun yritti tyylilleen kertoa, miten itse kukin voisi itse yrittää hoitaa sairauksiaan. Tarkoituksenaan joillakin oli saada näkemyksien johdosta Heikkilän kirja myyntikieltoon ja paljolti siinä onnistuivatkin.

  Knuutin kirjassa taas hyökätään yleistäen eri ammattikuntien ja tuotteiden edustajien kimppuun ja halutaan heikentää ihmisten laillista elinkeinoa ja siinä sivussa tienata sillä itse.

 42. Pauliina Aarva

  Juhani Knuutin kirjassa esiintyvien virheiden listaan (joka on upotettuna blogijuttuusi) näyttää päässeen facebook-kommenttini väitteestä 8 prosentin yksinomaisesta (=tavanomaisen lääketieteellisen hoidon sijaan käytetystä) CAM-hoitojen käytöstä syöpäpotilailla. Luku vaikuttaa todella isolta. Kommentissani oli vielä loppukaneetti, jossa totesin, että voi olla jossain tutkimuksia, joita en tunne ja joissa on saatu tuo luku. Koska kirjasta en löytänyt lähdeviitettä, lähetin eilen Juhani Knuutille sähköpostitiedustelun ja pyysin lähdeviitettä, johon tuo väite nojaa. Odottelen.

  En pidä virhelistoista. Luulen, että lähes jokaiselle kirjoittajalle, vaikka olisi kuinka tarkka, tulee joskus isoja tai pieniä teknisiä, huolimattomuus- ja muita virheitä. Olemme kaikki erehtyväisiä. Isot ja periaatteelliset virheet, olivat ne sitten tietämättömyyden tai vahvistusharhan tai muun seikan seurauksia, ovat eri asia. Ne vaikuttavat kokonaisuuteen. Niistä on tärkeää puhua.

  Mielipide- ja pamflettikirjallisuudessa jokainen voi ja saa esittää railakkaitakin mielipiteitä. Tietokirjoissakin voi esittää mielipiteitä, mutta ne on perusteltava yksilöidyillä ja tarkistetuilla faktatiedoilla. Tai on suoraan sanottava, että “olen tätä ja tätä mieltä, vaikka tästä minulla ei ole näyttää pätevää faktaa”.

  Mielestäni Juhani Knuutin kirjassa on perustavanlaatuinen vinouma siinä, miten ja millä asenteella ja millaisiin faktoihin nojaten kirjassa puhutaan täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista faktalaatikoiden (joita pidän hyvinä) ulkopuolella eli niissä osioissa, joissa kirjoittaja tuo esiin omia tulkintojaan ja käsityksiään. Näissä osioissa kirjoittaja ikään kuin on “unohtanut” tukeutua puolueettomasti faktoihin ja tutkimusnäyttöön. Lukijalle saattaa tulla harhakuva, että nämäkin osiot perustuvat tutkimusnäyttöön tai muihin todennettuihin asioihin. Tarkoitan erityisesti kummallista CAM-alaan liittyvää terminologian käyttöä (esim. kokemusasiantuntija hoitajana) sekä kirjan kappaleita sääntelystä ja Suomen tilanteesta.

  Teoksesta tulee vaikutelma, että siinä eletään ikään kuin kahdessa vastakkaisessa maailmassa: toisessa annetaan lukijalle tiukkoja erinomaisia tutkimuskoosteita ja sitä toista sävyttää kielteisyys, terminologian epämääräisyys, perustelemattomuus ja arroganssi. Jännä kaksijakoisuus yhden ja saman kirjan sisällä.

  • Juhani Knuuti

   Pauliinalle: Kirjan leipäteksti on täysin yhteneväinen tietolaatikoiden tutkimusten kanssa. Leipäteksti on tarkoitettu helppolukuiseksi ja yleistajuiseksi tiivistykseksi niille, jotka eivät halua tai jaksa perehtyä yksittäisiin tutkimuksiin.

   • Pauliina Aarva

    Juhanille: Tekstissä ei ole lähdeviittausta mainitsemassani kohdassa eikä viittausta myöskään tietolaatikkoon (esim. katso faktalaatikko), joka auttaisi ankkuroimaan tuota 8 %:ia koskevan tiedon kontekstiinsa. Ei ole viisasta tarjota niin helppoluikuista versiota, josta ei pysty ymmärtämään, mistä puhutaan, vaan pitää kysyä kirjoittajalta.

    Siksi juuri lähetinkin sinulle sähköpostin tiedustellakseni, mitä tarkoitat, koska lause asiayhteydessään on epäselvä. Tänään 12.8. sain vastausviestisi jossa oli viite Kemppainen et al 2018 joka koskee eurooppalaista väestötutkimusta (ei siis syöpäpotilaita), aikaisemmin kirjassasi lyhyesti mainitsetkin. Nyt, kun olet tietolähteen antanut, niin ymmärrän, mitä halusit sanoa. Kiitos tarkennuksesta.

    Sinun kannattaa joka tapauksessa korjata epäselvyys seuraavaan painokseen, sillä kun tässä versiossa kirjoitat heti syöpäpotilaita käsittelevän kappaleen jälkeen: ”Kahdeksan prosenttia vastanneista käytti hoitoja lääketieteellisen hoidon sijaan. Osuus voi tuntua pieneltä, mutta kun otetaan huomioon mahdollinen lääketieteellisen hoidon viivästymisestä aiheutuva merkittävä haitta, ongelma ei ole vähäinen.”, niin siitä väistämättä tulee mieleen, että tuo 8% viittaa edellisen kappaleen asiaan eli syöpäpotilaisiin.

    Kuten sinulle sähköpostitse tänään 12.8. vastasin Kemppainen et al 2018 artikkeli on cross-sectional survey, joten siinä mainitusta eurooppalaisesta 8%:n exclusive (alternative) CAM-käytöstä ei voi päätellä mitään siitä, jäikö 12 kuukauden aikana tarpeellinen lääketieteellinen hoito saamatta. Se, että 8 % Euroopan eri maiden vastaajista ei ollut viimeksi kuluneen vuoden aikana käynyt kertaakaan lääkärissä ja samana ajanjaksona oli käyttänyt jotakin CAM hoitoa, ei tarkoita, että CAM-hoito voisi olla vaarallista siksi, että lääketieteellinen hoito voi jäädä saamatta. Ihan yhtä hyvin tuloksen voisi tulkita niin, että nämä kyselyyn vastanneet eivät olleet tarvinneet lääketieteellistä hoitoa kyselyä edeltäneen 12 kuukauden aikana, he ovat siis saattaneet olla kohtalaisen terveitä tai käyttäneet joogaa, mindfulnessia, kalevalaista jäsenkorjausta, reikiä, vyöhyketerapiaa, kiropraktiikka, naprapatiaa, osteopatiaa, akupunktiota jne pienehköjen vaivojen hoitoon tai kipujen lievitykseen, jos eivät ole niihin apua saaneet lääkkeistä tai muuten terveydenhuollosta tai jostakin muusta syystä.

    Tämä seikka (alternative-käyttö) pitäisi selvittää tarkemmin eli analysoida aineisto tältä osin uudelleen tai koota uusi aineisto tällaisen alternative-käytön kokemuksista ja seuraamuksista: millaisia hoitoja on käytetty, kuinka kauan, onko kestänyt 12 kk vai pidempään, mitä siitä on seurannut hyvää/huonoa jne) ja tarkemmin selvittä, mitä syyt tällaiseen käyttäytymiseen on.

    Sinä kirjoitat, että “ONGELMA ei ole vähäinen”. Tämä Kemppainen et al 2018 tutkimus ei kerro mitään tuosta ongelmasta eli ”lääketieteellisen hoidon viivästymisestä aiheutuvasta merkittävästä haitasta”. Tutkimus valaisee hyvin CAM-käytön yleisyyttä ja käytön syitä Euroopassa. Suomea koskeva tuoreempikin tutkimus on julkaistu tammikuussa, Vuolanto et al 2020.Täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen (CAM) käyttö Suomessa. https://journal.fi/sla/article/view/80288. Tämän tiedot voisit lisätä seuraavaan painokseen.

    Tästä tutkimuksesta olis siis kyse 8%:n keskustelussa. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1403494817733869?fbclid=IwAR3aTgeukmwe6CgSxUe0I6Jd8aOfMzFjG1u3tN3cfi8RG_YgT4RTnFFSFSI

    • JW

     Pauliina, se teksti, jonka sinä itse esität (omassa blokissasi), synnytti ajatuksen, että 8% tarkoittaisi nimenomaan syöpää sairastaneita.

     Alkuperäisestä tekstissä laejemmassa yhteydessä tilanne ei liene ole sama:
     Kappale, joka alkaa ”Syöpäpotilaista hoitoja käytti 30 %…” synnytti ajatuksen 30% syöpäpotilaista.
     Kappale, joka alkaa ” 8 % vastanneista…” synnytti ajatuksen 8% vastanneista.

     Alkuperäisestä tekstistä käy ilmi, että tutkimuksia tai kyselyitä on ollut useita. Jos jostain syystä olisin halunnut asian tarkistaa, niin varmaan olisin aloittanut väärästä tutkimuksesta. Tuskin kuitenkaan alkaisin perkaamaan noita lähteitä. Tämän tyyppistä kirjaa lukiessani oletan, että itse tiedot pitävä paikkansa ja sehän tässä on toisen tiedeyhteisön jäsenen toimesta nyt myös vahvistettu.

     Luottamus kirjaa kohtaan kuitenkin kasvaa, kun tarkistajien löydöksen eivät ole tämän merkittävämpiä.

 43. Kari Laine

  Tulipa luettua, nimittäin Turpaduunarin kootut kohellukset aiheesta Juhani Knuutin kirjan mahdolliset virheet. Voi sinua Christer! Nyt on vauhtisi liian suuri. Mitä jos vedät syvään henkeä, katsahdat peiliin ja rauhoitut. Olet aloittamassa ajojahtia, josta ei sinulle hyvää seuraa. Älä tee itseäsi naurunalaiseksi.

 44. Martti Kuusela

  Mun mielestä tämä artikkelin kirjoittajalla on asennevamma, kun lukematta lainkaan kirjaa, yksilöimättä viitattujen tutkimusten väitteitä ja jatkuvasti toistetuilla ad hominem -hyökkäyksillä tuo esille oman tiedevastaisuutensa.

  • turpaduunari.fi

   Hyvänen aika. Minä olin varmaan ensimmäisten joukossa, joka sai luettavakseen vastikään ilmestyneen Knuutin kirjan. Ryhdistäydy Martti Kuusela!

  • Pauliina Aarva

   Martti Kuusela, voisitko ystävällisesti
   1) täsmentää ja antaa esimerkin väitteestäsi, että Christer Sundqvist “jatkuvasti toistaa ad hominen -hyökkäyksiä”. Anna vaikkapa yksi esimerkki ad hominen -hyökkäyksestä, jotta ymmärtäisin, mitä tarkoitat.
   2) väität Christer Sundqvistia tiedevastaiseksi (olisiko tämä sinun esittämäsi ad hominem -hyökkäys Christeriä vastaan, Christerhän on tiedeyhteisön jäsen). Voitko yksilöidä, millä tavalla hänen arvelemasi tiedevastaisuus ilmenee, anna esimerkkejä, jotta ymmärtäisin. Kiitos.
   3) miten tulit päätelmään, että Christer ei ole lukenut kirjaa?

 45. Sipi

  Kovin on pikkuinen taulukko virheistä. Erinomaisen huolellista työtä siis kirjoittajalta! Mainio kirjan myynninedistäjä tämä blogauksesi.

  • turpaduunari.fi

   Älä nyt sentään liikaa innostu. Taulukko on tietenkin kovasti keskeneräinen. Työtä pitää välillä tehdä, Juhani Knuutia autetaan vapaa-ajalla.

 46. Marianne Saine

  Kuluttaja-asiamiehen entisenä lehdistöpäällikkönä ja neuvottelijana on pakko mainita, että kuluttaja-asiamies ohjeistaa ja neuvoo alan kattojärjestöjä, kuten vaikka ASML tai Kijnteistönvälittäjäin Liitto. Jos ala on pirstaloitunut kymmeniin pikkujärjestöihin, yhteydenpito on mahdotonta eikä yhteisiä pelisääntöjä voi laatia. Ja niitä tämä ala tarvitsisi, niin huikeita vedätyksiä tehdään. Ne pilaavat rehellisten yrittäjien ja hyvien tuotteiden markkinoita, joten on merkillistä että Knuutia niin kovin vastustetaan. Pahinta tällä hetkellä on se, että hömppätuotteiden markkinointi rehottaa facen potilassivuilla. Kuluttajat mainostavat tuotteita toinen toisilleen, ihan ilmaiseksi ja markkina kiittää.

 47. Jouni Jämsä

  Knuuti syyllistää ja hyökkää eri koulukuntia tai luontaistuotteita vastaan lähes ammatikseen, vaikka se ei kuulu hänen tai kenenkään muunkaan työhön, koska semmoista ei tarvita. Hyökkäyksissä teoreettiset: uhat, keksityt nimitykset, valikoidut tutkimukset tai joiden samanhenkisten lausunnot olisivat ainoita tosia ja muu on ”huuhaata/ vastuutonta”. Tuntuu siis aika diktaattorimaiselta. Kun asioita lähtee sitten syytetyt oikomaan, ja joutuvat luonnollisesti nimeämään syyttelevän Knuutin nimen, niin se on Knuutin mielestä henkilöön menemistä/ parjaamista tai ad hominem (henkilöön menevä hyökkäys).

  Knuutin kannattaa lopettaa silloin tämä perusteeton ammattikuntien tai laillisten ammatinharjoittajien mustamaalaas, jos ei halua vastineita, jossa hänet ikäväksi joudutaan niin usein nimeämään. Knuuti kyllä voisi syytöksissään mennä enemmän henkilöihin, jotta voisimme edes jotenkin määrittää, kuka on sairaille vaarallinen ja miten?

  Teoreettiset vaarat ja kuoleman uhat kun ovat eniten sitä uskomusta tai perusteetonta vainoa, jos ei määritä, missä tai miten ne ovat konkretisoituneet? Siis paljon vaadittu näyttö jutuista puuttuu. En tiedä, missä muussa yhteydessä ihmisiä tai ammattikuntia voidaan teorioilla syyllistää loputtomiin vaarallisiksi tai huijareiksi.
  Jos Knuutinkin varsinaista osaamista joku korkea taho alati teorioilla väittäsi vaaralliseksi ja ihmisiä huijaavaksi, niin luulen Knuutinkin menevän ja osoittelen juuri sitä henkilöä.

 48. Juhani Knuuti

  Kiitos arviosta vaikka se ei oikein kirja-arviolta vaikuta vaan enemmänkin asennevamman tuottamalta purkaukselta. Lukemalla arviosi voin siis todeta, että et löytänyt kirjasta mitään merkittävää korjattavaa.

  Mikä on se taho, jota esim. kuluttajaviranomaiset voivat ohjeistaa ja joka voisi sitten valvoa täydentävien hoitojen antajien toimimista näiden ohjeiden mukaan? Olen kysynyt mutta kukaan ei kerro. Sanotaan vain, että tieto on virheellinen ja että on lukuisia yhdistyksiä. Onhan niitä mutta tuollainen järjestäytyminen tietääkseni puuttuu.

  Mitä tulee Himalajan suolaan, tuo polonium on ihan itse suolan mainostajien tuottamasta materiaalista poimittu. Tottai se on olematon määrältään mutta kun “siinä on nuo 84 tärkeätä alkuainetta….” ja yksi on tuo, ja tämähän on juuri se absurdi asia. Toki sanon kirjassa, ettei sillä ole todellista merkitystä. Luvun pointtihan on, että nuo suolat eivät ole terveyttä edistäviä.

  Kommenttisi ovat siis pelkkää saivartelua, eivätkä mitään todellisia virheitä. Oikeat virheet korjaan ilman muuta. Jos tutkimustulokset eivät miellytä, se ei ole peruste korjaamiselle. Kysymys ei ole mielipiteistä joten myöskään asenteeni ei voi tuloksiin vaikuttaa. Silloin, kun tutkimukset ovat myönteisiä, olen sen selvästi tuonut esiin.

  Huomasitko muuten, mitä kirjasta puuttui? Sieltä puuttui henkilöön menevä perusteeton parjaaminen, teema jossa sinä olet erityisen kunnostautunut.

  • turpaduunari.fi

   Olen tavattoman pettynyt sinuun Juhani! Tässä minä tarjoan yhteistyötä ja sinä rupeat heti ensimmäisenä häiriköimään terveysblogissani. Uskomaton juttu. Kirjassasi on paljon isoja virheitä. Ota korjausehdotukset tosissasi. Niitä tulee taulukkoon vähitellen.

   • Juhani Knuuti

    Ns. “kirja-arvostelusi” ei ole yhteistyötarjous vaan sinulle tyypillistä henkilöön kohdistuvaa hyökkäystä. Etkö lue tai muista mitä juuri olet itse kirjoittanut?

    Ilman muuta asialliset ja perustellut havaitut virheet korjaan ilomielin. Tämähän on jokaisen tutkijan velvollisuus. Toisaalta tyyliasiat eivät kuulu virheisiin.

    Rehellisesti sanottuna, en jaksa uskoa, että sinun kauttaisi taikka tämän blogisi kautta saisin mitään hyviä ja perusteltuja seikkoja. Jaat asenteellista ja henkilöihin kohdistuvaa parjaamista todella paljon. Tämä ennakko-odotus perustuu tietenkin vain tämän blogin aiempaan historiaan pseudotieteen levittäjänä. Toki tässäkin asiassa olen mielelläni väärässä ja mielelläni yllätyn positiivisesti.

    Jään siis odottamaan asiallista ja perusteltua kritiikkiä, toistaikseksi en ole vielä sinulta sellaista saanut.

  • Ari Kaihola

   CDC:n sivuilta löytyy dokumentti, jonka mukaan poloniumia on häviävän pieniä, mutta mitattavia, määriä kaikkialla. Tämä koskee myös Himalajan suolaa eikä siinä ole mitää merkillistä, ellei sitten jonkun agendan vuoksi sitä sellaisena haluta esittää. Poloniumia kertyy erityisen runsaasti tupakkakasvin lehtiin ao. lainauksen mukaan.

   “Po-210 is a radioactive material that occurs in nature at very low levels.

   It is found naturally in the environment, and the general population is internally contaminated with small but measurable amounts of it on a regular basis through food, water, and air. Because tobacco leaves are known to concentrate Po-210, users of tobacco products are likely to have higher levels of this radioactive element in their bodies.”

   https://www.cdc.gov/nceh/radiation/fallon/Polonium_factsheet.pdf

 49. Laila Oksanen

  Olisiko toiseksi viimeisessä kappaleessa, Knuuti on puhjennut kukkaan henkilöön menevä trauma-‘analyysi’ hieman popularisoitua psykologisointia, syrjään menevä ja sormella osoitteleva muuten hyvätyylisestä kokonaisuudesta? (Muista Elina Hytösen pitkä kirjoitelma skeptikoiden historiallisesta taustasta, vai oletko koskaan lukenut sitä?) Muuten oli TOSI hyvä! Hienoa.
  PS. Silti ‘asennevamma’ on ihan nappiin

  • turpaduunari.fi

   Kiitos kommentista.Olen kyllä ihan tosissani tuosta trauman mahdollisuudesta. Olen viime aikoina lukenut paljon traumakirjallisuutta nimittäin. Vilpittömästi toivon, että kirjan selvät virheet korjataan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *