Valikko Sulje

Missä mennään kilpirauhaskiistassa?

Missä mennään kilpirauhaskiistassa?

Kirjoittaja: Christer Sundqvist

Kilpirauhaskiista herättää tunteita!

Tässä kaikki olennainen tieto yhteen koottuna. Tarkistan itse säännöllisesti toimivatko linkit, mutta kerro toki heti jos löydät jotakin sellaista tällä sivulla, joka ei enää toimi.

Olet varmaan ihmetellyt mistä kilpirauhaskiistassa on kyse? Anna turpaduunarin kantaa oma kortensa kekoon seuraavalla koosteella siitä mitä on kirjoitettu kilpirauhaskiistasta. Tämä oli lakkautetun Terveysblogini (Iltalehti) runsaasti luettu, kommentoitu ja viitattu kirjoitus. En ole vielä saanut pelastettua kaikkea sisältöä lakkautetussa terveysblogissani, mm. kommentit on edelleen työn alla. Tässä tämän kilpirauhaskoosteen kommentit näkyvät (Google Drive-dokumenttina. Kiitos!). Tässä kirjoitus kommentteineen (olisikohan kaikki kommentit tallessa?).

Päivityksiä

Päivityksiä on tulossa tähän kirjoitukseen sitä mukaa kun tietoa on mediassa lisää jaossa. Kommentoi! Informoi! Vaikuta! Jaa tietoa eteenpäin!

Päivityksiä (alunperin ilmestynyt 15.4.2015): 16.4.2015, 29.4., 3.5., 22.5., 23.5., 25.5., 3.6., 4.6., 19.6., 27.7., 5.8., 28.8., 23.10., 30.10., 14.12., 16.12., 22.1.2016, 23.1., 24.1., 25.1., 26.1., 27.1., 28.1., 3.2., 6.2., 10.2., 12.2., 14.2., 20.2., 27.2., 29.2., 1.3., 27.3., 2.4., 18.4., 4.5., 8.5., 27.5., 30.6., 29.7., 7.8., 21.8., 15.10., 19.10. 22.10., 29.11., 20.12., 9.1.2017, 8.2., 17.2., 27.2., 14.3., 18.3., 20.4., 3.5., 20.5., 6.10., 24.10, 5.11., 7.11., 9.11., 10.11., 11.11., 13.11., 16.11., 29.11., 4.12., 22.12.2017, 8.1.2018, 29.11.2023, 10.12., 11.12.2023

Olen lisännyt linkin yhteyteen sanan uusi! jos se on päivitetty tai lisätty listalle viimeisimpien päiven aikana. Lisäksi olen muokannut muutenkin tämän listauksen luettavampaan muotoon. Kiitos saamastani palautteesta.

Suomen Terveysjärjestö STJ ry hallituksen puheenjohtaja Merja Lindström lähetti ystävällisesti PDF-tiedoston “Kilpirauhaskiistan merkittävimpien tapahtumien kronologinen aikajärjestys”, jonka avulla sain tehtyä viimeisimmät päivitykset ajan tasalle. Kiitos Merja. Työ jatkuu varsinkin nyt, kun myös sain tietää, että tätä työtäni kirjoituksen kimpussa osataan arvostaa.

Vuonna 2023 tapahtunutta

Valtioneuvoston oikeuskansleri:

 • https://oikeuskansleri.fi/-/valviran-menettely-julkisen-hallintotehtavan-antamisessa-yksityiselle 4.9.2023 Apulaisoikeuskansleri (AOK) antoi merkittävän päätöksen (OKV/2850/10/2022) Valviran menettelystä julkisen hallintotehtävän antamisesta yksityiselle. Päätöksen mukaan Valviran menettely julkisen hallintotehtävän antamisesta yksityiselle ilman kirjallista sopimusta on ollut perustuslain ja hyvän hallintotavan vastaista. Päätöksestä tekee merkittävän se, että tämä liittyy kyseessä olevien asianomistajalääkäreiden sekä myös muiden lääkäreiden ammatinharjoittamisoikeuksien rajoituspäätöksiin ja heidän oikeusturvaansa Valvirassa. AOK:n päätös tarkoittaa myös sitä, että ulkopuolisilla asiantuntijalääkäreillä ei ole ollut asiantuntijaoikeuksia eikä näin ollen oikeuksia saada potilaiden arkaluontoisia potilaskertomuksia itselleen.

Käypä Hoito:

 • https://www.kaypahoito.fi/hoi50133?fbclid=IwAR0QowSqxw6R_9zYpte2_7PshxXK4LLyIOtUwsUJzKdIm9IVpiAT4cDn28I 1.11.2023 Käypä hoito -suosituksissa sanotaan muun muassa näin: “…voi endokrinologian erikoislääkäri tai kilpirauhassairauksien hoitoon perehtynyt sisätautilääkäri suunnitella hoitokokeilun synteettisen levotyroksiinin (T4) ja liotyroniinin (T3) yhdistelmähoidolla. T4 + T3 –yhdistelmähoito ei ilmeisesti paranna potilaan elämänlaatua, väsymystä masennusta, ahdistuneisuutta tai kipua tyroksiinimonoterapiaan verrattuna kliinistä kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavilla potilailla. T3-monoterapiaa tai eläinperäisiä valmisteita ei suositella.

 

Kilpirauhasadressi:

 

Suomen kilpirauhaspotilaat:

 

Suomen terveysjärjestö:

 • 1.11.2023 Endokrinologit pääsivät päämääräänsä kaappaamalla T3-hormonia sisältävät kilpirauhaslääkkeet endokrinologien määräysvaltaan, kun Suomeen saatiin ensimmäiset kilpirauhasen vajaatoiminnan Käypä hoito -suositukset. Käypä hoito -suosituksia on ehditty jo arvostella tarkoitushakuisiksi, koska lähdekirjallisuutena on käytetty vain endokrinologien näkemyksiä tukevia tutkimuksia ja pois on jätetty sellaiset tutkimukset, joiden pohjalta asianomistajalääkärit ovat määränneet muun muassa T3-pohjaisia lääkkeitä potilailleen. Käypä hoito -suositusten työryhmän puheenjohtajana on toiminut endokrinologi, joka on toiminut myös SEY:n puheenjohtajana. Käypä hoito -suositusten työryhmän jäsenenä on toiminut myös endokrinologi SEY:n rahastonhoitaja, jotka molemmat ovat toimineet Valviran asiantuntijalääkäreinä ilman kirjallisia hallintosopimuksia perustuslain vastaisesti. Käypä hoito -suositukset tulevat vaikeuttamaan entisestään suomalaisten kilpirauhaspotilaiden elämää.
 • https://www.sttinfo.fi/tiedote/70064627/valvira-on-antanut-perustuslain-vastaisesti-yksityisille-henkiloille-jopa-satojen-potilaiden-salassa-pidettavia-potilastietoja-ilman-laillisia-hallintosopimuksia 13.11.2023 Oikeuskanslerille on tehty asianomistalääkäreiden taholta viimeisin kantelu: “Pyydämme oikeuskansleria tutkimaan onko Valvira antanut oikeuskanslerille totuudenvastaista tietoa arkistoistaan ja tiedonhallinnastaan sekä onko Valvira laiminlyönyt pysyväksi määrättyjen asiakirjojen laatimisen ja säilyttämisen?”

 

Blogikirjoitukset:

Turpaduunari

Vuonna 2022 tapahtunutta

Valtioneuvoston oikeuskansleri:

 • https://www.finlex.fi/fi/viranomaiset/foka/2022/20227930 26.8.2022 Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi Valviran ylijohtajan poistumisesta valvontalautakunnan kokouksesta päätöksen (OKV/2426/10/2020 26.8.2022, esteellisyysasian ratkaiseminen valvontalautakunnassa.): “Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan esteellisyys ja sen peruste sekä ylijohtajan poistuminen kokouksesta olisi tullut kirjata lautakunnan pöytäkirjaan. Kirjaukset olisivat edesauttaneet oikean kuvan saamista kokouksen kulusta, vähentäneet tarvetta asian jälkikäteiselle selvittämiselle sekä toteuttaneet hallintoiminnan avoimuutta ja julkisuusperiaatetta. Valviralle tehtyyn esteellisyyden syytä koskevaan tietopyyntöön annettu kielteinen vastaus ei sisällöltään täyttänyt julkisuuslaissa edellytettyä.” Valviran ylijohtaja oli piilottanut esteellisyytensä syyt asianomistajalääkäreiltä ja ne selvisivät vasta 26.8.2022 AOK päätöksen myötä. Kyseinen AOK:n päätös liittyy lääkäreiden A ja C Valviran valvontalautakunnan kokoukseen 31.8.2020, jolloin asianomistajalääkärit hakivat täysiä lääkärinoikeuksiaan takaisin. Valviran lautakunta hylkäsi lääkäreiden hakemuksen.

Lehdet:

uusi!  Me naiset (11.11.2022): https://www.is.fi/menaiset/hyva-fiilis/art-2000009189764.html Lääkäri kertoo, mistä oireista kilpirauhasen vajaatoiminnan voi tunnistaa – ja miten asiaan saadaan varmuus. Kyseessä on sisätautien erikoislääkäri Jari Forsström Terveystalosta.

Blogikirjoitukset:

Lääkäri Ville Pöntynen

 • https://villepontynen.blogspot.com/2022/02/valviran-salattu-elama.html 19.2.2022 Valviran salattu elämä. Hävisin hallinto-oikeudessa. En saanut lääkärinoikeuksiani takaisin. Olen hakenut hallinto-oikeuden päätöksestä valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta. Tässä blogikirjoituksessa julkaisen hallinto-oikeuden päätöksen ja valituslupahakemukseni korkeimmalle hallinto-oikeudelle mitään pois jättämättä. Tervetuloa tutustumaan suomalaiseen rakenteelliseen korruptioon!

Hypotyreoosi-info (anonyymi kirjoittaja):

Vuonna 2021 tapahtunutta

Suomen terveysjärjestö:

 • 11.1.2021 STJ ry:n puheenjohtaja teki STM:n julkisuuslain mukaisen tietopyynnön oikeusasiamiehen (30.11.2020 EOAK/2854/2018) päätöksen pohjalta, jossa kysyttiin muun muassa: “Onko STMssä aloitettu sisäinen tarkastus PALKOn virkamiesten kaksoisrooleista ja esteellisyysasioista, kansliapäällikön mahdollisista laiminlyönneistä ja väärinkäytöksistä ja onko tehty ilmoitus valtiontalouden tarkastusvirastolle tai onko tehty esitutkintapyyntö poliisiviranomaisille?” Kaikkiin kysymyksiin kansliapäällikön sijainen ja hallintoylijohtaja vastasivat mm. seuraavaa 22.1.2021: ” …tiedustelette, onko ministeriö selvittänyt tai aikooko selvittää entisen kansliapäällikön ja Palkon puheenjohtajan –/– mahdolliset laiminlyönnit Palkon virkamiesten esteellisyysasiassa. Toteamme, että ministeriö ei ole selvittänyt eikä katso tarpeelliseksi selvittää –/– mahdollisia laiminlyöntejä Palkon jäsenten estellisyysasiassa. Eduskunnan oikeusasiamies on katsonut, että toimenpiteenä riittää, että hänen esittämänsä käsitykset on toimitettu vastaisen varalle Palkon tietoon. Näin ollen asiasta ei ole myöskään asiakirjoja… Esittämiänne toimenpiteitä ei siis ole käynnistetty eikä niitä ole tarkoitus käynnistää.“ STMn kansliapäällikön sijaisen ja hallintoylijohtajan vastaus kuvaa hyvin sitä, miksi kilpirauhaskiista on voinut jatkua yli kymmenen vuotta ja sitä, miksi Valvira ja Valviran käyttämät yksityislääkärit vetoavat edelleen Palkon lausuntoon, joka esitetään EOAn esteellisyys päätöksestä huolimatta virallisena dokumenttinä Palkon sivuilla. https://palveluvalikoima.fi/lausunnot
 • 1.6.2021 vasta selvisi, että hallinto-oikeustuomari on toiminut ETENEssä 2.10.2014 − 29.5.2016 välisenä aikana ilman Helsingin hallinto-oikeuden myöntämää sivutoimilupaa. Asia tuli ilmi tietopyynnön kautta, kun Helsingin hallinto-oikeuden hallinnollinen lakimies lähetti Helsingin hallinto-oikeustuomaria koskevan sivutoimilupapäätöksen, josta ilmeni, milloin sivutoimilupaa on haettu ja mistä lukien lupa on myönnetty. Hallinto-oikeustuomari oli hakenut Helsingin hallinto-oikeudelta sivutoimilupaa vasta 26.5.2016, joka myönnettiin hänelle 30.5.2016 (30.5.2016; H 00216/16) jäljellä olevalle ETENEn toimikaudelle. (Hallinto-oikeustuomari on toiminut ETENEn jäsenenä 2.10.2014 -1.10.2018 Helsingin hallinto-oikeuden tuomarin nimikkeellä STM:n asettamispäätöksellä).

Blogikirjoitukset:

Lääkäri Ville Pöntynen

 • https://villepontynen.blogspot.com/2021/01/pahempi-kuin-seksuaalirikollinen.html 11.1.2021 Pahempi kuin seksuaalirikollinen. Valvira rajoitti 31.8.2020 lääkärinoikeuksiani vuosia kestäneen taistelun jälkeen. Keinot, joita Valvira käytti minua vastaan, eivät kuulu oikeusvaltioon. Tässä blogikirjoituksessa julkaisen hallinto-oikeudelle laatimani valituksen kokonaisuudessaan mitään siihen lisäämättä ja mitään siitä poistamatta. Sinä saat toimia tuomarina: kumoatko Valviran päätöksen vai pidätkö sen voimassa?
 • https://villepontynen.blogspot.com/2021/02/valviran-mahalasku.html Valviran mahalasku. 21.2.2021 Totuuden paljastavien alkuperäisten asiakirjojen julkaiseminen jatkuu tässä blogikirjoituksessa. Valvira rajoitti lääkärinoikeuksiani 31.8.2020. Valitin Valviran päätöksestä hallinto-oikeuteen, ja nyt Valvira yrittää ampua alas valitukseni. Julkaisen Valviran hallinto-oikeudelle toimittaman lausunnon ja siihen laatimani vastineen sellaisenaan. Pääset näkemään, kuinka Valviran vielä yrittää perustella rajoitukseni tarpeellisuutta. Luettuasi näet, kuinka Valvira epäonnistuu yrityksessä surkeasti.
 • https://villepontynen.blogspot.com/2021/08/valviran-muistinmenetys.html 6.8.2021 Valviran muistinmenetys. Hallinto-oikeus on ilmoittanut minulle, että minun ja Valviran välinen kiista lääkärinoikeuksieni rajoittamisesta on siirtynyt tuomareiden käsittelyyn. Nyt odotellaan tuomiota! Tässä blogikirjoituksessa julkaisen viimeiset hallinto-oikeuteen toimitetut asiakirjat: Valviran 30.3.2021 laatiman lausuman sekä 7.5.2021 laatimani lisävastineen. Lukemalla tämän sekä kaksi edellistä blogikirjoitusta, pääset siis tutustumaan kaikkeen tuomareille toimitettuun aineistoon. Tutustu julkaisemaani aineistoon, niin huomaat, kuinka väärin Valvira toimi rajoittaessaan lääkärinoikeuksiani. Valvira ei pysty perustelemaan mitään ja on jopa ”unohtanut”, ketkä asiantuntijat ovat vastuussa lääkärinoikeuksieni rajoittamisesta!

Hypotyreoosi-info (anonyymi kirjoittaja):

Video- ja audiomateriaalia:

FinnRadio FM

 • https://www.youtube.com/watch?v=_WQQSXatDh8 13.08.2021 Haastattelussa lääkäri Ville Pöntynen. Valvira on toiminnallaan rajoittanut suomalaisten potilaiden mahdollisuutta saada tarvitsemaansa hoitoa, samaa hoitoa jota potilaat joutuvat hakemaan ulkomailta mm. Saksasta ja Espanjasta. Valviran ihmeelliseen toimintaan ei ole toistaiseksi vielä yksikään vastaava ministeri, tässä tapauksessa Krista Kiuru puuttunut, vaikka Valviran toiminnasta on tehty yli kymmenen eduskuntakyselyä tästä aiheesta. Viimeisimmät tekijät ovat olleet kansanedustajat Ari Koponen ja Merja Kyllönen. Valviran erikoiseen toimintaan hakee loppua lääkäri Ville Pöntynen. Hän on julkaissut kaikki salaiseksikin luokitellut asiakirjat Valviran päätöksistä, sähköpostivaihdoista ja kaikesta asiaan liittyvistä seikoista. Nyt asia on hallinto-oikeuden käsittelyssä, josta odotetaan päätöstä. Valviran toiminta ja asiakirjat paljastavat sellaisia asioita, jotka on saatettava julkisuuteen ja ne on myös kyseenalaistettava. Onko Suomi oikeusvaltio ja voiko viranomainen toimia jopa väärin ja esittää jopa valheita? Näitä asioita kysymme lääkäri Ville Pöntyseltä.

Vuonna 2020 tapahtunutta

Suomen terveysjärjestö:

 • 28.4.2020 Potilasaktiivi teki kantelun sosiaali- ja terveysministerille sekä muille ministereille sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan neuvottelukunnan virkamiehille Valviran toiminnasta. Valvira on jättänyt vastoin lakia kirjaamatta satoja sähköpostiviestejä ja kirjeitä, joita kilpirauhaspotilaat ovat Valviraan lähettäneet.
 • 5.5.2020 KK 359/2020: “Toteutuuko ministeri …… mielestä Valvirassa ja Valviran valvontalautakunnassa asianosaisille terveydenhuollon ammattihenkilöille oikeusvaltioperiaatteiden mukainen puolueeton käsittely, kun Valvira itse tutkii, syyttää, tuomitsee ja panee päätökset heti täytäntöön sekä mikäli ministeri havaitsee, että Valvirassa ja Valviran valvontalautakunnassa ei toteudu terveydenhuollon ammattihenkilöille oikeusvaltioperiaatteiden mukainen puolueeton käsittely, aikooko ministeri käynnistää toimet tämän epäkohdan korjaamiseksi?”
 •  22.5.2020 STM lakimies –/– vastasi (VN/11271/2020) potilasaktiivin kanteluun 28.4.2020, ettei Valviran toiminnan osalta voida katsoa osoitetun mitään asianmukaisesta menettelytavasta poikkeavaa, eikä sisäisen tarkastuksen aloittamiselle ole perusteluita.
 • 31.8.2020 31.8.2020 Lääkäri A ja C hakivat Valviralta täysiä lääkärinoikeuksiaan takaisin oltuaan rajoituksen piirissä kilpirauhasen sairauksien osalta lääkäri A jo 7-vuottta ja lääkäri C 5-vuotta, tilanteessa, jossa ei ole ollut yhtään potilasvahinkoa ja yksikään potilas ei ollut hoidosta valittanut. Valviran Valvontalautakunta ei kumonnut kummankaan lääkärin rajoituksia.
 • 1.9.2020 KK 624/2020: “Miten sosiaali- ja terveysministeriö perustelee Valviran toimintaa tilanteissa, joissa potilastapaukset osoittavat annetusta hoidosta olleen hyötyä potilaille, mutta samanaikaisesti Valvira katsoo lääkäreiden ylittävän valtuutensa ja evää heiltä oikeudet toimittaa hoitoa potilaille, jotka ovat saaneet siitä hyötyä sairautensa hoitoon ja miten sosiaali- ja terveysministeriö aikoo varmistaa, että valvontalautakunta on riippumaton ja puolueeton elin, joka ratkaisee ammatinharjoittajien oikeuden harjoittaa työtään, kun päätösten esitykset tulevat Valvirasta ja Valvira itse esittää valvontalautakunnan jäsenet sosiaali- ja terveysministeriölle? Malli luo väistämättä mielikuvan tilanteesta, jossa pukki on kaalimaan vartijana. Ja näin vakavissa oikeudellisissa kysymyksissä niin ei saisi olla.”
 • 30.11.2020 EOA antoi THL:n ylilääkärin ja tutkimusprofessorin esteellisyydestä päätöksen (30.11.2020, EOAK/2854/2018), jossa oikeusasiamies yksiselitteisesti katsoi, että ylilääkäri ja tutkimusprofessori ovat olleet esteellisiä käsittelemään T3-hoitoa PALKOssa ja antamaan THL/Finohtan nimissä selvitykset T3-hoidosta ja T3-lääkkeistä. Palkon lausunto esitetään EOAn esteellisyys päätöksestä huolimatta virallisena dokumenttinä Palkon sivuilla: https://palveluvalikoima.fi/lausunnot STM:n kansliapäällikkö antoi tähän EOAlle tehtyyn kanteluun allekirjoitetun selvityksen STM:lle 4.9.2018, (jonka korkein virkamies hän on ja joka vastaa mm. STM:n sisäisestä tarkastuksesta) PALKOn puheenjohtjana. Kansliapäällikkö on ollut itse tilaamassa PALKOn jäseniltä ylilääkäriltä ja tutkimusprofessorilta PALKOn lausunnon, jonka EOA totesi esteellisten henkilöiden tekemiksi. Suora lainaus kansliapäällikön antamasta selvityksestä 4.9.2018 STM:lle: “THL, (tutkimusprofessori tai ylilääkäri) ole millään lailla asianosaisia eikä kellekään näistä tahoista ole kirjallisuuskatsauksen tulosten tai niiden Palkossa tapahtuvan soveltamisen perusteella ollut odotettavissa hyötyä tai haittaa. Näin ollen Palko katsoo, ettei myöskään hallintolain edellytys erityisestä syystä täyty. Yhteenvetona Palko katsoo, etteivät (tutkimusprofessori tai ylilääkäri) ole Palkon käsityksen mukaan olleet esteellisiä käsiteltäessä kilpirauhasen diagnostiikkaa ja hoitoa koskevaa lausuntoa.” Kansliapäällikön allekirjoittamassa selvityksessä väitetään valheellisesti, että kenelläkään taholle ei ole ollut hyötyä tai haittaa, esteellisten ylilääkärin ja tutkimusprofessorin antamilla kilpirauhaskiistaan liittyvällä PALKOn lausunnolla. Kansliapäällikkö on törkeällä tavalla käyttänyt virka-asemaansa väärin, suojellen itseään ja muita virkamiehiä antamalla tämän perättömän lausunnon. Allekirjoitushetkellä 4.9.2018 kilpirauhaskiista oli jatkunut jo yli viisi vuotta ja kiistaa oli ratkottu Valviran lisäksi hallinto-oikeuksissa useaan otteeseen. Valvira oli jo tuolloin useaan kertaan vedonnut lääkärien valvontaprosesseissa ja hallinto-oikeudessa Palkon lausuntoon ja ylilääkärin ja tutkimusprofessorin selvityksiin. Kyseisillä esteellisten henkilöiden tekemillä selvityksillä on ollut merkittävä rooli lääkäreiden ammatinharjoittamisrajoituksiin ja potilaiden jäämiseen ilman hoitavaa lääkäriä ja elintärkeitä T3-lääkkeitä. Kuten edellä on esitetty Palkon lausunto on edelleen virallisena dokumenttina PALKOn sivuilla.

Blogikirjoitukset:

Lääkäri Ville Pöntynen

 • https://villepontynen.blogspot.com/2020/08/valviran-niskalaukaus.html 24.8.2020 Valviran niskalaukaus. On jälleen aika rajoittaa kilpirauhaslääkärin oikeuksia ja aiheuttaa hätää ja kärsimystä kilpirauhaspotilaille. Tavanomainen syksy Valvirassa siis. Tässä blogikirjoituksen paljastan, kuinka härskisti Valvira aikoo sen tällä kertaa tehdä.
 • https://villepontynen.blogspot.com/2020/08/vain-yhden-laboratorioarvon-tahden.html 29.8.2020 Vain yhden laboratorioarvon tähden. Nyt lyödään luu kurkkuun Valviran asiantuntijoille. Tässä blogikirjoituksessa kerron, miksi haastoin ”asiantuntijalääkärini” suulliseen käsittelyyn ja miten Valvira vaatimukseeni vastasi. Valvira on rajoittanut lääkäreiden oikeuksia väittämällä sen olevan potilasturvallisuuden kannalta välttämätöntä. Valvira on tehnyt sen ilman todisteita potilasturvallisuuden vaarantumisesta. Suomen Endokrinologiyhdistyksen avainhenkilöt ovat laatineet vääristeleviä ja näyttöön perustumattomia asiantuntijalausuntoja Valviran tarpeiden tyydyttämiseksi. Näin on tehty myös minulle.

Vuonna 2019 tapahtunutta

Suomen endokrinologiyhdistys:

 • 17.11.2019 SEY:n hallituksen puheenjohtajan antamassaan lausunnossa Valviralle todetaan: “Lääkityksen aloitus ja hoitokokeilu suositellaan tehtäväksi kilpirauhassairauksiin perehtyneelle sisätautilääkärin tai endokrinologin vastaanotolla.”

Suomen terveysjärjestö:

 • 24.9.2019 Potilasaktiivi lähetti uuden tietopyynnön nyt STM:lle ja pyysi vastauksen siitä, että pitääkö todellakin paikkansa Valviran virkamiehen väite, että Valvirassa ei tallenneta yhteydenottoja ja niiden syitä ja ovatko Valviraan tulleet kysymykset ja yhteydenotot Valviran virkamiesten muistin varassa.

Suomen eduskunta:

Blogikirjoitukset:

Lääkäri Ville Pöntynen

Vuonna 2018 tapahtunutta

Valtioneuvoston oikeuskansleri:

 • https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/6468/2017 27.3.2018 EOA antoi päätöksen (EOAK/6468/2017), jossa oli kyse terveydenhuoltomenojen huomioimisesta toimeentulotukea määrättäessä mm. T3-sisältävien kilpirauhasvalmisteiden kohdalla. EOA antoi päätöksen KELA:n menettelyn virheellisyydestä.
 • https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/7043/2017 20.12.2018 Eduskunnan oikeusasiamiehen (EOAK/7043/2017) päätöksessä KELA sai vakavan huomautuksen todetuista lainvastaisista ja virheellisistä menettelyistä, jotka koskivat potilaiden T3-pohjaisten kilpirauhaslääkkeiden korvattuvuutta ja toimentulotukea. EOA piti Kelan menettelyä lainvastaisena ja vakavasti kantelijan oikeusturvaa vaarantaneena menettelynä.

Suomen terveysjärjestö:

 • 15.1.2018 KHO:ssa annettiin samana päivänä 3. päätöstä, lääkäri A:lle ja lääkäri C:lle kokeellisesta hoidosta ja T3-kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä. KHO hylkäsi lääkäreiden valitukset ja jätti voimaan 25.4.2016 ja 26.8.2016 Helsingin HAOn päätökset (joissa tarkastavana jäsenenä ja tuomarina oli ETENEssä ilman sivutoimilupaa 30.5.2016 asti toiminut hallintooikeustuomari). KHO ei perustellut päätöksiä millään tavalla, Helsingin HAO oli antanut pääasiassa samojen potilaiden asiasta ja kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä kaksi täysin päinvastaista päätöstä lääkäri A:n tappioksi (Valvira oli ottanut vielä reseptitietojen perusteella lisää potilaita). Oikeuskirjallisuuden mukaan näin ristiriitaisten ja yhteiskunnallisesti merkittävässä asiassa tulisi päätökset perustella erityisen tarkasti ja punnita eri ratkaisuvaihtoehtoja huolellisesti. Valviran toiminta on ollut puolueellista ja perustuslain vastaista, koska sillä ei ole ollut käyttämiensä asiantuntijoiden kanssa kirjallisia hallintosopimuksia (AOK 4.9.2023 päätös OKV/2850/10/2022)
 • 10.9.2018 Suomen Terveysjärjestö STJ ry:n hallituksen jäsen pyysi KELA:lta kopiota kokouspöytäkirjasta, jonka perusteella KELA on poistanut S-T3 ja ST3r kilpirauhastutkimukset korvausten piiristä. Kelan tiedote Dno 7/322/2015.
 • 11.9.2018 Kelalta lähetettiin sähköpostitse word-tiedostona 3.11.2015 laadittu korvaustiimin muistio, jossa on päätetty poistaa KELA-korvausten piiristä S-T3 ja S-T3r kilpirauhastutkimukset ja perusteluissa viitataan mm. PALKOn lausuntoon. (Jonka EOA on todennut esteellisten henkilöiden tekemäksi). Koska KELA:lta tuli pelkkä muistio ilman allekirjoituksia, pyyntö allekirjoitetusta pöytäkirjasta uudistettiin Kelalle 16.9.2018.
 • 17.9.2018 Uudistettuun tietopyyntöön saada kopio kokouspöytäkirjasta, jonka perusteella on laadittu Kelan tiedote Dno 7/322/2015, Kelasta vastasi Etuuspalvelujen lakiyksikön suunnittelija sähköpostitse seuraavaa: “Tiedustelemaasi asiaa on käsitelty yksikkömme sisäisessä kokouksessa 3.11.2015. Tästä kokouksesta on laadittu vain muistio, joka on suullisesti hyväksytty seuraavassa kokouksessa 18.11.2015. Kokousmuistiota ei ole viety diaariin, minkä vuoksi ko. asiakirjasta ei myöskään löydy diaarinumeroa.” KELA on siten poistanut korvausten piiristä kilpirauhastutkimuksia, joita ei ole virallisesti käsitelty kokouksessa, ja joista näin ollen ei ole laadittu ja allekirjoitettu pöytäkirjaa, jossa olisi diaarinumero. Kilpirauhastutkimusten KELA-korvaukset poistettiin PALKOn lausuntoon vedoten, jonka oikeusasiamies on todennut esteellisten henkilöiden tekemäksi.

Blogikirjoitukset:

Lääkäri Ville Pöntynen

 • https://villepontynen.blogspot.com/2018/01/tata-laakarilehti-ei-suostunut.html 10.1.2018 Tätä Lääkärilehti ei suostunut julkaisemaan. Lääkärilehti julkaisi Valvira-kohuni keskellä 15.12.2017 endokrinologian ylilääkäri Tapani Ebelingin (OYS) haastattelun T3 -hoitoon liittyen. Haastattelussa Ebeling mm. keksii omia käyttöaiheita T3 -hoidolle ja kyseenalaistaa T3-hoitoa määrävien lääkäreiden motiivit.
 • https://villepontynen.blogspot.com/2018/02/viimeinen-kirjeeni-valviran.html  2.2.2018 Viimeinen kirjeeni Valviran valvontalautakunnalle. Lähetin tämän kirjeen helmikuun ensimmäisenä päivänä sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikolle, oikeusministeri Antti Häkkäselle sekä Valviran valvontalautakunnan jäsenille. Halusin heidän huomioivan, että ainoa oikea päätös asiassani on seuraamuksista luopuminen.
 • https://villepontynen.blogspot.com/2018/02/lupauksen-ja-minun-toimintani-jatkuvat.html  5.2.2018 Lupauksen ja minun toimintani jatkuvat normaalisti. Valviran valvontalautakunta on tänään 5.2. antanut minulle kirjallisen varoituksen. Voin siis jatkaa työskentelyä lääkärinä normaalisti eikä potilasturvallisuus ole toimintani seurauksena vaarantunut. Tiedotan kirjallisen varoituksen perusteista myöhemmin. Tietääkseni tämä on ensimmäinen kerta, kun lääkäri on saanut Valviran valvontalautakunnalta T3-hoitoon liittyen ainoastaan kirjallisen varoituksen. Tiedossani on kolme tapausta, joissa varoitus on annettu sillä edellytyksellä, että lääkäri on itse ilmoittanut pidättäytyvänsä T3-hoidon toteuttamisesta tulevaisuudessa. Itse en ole tällaista lupausta antanut. Kaikissa muissa tapauksissa valvontalautakunta on rajoittanut lääkärin ammattioikeuksia ilman edeltävää varoitusta. Koen tämän vuoksi voittaneeni myös tämän erän!
 • https://villepontynen.blogspot.com/2018/02/valvira-tanssii-endokrinologiyhdistykse.html  14.2.2018 Valvira tanssii Endokrinologiyhdistyksen tahdissa. Valviran valvontalautakunta on antanut minulle 5.2.18 kirjallisen varoituksen. Tässä ja tulevissa blogikirjoituksissa kerron kirjallisen varoituksen perusteluista sekä toimenpiteistä, joihin aion ryhtyä. Tulen myös julkaisemaan päätöksen ilman potilastietoja ja Valviran valvontalautakunnan kokoonpanon kokonaisuudessaan. Olin yllättynyt ja iloinen selvittyäni kirjallisella varoituksella. Ennen minua oikeuksia oli rajoitettu kaikilta kollegoilta, jotka eivät olleet taipuneet Valviraan painostukseen ja olivat jatkaneet T3-hoidon toteuttamista Valviran selvitysprosessin aikana. Olin tämän vuoksi varautunut lääkärin oikeuksieni rajoittamiseen. Yllätyin uudestaan luettuani Valviran päätöksen kaikki 32 sivua. Valvira syyttää minua edelleen endokrinologi Vehkavaaran asiantuntijalausunnon perusteella kaikesta, mistä aikaisemminkin. Tämän lisäksi Valvira kertoo uhkailevaan sävyyn tarkkailevansa toimintaani ja seuraavalla kerralla harkitsevansa ammattioikeuksieni rajoittamista.
 • https://villepontynen.blogspot.com/2018/02/endokrinologiyhdistyksen-bluffi.html  16.2.2018 Endokrinologiyhdistyksen bluffi paljastuu. Tässä blogikirjoituksessa osoitan, kuinka T3-hoito on oikein toteutettuna täysin turvallista, ja T3-hoidosta löytyy runsaasti laadukasta ja hoitoa puoltavaa tutkimustietoa. Kaiken tämän tutkimustiedon Suomen Endokrinologiyhdistys on jättänyt tarkoitushakuisesti huomioimatta kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnosoimista ja hoitoa käsittelevässä suosituksessaan. Suositus ei sisällä yhtään tieteellistä viitettä! Siitä huolimatta Valvira on käyttänyt Endokrinologiyhdistyksen suositusta perusteena minulle 5.2.2018 antamalleen kirjalliselle varoitukselle. Valvira myös vihjaa varoitukseen liittyvässä päätöksessään, että muidenkin lääkäreiden tulisi noudattaa suositusta sitä kyseenalaistamatta.
 • https://villepontynen.blogspot.com/2018/02/nyt-loppuivat-yleislaakareiden.html  26.2.2018 Kuka saa määrätä T3-hormonia? – Osa 1. Sain Valviralta lääkärintoimintaani koskevan varoituksen 5.2.2018. Päätöksen mukaan minun tulee muuttaa toimintaani. Muussa tapauksessa Valvira harkitsee lääkärinoikeuksieni rajoittamista. Tämän blogikirjoituksen myötä haastan Valviran antamaan yksiselitteisiä vastauksia siitä, miten T3-hoitoa saa toteuttaa.
 • https://villepontynen.blogspot.com/2018/07/valviran-kosto.html  7.7.2018 Valviran kosto. Pahoittelen, että en ole päivittänyt tätä blogia vähään aikaan. Itä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) on koko kevään ja alkukesän painostanut minua ja Lääkärikeskus Lupausta. Kyseessä on terveyspalveluista vastaavan johtajan tehtävä, josta AVI on vaatinut minua luopumaan. Liikenevä aikani on mennyt tähän prosessiin. AVI päätti 14.6.2018 peruuttaa oikeuteni toimia Lupauksen terveyspalveluista vastaavana johtajana. Päätöksen ovat allekirjoittaneet AVI:n ylitarkastaja Ritva Makkonen ja lakimies Tapio Tuovinen, mutta uskon Valviran painostaneen heitä. Päätöksen seuraukset ovat vakavat ja joudun sen vuoksi sulkemaan yritykseni. Tästä ovat uutisoineet mm. Yle ja Savon Sanomat. Osoitan tässä kirjoituksessa, kuinka Valvira valehtelee toimittajille ja on alusta asti osallistunut AVI:n päätöksentekoon. Valviran vaikuttaminen AVI:n päätökseen voi olla jopa lainvastaista.

Hypotyreoosi-info (anonyymi kirjoittaja):

 • https://hypotyreoosi.wordpress.com/2021/08/31/finnradio-fm-kasitteli-kilpirauhaskiistaa-11-07-2018/ 11.7.2018 Finnradio.fm käsitteli kilpirauhaskiistaa. Edellisen viikon keskiviikkona 4.7.2018 heillä oli aiheesta tunnin lähetys, jossa oli haastateltavina lääkäri Pentti Raaste, Kilpirauhasliiton toiminnanjohtaja Asta Tirronen ja lääkäri Ville Pöntynen. Aiheesta nousi keskusteluryöppy, joten ohjelma jatkui 11.7. taas tunnin ohjelmalla. Tällä kertaa oli mukana potilas Katariina Roine-Heikkala ja Suomen kilpirauhaspotilaat ry:n puheenjohtaja Marianne Kuokkanen. Ilmeisesti radioasema aikoo jatkaa aiheen käsittelyä tulevissa ohjelmissaan. Puheenjohtaja Marianne Kuokkasen haastattelun kirjoitti auki Merja Haapala. Katariina Roine-Heikkalan haastattelun kirjoitti auki Tuija Leino.

Video- ja audiomateriaalia:

Vuonna 2017 tapahtunutta

Suomen eduskunta:

Valtioneuvoston oikeuskansleri:

 • https://www.oikeusasiamies.fi/r/fi/ratkaisut/-/eoar/5315/2016 22.12.2017 EOAK/5315/2016 päätös. Eduskunnan oikeusasiamies otti kantaa Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston (PALKO) menettelyyn lausunnon antamisessa. Kannanotossa Eduskunnan oikeusasiamies totesi, että lausunto on laadittu eduskunnan tahdon vastaisesti. EOA pyytää PALKOa ilmoittamaan 30.3.2018 mennessä mihin toimenpiteisiin PALKO ryhtyy EOAn käsityksen johdosta. Lisäksi eräs kilpirauhaspotilas oli tehnyt Eduskunnan oikeusasiamiehelle kantelun 25.4.2017, joka koski PALKOn jäsenien esteellisyyttä. EOA ilmoitti päätöksessään, että ottaa jääviysasian erikseen tutkittavakseen.

Televisio- ja radio-ohjelmat ja ohjelmien omat kirjoitukset:

 • Yleisradio http://yle.fi/uutiset/3-8666213 12.2.2017 “Valvira on rajoittanut 5 lääkärin oikeuksia hoitaa kilpirauhaspotilaita”. Valvira on seurannut noin kymmenen lääkärin toimia kilpirauhashoidossa. Se on päätynyt parin viime vuoden aikana rajoittamaan viiden lääkärin ammattioikeuksia, tuorein päätös tehtiin tällä viikolla.

Suomen kilpirauhaspotilaat:

Suomen terveysjärjestö:

 • http://www.terveysjarjesto.fi/stj-blogikirjoitukset/96-kilpirauhasen-hoitokaytannot-muuttuvat (maaliskuu, 2017) Tämä kirjoitus ei löydy enää alkuperäiseltä paikaltaan, mutta avoimen tiedottamisen takaamiseksi olen hakenut sen Internet Web Archives:sta. Kilpirauhasen hoitokäytännöt muuttuvat! Tutkimukset vahvistavat tyroksiinilääkityksen ongelmat. American Thyroid Association (ATA) on Amerikan kilpirauhassairauksien yhdistys, johon kuluu 1600 lääkäriä ja tiedemiestä ja sillä on jäseniä 43 maasta. ATA:n suosituksia seurataan maailmanlaajuisesti, kun on kysymys kilpirauhaseen liittyvistä sairauksista. ATA järjesti 31.3.2017 maailmanlaajuisen satelliitti-symposiumin, jossa aiheena oli: Kilpirauhasen vajaatoiminta – Missä olemme nyt? Luennoitsijana oli mm. Rushin yliopiston professori, endokrinologi Antonio C. Bianco. Bianco on ATA:n entinen puheenjohtaja.
 • http://www.terveysjarjesto.fi/stj-blogikirjoitukset/101-kilpirauhaskiistalle-jatkoa (marraskuu, 2017) Tämä kirjoitus on poistettu alkuperäiseltä paikaltaan, mutta luettavissa Internet Web Archive:ssa. Kilpirauhaskiistasta on jälleen kirjoitettu mediassa. Savon Sanomat väittää pääkirjoituksessaan T3-kilpirauhaslääkityksen olevan vaihtoehtolääkintää. Lukiessaan kirjoitusta on selvää, että se on suoraa viranomaistekstiä ja täynnä asiavirheitä. Savon Sanomien ja muiden medioiden kannattaisi laajentaa tiedonsaantiaan Suomen viranomaisten ulkopuolelle, sillä kilpirauhasasioista perillä olevat tahot tunnistavat pääkirjoituksen viranomaisten propagandaksi jossa mustamaalataan hyvin potilaitaan hoitanutta lääkäriä ilman todellisuuspohjaa.

Kilpirauhasadressi:

Tieteelliset tutkimukset:

Lehdet:

 • Savon Sanomat (10.11.2017): “Hoidon riskeinä ovat eteisvärinä ja aivoinfarkti”
  ei löydy linkkiä. Kommentteja ilmeisesti sensuroitiin ja kirjoitus poistettiin ehkä kokonaan, sillä Suomi24-keskustelupalstalla (https://keskustelu.suomi24.fi/t/15066734/savon-sanomat-hyokkaa-hyvan-vajishoidon-kimppuun) erään ihmisen purkaus: “Savon Sanomat hyökkää hyvän vajishoidon kimppuun. (2017-11-10 17:22:41) Niin paksua puppua että lukijakommenteja tietysti alkoi tulla. Kommenttien määrästä ei saa selvää kun niitä jatkuvasti poistetaan. Eilen iltamyöhällä oli 24, aamukymmeneltä 23 joista tuorein varttitunnin vanha. Copypeistatessa yksi tuhoutui, nyt on tallessa 25 kpl, mutta ei tuota uusinta. Siis uusin ehti olla näkyvillä vain varttitunnin. On olevinaan pääkirjoitus, toivottavasti johtaa oikeustoimiin.”
 • Savon Sanomat (10.11.2017): “Pöntynen: Ei vaarallista”
  ei löydy linkkiä
 • Savon Sanomat (10.11.2017): “T3-hormoni on koululääketiedettä”
  https://drive.google.com/file/d/1SSGsTpiLAEYwl3EPfRfgW32w-t8qOoSp/view
  kuvakaappaus löytynyt
  Turun Sanomat (9.11.2017): “Väärä lääkitys voi viedä teholle.”

  Savon Sanomat (9.11.2017): “Kantelevat lääkärit vaarantavat potilasturvallisuuden”

Blogikirjoitukset:

Christer Sundqvist, biologi, filosofian tohtori, sosiaalisen median pioneeri, turpaduunari:

 • http://turpaduunari.fi/kilpirauhaspotilaiden-kiusaaminen-saisi-jo-loppua/ (20.5.2017) Kapinaa pukkaa! Jonkun verran terveysblogiani seurannut kilpirauhaspotilas otti yhteyttä ja kertoi mm. mielenkiintoisesta kilpirauhaskapinasta, jota ollaan synnyttämässä Brittein saarilla, mutta joka ulottuisi muuhunkin Eurooppaan. Esille tulevien arkaluonteisten asioiden takia kilpirauhaspotilas haluaa pysytellä nimettömänä. Kilpirauhaspotilaiden tilanne on tunnetusti inhottava. Terveystietoista, kokonaisvaltaista hoitoa on lähes mahdotonta saada Suomessa. Suomalaislääkärit ilmiantavat toinen toisiaan ja jos kollega on liikkeellä poikkeavan täydentävillä hoitolinjauksilla, niin äkkiä on tällaiselle käräytetylle kollegalle asetettu Valvira tarkkailemaan toimintaa. Jos mahdollista, niin Englannissa on vielä huonompi tilanne kuin meillä.
 • http://turpaduunari.fi/ville-on-ykkonen/ (6.11.2017) Tämä kirjoitus on päivittynyt uusilla tiedoilla 6.11.2017 (alunperin julkaistu 26.4.2017) Lääkärikollegat ovat käräyttäneet lääkäri Ville Pöntysen ja hänen yrityksensä Lääkärikeskus Lupauksen. Kilpirauhaspotilaita hoidetaan siellä eri tavalla kuin olisi suositeltavaa. Millään tavalla ei ole sopivaa, että kilpirauhaspotilas tervehtyy. On pidettävä napanuora lääkeyrityksiin katkeamattomana?

Nina Saine, potilasaktiivi:

Hypotyreoosi-info (anonyymi kirjoittaja):

Satu Sjöholm, Kutsu vapauteen:

Pauliina Aarva, Liinanblogi:

Ville Pöntynen:

Muut kirjoitukset ja videot:

Lääkärikeskus Lupaus:

 • Vastine Suomen Seniorilääkäreiden puheenjohtaja Taito Pekkariselle (7.11.2017)
  https://laakarikeskuslupaus.fi/ajankohtaista/vastine-suomen-seniorilaakareiden-puheenjohtaja-taito-pekkariselle/
 • Kuinka Valvira-asia vaikuttaa Lupauksen toimintaan (6.11.2017)
  https://laakarikeskuslupaus.fi/ajankohtaista/lupauksen-toiminta/
 • Miltä Sinusta tuntuisi olla epäiltynä potilasturvallisuuden vaarantamisesta ja saada postia Valviralta? (4.11.2017)
  https://www.facebook.com/laakarikeskuslupaus/posts/1170385703063315

Lääkärikeskus Lupauksen Youtube-kanava:

Mary Shomon:
Do You Need Preventive Thyroid Treatment? Treating Antibodies When TSH is Normal.

Tuntematon:

 • Tiedonmurusia Savon Sanomien kirjoittelusta marraskuussa 2017
  https://drive.google.com/file/d/1EHEAosKbHjIUumkqtUfR10_g2PBu5cXm/view

Vuonna 2016 tapahtunutta

Kirjalliset eduskuntakysymykset:
https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/Kysymys/Sivut/KK_630+2016.aspx (9.12.2016) Kansanedustaja Ari Jalonen (ps) “Kirjallinen kysymys kilpirauhassairauksien lääkehoidosta syntyneen kiistan aiheuttamista kustannuksista valtiolle”: “Pitääkö ministeri yhtenä ratkaisuvaihtoehtona sitä, että puolueeton selvitysmies tutkisi kilpirauhaskiistaa kustannukset mukaan lukien ja miten ministeri huolehtii siitä, että kilpirauhaskiistan kustannukset eivät enää kasva eikä valtion varoja kulu turhaan kymmenissä kiistaan liittyvissä oikeudenkäynneissä ja työkyvyttömyyden hoidossa, joka olisi vältettävissä potilaille soveltuvalla T3-lääkityksellä?“

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksiä:

http://kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1453293579484.html (22.1.2016)
http://www.kho.fi/fi/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1453291727015.html (22.1.2016)

Valviran omat ilmoitukset:
http://www.valvira.fi/-/kho-vahvisti-kaksi-valviran-laakarin-ammattioikeuksia-rajoittavaa-paatosta (25.1.2016)

uusi!   Valvira teki 3. toistaiseksi eli pysyvän voimassa olevan rajoittavan päätöksen lääkäri B:lle T3-kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä ja T3-hoidosta. Lääkäri vei rajoituksen Hämeenlinnan HAOlle. (23.5.2016)

Suomen terveysjärjestö:
uusi!  22.1.2016 Kaksi ensimmäistä Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) päätöstä annettiin samana päivänä, jolloin kumottiin lääkäri A:lle kaksi suotuisaa HAOn päätöstä T3-kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä ja hoidosta (14.1.2014 ja 19.12.2014), joista ensimmäinen oli ollut KHO:n käsittelyssä kahden vuoden ajan. KHO:n ratkaisussa todettiin, että koska väliaikaiset rajoitukset ovat jo kuluneet umpeen, ei enempää lausumiseen asiassa ole tarvetta. KHO siis kumosi HAOn lääkäri A:lle annetut suotuisat päätökset ilman perusteluja.

uusi!  28.1.2016 ETENEssä käsiteltiin kokeellista hoitoa 7. kerran, kokouksessa oli jäsenenä mukana Helsingin hallinto-oikeustuomari, jolla ei ollut sivutoimilupaa ETENEssä.

uusi!  7.3.2016 ETENEssä käsiteltiin kokeellista hoitoa 8. kerran, kokouksessa oli jäsenenä mukana Helsingin hallinto-oikeustuomari, jolla ei ollut sivutoimilupaa ETENEssä. Kokousmuistio: “ETENEn jäsenille ja varajäsenille oli lähetetty etukäteen korkeakouluharjoittelijan laatima raportti ja luonnos kannanotoksi. Todettiin, että kannanotto on mitä ajankohtaisin ja että sille on todennäköisesti käyttöä.” ETENEn jäsenet hyväksyivät julkisen kannanoton kokeellisesta hoidosta (mukana hallinto-oikeustuomari, jolla ei ollut sivutoimilupaa ETENEssä).

uusi!  21.3.2016 ETENE antoi julkilausuman kokeellisesta hoidosta, ja yksi julkilausuman antajista on ollut Helsingin hallinto-oikeuden tuomari, jolla ei ollut sivutoimilupaa ETENEssä.

uusi!  25.4.2016 Lääkäri A hävisi Helsingin hallinto-oikeudessa, koska HAO jätti voimaan Valviran 3. väliaikaisen rajoittavan päätöksen ja 4. pysyvän rajoittavan päätöksen kokeellisesta hoidosta ja T3-kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä. Molempia päätöksiä oli ratkaisemassa Helsingin hallintooikeustuomari, joka toimi oikeudessa myös tarkastavana jäsenenä. Hallintooikeustuomarilla ei ollut sivutoimilupaa ETENEssä toimimiseen. (Hallintooikeustuomari sai sivutoimiluvan vasta 30.5.2016). Vaikka lääkäri A oli voittanut Valviran kaksi kertaa HAOssa, siitä huolimatta Valvira jatkoi uusien rajoitusten tekemistä lääkäri A:lle sekä muille T3-lääkettä määränneille lääkäreille. Sen jälkeen, kun ETENEssä istunut hallinto-oikeustuomari tuli Helsingin hallinto-oikeuteen tarkastavaksi jäseneksi/tuomariksi Valviran rajoittamille T3-hoitoa käyttäville lääkäreille, hävisivät kaikki lääkärit oikeudenkäynnit hallintooikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

uusi!  30.5.2016 ETENEssä toiminut hallinto-oikeustuomari sai sivutoimiluvan Helsingin HAOlta. Helsingin HAO myönsi hallinto-oikeustuomarille sivutoimiluvan ETENEssä vain jäljellä olevalle toimikaudelle 30.5.2016 lukien. (ETENEn toimikausi oli 2.10.2014 -1.10.2018). Sivutoimiluvassa oli maininta mm. “Sivutoimi ei saa haitata –/– varsinaisen pääviran asianmukaista hoitamista.” Hallinto-oikeustuomari on toiminut näin ollen koko kilpirauhaskiistan ajan, ETENEssä oikeustiedettä edustavana jäsenenä hallinto-oikeustuomarin nimikkeellä ilman, että hänellä on ollut lain edellyttämää sivutoimilupaa. Helsingin hallinto-oikeustuomari on saanut ETENEssä kilpirauhaskiistasta hallintoriidan toiselta osapuolelta tietoa, joka on ollut omiaan vaikuttamaan hänen päätöksentekoonsa. Hallinto-oikeustuomari on antanut kolmesta kilpirauhaskiistaan liittyvästä oikeudenkäynnistä kielteiset päätökset Valviran rajoittamille lääkäreille. Kyseinen hallinto-oikeustuomari on toiminut Helsingin HAOssa myös tarkastavana jäsenenä. Ote hallintooikeuden työjärjestyksestä: “Tarkastava jäsen perehtyy oikeudenkäyntiaineistoon ja ohjaa esittelijää, istuntoa varten mahdollisesti tarpeellisen lisäselvityksen hankkimisessa.” Hallintolain 27 §:n mukaan virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen. Hallintolain esteellisyyssäännökset koskevat myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta asian käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen suorittavaa tarkastajaa. Hallintolain 28 §:ssä säädetään esteellisyysperusteista. Henkilö voi olla esteellinen osallisuus-, edustus-, intressi-, palvelussuhde- ja toimeksiantojääviyden tai yhteisöjääviyden perusteella. Lisäksi henkilö voi olla esteellinen yleislausekejääviyden perusteella. Tällä tarkoitetaan, että henkilön puolueettomuus vaarantuu muusta erityisestä syystä.

uusi!  28.7.2016 Potilasaktiivi lähetti STM:lle sähköpostikirjeen, jossa on tuonut esille, että Valviran ylilääkäri/ryhmäpäällikkö on laiminlyönyt tehtäviään, kun hän ei ole vastannut säällisessä ajassa kilpirauhaspotilaiden kaikkiin sähköpostiviesteihin, joihin hänen tulisi virkamiehenä vastata.

uusi!  25.8.2016 STM virkamiehen vastauksen mukaan (STM/2796/2016) ensisijassa asiassa tulisi kääntyä Valviran johdon ja …. …… esimiehen puoleen. Sosiaali- ja terveysministeriö käy keskusteluja Valviran edustajien kanssa tulosohjaukseen liittyen ja muutenkin viraston asioiden hoitoon liittyen. Näissä keskusteluissa voidaan ottaa esille myös nyt esiin tuomanne ongelma.

uusi!  26.8.2016 Lääkäri C hävisi Helsingin HAOssa. HAO jätti voimaan Valviran toistaiseksi eli pysyvästi voimassa olevan rajoittavan päätöksen kokeellisesta hoidosta ja T3-kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä ja T3-hoidosta. Helsingin hallinto-oikeustuomarina oli vasta 30.5.2016 ETENEn sivutoimiluvan saanut hallinto-oikeustuomari, joka toimi myös hallintooikeuden tarkastavana jäsenenä.

http://www.terveysjarjesto.fi/stj-blogikirjoitukset/91-suomen-endokrinologit-jaaneet-paitsioon (joulukuu, 2016)

Suomen kilpirauhaspotilaat:
http://kilpirauhaspotilaat.fi/current/yhdistyksen-vastine-valviran-ja-kilpirauhasliiton-haastatteluun (12.12.2016)
http://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/struumapotilaan-tarina (loppuvuosi 2016)
http://kilpirauhaspotilaat.fi/tiedostot/kilpirauhasen_vajaatoiminnan_diagnosointi_ja_hoito.pdf (1.10.2016)
http://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/endokrinologian-professorin-ja-kahden-potilaan-yhteinen-kirjoitus
http://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/syysseminaari-hostseminarium-01102016
http://kilpirauhaspotilaat.fi/current/vastine-duodecim-lehden-katsaukselle-kilpirauhasperaisen-vajaatoiminnan-hoidosta (3.5.2016)
http://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/avoin-kirje-porin-terveydenhuollolle-2 (Avoin kirje Porin terveydenhuollolle. Porin terveyskeskuksen ohjeistus on vaaraksi kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastaville, 18.4.2016)
http://kilpirauhaspotilaat.fi/current/karjalaisessa-laaja-artikkeli-kilpirauhasen-oppiriidasta-2722016 (Karjalaisessa laaja artikkeli kilpirauhasen oppiriidasta 27.2.2016)
http://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/miten-kohdata-kroonisesti-sairas-ihminen (Miten kohdata kroonisesti sairas ihminen?)  
http://www.kilpirauhaspotilaat.org/ajankohtaista/laakarilta-vietiin-taas-oikeudet (Lääkäriltä vietiin taas oikeudet, 10.2.2016)
http://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/ninan-tarina-liikatoiminnalta-vajaatoiminnalle-vastuu-laakityksen-saadosta-omissa-kasissa (tarkistettu 24.1.2016)
http://kilpirauhaspotilaat.fi/artikkeli/jaanan-tarina-elainperainen-laake-toi-avun (tarkistettu 24.1.2016)
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1834490453445099&id=1691100561117423 (Tänään tuli lunta tupaan, 22.1.2016)

Televisio- ja radio-ohjelmat ja ohjelmien omat kirjoitukset:
Huomenta Suomi 6.6.2016 (Matti Välimäen haastattelu)
http://www.katsomo.fi/#!/jakso/618114?toista
Radio Pori 20.4.2016: “Suomen kilpirauhaspotilaat kritisoi Porin terveydenhuoltoa”
http://www.radioharju.fi/uutiset/paikallinen/suomen-kilpirauhaspotilaat-kritisoi-porin-terveydenhuoltoa (linkki ei toimi?)
Yle Terveys 20,4,2016: “Porin johtava lääkäri torppaa syytökset: “Kilpirauhasen vajaatoiminta otetaan vakavasti””
http://yle.fi/uutiset/porin_johtava_laakari_torppaa_syytokset_kilpirauhasen_vajaatoiminta_otetaan_vakavasti/8822895
Yle Uutiset 12.2.2016: “Valvira on rajoittanut 5 lääkärin oikeuksia hoitaa kilpirauhaspotilaita”
http://yle.fi/uutiset/valvira_on_rajoittanut_5_laakarin_oikeuksia_hoitaa_kilpirauhaspotilaita/8666213
Yle Uutiset 12.2.2016: “Kilpirauhashoidosta Valviran hyllyttämä lääkäri: “En olisi uskonut, että näin voi käydä oikeusvaltiossa””
http://yle.fi/uutiset/kilpirauhashoidosta_valviran_hyllyttama_laakari_en_olisi_uskonut_etta_nain_voi_kayda_oikeusvaltiossa/8666704?ref=leiki-uu
Yle Nyheter 10.2.2016: “Kronobyläkare får inte längre vårda sköldkörtelpatienter”
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/02/09/kronobylakare-far-inte-langre-varda-skoldkortelpatienter
Yle Spotlight 1.2.2016: “Laiska ja lihava vai sairas?”
http://areena.yle.fi/1-3083095
Yle Svenska 1.2.2016: “Det är min hälsa det handlar om.”
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/01/31/det-ar-min-halsa-det-handlar-om

Tieteelliset tutkimukset:
Pearce EN. The Poor Health-Related Quality of Life Associated with Hypothyroidism Is Not Completely Reversed by 6 Months of Levothyroxine Treatment. Clinical Thyroidology. 2016;28(7):200-202. doi:10.1089/ct.2016%3B28.200-202 .
http://online.liebertpub.com/doi/full/10.1089/ct.2016%3B28.200-202
Bianco Lab (Sarah Peterson): “For hypothyroid patients on levothyroxine “a normal TSH” might not be enough.”
http://deiodinase.org/2016/10/21/evidence-that-for-hypothyroid-patients-on-levothyroxine-a-normal-tsh-might-not-be-telling-the-whole-story-pmid-2770053/  (21.10.2016)
Rush University Medical Center. “Hypothyroidism symptoms linger despite medication use, normal blood tests.” ScienceDaily. ScienceDaily, 12 October 2016. www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161012132038.htm
Is a Normal TSH Synonymous with “Euthyroidism” in Levothyroxine Monotherapy? Sarah J. PetersonPh.D., Elizabeth A. McAninchM.D., and Antonio C. BiancoM.D.  First Published Online: October 04, 2016
DOI: http://dx.doi.org/10.1210/jc.2016-2660
Biondi, B., Bartalena, L., Chiovato, L. et al. J Endocrinol Invest (2016) 39: 1465.
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs40618-016-0511-z
Bianco Lab (Antonio Bianco): “New studies could impact treatment recommendations for hypothyroidism.”
http://deiodinase.org/2016/05/17/new-studies-could-impact-treatment-recommendations-for-hypothyroidism/ (17.5.2016)
Bianco Lab (Antonio Bianco): “The History and Future of Treatment of Hypothyroidism.”
http://deiodinase.org/2016/01/13/the-history-and-future-of-treatment-of-hypothyroidism/ & https://dl.dropboxusercontent.com/u/78452284/2016-01%20-%20Annals%20of%20Internal%20Medicine.pdf (13.1.2016)

Lehdet:
Turun Sanomat 20.12.2016: “Kilpirauhasen hoito-ongelmiin puututtava”
http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/3136648/Kilpirauhasen+hoitoongelmiin+puututtava
Medicinsk Access 6:22-25 (syksy, 2016): “Uppdatera hypotyreosbehandlingen – NU!”
http://skoldkortelforeningen.se/wp-content/uploads/2016/09/pressklipp_1609_medicinsk_access_6_2016.pdf
Helsingin Sanomat 28.7.2016: “Painonnousu olikin oire sairaudesta – kilpirauhasen vajaatoiminta jää usein huomaamatta”
http://www.hs.fi/torstai/a1469588963184
Kilpi -lehti 2/2016 (syksy 2016): “Potilaan vointi on tärkein mittari”
http://kilpirauhasliitto.fi/kilpi-lehti/kilpi-lehtien-arkisto/
Etelä-Suomen Sanomat 29.2.2016: “Lääkäri: Valvira leimasi potilaani hysteerikoiksi – tässä jätetään sadat, jopa tuhannet potilaat ilman hoitoa”
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2016/02/29/laakari-valvira-leimasi-potilaani-hysteerikoiksi—tassa-jatetaan-sadat-jopa-tuhannet-potilaat-ilman-hoitoa
Etelä-Suomen Sanomat 29.2.2016: “Lääkärit pelkäävät määrätä lääkettä kilpirauhaspotilaille – moni tilaa lääkettä jo nyt Saksasta”
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2016/02/29/laakarit-pelkaavat-maarata-laaketta-kilpirauhaspotilaille—moni-tilaa-laaketta-jo-nyt-saksasta
Etelä-Suomen Sanomat 29.2.2016: “Valvira kilpirauhaslääkityskohusta: Emme jahtaa lääkäreitä, kyse on potilasturvallisuudesta”
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2016/02/29/valvira-kilpirauhaslaakityskohusta-emme-jahtaa-laakareita-kyse-on-potilasturvallisuudesta
Etelä-Suomen Sanomat 29.2.2016: “Valvira tiukkana: sadat kilpirauhaspotilaat jäämässä ilman hoitoa – “Ihmiset jätetään heitteille””
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2016/02/29/valvira-tiukkana-sadat-kilpirauhaspotilaat-jaamassa-ilman-hoitoa—ihmiset-jatetaan-heitteille
Karjalainen 29.2.2016: “Sairaanhoitopiireissä erilaisia käytäntöjä”
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/98982-sairaanhoitopiireissa-erilaisia-kaytantoja
Karjalainen 29.2.2016: “Lääkäri ei saanut enää hoitaa 43-vuotiasta Maria – “En uskoisi, että tällaista voi tapahtua Suomessa””
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/98978-laakari-ei-saanut-enaa-hoitaa-43-vuotiasta-maria-en-uskoisi-etta-tallaista-voi-tapahtui-suomessa
Karjalainen 29.2.2016: “Lääkärit pelkäävät potilaiden puolesta”
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/98981-laakarit-pelkaavat-potilaiden-puolesta
Karjalainen 26.2.2016: “Osa kilpirauhaspotilaista jäämässä ilman hoitoa”
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/maakunta/item/98842-osa-kilpirauhaspotilaista-jaamassa-ilman-hoitoa
ET-lehti (22.2.2016): “Kiminkinen: Kilpirauhasen vajaatoiminta on muotisairaus”
http://www.etlehti.fi/artikkeli/terveys/kilpirauhanen/kiminkinen_kilpirauhasen_vajaatoiminta_on_muotisairaus
KauppaSuomi 5:38, 2016 (3.2.2016): “Korkein Hallinto-Oikeus on tehnyt kilpirauhasen hoitokiistassa nollapäätöksen.”
http://issuu.com/kauppasuomi/docs/05-keski-pohjanmaa_ad1498985db359?e=10124190/33208380
Apu Terveys 28.1.2016: “Kilpirauhashoito – Oikea lääkitys saa vajaatoiminnan hankalat oireet kuriin”
http://www.apu.fi/artikkeli/uusi-apu-terveys-ilmestynyt-5 (runsaasti kommentteja!)
Mediuutiset 25.1.2016: “Korkein hallinto-oikeus vahvisti lääkärinoikeuksien rajoittamisen kilpirauhashormonien määräämisasiassa”
http://linkis.com/www.mediuutiset.fi/u/tSqGM
Suomen Lääkärilehti 25.1.2016: “KHO vahvisti päätökset lääkärin ammattioikeuksien rajoittamisesta kilpirauhashoidoissa”
http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=16476/news_db=web_lehti2009/type=1/

Blogikirjoitukset:
Christer Sundqvist, biologi, filosofian tohtori, sosiaalisen median pioneeri, turpaduunari:
http://turpaduunari.fi/missa-mennaan-kilpirauhaskiistassa/ (29.11.2016 viimeksi päivitetty)
http://turpaduunari.fi/nina-on-pulassa/ (19.8.2016)
http://turpaduunari.fi/mita-pitaisi-ajatella-hypotyreoosin-hoidosta/  (3.5.2016)
http://turpaduunari.fi/laakarien-uskonkappaleet-vahingoittavat-potilaiden-etuja/ (27.3.2016)
Nina Saine, potilasaktiivi:
http://jalkeilla.blogspot.fi/2016/11/pahimmat-virheet-joita.html (22.11.2016)
http://jalkeilla.blogspot.fi/2016/10/blogistikin-joutuu-hankkimaan.html (15.10.2016)
http://jalkeilla.blogspot.fi/2016/06/kilpirauhaspotilaiden-tilanne.html (29.6.2016)
http://jalkeilla.blogspot.fi/2016/04/kommentointia-ylen-uutisoimaan.html (21.4.2016)
http://jalkeilla.blogspot.fi/2016/03/kilpirauhasen-vajaatoiminta.html (7.3.2016)
http://jalkeilla.blogspot.fi/2016/02/totuus-ja-valhe-oikeudenmukaisuus-ja.html (12.2.2016)
http://jalkeilla.blogspot.fi/2016/01/olemme-jo-voittajia.html (25.1.2016)
Hypotyreoosi-info (anonyymi kirjoittaja):
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/11/14/tshn-soveltuvuus-kilpirauhashormonien-toiminnan-arviointiin/ (14.11.2016)
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/10/22/vaarin-parannettu-poika/ (22.10.2016)
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/06/04/uudet-tutkimukset-saattavat-vaikuttaa-kilpirauhasen-vajaatoiminnan-hoitosuosituksiin/ (4.6.2016)
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/03/23/potilas-saa-laakkeensa/ (23.3.2016)
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/03/15/jatko-potilaan-tietojenluovutuskieltoa-rikottiin/ (15.3.2016)
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/03/10/valvira-vaarantaa-potilasturvallisuuden/ (10.3.2016)
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/02/24/viidennen-laakarin-oikeuksia-rajoitettiin/ (24.2.2016)
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/01/22/kho-teki-tanaan-paatoksen/ (22.1.2016)
Thyroid hormones (ruotsinkielinen blogi):
https://thyroidhormones.wordpress.com/2016/04/10/nu-kan-riksdagsbeslut-ge-behandlingsalternativ-till-levaxin/ (10.4.2016)
Kodintuntu (Raija Pasanen)
https://kodintuntu.blogspot.fi/2016/11/kilpirauhasen-vajaatoiminnasta-sen.html (23.11.2016)
Stoori – Melkein oikeissa töissä
http://www.stoori.fi/melkein-oikeissa-toissa/vaarin-parannetut/ (22.1.2016)
Roskatiede (anonyymi toimittaja):
https://roskatiede.wordpress.com/2016/01/24/valvira-voitti-kilpirauhaskiistan-korkeimmassa-hallinto-oikeudessa-tuomariaanin-10-0/
Koko hoito
https://uupuneentarina.wordpress.com/uupumuksen-hoitoa/oppikiista/ (päivitys 22.1.2016)
Mats Reimers blogg (Dagens Medicin)
http://www.dagensmedicin.se/artiklar/2016/08/18/professor-svarar-pa-mats-reimers-kritik/ (18.8.2016)
http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2016/08/17/professor-pa-ki-later-patienter-knacka-pa-sina-meridianer/ (18.8.2016)

Muut kirjoitukset ja videot:
Lääkärikeskus Lupaus
https://www.youtube.com/watch?v=GQOTGrEP1Ts (kilpirauhasluento, 23.11.2016)
http://laakarikeskuslupaus.fi/ajankohtaista/ristiriitaiset-lausunnot-seka-valinpitamattomyys-estavat-kilpirauhasongelmien-hoitoa/
Suomen terveysjärjestö
http://www.terveysjarjesto.fi/tietoa-kilpirauhasesta/22-kilpirauhasen-hoito-suomessa
http://www.terveysjarjesto.fi/stj-blogikirjoitukset/78-riikka-joutuu-hakemaan-kilpirauhaslaakkeensa-kreikasta 
VajisHoitoViat (tuntematon laatija)
https://drive.google.com/file/d/0B94Wq-KMIhMVZE1VbTBCc0Z6VTFfZkN4SFpQaURrTjQtalBN/view
TSH ja T4v huono (tuntematon laatija)
https://drive.google.com/file/d/0B94Wq-KMIhMVRnJ4RUFnWUUwemlnLWdEY2xrRGZVam0zM3pr/view

Vertaistukisivustot ja keskustelufoorumit:
Kilpirauhanen.com (toimii taas! Tarkistettu 29.11.2016)
http://www.kilpirauhanen.com/forum/
Kilpirauhasfoorumi. (Tarkistettu 29.11.2016)
http://www.kilpirauhas.info/foorumi/
Suomalainen kannanotto kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon
http://www.vhh-terveysravinto.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=22&t=3898 (päivitys 15.11.2016)
Kilpirauhaspotilaiden kapina
http://www.vhh-terveysravinto.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=22&t=3839 (päivitys 20.8.2016)
Kilpirauhaspotilaat Facebookissa
https://www.facebook.com/kilpirauhaspotilaat (päivitys 28.11.2016)
Kilpirauhasen vajaatoiminta – kokemuksia, taistelua, opettelua (epävarma palvelu))
http://www.kilpirauhasenvajaatoiminta.fi/
anna&ellit: Kilpirauhasen vajaatoiminta.
http://keskustelu.ellit.fi/threads/kilpirauhasen-vajaatoimintaa.1518048/ (uusin kommentti 3.11.2016)

Vuonna 2015 tapahtunutta

Suomen Eduskunta:
uusi!  https://www.eduskunta.fi/FI/Vaski/sivut/trip.aspx?triptype=ValtiopaivaAsiakirjat&docid=kk+1152/2014 18.2.2015 KK 1152/2014: “Onko Valvira ministerin mielestä käyttänyt tiedonsaantioikeuttaan laajemmin kuin mihin on ollut aihetta, pitääkö ministeri ongelmallisena Valviran tiedonsaantioikeuden väljää määrittelyä ja aikooko ministeri kehittää Valviraa koskevaa lainsäädäntöä siten, että yksityisyydensuojan tarpeettomalta rikkomiselta jatkossa vältytään Valviran kohdalla?”

Kantelu Julkisen sanan neuvosto:

Kantelu Julkisen sanan neuvostolle Lääkärilehden kilpirauhaskiistaa koskevasta artikkelista (2015)
http://www.amplia.fi/blogi/?x119991=261911 (sivu poistettu)
Julkisen sanan neuvoston päätös oli pettymys. (21.2.2015)
http://www.terveysjarjesto.fi/13-blogi/54-julkisen-sanan-neuvoston-paatos-pettymys

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tiedotteet asiasta:
Kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuus, 26.1.2015
http://www.thl.fi/documents/863554/1126799/Nopea_vastaus_Kilpirauhasen_vajaatoiminta.pdf/832ae614-a6e0-4ad3-9301-13fad1208e83
THL julkaisi kaikessa hiljaisuudessa toisenkin vastauksen endokrinologiyhdistykselle, tällä kertaa psykiatrian ja bariatrian aloilta. Vaikka kuviot osoittavat selkeät yhteydet T3:n käytön ja tehon välillä, lausunto sanoo ettei ole mitään tehoa, 10.3.2015.
http://www.thl.fi/documents/863554/1126799/Nopea_vastaus_T3+jatkolausunto+Depressio+Obesiteetti.pdf

Suomen terveysjärjestö:
uusi!  27.1.2015 Ylilääkäri ja tutkimusprofessori THL/FinOhtasta antoivat ensimmäisen selvityksensä T3-hoidosta PALKOlle. (Ylilääkäri ja tutkimusprofessori ovat olleet samanaikaisesti sekä PALKOssa että THL/FinOhta:ssa jäseninä).

uusi!  29.1.2015 PALKOssa käsiteltiin kilpirauhashoitoa 1. kerran. 11.2.2015 ETENEssä käsiteltiin kokeellista hoitoa 2. kerran, jossa kokouksessa jäsenenä oli mukana Helsingin hallinto-oikeustuomari, jolla ei ollut sivutoimilupaa ETENEssä.

uusi!  2.3.2015 Valviran 3. väliaikainen rajoittava päätös lääkäri A:lle T3-kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä. Päätöksessä lukee: “Yhdistelmähoitoakin on pidettävä kokeellisena hoitomuotona.” Tämä tarkoitti sitä, että T3-valmisteiden määräämistä ja T3-hoitoa alettiin kutsua kokeelliseksi hoidoksi. Lääkäri A vei rajoituksen Helsingin HAOlle.

uusi!  4.3.2015 Valviran asiantuntijalääkäri, endokrinologi ja SEY:n rahastonhoitaja, jolla on kielteinen asenne kilpirauhasen T3-hoitoihin, antoi asiantuntijalausunnon lääkäri C:n kilpirauhaspotilaiden hoidosta.

uusi!  10.3.2015 Ylilääkäri ja tutkimusprofessori THL/FinOhtasta antoivat toisen selvityksensä T3-hoidosta PALKOlle. (Ylilääkäri ja tutkimusprofessori ovat olleet samanaikaisesti sekä PALKOn että THL/FinOhtan jäseniä).

uusi!  24.3.2015 PALKOssa käsiteltiin kilpirauhashoitoa 2. kerran 8.5.2015 Lääkäri A teki valituksen Valviran 3:sta päätöksestä Helsingin HAOlle, joka koski kokeellista hoitoa ja T3-valmisteiden määräämistä. (HAOssa asiaa oli ratkaisemassa Helsingin hallinto-oikeustuomari, joka toimi ETENEssä ilman sivutoimilupaa).

uusi!  19.5.2015 ETENEssä käsiteltiin kokeellista hoitoa 3. kerran, kokouksessa jäsenenä mukana Helsingin hallinto-oikeustuomari, jolla ei ollut sivutoimilupaa ETENEssä.

uusi!  21.5.2015 PALKO antoi lausuntonsa SEY ry:n hallitukselle kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidosta ja T3-lääkkeillä hoitamisesta. PALKOn lausunnosta tuli julkinen asiakirja, johon eri instanssit muun muassa Valvira, STM, KELA sekä terveydenhuollon yksiköt, alkoivat vedota, kun he käsittelivät julkisuudessa T3-hoitoon liittyviä kysymyksiä ja päätöksiä. (EOA totesi myöhemmin kyseisen lausunnon esteellisten henkilöiden tekemäksi.) Valvira alkoi vetoamaan päätöksissään sekä oikeusistuimissa PALKOn lausuntoon ja THL/FinOhtan selvityksiin (Valviran valituksenalaisissa päätöksissä 29.6.2015, 2.11.2015 ja Valviran lausunnoissa HaOlle 9.9.2015, 23.11.2015, 16.12.2015). (PALKOssa Valvirasta istuivat mm. ryhmäpäällikkö ja valvontaosaston johtaja sekä THL/FinOhtastaylilääkäri ja tutkimusprofessori).

uusi!  29.6.2015 Valvira teki 4. toistaiseksi eli pysyvästi voimassa olevan rajoituspäätöksen lääkäri A:lle T3-kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä ja T3-hoidosta. Päätöksessä lukee: “Yhdistelmähoitoakin on pidettävä kokeellisena hoitomuotona. Lääkäri A. vei rajoituksen Helsingin HAOlle.

uusi!  9.9.2015 Valvira antoi lausunnon Helsingin HAOlle lääkäri A:n 3. päätöksestä, joka koski kokeellista hoitoa ja T3-valmisteiden määräämistä. Valvira vetosi PALKOlle annettuihin THL/FinOhta selvityksiin. (HAOssa asiaa oli ratkaisemassa Helsingin hallinto-oikeustuomari, jolla ei ollut ETENEssä sivutoimilupaa).

uusi!  14.9.2015 ETENEssä käsiteltiin kokeellista hoitoa 4. kerran, kokouksessa jäsenenä oli mukana Helsingin hallinto-oikeustuomari, jolla ei ollut sivutoimilupaa ETENEssä. ETENEn 14.9.2015 pöytäkirjan mukaan seuraavassa (26.10.2015 kokouksessa.) “Esimerkkien avulla haetaan rajoja sille, mitä liittyy kokeelliseen hoitoon ja millä lailla ETENEn intressit liittyvät tähän alueeseen. Aihetta käsitellään enemmän seuraavassa kokouksessa, johon on tulossa …… ……… Valvirasta“.

uusi!  3.10.2015 Lääkäri A teki valituksen 4. toistaiseksi voimassaolevasta rajoituspäätöksestä Helsingin HAOlle, joka koski kokeellista hoitoa ja T3-valmisteiden määräämistä. (HAOssa asiaa oli ratkaisemassa Helsingin hallinto-oikeustuomari, jolla ei ollut sivutoimilupaa).

uusi!  26.10.2015 ETENEssä käsiteltiin kokeellista hoitoa 5. kerran, käsittelyssä mukana oli myös kilpirauhasen kokeellinen hoito. Kokouksessa asiaa käsittelivät myös Helsingin hallinto-oikeustuomari (jolla ei ollut sivutoimilupaa ETENEssä toimimiseen), sekä Valviran valvontaosaston ylilääkäri/ryhmäpäällikkö, joka oli Helsingin hallinto-oikeudessa hallintoriidan toisena osapuolena. Valviran valvonta-osaston ryhmäpäällikkölle kuuluu työjärjestyksen mukaan ammattihenkilöiden valvontalautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely. Kyseisen pöytäkirjan mukaan: “……. esitti asian valvontaviranomaisen näkökulmasta ja kertoi, että Valviraan on tullut selvitettäväksi viime vuosina tapauksia, joissa ilmenneiden ongelmien vuoksi se on joutunut puuttumaan yksittäisen lääkärin kliiniseen autonomiaan… Arvioinnissa käytetään potilasasiakirjojen sekä asiantuntija-arvioiden lisäksi mm. FinOHTAn selvityksiä.” Näin ollen hallinto-oikeustuomari sai yksipuolisen näkemyksen Valviran ylilääkäriltä/ryhmäpäälliköltä kilpirauhaskiistaan liittyvästä kokeellisesta T3-hoidosta, hallintoriidan toiselta osapuolelta.

uusi!  2.11.2015 Valvira teki toistaiseksi voimassaolevan rajoituspäätöksen lääkäri C:lle T3-kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä ja T3-hoidosta. Lääkäri vei rajoituksen Helsingin HAOlle.

uusi!  23.11.2015 Valvira antoi lausunnon lääkäri A:n T3-kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä ja T3-hoidosta Helsingin HAOlle lääkäri A:n 4. päätöksestä. (HAOssa asiaa oli ratkaisemassa Helsingin hallinto-oikeustuomari, jolla ei ollut sivutoimilupaa ETENEssä).

uusi!  2.12.2015 Lääkäri C teki valituksen toistaiseksi voimassaolevasta rajoituspäätöksestä HAOlle, joka koski kokeellista hoitoa T3-kilpirauhasvalmisteiden määräämistä ja T3-hoidosta (HAOssa asiaa oli ratkaisemassa samainen hallinto-oikeustuomari).

uusi!  10.12.2015 Kelan tiedote Dno 7/322/2015, jonka mukaan tutkimukset S-T3 ja S- T3r poistetaan 1.1.2016 voimaan tulevasta sairausvakuutuksesta korvattavien laboratoriotutkimusten taksaluettelosta. (Katso STJ ry:n kysymykset KELA:lle 10.9.2018, ja 17.9.2018 sekä kelan vastaukset ja 20.12.2018 EOAn KELA päätös.)

uusi!  14.12.2015 Valvira teki toisen väliaikaisen rajoittavan päätöksen lääkäri B:lle T3-kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä ja T3-hoidosta. Lääkäri vei rajoituksen Hämeenlinnan HAOlle.

uusi!  15.12.2015 ETENEssä käsiteltiin kokeellista hoitoa 6. kerran, kokouksessa oli jäsenenä mukana Helsingin hallinto-oikeustuomari, jolla ei ollut sivutoimilupaa ETENEssä.

uusi!  16.12.2015 Valvira antoi lausunnon Helsingin HAOlle lääkäri C:tä koskevasta valituksesta T3-kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä ja T3-hoidosta (HAOssa asiaa oli ratkaisemassa Helsingin hallinto-oikeustuomari, jolla ei ollut sivutoimilupaa ETENEssä).

Suomen kilpirauhaspotilaat kotisivu
http://kilpirauhaspotilaat.fi/ajankohtaista/vastine-lehtiartikkeleihin-22102015-kansalaisinfosta (Vastine lehtiartikkeliin kansalaisinfosta, 22.10.2015)

Televisio-ohjelmat ja ohjelmien omat kirjoitukset:
YLE Uutiset:”Lääke kansantautiin sytytti oppiriidan: täsmälääke vai vaarallinen hormonihoito?” (1.6.2015)
http://yle.fi/uutiset/laake_kansantautiin_sytytti_oppiriidan_tasmalaake_vai_vaarallinen_hormonihoito/8026440

Koulutuspäivät kilpirauhaskiistasta:
MediAkatemia yhteistyössä Suomen Endokrinologiyhdistys r.y. Kilpirauhasen vajaatoiminta – tunnistus ja hoito. 13.1.2015 (ei enää internetissä)
Professio Training: Kilpirauhasen toimintahäiriöt. 24.3.2015, Helsinki  (ei enää internetissä)
Mediakatemia: Kilpirauhasen vajaatoiminta, Radisson Blu Royal, Helsinki 09/06/2015. (ei enää internetissä)
Helsingin yliopisto: Endokrinologiaa ja diabetologiaa yleislääkäreille. Kilpirauhasen toimintahäiriöt, Endokrinologi Vesa Ilvesmäki, Hki, 27.3.2015 (PDF-tiedosto ehdittiin jo poistaa internetistä, mutta Turpaduunarin tukijoukkojen avulla saatiin vielä talteen!)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/22361825/helsingin-yliopisto-ilvesmaki-2015-kilpirauhanen.pdf

Tieteelliset tutkimukset:
Bianco Lab (Antonio Bianco): New insights into LT4 monotherapy for hypothyroidism.
http://deiodinase.org/2015/10/09/new-insights-into-the-variable-effectiveness-of-levothyroxine-monotherapy-for-hypothyroidism/ (9.10.2015)
Bianco Lab (Antonio Bianco): Scope and limitations of iodothyronine deiodinases in hypothyroidism.
http://deiodinase.org/2015/10/09/scope-and-limitations-of-iodothyronine-deiodinases-in-hypothyroidism/ (9.10.2015)
Okosieme, O., Gilbert, J., Abraham, P., Boelaert, K., Dayan, C., Gurnell, M., Leese, G., McCabe, C., Perros, P., Smith, V., Williams, G. and Vanderpump, M. (2015), Management of primary hypothyroidism: statement by the British Thyroid Association Executive Committee. Clin Endocrinol. doi:10.1111/cen.12824
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/cen.12824/full
Bianco Lab (Antonio Bianco): D2 gene polymorphism affects the brain: not all hypothyroid patients are the same. PMID: 25569702 (17.1.2015)
http://deiodinase.org/2015/01/17/not-all-hypothyroid-patients-seem-to-be-created-equal/

Lehdet:
Helsingin Sanomat 29.10.2015: Seminaari pohjautui lääketieteeseen
http://www.hs.fi/mielipide/a1446005885936
Iltalehti 29.10.2015: Vastine Iltalehden juttuun kilpirauhastilaisuudesta
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015103020579815_uu.shtml
ET-lehti 28.10.2015: “Luota erikoislääkäriin kilpirauhasen hoidossa”
http://www.etlehti.fi/artikkeli/terveys/kilpirauhanen/luota_erikoislaakariin_kilpirauhasen_hoidossa
Helsingin Sanomat 27.10.2015: Kyse ei ollut uskomushoidoista
http://www.hs.fi/paivanlehti/27102015/a1445836688928
Satakunnan Kansa 24.10.2015: Kiistely syö luotettavuutta.  (ei enää internetissä)
Satakunnan Kansa 22.10.2015: HS: Ari Jalonen huijasi edustajatoverinsa tilaisuuteen.  (ei enää internetissä)
Helsingin Sanomat 22.10.2015: Kansanedustajat huijattiin vaihtoehtolääketieteen seminaariin.
http://www.hs.fi/politiikka/a1445479792297
Iltalehti 22.10.2015: Kiistelty lääkäri perussuomalaisten tilaisuudessa – kansanedustajat peruivat osallistumisensa.
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2015102220545420_uu.shtml
ET-lehti: “Kilpirauhaspotilaat kimpaantuivat Kiminkiselle” (17.9.2016)
http://www.etlehti.fi/artikkeli/terveys/kilpirauhanen/kilpirauhaspotilaat_kimpaantuivat_kiminkiselle
ET-lehti: “Julkkislääkärien kilpirauhaskiista: Nyt puhuu Antti Heikkilä” (15.9.2015)
http://www.etlehti.fi/kilpirauhaskiista
Kilpi -lehti 2:5-6, 2015: “Tiivistelmä Matti Välimäen luennosta aina ajankohtainen kilpirauhasen vajaatoiminta”.
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/Kilpi_lehti2-2015.pdf
Kilpi -lehti 2:4, 2015: “Tasapainoa elämään teemapäivästä”.
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/Kilpi_lehti2-2015.pdf
kolumni_2KauppaSuomi 3.6.2015: Kilpirauhaskiistaa Suomessa
http://issuu.com/kauppasuomi/docs/23-keski-pohjanmaa_0e9b71139b470e?e=10124190/13259933
Iltalehti 8.5.2015: Kilpirauhaskiista paisuu: Potilailta viisi tiukkaa kysymystä – lue vastaukset
http://www.iltalehti.fi/terveys/2015050819652317_tr.shtml
Iltalehti 5.5.2015: Näkökulma: Hoitosuositukset törmäyskurssilla
http://www.iltalehti.fi/terveys/2015050519612154_tr.shtml
Iltalehti 5.5.2015: Ministeriökin puuttui kilpirauhaskiistaan
http://www.iltalehti.fi/terveys/201505050124434_tr.shtml
Iltalehti 5.5.2015: Kilpirauhaskiista poiki potilasyhdistyksen
http://www.iltalehti.fi/terveys/201505050123920_tr.shtml
Suomen Lääkärilehti 5.3.2015: Lääkäriliitto: 
Potilasta on hoidettava trijodityroniinilla oikein
http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show%2Fnews_id%3D15534%2Ftype%3D1
Potilaan lääkärilehti ”Kilpirauhashoitojen selvittely jatkuu oikeudessa” (12.2.2015)
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/kilpirauhashoitojen-selvittely-jatkuu-oikeudessa/
Science Daily ”New insights into treatment of hypothyroidism”
http://www.sciencedaily.com/releases/2015/01/150113153952.htm
Kilpi -lehti 1:7-8, 2015: “Lakkaa olemasta vain potilas!”
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/Kilpi_lehti1-2015.pdf

Blogikirjoitukset:
Christer Sundqvist, biologi, filosofian tohtori, sosiaalisen median pioneeri, turpaduunari:
http://turpaduunari.fi/kilpirauhaskiistaa-todistamassa/ (23.10.2015)
http://turpaduunari.fi/hoitovirheita-kilpirauhaspotilaille-suomessa-mita-tehda/ (4.8.2015)
http://turpaduunari.fi/kansainvalinen-kilpirauhastietoisuusviikko-on-kaynnissa/ (25.5.2015)
http://turpaduunari.fi/kilpirauhaset-kummastelun-kohteena/ (18.5.2015)
http://turpaduunari.fi/karpanen-seikkailee/ (22.4.2015)
Nina Saine, potilasaktiivi:
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/11/valviran-aiheuttaman-piinan-loputtava.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/11/raskaana-olevan-kilpirauhaspotilaan.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/11/haluatko-parantua.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/11/potilaat-jarkyttyneita-helsingin.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/10/kilpirauhassota-ilmion-kuvausta-ja.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/10/liikalaakityksen-merkkien-tunnistaminen.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/09/kilpirauhaspotilaat-ja-muut-ihmiset-osa.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/06/vahaisen-t3-hormonin-vaarat.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/05/laakarin-kaannytysta.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/05/suomen-kilpirauhaspotilaat-yhdistys-ja.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/05/susanna-joutuu-hakemaan.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/04/kilpirauhaspotilaat-ja-muut-ihmiset-osa.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/04/toipumistarina.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/03/mielipidekirjoitukseni-t3-monoterapian.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/03/endokrinologit-eivat-ole.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/03/laakariliitto-ottaa-kantaa-t3-hormonin.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/02/uusi-kilpirauhaskiistaan-liittyva.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/02/mika-endokrinologeja-riivaa-no-ainakin.html
http://jalkeilla.blogspot.fi/2015/01/potilaat-pulassa-valviran-toimien.html
Roskatiede (anonyymi toimittaja):
https://roskatiede.wordpress.com/2015/05/09/laakariseura-duodecim-puuttui-toimittaja-tuula-malinin-kirjoituksiin-malin-ei-anna-periksi/
Hypotyreoosi-info (anonyymi kirjoittaja):
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/12/15/eraan-potilaan-kantelu-eduskunnan-oikeusasiamiehelle/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/12/10/miten_laakarien_erimielisyydet_tulisi_ratkaista/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/12/02/ilman-laakaria-jaaneen-potilaan-hatahuuto-usealle-viranomaiselle/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/11/17/ruotsin-uusi-eduskunta-aloite-kilpirauhassairauksien-hoitosuosituksen-laatimiseksi/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/10/23/skotit-tutkivat-t3-on-turvallinen-pitkaaikaiskaytossa/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/10/22/pitkaaikainen-t3-monoterapian-kaytto-korkean-verenpaineen-hoidossa-parantaa-sydanterveytta/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/10/01/hoitosuositusten-nayton-taso/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/09/27/professorit-tyroksiini-ei-todellakaan-auta-kaikkia-vajaatoimintapotilaita/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/08/07/suomen-kilpirauhaspotilaat-ry-julkisti-nettisivustonsa/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/08/02/uusi-kortisolin-sylkitesti-tulossa-2/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/06/26/tutkiiko-laaketiede-oikein-oikeita-asioita/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/06/02/trijodityroniini-vaikeahoitoisen-masennuksen-hoidossa/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/05/23/kansainvalinen-kilpirauhastietoisuusviikko-25-31-5/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/05/15/malcolm-kendrick-kilpirauhasen-vajaatoiminnan-hoidosta/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/05/06/tyroksiinihoidosta-lausuttua/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/05/01/ruotsalainen-tyroksiinitutkimus/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/04/11/uusi-yhdistys-on-perustettu/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/03/14/kilpirauhasen-vajaatoiminnan-hoitotilanne-suomessa/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/03/13/potilaiden-kirje-husille-osa-2/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/03/11/potilaiden-kirje-husille-osa-1/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/02/14/moniko-potilas-ei-saa-apua-tyroksiinista-osa-2/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/02/11/laakaritta-jaaneen-potilaan-kirje/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/01/23/helsingin-hallinto-oikeus-19-12-2014-otteita/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/01/20/olli-sovijarvi-valviran-tarkastelun-alla/
Thyroid hormones (ruotsinkielinen blogi):
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/12/31/bok-far-danska-hypotyreospatienter-att-byta-behandling-och-bli-friskare/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/09/10/mats-reimer-har-fel-om-torkat-skoldkortelextrakt/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/08/15/kun-huumori-menee-liian-pitkalle/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/08/04/hillary-clinton-gor-slut-pa-all-smutskastning-av-torkat-skoldkortelextrakt/https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/06/29/70-ars-franvaro-av-bevis-ar-inte-en-gata-utan-svar-pa-att-levaxin-inte-botar-hypotyreos/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/06/25/nej-svenska-endokrinologforeningen-ert-svar-duger-inte-for-420-000-patienter/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/06/13/alarmerande-manga-med-hypotyreos-och-levotyroxinbehandling-bland-patienter-som-drabbas-av-brustet-hjarta/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/05/06/oppen-fraga-till-svenska-endokrinologforeningen/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/04/19/pagaende-studie-om-behandling-med-torkat-skoldkortelextrakt-kombinationsbehandling-och-levotyroxinbehandling/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/01/20/del-1-torkat-skoldkortelextrakt-en-beprovad-behandlingsform-som-foredras-av-patienterna/
https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/01/13/ny-studie-visar-att-levaxin-kan-forvarra-hypotyreos/
ThyroidChange
http://www.thyroidchange.org/our-blog/international-thyroid-series-thyroid-patients-in-scandinavia
Kalakukon lokimerkintöjä
http://www.vhh-terveysravinto.fi/keskustelu/viewtopic.php?f=36&t=6049 (21.5.2015)
Porilaine
http://porilaine.satakunnankansa.fi/blogit/?openSpark=29631 (28.10.2015)
Wheat Belly (William Davis)
http://www.wheatbellyblog.com/2015/02/thyroid-ignorance-neglect-indifference/

Muut kirjoitukset ja videot:
Nina Saine: Kilpirauhaspotilaiden vaikeus saada hoitoa 22.10.2015
http://www.slideshare.net/NinaSaine/kilpirauhaspotilaiden-vaikeus-saada-hoitoa
Taija Somppi: Kilpirauhasen vajaatoiminnan hoito ja lääkitysvaihtoehdot  22.10.2015
http://www.slideshare.net/Amplia_Klinikka/kilpirauhasen-vajaatoiminnan-hoito-ja-lkitysvaihtoehdot
Suomen Terveysjärjestö ry, Kilpirauhasen hoito Suomessa (kirjoittanut potilasaktiivi Nina Saine) (2015)
http://www.terveysjarjesto.fi/tietoa-kilpirauhasesta/22-kilpirauhasen-hoito-suomessa
Lääkäri Ulla Slaman näkemys kilpirauhaskiistassa
http://www.hyvaterveys.fi/artikkeli/mika_vikana/kilpirauhasen_vajaatoiminta_vie_vasymystunneliin (8.9.2015)
Kilpirauhasen vajaatoiminta – usein tunnistamaton sairaus (Merja Elisabeth) (2015?)
http://www.merjaelisabeth.com/kilpirauhasen-vajaatoiminta—usein-tunnistamaton
Health Care Statement concerning Hillary Rodham Clinton (25.7.2015)
https://assets.documentcloud.org/documents/2188570/letter.pdf
Vuoden RUUSU 2015 ja Vuoden RISU 2015. Suomen Terveysjärjestö STJ ry, 27.7.2015
https://www.facebook.com/suomenterveysjarjesto/posts/412896315569028?fref=nf&pnref=story
IL-TV: Kilpirauhaskiista – potilaat vaativat lääkettä (2.5.2015)

Kilpirauhassairaudet ja jodi (Mika Turkia)
http://blogs.helsinki.fi/turkia/files/2015/07/jodi_c.pdf
Käänteinen T3 ja TRH psykiatriassa (Mika Turkia)
http://blogs.helsinki.fi/turkia/files/2015/07/rt3_trh_historia.pdf
Elina Soisalo: Kilpirauhasen vajaatoiminta. Opinnäyte 27.1.2015
https://drive.google.com/file/d/0B5_APXImOe-tM1FDQ0VwbGc1cFZ3bThiN1drR0U3M3ljZkxR/view
Olli Sovijärvi ilmoitti selvityspyynnöstä Facebook -seinällään. (20.1.2015)
https://www.facebook.com/Olli.Sovijarvi/posts/10153523779647729
Thyroid Change -järjestö
http://www.thyroidchange.org/our-blog/international-thyroid-series-thyroid-patients-in-scandinavia (18.1.2015)

Vertaistukisivustot ja keskustelufoorumit:
Vauva -keskustelupalstan kilpirauhaskeskustelu
http://www.vauva.fi/keskustelu/4281217/ketju/tama_t3_ja_kilpirauhanen (uusin 3.5.2015)
Kilpirauhasen vajaatoiminta keskustelusivu Facebookissa
https://www.facebook.com/Kilpirauhasenvajaatoiminta (uusin 25.11.2015)

Vuonna 2014 tapahtunutta

Kirjalliset eduskuntakysymykset:

Reijo Hongisto (ps) kirjallinen kysymys 2014 Valviran toimet kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoa koskevassa kiistassa: “Saamani tiedon mukaan Valvira on tässä T3-lääkäreitä koskevassa asiassa kuullut asiantuntijoina myös sellaisia lääkäreitä, jotka ovat osallisia kantelun tekemisessä. Yleisen oikeustajun ja hallintolain mukaan henkilö ei voi olla tekemässä kantelua ja ratkaisemassa tekemäänsä kantelua asiantuntijana.”
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_434_2014_p.shtml

Ari Jalonen (ps) kirjallinen kysymys 2014 Harvinaisia lääkkeitä käyttävien kilpirauhaspotilaiden asianmukainen hoito: “Miten ministeri auttaa satoja hädissään olevia potilaita, jotka eivät saa uusittua lääkereseptejään ja voivat siten joutua hengenvaaraan?”
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_702_2014_p.shtml

Kansanedustajan avustaja Mervi Kukkonen, Uusi Suomi (21.8.2014): ”Satoja kilpirauhaspotilaita kohdellaan lainvastaisesti”
http://hannelekukkonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/174269-satoja-kilpirauhaspotilaita-kohdellaan-lainvastaisesti
Kansanedustaja Ari Jalonen (ps) toinen eduskuntakysymys kilpirauhaskiistasta. 7.11.2014 KK 850/2014: “Miten ministeri huolehtii siitä, että kaikki harvinaisia kilpirauhaslääkkeitä käyttävät tai tarvitsevat potilaat todella saavat lääkkeensä Suomesta ja miten ministeri turvaa näiden potilaiden perustuslailliset oikeudet (6 §, 19 §), jotka eivät tällä hetkellä toteudu?”
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_850_2014_p.shtml

Kansanedustaja Ari Jalonen (ps) kolmas eduskuntakysely ”Valviran tiedonsaantioikeuden rajat”
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_1152_2014_p.shtml

Suomen terveysjärjestö:
uusi!  14.1.2014 lääkäri A voitti ensimmäisen kerran Valviran Helsingin HAOssa T3-kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä ja T3-hoidosta. Valvira teki kuitenkin heti perään lääkäri A:lle uuden väliaikaisen rajoituksen.

uusi!  24.3.2014 Valvira teki toisen väliaikaisen rajoittavan päätöksen lääkäri A:lle T3-kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä ja T3-hoidosta. Lääkäri A vei rajoituksen Helsingin HAOlle.

uusi!  6.6.2014 Valviran asiantuntijalääkäri, endokrinologi ja SEY:n rahastonhoitaja, jolla on kielteinen asenne kilpirauhasen T3-hoitoihin, antoi asiantuntijalausunnon lääkäri A:n kilpirauhaspotilaiden hoidosta.

uusi!  9.7.2014 Valvira teki ensimmäisen väliaikaisen rajoittavan päätöksen lääkäri B:lle T3- kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä ja T3-hoidosta. Lääkäri B vei rajoituksen Hämeenlinnan HAOlle.

uusi!  2.10.2014 Helsingin hallinto-oikeudentuomari asetettiin ETENEn jäseneksi 2.10.2014 -1.10.2018 Helsingin hallinto-oikeuden tuomarin nimikkeellä STMn asettamispäätöksellä (STM105:00/2014).

uusi!  29.10.2014 ETENEssä käsiteltiin 1. kerran kokeellista hoitoa, ETENEn pöytäkirjassa mainitaan mm. “kokeellista hoitoa on ratkottu oikeusteitse“. Kokouksessa oli mukana myös hallinto-oikeustuomari, jolla ei ollut Helsingin hallinto-oikeuden myöntämää sivutomilupaa ETENEssä toimimiseen.

uusi!  5.11.2014 SEY antoi toisen lausuntonsa kilpirauhasen sekä lisämunuaiskuoren vajaatoiminnan diagnostiikkasta ja hoidosta.
uusi!  18.11.2014 SEY ry pyysi lausunnon PALKOlta kilpirauhasen vajaatoiminnasta ja T3-hoidosta. PALKOssa Valvirasta istuivat mm. ryhmäpäällikkö ja valvontaosaston johtaja, jotka ovat kilpirauhaskiistan toisena osapuolena. PALKOssa mukana ovat lisäksi THL/FinOhtasta ylilääkäri ja tutkimusprofessori.
uusi!  24.11.2014 PALKOn ylimääräisessä sähköpostikokouksessa oli mukana Valviran ryhmäpäällikkö. Kokouksessa on pitänyt käsitellä SEY:n lausuntopyyntöä, koska PALKOn työjärjestyksen mukaan PALKOn kokous päättää asian käsittelyn aloittamisesta tai kokous voi valtuuttaa neuvoston pääsihteerin päättämään edellä mainituista seikoista.
uusi!  19.12.2014 Lääkäri A voitti toisen kerran Valviran T3-kilpirauhasvalmisteiden määräämisestä ja T3-hoidosta Helsingin HAOssa. Valviran hävittyä toisen kerran HAOssa alkoivat toimet T3-lääkkeiden ja sitä käyttävien lääkärien mustamaalaamisesta. Lääkäri A:n HAO voitoista huolimatta Valvira teki hänelle kolmannen rajoituspäätöksen.
uusi!  22.12.2014 STM:n alaisena toimiva PALKO pyysi kiireellä 21.1.2015 niin ikään STM:n alaista THL/FinOhtaa selvittämään T3-hoitoa kilpirauhasen vajaatoiminnan yksinomaisena hoitona sekä rT3 määrityksen käyttöä kirjallisuuskatsauksella, koska SEY oli pyytänyt PALKOlta lausuntoa. (PALKOssa istuvat mm. Valvirasta ryhmäpäällikkö ja valvontaoaston johtaja sekä THL/FinOhtasta ylilääkäri ja tutkimusprofessori).

Suomen Terveysjärjestö: ”Kilpirauhasen kansalliset hoitosuositukset on ajanmukaistettava” (2014)

Valviran omat ilmoitukset:
Kilpirauhaspotilaiden hoidossa ei ole kysymys pelkästään lääkkeen määräämisestä (1.9.2014).
http://www.valvira.fi/valvira/ajankohtaista/kilpirauhaspotilaiden_hoidossa_ei_ole_kysymys_pelkastaan_laakkeen_maaraamisesta

Televisio-ohjelmat ja ohjelmien omat kirjoitukset:

MOT 22.9.2014 ”Kilpirauhanen sytytti lääkärisodan” https://areena.yle.fi/1-2270161 https://www.youtube.com/watch?v=MoSOFEv2twk

http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/18/kilpirauhanen-sytytti-laakarisodan
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/09/22/kilpirauhanen-jakoi-faktat-kahtia-kasikirjoitus
Studio55: ”Raili sairastaa kilpirauhasen vajaatoimintaa – ”Palelin vuosikausia”” (19.9.2014)
http://www.studio55.fi/terveys/article/raili-sairastaa-kilpirauhasen-vajaatoimintaa-palelin-vuosikausia/4336984
Studio55 Lääkäri kilpirauhasoireista: ”Turha lääkitseminen jopa vaarallista” (15.9.2014)
http://www.studio55.fi/terveys/article/laakari-kilpirauhasoireista-turha-laakitseminen-jopa-vaarallista/4332402
https://www.facebook.com/Studio55.fi/photos/a.593660097409873.1073741833.365705990205286/595891223853427/?type=1
Studio 55 ”Kilpirauhasen vajaatoiminnalla kolme tyyppioiretta – diagnosoinnissa säästetään ja emmitään” (15.9.2014)
http://www.studio55.fi/terveys/article/kilpirauhasen-vajaatoiminnalla-kolme-tyyppioiretta—diagnosoinnissa-saastetaan-ja-emmitaan/265028
Inhimillinen tekijä 2.5.2014 ”Vuosien piinaavat oireet saivat lopulta selityksen kilpirauhasen vajaatoiminnasta”
http://areena.yle.fi/tv/2152917 (ei enää näy)
https://drive.google.com/file/d/0B94Wq-KMIhMVN282b2VmRGVKdDg/view (hyvälaatuinen tallenne)
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2014/05/12/kilpirauhasen-vajaatoiminta-aiheuttaa-monia-oireita
Studio55: ”Nämä oireet voivat paljastaa kilpirauhasen sairauden” (6.8.2014)
http://www.studio55.fi/terveys/article/nama-oireet-voivat-paljastaa-kilpirauhasen-sairauden/3539906
Yle Terveys: “Kilpirauhashoito jakaa mielipiteitä ja kuumentaa tunteita Suomessa” (18.6.2016)
http://yle.fi/uutiset/kilpirauhashoito_jakaa_mielipiteita_ja_kuumentaa_tunteita_suomessa/7301468
YLE Keski-Pohjanmaa: ”Minkälaisia kokemuksia sinulla on kilpirauhashoidosta?” (16.6.2014)
http://yle.fi/uutiset/minkalaisia_kokemuksia_sinulla_on_kilpirauhashoidosta/7294019

Pilottitutkimus T3 lääkkeen käyttötyytyväisyydestä

Satu Suvisaari, VTM, bioanalyytikko. SELVITYS KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTAA SAIRASTAVIEN KOETUN OIREISUUDEN EROISTA TYROKSIINIMONOTERAPIAN JA TRIJODITYRONIINIA SISÄLTÄVÄN LÄÄKITYKSEN KÄYTÖN AIKANA. Julkaistu Suomen Kilpirauhasliitto 2014.
https://drive.google.com/file/d/1a0l0J_yywOMBb4Wxyjss5ltQQaKme9-r/view

Koulutuspäivät kilpirauhaskiistasta:
Suomen Endokrinologiyhdistys ry: Endopäivät 2014 – 67th Annual Meeting of the Finnish Endocrine Society 30.-31.10.2014
Mukana mm.luento: “Lööppien endokrinologiaa”
http://endokrinologiyhdistys.yhdistysavain.fi/@Bin/178503/ohjelma_2014-130614_%5b1%5d+%281%29_24614.pdf
MediAkatemia yhteistyössä Suomen Endokrinologiyhdistys ry Kilpirauhasen vajaatoiminta – tunnistus ja hoito. 20.5.2014 (ei enää internetissä)
Tässä tilaisuudessa Endokrinologiyhdistyksen puheenjohtaja Camilla Schalin-Jäntin väitetään kehottaneen kaikkia kuulijoita tekemään heti kantelun Valviraan, jos näkevät että potilaalla on T3 hormonia sisältävä lääke. Schalin-Jäntti väittää itse, että ei ole sanonut näin. Tilaisuutta ei ole nauhoitettu, joten asia on epävarma. Monet kuulijoista väittävät kuitenkin Schalin-Jäntin sanoneen näin.
Funktionaalisen lääketieteen yhdistys, seminaaripäivä 22.3.2014 ”Vaikeahoitoinen kilpirauhasen vajaatoiminta”
http://fms.fi/kilpirauhasseminaarin-materiaali/

Tieteelliset tutkimukset:
Pepper GM, Casanova-Romero PY. Conversion to Armour Thyroid from levothyroxine improved patient satisfaction in the treatment of hypothyroidism. J Endocrinol Diabetes Obes 2014;2(3): 1055.
http://www.jscimedcentral.com/Endocrinology/endocrinology-2-1055.pdf
Bianco Lab (Antonio Bianco): Defending plasma T3 is a biological priority.
http://deiodinase.org/2014/07/03/defending-plasma-t3-is-a-biological-priority/ (3.7.2014)

Lehdet:

Aamulehti 14.11.2014 ”Lääketieteessä on vain harvoin yksi muuttumaton totuus” lääkäri Leena Furubacka
https://www.facebook.com/ampliaklinikka/photos/a.266124356751466.68419.260760177287884/883065205057375/
Satakunnan Kansa 11.11.2014. ”Mistä tunnet sä huuhaapuheet?”.
Mielipide. (ei suoraa linkkiä)
Aamulehti ”Ellimäen kannattaisi keskustellaT3-hoitoja saaneiden kanssa” (Nina Saine, potilasaktiivi) (8.11.2014)
http://shortcut-service.shortcutmedia.com/public_page/5f101326-66c4-11e4-976e-c86000bc391a
Kainuun Sanomat 1.11.2014 ”Kiistelty lääke auttoi Mariaa”
http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kainuu/kiistelty-laake-auttoi-mariaa/
Aamulehti 1.11.2014 ”Lääkärit tyrkyttivät naiselle masennusläääkkeitä, avun toi kiistelty kilpirauhaslääke”
http://www.aamulehti.fi/Kotimaa/1194937538697/artikkeli/laakarit+tyrkyttivat+naiselle+masennuslaaakkeita+avun+toi+kiistelty+kilpirauhaslaake.html
Potilaan Lääkärilehti ”Tyroksiini 100 vuotta ja silti ajankohtainen”, 28.10.2014
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/laakarin-aani/tyroksiini-100-vuotta-ja-silti-ajankohtainen/#.VMIyo0esXCt
Aamuposti: Potilaat eivät enää löydä rohkeaa lääkäriä (22.10.2014)
http://www.aamuposti.fi/artikkeli/245168-kilpirauhaspotilaat-eivat-enaa-loyda-rohkeaa-laakaria
Turun Sanomat: Kilpirauhaspotilas puolustaa saamaansa hoitoa (18.10.2014)
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/689575/Kilpirauhaspotilas+puolustaa+saamaansa+hoitoa
Turun Sanomat: Lääkehoito vaaransi kilpirauhaspotilaita Turussa (10.10.2014)
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/686504/Laakehoito+vaaransi+kilpirauhaspotilaita+Turussa
Turun Sanomat ”T3-hormonihoidon riskit huomioitava” (1.10.2014)
http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/682759/T3hormonihoidon++riskit+huomioitava
ET-lehti: Viisi merkkiä siitä, että on syytä tarkistaa kilpirauhanen (23.9.2014)
http://www.etlehti.fi/artikkeli/terveys/viisi_merkkia_siita_etta_on_syyta_tarkistaa_kilpirauhanen
Suomen Lääkärilehti ”Näkökulma: Kilpirauhassairauksilla on monimutkaisia yhteyksiä muihin sairauksiin”. (Mika Turkia). Suomen Lääkärilehti 43/2014(69):2774-2775
Suomen Lääkärilehti (16.10.2014) Lääkärilehti uutisoi: Kilpirauhaskohu näkyy endokrinologien vastaanotoilla: “Yksityisellä puolella endokrinologien vastaanottoajat ovat täyttyneet pitkiksi ajoiksi”. Todisteiden valossa on käynyt yhä selvemmäksi, että Valviralla ja endokrinologeilla on ollut yhteinen tavoite saada T3-pohjaisten kilpirauhaslääkkeiden määrääminen yksinomaan endokrinologien ja/tai sisätautilääkäreiden määrättäväksi ilman olemassa olevaa lainsäädäntöä, jolla on ollut eritystä merkitystä kyseisten lääkäreiden yksityisvastaanottojen kannattavuuden kannalta. Yhteistä päämäärää on tuettu käyttämällä Valviran ulkopuolisina asiantuntijoina endokrinologien etujärjestö SEYn hallituksen jäseniä ja rivijäseniä, jotka ovat toimineet kantelijoina asianomistajalääkäreitä vastaan, Valviran asiantuntijalääkäreinä, sekä omaa toimintaa tukevien lausuntojen ja suositusten laatijoina (mm. PALKOn lausunnon pyytäjänä) ja nyt viimeisimpänä 1.11.2023 kilpirauhasen vajaatoiminnan Käypä hoitosuositukset. Kysymys on myös siitä, että ammattioikeuksia on rajoitettu prosessissa, jossa liiketoiminnan kilpailijat ovat päässeet vaikuttamaan rajoituksen kohteen ammatinharjoittamista koskevaan prosessiin edukseen ja toisten vahingoksi. Mikäli valvoja muuttuu määräävän markkina-aseman edustajien puolestapuhujaksi, on päässyt tapahtumaan niin kutsuttu sääntelijän kaappaus. Sääntely tulee kuvainnollisesti kaapatuksi, jos yksityinen intressitaho onnistuu merkittävästi vaikuttamaan sen sisältöön omaksi edukseen, jolloin yleinen etu ei ole enää sääntelyn keskeinen peruste. Lisäksi menettelytavat ja laiminlyönnit prosessissa ovat omiaan heikentämään luottamusta lupa- ja valvontaviranomaiseen, jotka ovat korotetumman luottamuksen roolissa julkisen vallan käyttäjinä.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/136324/turkia_laakarilehti_tekijan_versio_2014_09_09.pdf?sequence=12
Helsingin Sanomat: ”Kilpirauhassairaus ei aina näy kokeissa” (1.9.2014)
http://www.hs.fi/kotimaa/a1409453641702
Kilpi -lehti 2:10-11, 2014: “Kilpirauhasseminaari kiinnosti potilaita ja lääkäreitä”
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/Kilpi_lehti2-2014.pdf
Ilta-sanomat: ”Onko viime aikoina väsyttänyt tavallista enemmän?”… (27.8.2014)
http://www.iltasanomat.fi/terveys/art-1288730395956.html
Helsingin Sanomat: ”Lääkärit tunnistavat kilpirauhasen sairaudet” (22.8.2014)
http://www.hs.fi/mielipide/a1408594731727
Helsingin Sanomat ”Satojatuhansia suomalaisia piinaava tauti jää piiloon” (14.8.2014)
http://www.hs.fi/kotimaa/a1407932139789
Österbottens tidning 3.7.2014. Behöver omstridda piller. Läkaren granskas för att hon ordinerar torkad sköldkörtel från svin. Nu är patienterna oroliga över att de inte får sin medicin.
http://online.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/32182
Helsingin Sanomat: Yle: Valvira tutkii viittä lääkäriä – poikkeavia hormonihoitoja kilpirauhasen vajaatoimintaan. (16.6.2014)
http://www.hs.fi/kotimaa/a1402883672040
Luontaislääkintä: Jasmine – kilpirauhaskiistan uhri
http://www.luontaisnetti.fi/index.php?valikko=valikko&sivu=arkisto_2014_Jasminen_kilpirauhaskiistan_uhri
Ilta-Sanomat Inhimillinen Tekijä (2.5.2014)
http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-1288683308783.html
Satakunnan Kansa: Ajojahti (21.1.2014)
http://www.satakunnankansa.fi/Kotimaa/1194868615200/artikkeli/hoitokiellosta+vapautunut+laakari+syyttaa+valviraa+ajojahdista.html
Satakunnan Kansa. ”Vuosi elämästäni oli unta” (16.1.2014)  (ei enää internetissä)
Aamulehti ” Lääkärit tyrkyttivät naiselle masennusläääkkeitä, avun toi kiistelty kilpirauhaslääke”
https://www.google.fi/search?sourceid=ie7&q=http%3A%2F%2Fwww.aamulehti.fi%2FKotimaa%2F1194937538697%2Fartikkeli%2Flaakarit%2Btyrkyttivat%2Bnaiselle%2Bmasennuslaaakkeita%2Bavun%2Btoi%2Bkiistelty%2Bkilpirauhaslaake.html&rls=com.microsoft%3Afi-FI%3AIE-Address&ie=UTF-8&oe=UTF-8&rlz=1I7ACAW_fi&gfe_rd=cr&ei=H-twVIaHE4Gr8weV64CACg&gws_rd=ssl

Blogikirjoitukset: 
Maija Haavisto, lääketieteellinen toimittaja:
http://www.hankalapotilas.net/2014/10/mita-tiina-raevaara-unohti-kertoa/
http://www.hankalapotilas.net/2014/06/voiko-kilpirauhasen-vajaatoimintaan-kuolla
http://www.hankalapotilas.net/2014/01/taistelu-jatkuu-kilpirauhasrintamalla/
Roskatiede (anonyymi toimittaja):
https://roskatiede.wordpress.com/2014/12/08/kilpirauhasen-vajaatoiminta-saldo-7-laakaria-valviran-tutkinnassa-aluehallintovirastoissa-lisaa/
Katleena Kortesuo (toimittaja) (25.9.2014):
http://eioototta.fi/amplia-klinikka-levittaa-vaaraa-tietoa-tarkoituksellisesti/
Hypotyreoosi-info (anonyymi kirjoittaja):
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/12/22/valvira-havisi-toisen-kerran-hallinto-oikeudessa/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/12/20/moniko-potilas-ei-saa-apua-tyroksiinista/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/11/24/t4-monoterapian-tieteellinen-perusta-osa-2/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/10/19/suomalaisia-kyselyja-eri-laakityksista/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/09/27/oppiriidan-yhteenveto/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/09/18/t4-monoterapian-tieteellinen-perusta/
https://hypotyreoosi.wordpress.com/2014/09/06/kilpirauhasen-vajaatoimintapotilaan-kommentteja-endokrinologiyhdistyksen-lausuntoon-27-05-2013/
Antti Heikkilä (lääkäri):
http://www.anttiheikkila.com/blogi/kilpirauhasongelmasta/ (28.8.2014)
Jussi Riekki (terveystiedon harrastelija)
http://www.trainer4you.fi/blogi/kilpirauhasen-vajaatoiminta-osa-2/ (18.9.2014)
Tuntematon kilpikonna Erään kilpirauhasestaan sairaan elämää ja ajatuksia.
http://tuntematonkilpikonna.blogspot.fi/2014/01/lisaravinnepajatso-ja-muotidietti.html
In Happiness and in Health
http://inhappinessandinhealth.blogspot.fi/search/label/kilpirauhasen%20vajaatoiminta (26.8.2014)
Sairauskertomus
http://pohjallejatakaisin.blogspot.fi/2014/05/moi-taas.html
http://pohjallejatakaisin.blogspot.fi/2014/02/kuulumisia.html
http://pohjallejatakaisin.blogspot.fi/2014/02/huh-huh.html
http://pohjallejatakaisin.blogspot.fi/2014/01/paivitysta.html
http://pohjallejatakaisin.blogspot.fi/2014/01/paistaa-se-aurinko-risukasaanki.html
Himalajan Nauru
http://himalajannauru.blogspot.fi/2014/04/toivepostaus-kilpirauhasen-ja.html
http://himalajannauru.blogspot.fi/2014/03/hei-hei-mita-kuuluu.html
Amplia
http://www.amplia.fi/blogi/?x119991=269256 (tämä kirjoitus on poistettu netistä) Oppiriita kilpirauhasen hoidosta LEHDISTÖTIEDOTE 22.9.2014

Muut kirjoitukset ja videot:
Teemu Syrjälä haastattelee Nina Sainetta.
https://www.youtube.com/watch?v=9_BG6N3ynyk (26.11.2014)
Kilpirauhaskiista mediassa (Funktionaalisen lääketieteen yhdistys) (23.11.2014)
http://fms.fi/kilpirauhaskiista-mediassa/
Taija Sompin haastattelu radiossa kilpirauhaskiistasta:
http://www.radiopori.fi/uutiset/aallon-harjalla-asiaa-terveydesta-osa-2-kilpirauhanen (2.10.2014)
Perusmervin (Mervi Kukkonen) kirjoituksia
http://perusmervi.webnode.fi/news/satoja-kilpirauhaspotilaita-kohdellaan-lainvastaisesti/  (21.8.2014)
Inhimillinen tekijä: Kimurantti Kilpirauhanen (2.5.2014)

Vuonna 2013 tapahtunutta

Yhteenveto:

uusi! “Kilpirauhaskiistan tapahtumat lähtivät liikkeelle siitä, kun ensimmäinen lääkäri sai yhteydenoton Valvirasta. Lääkärikollega oli tehnyt kantelun T3-lääkkeen määränneestä lääkäristä Valviraan, vaikka mitään ongelmaa potilaan kohdalla ei ollut. Potilas on voinut hyvin, josta hän on myös myöhemmin antanut lausunnon Valviralle ja oikeuteen. Tämän jälkeen alkoi kanteluiden kierre, jossa pääosin endokrinologit alkoivat kannella useista eri lääkäreistä, jotka määräsivät potilailleen T3-kilpirauhaslääkettä. Kanteluiden seurauksena Valvira alkoi rajoittaa useiden T3-lääkkeitä määräävien lääkärien ammatinharjoittamisoikeuksia ilman todellisia syitä.”

(Ote kirjotuksesta “Valvira on antanut perustuslain vastaisesti yksityisille henkilöille jopa satojen potilaiden salassa pidettäviä potilastietoja ilman laillisia hallintosopimuksia“)

Kirjalliset eduskuntakysymykset:

Kirjallinen kysymys Reijo Hongisto (ps) 2013 Kiista kilpirauhasen vajaatoiminnan uusista hoitomenetelmistä
http://www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_512_2013_p.shtml

Lausunnot:
Funktionaalisen lääketieteen yhdistys 2013: ”EPÄTYYPILLISTÄ KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTAA SAIRASTAVAA EI SAA JÄTTÄÄ ILMAN ADEKVAATTIA HOITOA”
http://fms.fi/epatyypillista-kilpirauhasen-vajaatoimintaa-sairastavaa-ei-saa-jattaa-ilman-adekvaattia-hoitoa/
Suomen Endokrinologiyhdistys: ”Kilpirauhaspotilaat ansaitsevat näyttöön perustuvaa hoitoa”: 3.6.2013 ja. 27.5.2013 Suomen Endokrinologiyhdistys (SEY) on antanut ensimmäiset lausuntonsa kilpirauhasen vajaatoiminnan T3-hoidosta juuri ennen, kuin Valvira antoi ensimmäisen rajoituspäätöksensä, jossa on tuotu esille, että kolmen kuukauden hoitokokeilu kuuluu kilpirauhassairauksiin perehtyneelle sisätautilääkärille tai endokrinologille. 4.6.2013 Endokrinologin sähköposti Valviraan ryhmäpäällikölle: “Ettekö voi valvontaa suorittaa niin, että vihjeen antaneiden henkilöllisyys ei selviä? Toinen mahdollisuus on laittaa trijodityroniini (T3 lääke) vain endokrinologien määrättäväksi.” (Kopio sähköpostista saatu Valviralta). Esimerkiksi professori Matti Välimäki on irtisanoutunut tästä lausunnosta mm. Inhimillinen tekijä ohjelmassa.

http://endokrinologiyhdistys.yhdistysavain.fi/@Bin/176262/hypotyreoosilausunto_030613_final.pdf
Funktionaalisen lääketieteen yhdistys: ”Ehdotus Käypä hoito suosituksiksi: EPÄTYYPILLINEN KILPIRAUHASEN VAJAATOIMINTA ”. 2013.
http://fms.fi/wp-content/uploads/2014/09/EP%C3%83TYYPILLINEN-KILPIRAUHASEN-VAJAATOIMINTA-1.pdf

Valviran omat ilmoitukset:
http://www.valvira.fi/-/valvira-ei-aseta-yleisia-ehtoja-laakkeiden-maaraamiseen-kilpirauhaspotilaille (23.5.2013)

Adressi:
uusi! https://www.adressit.com/vastustamme_valviran_aikeita_puuttua_kilpirauhasongelmien_hoitoon  Vastustamme Valviran aikeita puuttua kilpirauhasongelmien hoitoon. (26.05.2013) Hätääntyneet kilpirauhaspotilaat, jotka olivat menettämässä hoitavat lääkärinsä, avasivat adressiin. Adressin on allekirjoittanut yli 15 000 henkilöä.

Televisio-ohjelmat ja ohjelmien omat kirjoitukset:

Akuutti ”Kilpirauhasen vajaatoiminta ei näy aina testeissä” (11.12.2013)
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/12/11/kilpirauhasen-vajaatoiminta-ei-nay-aina-testeissa
Studio55 Kaisa Jaakkola: Elämäntaparemontista apu kilpirauhasvaivoihin? (16.9.2013)
http://www.studio55.fi/terveys/article/elamantaparemontista-apu-kilpirauhasvaivoihin-/261022
Studio55: ”Outi Brouxin oireita hoidettiin väärin: Seurauksena lapsettomuus?” (15.9.2013)
http://www.studio55.fi/terveys/article/outi-brouxin-oireita-hoidettiin-vaarin-seurauksena-lapsettomuus/261088
MTV3: ”Kilpirauhasen vajaatoiminnan vaihtoehtoisesta hoidosta massiivinen kiista” (3.7.2013)
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kilpirauhasen-vajaatoiminnan-vaihtoehtoisesta-hoidosta-massiivinen-kiista/1902514
Akuutti: ”Elämää kilpirauhasen ehdoilla?” (13.3.2013)
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/03/13/elamaa-kilpirauhasen-ehdoilla

Tieteelliset tutkimukset:
Hoang TD, Olsen CH, Mai VQ, Clyde PW, Shakir MK. Desiccated Thyroid Extract Compared With Levothyroxine in the Treatment of Hypothyroidism: A Randomized, Double-Blind, Crossover Study. J Clin Endocrinol Metab 2013;98:1982-90.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23539727
Ulla Schmidt, Birte Nygaard, Ebbe Winther Jensen, Jan Kvetny, Anne Jarløv and Jens Faber. Peripheral markers of thyroid function: the effect of T4 monotherapy vs T4/T3 combination therapy in hypothyroid subjects in a randomized crossover study. Endocr Connect 2 (1): 55-60, 2013
http://www.endocrineconnections.com/content/2/1/55.full
Wartofsky, L. Combination L-T3 and L-T4 therapy for hypothyroidism. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 20(5): 460-466, 2013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23974776

Lehdet:
Kilpi -lehti 4:10, 2013: “Mitä myyttien ja syyttelyiden takaa löytyy?”
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/Kilpi4-2013.pdf
Turun Sanomat ”Erityiskorvaus ei ilmennä kilpirauhassairauksien yleisyyttä” (8.10.2013)
http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/544422/Erityiskorvaus+ei+ilmenna++kilpirauhassairauksien+yleisyytta
Satakunnan Kansa (13.8.2013)  (ei enää internetissä)
Kaarina-lehti 7.8.2013 ”Wilssonin syndrooma aiheuttaa päänvaivaa niin sairastaville kuin lääkäreillekin”
http://www.kaarina-lehti.fi/2013/08/wilssonin-syndrooma-aiheuttaa-paanvaivaa-niin-sairastaville-kuin-laakareillekin/
Kaleva: ”Kilpirauhaslääkkeen käytöstä raju kiista” (25.7.2013)
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/kilpirauhaslaakkeen-kaytosta-raju-kiista/636964/
Kilpi -lehti 3:12, 2013: “Pitkä kuuma kilpirauhaskesä”.
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/kilpi3-2013.pdf 
Kilpi -lehti 3:11, 2013: “Suomen Kilpirauhasliitto ry:n kannanotto kilpirauhaspotilaiden hoitoon 27.5.2013”
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/kilpi3-2013.pdf 
Kilpi -lehti 3:7, 2013: “Miten terveydenhuollon ammattihenkilö menettää ammattioikeutensa ?”
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/kilpi3-2013.pdf
Kilpi -lehti 3:4-6, 2013: “Kilpirauhasen vajaatoiminnan yhdistelmähoito”
http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/kilpi3-2013.pdf 
Suomen Lääkärilehti 18/2013: 1324-1325: Välimäki Matti: Trijodityroniini – apu vai vaara hypotyreoosin hoidossa?
Suomen Lääkärilehti 13-14/2013: 1023-1025. Niskanen Leo: Kilpirauhasen vajaatoiminnan yhdistelmähoito.
Lääkärilehden uutisia ”Endokrinologiyhdistys varoittaa hypotyreoosin yhdistelmähoidon riskeistä”, 13.06.2013
http://www.laakarilehti.fi/uutinen.html?opcode=show/news_id=13600/type=1
Turun Sanomat ”Lääkekielto jättäisi monet kilpirauhaspotilaat heitteille” (9.6.2013)
http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/495547/Laakekielto+jattaisi+monet+kilpirauhaspotilaat+heitteille
Keskisuomalainen ”Vaihtoehtoja kilpirauhaspotilaille” (8.6.2013)
http://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/vaihtoehtoja-kilpirauhaspotilaille/1337744
Järvipohjanmaa (7.6.2013)
http://www.jpnews.fi/uutiset/arkadianmaelta-hongisto-pureutuu-kiistaan-kilpirauhasen-vajaatoiminnan-uudemmista-hoitomenetelmista/
Keskisuomalainen (31.5.2013)
http://www.ksml.fi/uutiset/kotimaa/potilaat-taistelevat-laakityksensa-puolesta/1334644
Aamuposti (31.5.2013)
http://www.aamuposti.fi/artikkeli/239870-tiedon-puute-uhkaa-potilasturvallisuutta
Turun Sanomat ”Lapsettomuuden taustalla voi olla kilpirauhassairaus” (21.5.2013)
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/488227/Lapsettomuuden+taustalla+voi+olla+kilpirauhassairaus

Blogikirjoitukset: 
Maija Haavisto, lääketieteellinen toimittaja:
http://www.hankalapotilas.net/2013/06/t3-kilpirauhashormoni-aiheuttaa-suumataa/
http://www.hankalapotilas.net/2013/05/kiista-kilpirauhashoidoista-t3-rt3-ja-valvira/
Kaisa Jaakkola, hyvinvointivalmentaja, diplomi-insinööri:
http://kaisajaakkola.com/2013/09/kaisan-kilpirauhasseikkailu-osa-4-raskaus-ja-laakityksen-vaihto/
http://kaisajaakkola.fi/2013/09/haastatteluni-kilpirauhasen-vajaatoiminnasta-mtv3n-sivuilla/ (sivua ei enää löydy)
http://kaisajaakkola.com/2013/03/kaisan-kilpirauhasseikkailu-osa-3/
Nina Saine, potilasaktiivi:
http://jalkeilla.blogspot.fi/2013/12/miksi-t3-hormonin-lisaaminen.html
Roskatiede (anonyymi toimittaja):
http://roskatiede.wordpress.com/2013/07/29/wilsonin-syndrooma-satutauti-jolla-puoskarit-lypsavat-rahaa/
Anssi Manninen (terveystieteiden maisteri)
http://anssi.m-nation.fi/2013/06/01/rt3-ei-ole-inaktiivinen-metaboliitti/ (linkki ei toimi)
http://anssi.m-nation.fi/2013/05/30/rt3-pitoisuus-ei-seuraa-t4-pitoisuutta-kommentti-endokrinologiyhdistyksen-lausuntoon/ (linkki ei toimi)
http://anssi.m-nation.fi/2013/05/31/professori-leppaluoto-erityistiloissa-rt3-maaritys-voi-olla-tarpeen/ (linkki ei toimi)
http://anssi.m-nation.fi/2013/05/27/kilpirauhaskiista-hippokrates-ja-moderni-laaketiede/ (linkki ei toimi)
Tuntematon kilpikonna Erään kilpirauhasestaan sairaan elämää ja ajatuksia.
http://tuntematonkilpikonna.blogspot.fi/2013/12/hoitopolkuni-osa-i.html
http://tuntematonkilpikonna.blogspot.fi/2013/12/kaikki-murusta-alkaen-eli-matka_30.html
http://tuntematonkilpikonna.blogspot.fi/2013/12/kaikki-murusta-alkaen-eli-matka.html
Ja elämä jatkuu
http://etiappain.blogspot.fi/2013/06/valvira-kohu-mista-on-kyse.html
http://etiappain.blogspot.fi/2013/06/allekirjoita-adressi-t3-hoitojen.html
Sairauskertomus
http://pohjallejatakaisin.blogspot.fi/2013/12/eka-postaus.html
Himalajan Nauru
http://himalajannauru.blogspot.fi/2013/08/kuulumisia-nain-olen-hoitanut-rt3.html

http://himalajannauru.blogspot.fi/2013/04/5-tarkeinta-toipumisen-edistajaa.html

Muut kirjoitukset ja videot:
Kilpirauhasblogi.com  (tarkistettu 6.2.2016, viimeisin päivitys 14.9.2013)
http://kilpirauhasblogi.com/
S. Halttusen terveyssivu
http://www.taidetaivas.com/terveys/lehtijutut.html (uusin 13.8.2013)
SuomiPorina Taija Sompin luento
https://www.youtube.com/watch?v=PD9T4V-2cw4 (7.8.2013)
Paula Heinonen
http://www.terveydentukipilarit.fi/terveysinfo/blogi/87/ (13.6.2013)

Vuonna 2012 tapahtunutta

Lausunnot:
Funktionaalisen lääketieteen yhdistys 2012 ”Lausunto kilpirauhasen vajaatoiminnan tutkimisesta ja hoitamisessa.  (ei enää internetissä)

Tieteelliset tutkimukset: 
Wilmar M. Wiersinga, Leonidas Duntas, Valentin Fadeyev, Birte Nygaard, Mark P.J. Vanderpump.  2012 ETA Guidelines: The Use of L-T4 + L-T3 in the Treatment of Hypothyroidism.  Eur Thyroid J 1: 55–71, 2012
http://www.karger.com/Article/Pdf/339444
Bernadette Biondi, and Leonard Wartofsky. Combination Treatment with T4 and T3: Toward Personalized Replacement Therapy in Hypothyroidism? J Clin Endocrinol Metab 97 (7) Published Online: May 16, 2012
http://press.endocrine.org/doi/full/10.1210/jc.2011-3399
Johannes W. Dietrich, Gabi Landgrafe, and Elisavet H. Fotiadou. Review Article: TSH and Thyrotropic Agonists: Key Actors in Thyroid Homeostasis. Journal of Thyroid Research, Article ID 351864, 29 pages, 2012
http://dx.doi.org/10.1155/2012/351864

Lehdet:
Terve Potilas 2012/4 sivu 16 ”Oikea hoito tasapainotti kilpirauhasen” (T3 lääke)
http://www.lehtiluukku.fi/pub?id=23896
Medicinsk Access 7/2012: s. 6-7. Hög tid för svenska läkare att upptäcka vävnadshypotyreos.
http://np.netpublicator.com/np/n25061769/MA_2012-07.pdf
Medicinsk Access 7/2012: s. 20-21. Hypotyreoidism – ett missbedömt sjukdomskomplex.
http://np.netpublicator.com/np/n25061769/MA_2012-07.pdf

Muut kirjoitukset ja videot:
Healthberry: Kilpirauhasen vajaatoiminnan diagnosointi ja hoito pitää uudistaa, 28.11.2012
http://www.healthberry.fi/kilpirauhasen-vajaatoiminnan-diagnosointi-ja-hoito-pitaa-uudistaa/

Blogikirjoitukset: 
Maija Haavisto, lääketieteellinen toimittaja:
http://www.hankalapotilas.net/2012/10/yleisia-vaarinkasityksia-kilpirauhasen-vajaatoiminnasta/
Kaisa Jaakkola, hyvinvointivalmentaja, diplomi-insinööri:
http://kaisajaakkola.com/2012/05/kaisan-kilpirauhasseikkailu/
http://kaisajaakkola.com/2012/07/kaisan-kilpirauhasseikkailu-osa-2/
Valtsun blogi
http://valtsuhealth.blogspot.fi/2012/10/sydantauti-ja-kilpirauhashormonit.html
Himalajan Nauru
http://himalajannauru.blogspot.fi/2012/07/tiina-keldriman-neuvoja.html
http://himalajannauru.blogspot.fi/2012/05/kilpirauhaspulmien-taustalla-olevia.html

Vertaistukisivustot ja keskustelufoorumit:
Kilpirauhanen.com (päivitetty 17.7.2012)
http://kilpirauhanen.com/tietopankki/

Vuonna 2011 tapahtunutta

Tieteelliset tutkimukset: 
D. Gullo, A. Latina, F. Frasca, R. Moli, G. Pellegriti, and R. Vigneri. Levothyroxine monotherapy cannot guarantee euthyroidism in all athyreotic patients, PLoS One 6(8): ID e22552, 2011
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0022552
Francesco S. Celi, Marina Zemskova, Joyce D. Linderman, Sheila Smith, Bart Drinkard, Vandana Sachdev, Monica C. Skarulis, Merel Kozlosky, Gyorgy Csako, Rene Costello, and Frank Pucino. Metabolic Effects of Liothyronine Therapy in Hypothyroidism: A Randomized, Double-Blind, Crossover Trial of Liothyronine Versus Levothyroxine. J Clin Endocrinol Metab. 2011 Nov; 96(11): 3466–3474.
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3205882/ 

Lehdet:
Turun Sanomat: ”Ilkka: Kilpirauhasen vajaatoiminnasta tuli kansantauti” (24.8.2011)

Turun Sanomat: ”Sammuva kilpirauhanen voi piiloutua oireidensa alle” (4.9.2011)

Blogikirjoitukset: 
Himalajan Nauru
http://himalajannauru.blogspot.fi/2011/07/tilannepaivitys-kilpirauhasen.html

Vuonna 2010 tapahtunutta

Tieteelliset tutkimukset: 
Graham Leese & Robert Flynn. Is it safe for patients taking thyroxine to have a low but not suppressed serum TSH concentration? Endocrine Abstracts (2010) 21 OC5.6
http://www.endocrine-abstracts.org/ea/0021/ea0021OC5.6.htm

Lehdet:
Suomen Lääkärilehti 9/2010: 797-800: Välimäki Matti: Hypotyreoosin hoito – useimmiten helppoa, joskus vaikeaa.

Vuonna 2009 tapahtunutta

Tieteelliset tutkimukset: 
Birte Nygaard, Ebbe Winther Jensen, Jan Kvetny, Anne Jarløv and Jens Faber. Effect of combination therapy with thyroxine (T4) and 3,5,3′-triiodothyronine versus T4 monotherapy in patients with hypothyroidism, a double-blind, randomised cross-over study. Eur J Endocrinol 161:895-902, 2009
http://www.eje-online.org/content/161/6/895.full
Vijay Panicker, Ponnusamy Saravanan, Bijay Vaidya, Jonathan Evans, Andrew T. Hattersley, Timothy M. Frayling, and Colin M. Dayan. Common Variation in the DIO2 Gene Predicts Baseline Psychological Well-Being and Response to Combination Thyroxine Plus Triiodothyronine Therapy in Hypothyroid Patients. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism  94(5): 1623–1629, 2009
http://press.endocrine.org/doi/abs/10.1210/jc.2008-1301

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/

About Author

Samanlaisia kirjoituksia

87 Comments

 1. Paluuviite:Näitä terveysjuttuja luetaan nyt vilkkaasti – Turpaduunari

 2. Paluuviite:Miksi julkaisen näitä blogikirjoituksiani? – Turpaduunari

 3. Paluuviite:Vuosi turpaduunarin seurassa - Turpaduunari

 4. Paluuviite:Valviran päässä viiraa, näytelmä numero 2 - Turpaduunari

 5. eljii

  Tammikuussa on tulossa huipputason tiedelehteen Euroopan ykköstutkijoiden tiimiltä mielenkiintoinen yhteenveto monien vuosien tutkimustuloksista. Erittäin tervetullut, koska tiimillä ei ole omaa nettisivustoa kuten Biancolla.

  Eräs tutkijoista kertoo kirjoituksesta näin:

  “,,,shows a) in control and expression of thyroid activity everyone is an individual – so that mere placement of values in or out of range is not diagnostically helpful or appropriate. b) TSH is unsuitable for monitoring thyroid hormone therapy, especially T4-only. All parameters TSH, FT4 and FT3 must be used in diagnosis c) the response of a person to thyroid dysfunction is unique and needs therefore unique individual treatment and control of treatment modalities. d) all Randomized Clinical Trials attempting to assess i) preferences for combined T4-T3 treatment over T4-only, and ii) those trying to show correlations between suppressed TSH and atrial fibrillation and osteoporosis are as a class wrongly devised and cannot demonstrate satisfactorily the phenomena they are studying. This comes about from a statistical error that all the studies have made in using nonselection in choosing their patient panels.”

  https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fendo.2017.00364/abstract on linkki yhteenvetoon

 6. eljii

  Vajispotilaiden sairaanapitoyhdistyksen näkyvin toiminta on ollut kannella valviraan liian hyvin hoitavia lääkäreitä vastaan, viimeksi Ville Pöntystä vastaan.

  Tuo e-yhdistys käy myöskin tuhoisaa INFORMAATIOSOTAA mm. tammikuussa 2016 sekoelmakokoelmassa “katsaus 12919” jonka mukaan TSH-tavoite keski-ikäisille olisi 1.5…3. Järkyttävää!

  “TSH targets below 0.4, 0.1 or 0.01 mIU/l” ovat olleet tarkastelualueet linkkilistan sagepub-domainissa julkaistussa tutkimuksessa. Völzken mukaan 95%:n “viitealueen” yläraja pitäisi olla 2.12 ja Helena Rooth Svenssonin mukaan hoitoraja 1.53. Prof Toft’in mukaan 0.2…0.5 on potilaiden valtaosalla paras, mutta osalla alempi.

  Potilaiden ja potilasyhdistysten pitäisi käydä vastahyökkäykseen. Pitäisi olla helposti keskusteluihin linkitettävä oikean tiedon kokoelma.

  • ASR

   Onko moni muu ihmetellyt Lääkärilehden sensuuria?

   Matti Välimäen kirjoitus “Hypotyreoosin hoito – useimmiten helppoa, joskus vaikeaa” oli sisällöltään varmaan liian järkevää koska vuosia toiminut linkki on katkaistu:
   http://www.laakarilehti.fi/files/sv/SLL92010-797.pdf

   Liittynee €ndokrinologiyhdistyksen profiloitumiseen sairaanapitämisyhdistykseksi, parhaana ilmentymänä Duodecim-kirjoitus alkuvuonna 2016. Kirjoittajat muuten aakkosjärjestyksessä, paitsi pasi salmela ensimmäisenä. Lienee pääpukari?

 7. astmt30

  “Vaihtoehtohoitoja tarjoavien lääkärien pieni määrä kertoo osaltaan, ettei kyseessä ole tieteellinen koulukuntakiista. Kilpirauhashoidoissakin uskomuslääkintä haastaa perinteisen tutkimusnäyttöön perustuvan hoidon. Vaihtoehtoisten hoitomuotojen suosio kasvaa, kun ihmiset kokevat, etteivät saa apua koululääketieteestä. Selityksiä haetaan itse googlaamalla ja netin keskustelupalstoilta.”

  Yllä pääkirjoitusta lehdestä jonka luulisi olevan Pahkasika, mutta on Savon Sanomat.

  Yhdistelmähoitoko “vaihtoehtohoito”? Kyllä, hyvä vaihtoehto epäfysiologiselle pelkälle tyroksiinille. Puutteellisinkin koejärjestelyin tieteellisissä tutkimuksissa auttanut useita: http://bit.ly/1WgbqPE

  “Lääkärien pieni määrä” tarkoittaa että harvat lääkärit perehtyvät uusimpiin tieteellisiin tutkimuksiin.

  “Uskomuslääkintää” en ole kilpirauhaskiistassa havainnut. Onko joku muu?

  “Tutkimusnäyttö” on tietysti lisääntyvästi yhdistelmälääkityksen puolella. Jos terve kilpirauhanen erittää edes usein toistettun 20% T3-hormonia, miksei T3:a käytettäisi hoidossa kun esim. Hashimoto on tuhonnut osan kilpirauhasesta? Tyroksiinihoitoa ei ole tutkittu.

  “Ihmiset kokevat, etteivät saa apua koululääketieteestä”. Tämähän on vaihteeksi totta.

  “Selityksiä haetaan itse googlaamalla ja netin keskustelupalstoilta.” Netti onkin mullistanut asioita kun tavis pääsee lukemaan esim. professoreiden Bianco ja Hoermann tiimien tutkimustuloksia. Monet lukevat ja jakavat tietoa keskustelupalstoilla,

  Alussa lainattua seuraavan kappaleen mukaan yhdistelmähoidon vaikutus (esim. monta vuotta) on “lyhytaikainen”

  “Esimerkiksi Duodecimin Terveyskirjastossa tähdennetään, että kilpirauhashormonin sopivan annoksen määrittelyssä ei voida tukeutua pelkästään potilaan vointiin”. Siiskö potilaan voinnilla ei väliä kunhan lääkärin ego säilytetään jalustalla?

  “… mieleisiään testaamattomia hoitoja yksityissektorilta, ja haitat kaatuvat julkisten sairaaloiden syliin. On eettisesti kyseenalaista määrätä riskialttiita lääkkeitä tai hoitoja, joiden vaikuttavuudesta ei ole tieteellistä näyttöä.” Testaamattomia? Ja testaaminen kuitenkin kielletään?

  Pöntynen selosti tavallaan riskialtista päätöstä hoitaa lyhytaikaisella T3-monoterapiakuurilla kuntoon mies, joka muutoin olisi melko varmasti kuollut. Kirjallisesti ilmoitti ottavansa vastuun. Potilas voi nyt hyvin.

  PS. Eilisiltana oli 24 lukijakommenttia. Tänä aamuna 21

 8. astmt30

  Kilpirauhashoidoissa on niin paljon hullusti että pitäisi pohtia korjausten tärkeysjärjestystä (em. linkki lyhytosoitteena http://bit.ly/1XreLbx )

  Suomi24:n kirjavassa keskustelussa joku ehdotti viitearvoja ekaksi korjattavaksi.
  Vastaus oli komppaava ja pohti näin:

  “Esinnäkin TSH-viitealueen yläraja pitäisi asettaa Völzken tulokseen 2.12

  Toiseksi pitäisi saada lääkäritkin ymmärtämään TSH-ylärajan merkitys. Kohdan jonka ylittää 2½ prosenttia “terveistä”. Sillä kohdalla vajis on todennäköinen

  Kolmanneksi pitäisi saada perille tieto tyroksiinin jarruvaikutuksesta maksan D1-dejodinaasiin ja että aivolisäkkeen D2-dejodinaasi ei häiriinny, vaan alentaa TSH:ta aiheettomasti. Endoyhdistyksen tavoitearvo 1 on varovainen. Anthony Toftin havainnoima alue 0.2…0.5 ilmeisesti oikeampi. “

 9. eljii

  Suomessa julkisuudessa on esiintynyt vain kaksi osaavaa endokrinologia. Muut kirjoittelevat ovat vaihtelevassa määrin vain nolanneet itseään perättömillä tai ainakin vuosikymmeniä vanhoilla väitteillä.

  Potilasystävällisempiäkin ja uusimpien tutkimusten mukaisia kirjoituksia on putkahdellut sekä Suomessa että maailmalla

  Suomen ykköseksi nostaisin Ville Pöntysen tekstin Kilpi-lehdessä 2-2016 s. 19 (Lue myös s. 10 “potilastapaus 3”). Tämä on yksisivuinen eli ilmeisen huonosti lukevat endokrinologitkin jaksanevat kahlata läpi.
  http://kilpirauhasliitto.fi/kilpi-lehti/kilpi-lehtien-arkisto/

  Suomessa kärkeä edustaa myös Kilpirauhaspotilaat ry:n suomentama:
  http://kilpirauhaspotilaat.fi/tiedostot/kilpirauhasen_vajaatoiminnan_diagnosointi_ja_hoito.pdf

  ThyroidUK:n sivulla on mainio kaksiosainen kirjoitus “myyteistä”:
  http://www.thyroiduk.org.uk/tuk/thyroid_articles/myths.html

  ThyroidUK:n foorumille toi tunnettu tutkija mielenkiintoisen kirjeen (16.9.2017) ja otin sen Google Driveen, koska tekijänoikeudet eivät estäne:
  https://drive.google.com/open?id=0B94Wq-KMIhMVVzBQNTc4X3BPZ2s

  http://deiodinase.org/ onkin sivun linkkilistassa, hyvä tarkkailtava

 10. astmt30

  Pelkkä kohonnut TyglAb ja/tai TPOab merkitsee, että paha vajis on vasta tulossa, Suomessa(kaan) ei haluta ennältäehkäistä.

  https://www.verywell.com/preventative-thyroid-treatment-3233011 on Mary Shlomonin sivuston kesän 2016 ihmettely asiasta.
  Valitettavasti Shlomon ei anna linkkejä tai tutkimustunnuksia viittaamillensa kolmelle tutkimukselle. Ensimmäiselle ei googlekaan löytänyt mutta tässä kaksi plus eräs: pubmed 11327616, pubmed 16006728, PMC3890223. Wen-Hao Tang’in tutkimuksen yhteenvetoon on vain linkki http://bit.ly/1TgqpWa

  Ideana lääkitä tyroksiinilla kun havaitaan autoimmuunityreoidiitti (“Hashimoto”) vaikka esim. TSH ei vielä kertoisikaan vajaatoiminnasta eli potilas on “euthyroid”. (Siis Hashimoto ei vielä ole tuhonnut suurta osaa kilpirauhasesta.)

  Lääkitys eli TSH:n alentaminen on perinteisesti ollutkin yksi kolmesta vastatoimesta. Tiukan gluteenittomuuden ja päivittäisen 200µg seleeniannoksen ohella.

  • eljii

   …vajis on vasta tulossa, Suomessa(kaan) ei haluta ennaltäehkäistä.

   Lisättäköön että ennaltaehkäisisi mm. sydän- ja verisuonisairauksia.
   Sadalta tuhanneltako Suomessa? Kukapa tietää. Ainakaan ketään ei kiinnosta.

  • Nimetön

   Hyvä tuoda esille tätäkin puolta. Luulisi kuitenkin Suomessa lääketurvallisuuden olevan paremmalla totalla. Ainakin uutta tutkimusta on käynnistetty.

 11. eljii

  http://np.netpublicator.com/netpublication/n03762970/42 on hatunnoston arvoinen kirjoitus Helena Rooth Svensson’ilta. Julkaistu helmikuussa 2017 ja oikeasti uusimpien tutkimusten tasalla. Päinvastoin kuin suomiendojen toistuvat höläytykset.

  http://skoldkortelforeningen.se/wp-content/uploads/2016/09/pressklipp_1609_medicinsk_access_6_2016.pdf on samat kehumiset ansaitseva saman kirjoittajan ja alkujaan samasta julkaisusta, mutta linkki potilasyhdistyksen sivuille otettuun artikkeliin. Julkaistu syksyllä 2016.

  Kunpa pian ilmestyisi raportti John Midgleyn tällä viikolla taas kerran ThyroidUK:n foorumilla selostamasta asiasta: kilpparihoitojen lähtökohtana on se täysin väärä olettamus että kilpirauhasen suoraan tuottama T3-hormoni on merkityksetön. Ei ole. Keskimäärin 36% erityksestä on T3:a. Hoidossakin pittäisi olla aina T3 mukana

  • astmt30

   kilpparihoitojen lähtökohtana on se täysin väärä olettamus että kilpirauhasen suoraan tuottama T3-hormoni on merkityksetön.<<

   TÄMÄ väärä lähtökohta on maailman endokrinologien tietoinen valinta lääketeollisuuden toivomana. Suomessa jopa Välimäki hokee “kymmenen nanomoolin” (6½ µg) mantraa, mutta valittavana olisi oikeampiakin lukuja.

   Ilvesmäki Kilpi-lehdessä aikanaan kertoi kilpirauhasen T3-vuorokausieritykseksi 29µg ja Nygaard jonkin raporttinsa alkulauseissa 20µg. Tuo Midgleyn keskiarvo on näitäkin korkeampi.

   TOINEN tuhoisan väärä valinta on TSH-viitealue. http://bit.ly/2i36ijv on eräs arvojen jakauma tavanomaisella puolisairaalla vertailuväestöllä. Käyrän alku on siisti Gaussin jakauma ja huipun lälkeen pitäisi olla sama peilikuvaisena ilman pitkää “Hashimoto-häntää” korkeiden arvojen suuntaan.

   Potilaiden kärsimyksiä lisätään myös “unohtamalla” D1-dejodinaasin jarruuntuminen jos suhdeluku T4v-per-T3v on yli 3…3.3. Haittaa korostaa aivolisäkkeessä toimivan D2-dejodinaasin immuunius tälle jarruvaikutukselle. Näistä seuraa että lääkityllä TSH pitää olla jossain nollan ja ykkösen välillä.

  • eljii

   kilpparihoitojen lähtökohtana on se täysin väärä olettamus että kilpirauhasen suoraan tuottama T3-hormoni on merkityksetön. Ei ole.<

   Nyt heinäkuun 2017 lopulla Hoermannin tiimiltä tulleessa uudessa tutkimuksessa on tätäkin sivuttu. Päätelty että neljäsosa kaikesta T3-hormonista tulee kilpirauhasesta suoraan ja kolme neljäsosaa muuntumisista.

   http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2042018817716401

   (Tutkimuksen pääsisältö oli erotellä T4:j ja T3:n TSH-vaikutukset.)

 12. astmt30

  http://www.thyroidchange.org/our-blog/international-thyroid-series-thyroid-patients-in-scandinavia on niin vanhentunut katsaus Pohjoismaihin, että Suomen valvirauhrien määrä on siinä vasta kolme (nykyään on viisi).

  “As a result, many Swedish patients today are forced to resort to self-medication with medications they purchase on the Internet.” on mielenkiintoinen maininta postitse tilaamisen mahdollisuudesta Ruotsiin. Samaan viittaavat ThyroidUK:n foorumille kirjoittavat ruotsalaiset.

  Monellakin voi Ruotsissa asua sukulainen joten kyläilyreissulla …

  • Lainattu: Cindi Straughn

   Lukuisissa lääketieteellisissä julkaisuissa on jo todettu Hashimoton taudin ja/tai kilpirauhasen vajaatoiminnan olevan yhteyksissä erinäisiin psyykkisiin ja käyttäytymishäiriöihin. Siksi on hälyttävää huomata, kuinka harvoin kilpirauhasarvoja (vasta-aineita, T4-V ja T3-V) testataan, ennen kuin lääkäri tai psykiatri määrää potilaalleen potentiaalisesti aivoja vahingoittavia psyykelääkkeitä.

   Jo pikainen tarkastelu erilaisissa kilpirauhas-aiheisissa foorumeissa tuo esille, kuinka suurimmalle osalle vajaatoimintapotilaista määrättiin ensimmäiseksi masennus- ja/tai psyykelääkkeitä heidän valittaessaan kilpirauhasen vajaatoimintaoireiksi luokiteltuja psyykkisiä oireita, kuten masennusta tai mielialan vaihteluita. Joissakin tapauksissa Hashimoto-potilaat ovat jopa joutuneet käymään läpi sähköshokkiterapiaa, ennen kuin heidän vajaatoimintansa diagnosoitiin tai hoidettiin.

   Lääkäri Ridha Arem kirjoittaa kirjassaan “The Thyroid Solution: A Mind Body Program for Beating Depression and Regaining Your Emotional and Physical Health”:

   “Nykyään tutkijat katsovat kilpirauhashormonien kuuluvan yhdeksi suurimmista vaikuttajista aivojen kemiallisissa häiriöissä. Ja niin kuin on kaikkien aivojen kemikaalihäiriöiden kanssa, väärinhoidettuna kilpirauhashormonien epätasapaino voi johtaa vakaviin seurauksiin potilaan psyykkeen ja käytöksen osalta.”

   Päästyään verenkiertoon T3- ja T4-hormonit etenevät kehon soluihin ja toimivat tärkeässä osassa kehon kaikissa suurissa toiminnoissa. Jotta ihmisen aivot toimisivat ongelmitta läpi elämän, ne tarvitsevat riittävän määrän kilpirauhashormoneja. Useimmat ihmisen tiedostetut kyvyt (kuten keskittymiskyky ja muisti), mielialat ja tunteet ovat hyvin riippuvaisia kilpirauhashormoneista. Lukuisat tutkimukset todistavat T3-hormonin olevan merkittävä aivokemikaali. Sitä esiintyy keskushermoston synapsissa, joka on kahden hermosolun tai hermosolun ja lihassolun välinen yhteys. T3-hormoni säätelee myös aivojen serotoniini-, noradrenaliini- ja GABA- (Gamma-Aminobutyric Acid) tasoja, joilla kaikilla on oma roolinsa masennuksen sekä joidenkin pelkotilahäiriöiden muodostumisessa. Keho tarvitsee aina tietyn määrän T3-hormonia ylläpitääkseen aivojen normaaleja serotoniini- ja noradrenaliinitasoja. Laajoissa eläin- ja ihmiskokeissa on todettu, että aivojen serotoniinitaso laskee huomattavasti, jos riittävää määrää T3-hormonia ei ole saatavilla. T3-hormonin vajaatoiminta aivoissa johtaa noradrenaliinin toimimattomuuteen tärkeiden kemikaalien välittäjäaineena, ja juuri noradrenaliinin liika- tai vajaatoiminnan on todettu joidenkin potilaiden kohdalla olevan syy masennuksen laukaisemiseen.

   “… Kilpirauhaspotilaat, varsinkin vajaatoimintapotilaat, hakevat hiljaisuutta ja rauhaa. He eivät viihdy aktiivisessa ja meluisassa ympäristössä, ja heillä on yleensä hyvin alhainen sietokyky koville äänille. Heillä on tapana hakeutua paikkoihin tai tilanteisiin, joissa he voivat rauhassa vajota omiin ajatuksiinsa ja yksinäisyyteen.”

   ”Vajaatoimintapotilaat voivat helposti erakoitua ystävistään, ja he eivät mielellään puhu paljon tai lähde pois kotoaan. He voivat kadottaa kaiken motivaationsa olla missään kanssakäymisissä kumppaneidensa kanssa. Yleisesti ottaen vajaatoimintapotilaat vain haluavat olla yksin. Heitä vaivaa jatkuva halu nukkua, ja lähimmäisten yrityksistä huolimatta he erakoituvat helposti.”

   Yleisimmät mielenterveydelliset häiriöt vajaatoimintapotilailla
   Masennus, ahdistuneisuus, levottomuus, paniikkikohtaukset, erilaiset pelkotilat, torikammo, pakkoneuroottisuus, herkkänahkaisuus toisten kommenteille, ihmispelko, heikko itsevarmuus, keskittymiskyvyn ja motivaation puute, tunneailahdukset, muistiongelmat, harhakuvitelmat, itsemurha-ajatukset, hajamielisyys, havaintokyvyn heikkeneminen, näkö- tai muut hallusinaatiot.

   Vajaatoimintapotilaat ovat helposti itsekeskeisempiä kuin muut, koska heiltä uupuu tarvittavat resurssit sekä energia pitää itsestään huolta puhumattakaan siitä, että heidän pitäisi puuttua muiden elämään. Joskus he voivat olla äkäisiä, loukkaavia, pisteliäitä, kriittisiä, tuomitsevia ja omata muita hyvin epämiellyttäviä piirteitä. He voivat kärsiä motivaation ja/tai päämäärän puutteesta, ja yksinkertaistenkin tehtävien suorittaminen voi tuntua ylivoimaiselta. He myös yleensä tietävät, että heidän käyttäytymisensä on epäsopivaa. He voivat tuntea olonsa turhautuneeksi, koska heidän parhaista yrityksistään huolimatta heillä on vaikeuksia kontrolloida tunteitaan, varsinkin kun yllämainituilla oireilla on tapana pahentua stressin tai vaikka kuukautisten aikana. Nautinnon tai ilon löytäminen arkipäivän asioista on vaikeaa. Hyvin usein heistä voi tuntua, että he eivät yksinkertaisesti vain halua tehdä mitään. Asiat, joista potilaat saivat ennen nautintoa, voivat vajaatoiminnassa tuntua mitäänsanomattomilta ja merkityksettömiltä. Pienet ylämäet tuntuvat helposti vuorilta.

   Aivojen kilpirauhashormonien vajaatoiminta
   Tällä termillä tarkoitetaan yleensä T3-hormonin vähäistä jakelua aivoihin, vaikka kilpirauhanen tuottaisikin riittävän määrän kilpirauhashormoneja. Täten aivojen hormonaalinen vajaatoiminta voi johtaa useisiin psykologisiin oireisiin. Aivoissa on omat mittavat T3-hormoni reseptorit, joka selittää sen, miksi monet psyykeongelmaiset potilaat reagoivat hyvin kilpirauhashormonihoitoon. SSRI-lääkkeden, kuten Prozacin, vaikutus saattaa olla joillekin potilaille toimiva vaihtoehto, sillä SSRI-lääkkeillä on taipumus lisätä T3-hormonituotantoa aivoissa.

   Kilpirauhashormonit ja mielenterveyshäiriöiden hoito
   Synteettinen T3-hormoni (Cytomel/Liothyronin) voi nostaa serotoniini- ja noradrenaliinitasoja, jotka toimivat aivojen välittäjäaineina. T3-hormonia käytetään yleensä silloin, kun potilas ei ole saanut toivottavia tuloksia masennuslääkkeestä. Tietenkin on hyvin mahdollista, että nämä kyseiset potilaat ovat kärsineet alunperinkin kilpirauhasen vajaatoiminnasta, joka on johtanut masennukseen.

   Tiedetään, että vajaatoimintapotilaat, joita hoidetaan T4-lääkityksellä, jäävät yleensä kärsimään masennuksestaan. Joskus heitä hoitavat lääkärit määräävät T4-lääkityksen lisäksi Liothyroninia, vaikka Armour Thyroid-lääkityksen erinomaisista hoitotuloksista on jo runsaasti näyttöä sekä psyykkisten että perinteisten vajaatoimintaoireiden osalta.

   Journal of Clinical Psychiatry:ssa julkaistussa artikkelissa todettiin, että T3-hormonia voidaan myös käyttää traumaperäisen stressihäiriön hoitoon. Sitä tavataan usein sotilailla ja ihmisillä, jotka ovat läpikäyneet traumatisoivan kokemuksen. Mittavan trauman/stressin läpikäymisellä voi olla vaurioittava vaikutus kehon kilpirauhashormonituotantoon.

   Yksi erittäin hyvä lähdekirja on Russell T. Joffe, M.D. ja Anthony J. Levitt, M.D kirjoittama “The Thyroid Axis in Psychiatric Disorder”. Alla pari lainausta kyseisestä kirjasta.

   Nykyään on jo olemassa laajaa ja monipuolista kirjallisuutta kilpirauhasen toiminnasta ja sen vaikutuksesta psyykkisiin häiriöihin.

   …eläinkokeet viittaavat siihen, että aivojen kilpirauhashormonien käyttö eroaa huomattavasti kehon muista osista. Nämä tulokset tuovat esiin monia uusia mahdollisuuksia tutkia kilpirauhashormonien roolia psyykkisten sairauksien aiheuttajina.

   …toistuvasti pahenevat krooniset tai uusiutuvat kilpirauhastulehdukset voivat johtaa hajanaisiin muutoksiin hormonien saannissa ja kierrossa ilman, että se välttämättä näkyy kilpirauhasarvoja mittaavissa laboratoriotesteissä. Hashimoton tauti on salaperäinen ja ailahteleva sairaus. Siksi se usein jää diagnosoimatta. Näyttää siltä, että joissakin taudin vaiheissa, hormonien epätasainen jakelu voi olla huomaamatonta, mutta silti vaikuttaa dramaattisesti aivojen toimintaan.

   Koska kilpirauhasen autoimmuunitautien diagnosointi on monimutkaista ja usein vaikeasti määriteltävää, sen yhdistäminen kilpirauhashäiriöstä johtuviin psyykkisiin häiriöihin voi helposti viivästyä tai jopa kokonaan jäädä tekemättä.

   Pitkäjaksoiset muutokset kilpirauhasen toiminnassa johtavat merkittäviin muutoksiin aivojen verenkierrossa. Juuri nämä verenkierrolliset muutokset ovat niitä, jotka voivat johtaa potilaan psykologisiin oireisiin. Yhteenvetona voimme sanoa, että potilaiden, jotka kärsivät erilaisista psyykkisistä oireista, on erittäin tärkeää tietää, että T3-hormonia voidaan löytää suurina määrinä aivojen limbisillä alueilla, jotka toimivat tärkeänä osana sellaisissa tunteissa kuten onni, paniikki, viha ja pelko…ja jos aivot eivät saa tarpeeksi T3-hormonia, tai jos sen jakelu on estynyt, kokonainen lauma erilaisia neurologisia poikkeavuuksia voi ilmentyä ja johtaa erilaisiin tunne- ja energia-ailahteluihin.

   Jos epäilet, että psyykkiset/psykologiset oireesi johtuvat Harshimoton taudista tai kilpirauhasen vajaatoiminnasta, sinun pitäisi otattaa seuraavat testit:

   TSH (thyroid stimulating hormone)
   T4-V (kilpirauhasen varasto hormon – vapaa)
   T3-V (aktiivinen kilpirauhas hormonit – vapaa)
   (Pidä huoli että molemmat yllämainituista testeistä ovat “vapaita”)
   Kilpirauhasen vasta-aineet … TPO- (thyroid peroxidase) ja tyreoglobuliini -vasta-aineet.
   Ilman yllämainittuja kilpirauhastestejä voi olla suuri mahdollisuus, että kilpirauhashäiriötä ei ole huomattu. Pelkkä TSH-mittaus voi olla harhaanjohtava monestakin syystä (aivolisäkkeen häiriö tai tietynlainen lääkitys voivat vaikuttaa siihen), joten ole varuillasi. TSH, T4-V ja T3-V voivat näyttää normaaleilta, vaikka potilaalla voi olla kilpirauhasen vasta-aineita. Hashimoton taudin tunnetaan usein aiheuttavan psyykkisiä oireita. Joskus myös nuorilla potilailla vasta-aineet eivät ole vielä näkyvissä, mutta kilpirauhasen vajaatoimintaa ei silti pitäisi sulkea pois laskuista, jos T4-V ja T3-V arvot ovat alhaiset (1/3 viitearvoista). Sukuhistoria on myös syytä tutkia ja ottaa huomioon.

   Mistä voin lukea lisää tietoa kilpirauhashormonien vaikutuksesta aivoihin?
   (Huom! Monissa artikkeleissa/tutkimuksissa, joissa referoidaan kilpirauhasarvojen olevan “normaaleja”, on käytetty TSH:a mittaustaktiikkana. Siksi on syytä ottaa huomioon, että jos potilaan vasta-aineet ovat korkealla ja/tai heidän T4-V ja T3-V arvonsa ovat alle viitearvojen puolenvälin, he kärsivät kilpirauhasen vajaatoiminnasta.)

   Kaikki alla olevista artikkeleista ovat englanniksi.

   Psychiatric Manifestations
   “Psychiatric Manifestations of Hashimoto’s Thyroiditis” Kirjoittanut: Richard C.W. Hall
   Mypothyroidism Presenting as Psychosis
   ”Hypothyroidism Presenting as Psychosis: Myxedema Madness Revisited” Kirjoittanut: Thomas W. Heinrich, M.D. ja Garth Grahm, M.D.
   Thyroid hormone and depression
   Kilpirauhashormonit ja masennus.
   Anxiety and Endocrine Disease
   “Anxiety and Endocrine Disease” Kirjoittanut: Richard D. Hall, M.D. ja Ryan C.W. Hall joka sisältää otsikot “Anxiety Disorders in Patients with Thyroid Hormone Disturbance” ja “Panic disorder/agoraphobia and thyroid disease”.
   The Thyroid and the Mind
   Kilpirauhanen, psyyke ja tunteet / kilpirauhashäiriöt ja mielenterveys.
   Depression Explored
   Tutkimus masennuksesta, lääkäri Barry Durrant-Peatfield.
   The link between Thyroid Autoimmunity
   Tutkimus “The link between thyroid autoimmunity (antithyroid peroxidase autoantibodies) with anxiety and mood disorders in the community: a field of interest for public health in the future.”
   Efficacy of T3
   Tämä meta-analyysi tukee T3:n tehokkuutta nostaen kliinistä reaktiota trisyklisiin antidepressantteihin potilailla, jotka kärsivät sinnikkäästä masennuksesta. On myös mahdollista, että naiset hyötyvät tästä reaktiosta enemmän kuin miehet.
   Antithyroid antibodies and depression
   Kilpirauhaseen kohdistuvat korkeat vasta-aineet voivat viitata masennukseen, jota on hankala hoitaa.
   Bipolar Link with Thyroid Condition
   Kilpirauhashäiriöt ovat yhteydessä bipolaarisuuteen.
   Thyroid and bipolar disorder
   Kilpirauhanen ja bipolaarisuus
   T3/T4 Combination
   Tämän lääkärin bipolaari-potilas ei ollut saanut minkäänlaista apua masennuslääkkeistä eikä mielialalääkkeistä. T3/T4-hoito kuitenkin muutti tilanteen.
   Hypothyroidism and suicide
   Itsemurhayrityksen jälkeen mielisairaalaan lähetetyllä potilaalla diagnosoitiin kilpirauhasen vajaatoiminta.
   Hypothyroidism and blood tests
   1/3:lla rajatapauspotilaista on myös kilpirauhasen vajaatoiminnan oireita, vaikka verikokeen tulos on viitearvojen sisäpuolella.
   Thyroid hormone in brain and behavior
   Kilpirauhashormonien rooli aivoissa.
   Prevalence of Psychiatric Disorders in Thyroid Diseased Patients
   Tiivistelmä “Prevalence of Psychiatric Disorders in Thyroid Diseased Patients”.
   False Lab Results–Psychiatric or Thyroid?
   “Psychiatric illness or thyroid disease? Don’t be misled by false lab results”, kirjoittanut lääkäri Richard A. Mermudes
   Masked “myxedema madness”.
   Kilpirauhasen vajaatoiminta voi aiheuttaa laajan skaalan erilaisia psyykkisiä oireita, kuten persoonallisuushäiriön, neurooseja ja psykoosin. Väärän diagnoosin tekeminen ja kilpirauhashäiriön huomiotta jättäminen voi johtaa toipumisen vaikenemiseen sekä vakaviin psyykkisiin jälkiseurauksiin, jos potilasta hoidetaan psyykelääkkeillä kilpirauhashormonilääkityksen sijasta.
   Psychotic manifestations of hypothyroidism.
   Nuoren naisen tapaus, jossa häntä hoidettiin mielialalääkkeillä ja psykoterapialla puolitoista vuotta kunnes diagnoosi kilpirauhasen vajaatoiminnasta tehtiin. Kilpirauhashormonihoidolla potilaan psyykkiset ja somaattiset oireet katosivat kolmen kuukauden jälkeen hoidon aloittamisesta.
   Depressive and Anxiety Disorders in Hashimoto’s
   Tämä kyseinen tutkimus näyttää vahvistavan masennushäiriöiden suurentuneen riskin Hashimoto- potilailla.
   Psychiatric symptoms in endocrine diseases.
   Psyykelääkkeiden käyttö oireiden helpottamiseksi potilailla, joilla on todettu jonkin asteen umpirauhashäiriö, pitäisi toteuttaa varoen. Psyykkiset oireet yleensä katoavat hiljalleen potilailla, joilla on todettu hormonaalinen häiriö ja joita hoidetaan sen mukaisesti.
   Psychiatric and cognitive aspects of hypothyroidism.
   Kaikki oireet kohentuivat Thyroxin-lääkityksellä, vaikka potilaat eivät välttämättä saavuttaneet sairautta edeltänyttä normaalia tilaa.
   Psychiatric manifestations as the only clinical sign of hypothyroidism.
   Mahdollisuus peruuttamattomaan kognitiiviseen rappeutumiseen oikeuttaa systemaattisen kilpirauhastutkimuksen kaikilla uusilla psyykepotilailla.
   A case of ‘hallucination of solioquy’ with hypothyroidism induced Hashimoto disease.
   ”Yksinpuheluharhat” eli merkityksettömien sanojen pyöriminen potilaan mielessä. Oireet hävisivät pian kilpirauhashormonihoidon alettua.
   “Symptomless” autoimmune thyroiditis in depression.
   SAT-potilaat (Subacute Thyroiditis = piilevä vajaatoiminta) ovat kliinisesti eutyreoottisia (normaali kilpirauhanen), mikä saattaa näyttää ”oireettomalta” endokrinologille, mutta voi näyttää alkavalta psyykkiseltä häiriöltä psykiatrille.
   Myxedematous madness without myxedema.
   Nuori nainen, jolla oli 16 vuoden historia vakavista psyykkisistä sairauksista ja masennuksesta, pääsi vihdoinkin eroon oireistaan kilpirauhashoidon avulla.
   Hypothyroidism and depression: a therapeutic challenge.
   Masennuspotilaat pitäisi testata kilpirauhasen vajaatoiminnan varalta. Vajaatoimintapotilaiden masennus voidaan hoitaa paremmin hoitosuunnitelman kanssa, johon kuuluu sekä T3- ja T4- hormonia.
   Psychotic states associated with disorders of thyroid function.
   Tutkimus korostaa kilpirauhastutkimusten tekemistä kaikilla potilailla, joilla esiintyy psyykkisiä ongelmia.
   The diagnostic dilemma of myxedema and madness, axis I and II.
   Potilaalla, jolle oltiin diagnosoitu krooninen skitsofrenia, todettiin myös krooninen kilpirauhastulehdus sekä vajaatoiminta. Psykoosin oireet parantuivat kilpirauhashoidolla.
   Thyroid function in clinical subtypes of major depression: an exploratory study.
   Todistusaineistot viittaavat autoimmuunitaudin vaikuttavan kilpirauhasen toimintaan masennuspotilalla.
   Studies on thyroid therapy and thyroid function in depression patients.
   Monissa tapauksissa masennuspotilailla on myös kilpirauhasen vajaatoiminta, joka voi johtua hypotalamuksen ja aivolisäkkeen toimintahäiriöstä.
   Experiences of fatigue and depression before and after low-dose 1-thyroxine supplementation in essentially euthyroid individuals.
   Jotkut potilaat voivat kärsiä kilpirauhasen vajaatoimintaan viittaavista oireista, kuten väsymyksestä tai masennuksesta, vaikka kilpirauhasarvot ovat viitearvojen sisäpuolella.
   Thyroid antibodies in depressive disorders.
   Hashimoto/kilpirauhasen vajaatoiminta suurentaa riskiä sairastua masennukseen.
   The presence of antithyroid antibodies in patients with affective and nonaffective psychiatric disorders.
   Kilpirauhashäiriöt voivat olla hyvinkin yleisiä potilailla, joilla on diagnosoitu bipolaarihäiriö.
   Antithyroid antibodies in depressed patients.
   Tutkimukset tukevat olettamusta, jossa suurella osalla masennuspotilailta on myös piilevä kilpirauhashäiriö.
   Brain perfusion abnormalities in patients with euthyroid autoimmune thyroiditis.
   Tutkimukset osoittavat keskushermoston mittavaa toimintaa kilpirauhasen autoimmuunitaudista kärsivillä potilailla.
   Brain metabolism in hypothyroidism studied with 31P magnetic-resonance spectroscopy.
   Ensimmäiset suorat todistusaineistot kilpirauhasen vajaatoiminnan vaikutuksesta aivojen aineenvaihduntaan.
   Sub-laboratory hypothyroidism and the empiral use of Armour Thyroid.
   Joissakin tapauksissa eläinperäinen kilpirauhashormonihoito on todellakin osoittautunut paremmaksi ja tehokkaammaksi hoitomuodoksi kuin Levothyroxiini (T4)..
   Psychoneuroendocinology of mood disorders. The hypothalamic-pituitary-thyroid axis.
   Epänormaali kilpirauhastoiminta voi vaikuttaa mielialoihin ja bipolaari- ja unipolaarihäiriöiden kehitykseen.
   Regional cerebral blood flow in patients with mild hypothyroidism.
   Kilpirauhasen vajaatoiminnan aiheuttamaa aivojen verenkiertohäiriötä löydetty niistä aivojen osista jotka säätelevät keskittymiskykyä, reaktiokykyä ja muistia.

  • ASR

   http://bit.ly/2n6jM0P on Suomen Fimean haittavaikutusilmoituslomake, jota vastaavaa Ruotsissa potilasjärjestö kehottaa täyttämään ja lähettämään siinä tapauksessa että lääke ei tehoa (utebliven hälsa tai bristande effekt). Suomessakin näitä tulee potilailta noin viidesosa ilmoituksista. Kilpirauhaspotilaatkin näitä voisivat lähetellä Thyroxin-lääkkeestä.

   Muitakin valituskanavia ilmeisesti käytetään niin niukasti, että ennen määrän kymmen- tai satakertaistumista vaikutusta ei taida näkyä?
   Potilasasiamies auttaa tässä samoin kuin hyväksi osoittautuneessa hoidon siirtämisessä pois epätyydyttävästä terveyskeskuksesta tai keskussairaalasta.

 13. ASR

  http://bit.ly/1XreLbx sisältää muutamia vajishoidon kymmenistä järjenvastaisuuksista.

  a) Numeroiduista kohdista kakkonen ensin muistuttaa TSH-arvojen jakauman vinoudesta. Vaikka olisi käytössä USA:ssa jo vuonna 2003 vahvistettu viitealue 0,3…3,0, EI pidä kuvitella että alueen aritmeettinen keskikohta 1,65 olisi täysin terveillä henkilöillä yleisin arvo. Ei ole, vaan noin 1,1…1,2

  b) “Virallisille” endoille toinen kiusallinen tieto on että lääkityksen alettua TSH oltava viitealueen alarajoilla tai allekin, jopa mittaamattoman alhainen.

  http://www.jci.org/articles/view/77588 kertoo että T4:n pitoisuuden noustessa periferinen muuntuminen T4:stä T3:ksi heikkenee. MUTTA aivolisäkkeessä tätä heikkenemistä ei tapahdu, aivolisäke siksi aiheettomasti alentaa TSH:ta (*).

  -kalvonelikon ensimmäisessä kerrotaan että TSH:n on joskus mentävä viitealueen alle. Myös Välimäki on maininnut saman useasti, viimeksi Kilpi-lehdessä 2-2015 pariinkin kertaan: “TSH saa painua mittaamattomiin”

  (*) Mm. professorit Professorit Välimäki ja Wiersinga ilmaisevat asian sanomalla että “TSH edustaa vain aivolisäkkeen näkemystä hormonien riittävyydestä”

 14. ASR

  Suomen endoyhdistyksen tietotaso on 1970-luvulta, mutta kielitaitoinen voi lukea internetistä aivan lähimenneiden vuosien tutkimuksissa valjenneista asioista. Tutkimuskärjessä on BiancoLab. Alla parista on linkki suomenkieliseen referaattiin.

  1. http://deiodinase.org/2016/10/21/evidence-that-for-hypothyroid-patients-on-levothyroxine-a-normal-tsh-might-not-be-telling-the-whole-story-pmid-2770053/
  Sarah Peterson of Bianco Labs October 2016 NHANES pmid 2770053 suomeksi: https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/11/14/tshn-soveltuvuus-kilpirauhashormonien-toiminnan-arviointiin/

  2. http://deiodinase.org/2016/05/17/new-studies-could-impact-treatment-recommendations-for-hypothyroidism/ May 2016 by A Bianco & E McAninch
  tätä selostettu suomeksi: https://hypotyreoosi.wordpress.com/2016/06/04/uudet-tutkimukset-saattavat-vaikuttaa-kilpirauhasen-vajaatoiminnan-hoitosuosituksiin/

  3. https://dl.dropboxusercontent.com/u/78452284/2016-01%20-%20Annals%20of%20Internal%20Medicine.pdf “The history and future of treatment of hypothyroidism”. E McAninch January 2016

  4. http://deiodinase.org/2015/01/17/not-all-hypothyroid-patients-seem-to-be-created-equal/ January 2015 by A Bianco and E McAninch

 15. ASR

  Kilpirauhasfoorumilla leimahti taas ihmettely endoyhdistyksen tammikuisen hyökkäyksen (Duodecimlehti 2016;132(1):33-42) omituisuuksista.

  Tässä eräs: “… hyviä kilpirauhashormonien solu- ja kudostason vaikutuksen mittareita ei ole käytettävissä.” … ???

  1. perusaineenvaihdunnan mittaamiseen on laitteita. Kunhan saadaan varmistetuksi, että potilas on mittaushetkellä oikeasti levossa. Onkohan tämä haasteellista?

  2. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13590840050043521 päätyy ruotsalaisprofessorien tapaan ( http://bit.ly/1lC9251 s. 6 ja s. 20) pitämään vuorokausivirtsan T3-mittausta parhaana KUDOSTASON hormonitaspainon mittarina

  3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9062480 kertoo edellisenkin mainitsemasta KUDOSTASON vaikutuksiin korreloivien oireiden ( http://bit.ly/2dScpkx ) mukaan lasketusta tunnusluvusta

  4. akillesrefleksi on mainittu kahdessa edellisessä ja aina käytettävissä potilaan tutkimisessa vastaanotolla

 16. eljii

  MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa oli 6.6-2016 Matti Välimäen hyvä haastattelu 17 minuuttia.
  (Samaa viisasta suorapuheisuutta kuin Kilpi-lehden 2-2015 kahdessa kirjoituksessa)

  http://bit.ly/1BraGqO vie kulloinkin uusimpaan MTV:n aamuohjelmaan. Vieritä esiin ma 6.6.2016. Se on 159-minuuttinen, Välimäen haastattelu alkaa kohdasta 9:09 ja perusalkeiden jälkeen on painavaa asiaa diagnosoinnista ja hoidosta noin 13. minuutista alkaen

 17. Paluuviite:Vuosi turpaduunarin seurassa | Turpaduunari

 18. eljii

  > Tässä tämän kilpirauhaskoosteen [ennen 1.4.2015 kirjoitetut] kommentit näkyvät (pilvipalvelussa).

  Lukee tämän blogikirjoituksen alkupuolella. Ohjaa hitaasti ja epäluotettavasti toimivaan Bitcasa-pilvipalveluun. Eilen toimi vain “download”, ei tekstin näyttäminen. Kuulemma yksityiskäyttäjille tuo palvelu muuttuu maksulliseksi tai lopettaa. Alla parempi linkki nopealla serverillä:

  https://drive.google.com/file/d/0B94Wq-KMIhMVZlhWLTA5M1VyQUgySDhDTW90ZjdsV2pvRU1n/view

 19. Ari

  Kaikesta ylläolevasta tulee väistämättä vaikutelma, että asia on hyvin monimutkainen. Tätä on ilmeisesti myös itse sairaus ja sen diagnostisointi. Oireet ovat epämääräisiä ja monesti ristiriidassa laboratoriotulosten kanssa. Sairaus voi myös johtua lisäkilpirauhasista (adrenals) eikä itse kilpirauhasesta. Oireet voivat olla hyvin samanlaiset. Tässä yksi blogi, joka on erikoistunut nimenomaan tämän sairauden diagnostisointiin ja parannuskeinoihin: https://www.drlam.com/blog/adrenal-fatigue-causes-hypothyroidism/190/

 20. ASR

  Karjalainen -lehdessä: “… asioita on käsitelty esimerkiksi endokrinologian erikoislääkäreiden ilmoitusten ja potilaiden kanteluiden perusteella.” Potilaiden? Vaikea uskoa. Varmaan jonkin tietosuojan varjossa voivat valehdella mitä tahansa?

  vainovalviran on pannut liikkeelle kostotoimiin endokrinologiyhdistys joka valitettavasti pääsee nimeämään “asiantuntijalääkäritkin”. Eikä tietenkään nimeä niitä näkyviä endokrinologeja, jotka ovat irtisanoutuneet endoyhdistyksen omituisista suosituksista. Tilanne on aivan kuin Aurejärven oikeustaistelussa tupakkamafiaa vastaan

  endomafia kiristää otettaan vaikka muinainen esikuvansa American Thyroid Association jo loppuvuonna 2014 alkoi myöntää tosiasioita: 1. Ainakin 15% potilaista ei tule oireettomiksi tyroksiinilla, 2. Näitä yhdistelmähoito usein auttaa, tosin yhdistelmää ei suositella rutiinikäyttöön. 3. Thanh D Hoang’in johtamassa tutkimuksessa erinomaiseksi osoittautunut eläinperäinen lääke on sallittu uusimmissa suosituksissa

  endoyhdistys ei keskustele, mutta julkisuudessa kannattaa pitää esillä ATA:n uusien suositusten myönnytyksiä. Oikeustoimet kaikilla tasoilla ovat vaikutuskanava. Mukaanlukien haittavaikutusilmoitukset Thyroxin-lääkkeestä (=lääke ei toimi luvatusti). Mukaanlukien valitukset kelvottomasti tutkivia ja hoitavia lääkäreitä vastaan.

  endomafia aiheuttaa miljardikustannukset ja teveydenhuollon jumiutumisen: https://goo.gl/GX1fxi

 21. astmt30

  Suomessa vajaatoiminnan esiintyvyyttä lisätään kyynisellä “subkliinisen” määrittelyllä.

  https://de.wikipedia.org/wiki/Hypothyreose kertoo mm.:
  “Bei Werten zwischen 2,5 und 4,0 spricht man von einer latenten (versteckten) oder subklinischen Hypothyreose. Je nachdem, ob Beschwerden auftreten, kann eine Behandlung bei positiven TPO-Antikörpern und/oder sonografischen Zeichen für eine Hashimoto-Thyreoiditis bereits bei Werten >1,6 mU/l erfolgen (Behandlungsversuch). Nach neueren Erkenntnissen geht man davon aus, dass ein TSH-Wert über 2 mehr auf eine kranke als auf eine gesunde Schilddrüse hinweist und in der Schwangerschaft Anlass zur Hormonersatztherapie geben sollte, um Fehlgeburt, Frühgeburt und Hirnreifungsschäden des werdenden Lebens zu verhindern. Es gibt außerdem Hinweise darauf, dass bei einem dauerhaft erhöhten TSH-Wert über 2,5 das Risiko, langfristig eine manifeste Hypothyreose zu entwickeln steigt, insbesondere bei bereits im Blut nachweisbaren Schilddrüsenantikörpern”

  Suomessa “subkliinisestä” (=”ei tarvitse hoitaa”) puhutaan arvoon 10 asti! Ylläolevan mukaan olisi arvosta TSH 1,6 alkaen lääkittävä jos on viitteitä Hashimotosta. Raskaana oleville on syytä aloittaa tyroksiinilääkitys jos TSH yli 2. Tämä lueteltujen haittojen välttämiseksi.

  On viitteitä että pysyvä yli 2,5;n oleva TSH kasvattaa vajaatoiminnan ilmaantumisriskiä. Erityisesti siis TPOab:n noustua.

 22. eljii

  €ndokriminaaliyhdistyksen uusin itkupotkuraivari tuli 8.2.2016 kun oikeasti osaavalta Leena Furubackalta vietiin oikeudet hoitaa kilpirauhaspotilaita. Tämä on yksiselitteisen selkeästi hyökkäys hyvin toimivaa eläinperäistä lääkettä vastaan. (*)

  Omituisimmaksi asian ehkä tekee tieto että itse American Thyroid Association hoitosuosituksistaan vastikään poisti eläinperäisen lääkkeen syrjimisen: http://www.medscape.com/viewarticle/836828#vp_6

  Outoon valoon asia tietysti asettuu myös kun keväällä 2015 professori Matti Välimäkikin vihdoin mainitsi eläinperäisen yhtenä hyvänä lääkitysmahdollisuutena. Kuten arvostettu endokrinologi Vesa Ilvesmäki jo Kilpi-lehdessä 3-2013 (ja vastikään Apu Terveys -lehdessä 1-2016)

  €ndokriminaaliyhdstyksen hallitus näyttää koostuvan virkaendoista, mutta nämähän tyypillisesti tienaavat toisen palkkapotin yksityisvastaanotoillaan. Ovatko vihamieliset hyökkäykset valviran kautta vieneet potilaita?

  On muuten sääli että vaino-valviralla selkäranka on tiskirättiäkin pehmeämpi.

  (*) Kun Apotheke am Hauptbahnhof Hampurista lähettää paketin Suomeen, on tullin avattava lähetys ja raportoitava, kuka kirjoitti reseptin eläinperäiseen. Suomi24:n kilpparialueelle tuli 21.1.2016 taas näyte Tampereen yliopistosairaalan raivosta eläinperäistä lääkettä vastaan.

 23. ASR

  http://bit.ly/1QN1yXZ on selostus Tanskasta (ruotsiksi). Lue edes “Sammanfattning”

  Nettikeskusteluissa on potilaita, joille on väitetty että tyroksiini on ainoa lääke vajikseen. Liekö näin ollut ennen Tanskassakin? Siellä potilaan kirjoittama kirja sai T3-lääkemääräysten määrän nousemaan 600 prosentilla. Parempaan hoitoon vaihtaneiden keskuudessa tehtiin kysely, jonka tuloksia kerrotaan.

 24. ASR

  >> Apu Terveys 28.1.2016: ”Kilpirauhashoito – Oikea lääkitys saa vajaatoiminnan hankalat oireet kuriin”
  uusi! http://www.apu.fi/artikkeli/uusi-apu-terveys-ilmestynyt-5 <<

  KÄÄNTEENTEKEVÄ! Vihdoinkin kaikki NELJÄ lääkitysvaihtoehtoa:

  "- Tunnen potilaita, jotka ovat voineet huonosti T4+T3-lääkityksellä ja jättäneet oma-aloitteisesti T4-hormonin pois. Tämän seurauksena heidän vointinsa on merkittävästi kohentunut. Tällöin on olennaisen tärkeää, että käytetään riittävän pieniä T3-annoksia. Hoitoa on myös huolellisesti seurattava sekä kliinisesti että laboratoriokokein, Ilvesmäki sanoo. "

  "- Olen vakuuttunut siitä että on ihmisiä jotka voivat paremmin T3-monoterapialla kuin yhdistelmähoidolla, mutta se on hyvin pieni porukka. On epäilty, että näillä potilailla tablettina käytetty tyroksiini saattaisi muuttua etupäässä rT3:ksi ja aiheuttaa haittavaikutuksia tällä mekanismilla. "

 25. astmt30

  >> Kilpi -lehti 2:5-6, 2015: ”Tiivistelmä Matti Välimäen luennosta aina ajankohtainen kilpirauhasen vajaatoiminta”. … http://www.kilpirauhasliitto.fi/images/lehdet/Kilpi_lehti2-2015.pdf <<

  Tuossa jo sivun 4 teemapäiväkirjoituksessa on Matti Välimäeltä hyvää mätäpaiseiden puhkomista !
  Suosittelen lukemaan siis sivut 4…6. mm. endoyhdistyksen hulluista suosituksista, diagnooseista, myös potilaita kuunnellen, kaikista kolmesta lääkityksestä …

 26. Kyösti Piilola

  Hei Christer !
  Vilpittömät kiitokset kattavasta katsauksesta linkkeineen. Yksi parhaista tiedonlähteistä.
  Hyvää joulua ja menestystä tulevalle vuodelle.

 27. ASR

  >> Ainakin tutkijat Mark Starr, William Fraser, Rudolf Hoermann ja Stefan Sjöberg ovat todenneet, että TSH erittäin huonosti soveltuu homonitasapainon arvioimiseen <<

  Vakioverikokeet siis jättävät suuren osan vajaatoiminnoista näyttämättä. Minulle ovat vastaantulleet nämä tekstit: Fraser (pubmed 3094667), Starr (kirja "Hypothyroidism Type 2: The Epidemic"), Alevizaki (pubmed 16416346), Hoermann (pubmed 23184912) ja eräät ruotsalaiset professorit (http://20.fi/14201)

  Tieteellisesti pitäisi tutkia paljastuuko puoletkaan vajaatoiminnoista mitattaessa TSH+T4v !

  • astmt30

   Asiantuntijat ovat melko yksimielisiä siitä, että TSH- ja T4v-arvoja mittaamalla ei saada selville solutason T3:n saantia. Ruotsalaiset parissa yhteydessä ehdottavat vuorokausivirtsan T3-mittausta. Sjöberg ehdottaa selkäydinnesteen T3:n mittausta. Diagnosoinnissa joka tapauksessa ovat “eväät levällään” ja monien mielestä pahemmin kuin vuosikymmeniä sitten, kun mitattiin heräämisruuminlämpöä ja perusaineenvaihduntaa.

   https://www.nahypothyroidism.org/how-accurate-is-tsh-testing/ on eräs lukemattomista (endopiireissä kirjaimellisest lukematta jääneistä?) pohdinnoista. Mm. todetaan vitsinä pidetty polven kopautus huikeasti luotettavammaksi kuin muodikkaat mutta merkityksettömät TSH- ja T4v-kokeet. TSH häiriintyy monista aivan arkisista syistä, joista eräät vielä alentavat konversiota T3:ksi jolloin “T4:ää jää yli” ja rT3:n muodostus kiihtyy. Eli näennäisesti hyvä T4v-arvo onkin häiriötilasta johtuva T3-puutoksen indikaattori.

   Tunnettu professori Wilmar M Wiersinga eri katsauksissaan pitää suhdelukua T4v per T3v järkevimpänä mitattavana (ja mm. paheksuu että edes terveen kilpirauhasen erittämään hormoniyhdistelmään ei T4-monoterapiassa pyritä.)

   • eljii

    > …paheksuu että edes terveen kilpirauhasen erittämään hormoniyhdistelmään ei T4-monoterapiassa pyritä <

    Ei Wiersingan tunnetussa katsauksessa http://bit.ly/1lCa4hA tuollaista ollut, vaan ihmeteltiin yhdistelmähoidossa T3-osuuden hurjia vaihteluja eri tutkimuksissa (5…20%). Toki aika turhaa lillukanvarsien seulomista pohtia, että voiko T3-osuus olla "fysiologiseksi" väitetyn (*) 7 prosentin sijasta 20 prosenttia. Potilaskokemukset ja Celin (http://1.usa.gov/1YTt0Fa) tutkimustulos on että erinomaisin hoitotuloksin voi olla jopa täydet 100 prosenttia 🙂

    (*) Ilvesmäen jonkin vanhemman tekstin mukaan kilpirauhasen eritysmäärät olisivat 29ug ja 100ug eli T3-osuus 22 prosenttia. Muutamassa muussa tietolähteessä T3 eritys on ilmoitettu 20ug:ksi. Wiersinga Biancoon viitaten kertoo erityssuhteeksi 1:13

    Luonnollisimmalta toki tuntuisi että kaikessa korvaushoidossa olisi T3-hormonia edes jokin pieni "fysiologinen" määrä kun kerran kilpirauhanenkin näin erittää

 28. eljii

  USKOMUSHOITOA tuhoisassa muodossa edustaa Suomessa “endokrinologiaksi” itseään kutsuva pseudolääketiede toimissaan potilaan sairaanapitämiseksi.

  Eräs ikävä USKOMUS on että TSH luotettavasti näyttäisi tutkitun hormonitasapainon. TSH-arvoon vedoten potilaiden kertomukset oireista leimataan valheiksi. Ainakin tutkijat Mark Starr, William Fraser, Rudolf Hoermann ja Stefan Sjöberg ovat todenneet, että TSH erittäin huonosti soveltuu homonitasapainon arvioimiseen.

  Ikävä USKOMUS tai uskottelu on se, että pelkällä Thyroxin-lääkkeellä 95 prosenttia potilaista voisi hyvin. Maailman ykkösendokrinologi Antonio Bianco on toistuvasti arvioinut prosentiksi 85 ja Stefan Sjöberg vain 30 (http://bit.ly/1Ogw4Ll). Korkeat prosentit selittyvät sillä että tyydytään vain osittaiseen oireiden poistumiseen. Prof Välimäkikin toteaa että pelkällä T4:llä ei päästä terveiden henkilöiden arvoihin (http://bit.ly/1MpX4kZ).

  Muita omituisuuksia em. yhdistyksen suosituksissa pohditaan netissä mm. näissä: http://bit.ly/1XHS0jW http://bit.ly/20k7kpr

  Sitten kun on jäänyt kiinni muutamasta valheesta, aletaan kaikkia sanomisia epäillä!

 29. ASR

  Medscape-artikkeli 836828 selostaa American Thyroid Associationin keskustelutilaisuutta yhdistelmähoidosta. Amerikkalaisetkin suositukset johdannossaan myöntävät että T4-lääkitys ei usein tehoa. Omistakin riveistä kuuluvasta arvostelusta huolimatta “tutkimusnäytön heikkouden” vuoksi ei hoitosuosituksiin yhdistelmähoitoa otettu.

  Suositusten laatijoiden puheenjohtajakin toi esille kuulemiaan ihmettelyjä tyyliin “I do not understand why the authors would not recommend a therapeutic trial of low-dose T3, even though the benefits may be unproven”.

  Myönnetty kliininen todellisuus on, että vasta yhdistelmähoito hyvin usein poistaa oireet.

  “Tutkimusnäyttö”? T4-monoterapia otettiin käyttöön 1970-luvulla ilman mitään tutkimuksia silloin tai mainittavammin vieläkään. Celin tutkimuksessa (monoterapioiden vertailu PMC3205882) T4 oli osittain yhtä hyvä, osittain huonompi kuin T3. Pollockin tutkimuksessa (PubMed 11668132) T4 oli samanarvoinen tai jopa huonompi kuin placebo.

  Selvästikin VAIVATON hoitomuoto sivuutti PARANTAVAN hoitomuodon (eläinperäinen tai T3).

  Sama vaivattomuuspyrkimys riivaa diagnosointimittauksia. Solutason aineenvaihdunnan toimivuus ei selviä TSH-mittauksella. Pitäisi mitata vuorokausivirtsan T3-pitoisuus. Tai perusaineenvaihdunta.

 30. astmt30

  Kilpirauhaskiistan keskipisteessä on että vainovirasto valvira estää epätyypillisten vajiksien hoitoa. MUTTA kaikenkaikkiaan Suomessa kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitofiasko on moniosainen:

  1. Hoitoa evätään perustelulla että “labra-arvot ovat viitteissä”. Kuitenkin monet tutkimukset (Starr, Fraser, Hoermann ym.) osoittavat, että kolmasosa tai puolet vajaatoiminnoista ei näy verikokeissa. Oireet ovat silti pahat. Usein saa ilman mitään tutkimuksia haitallisten masennuslääkkeiden reseptin.

  2. Eväämisen toinen syy on että “vajaatoiminta on vain subkliininen” eli odotellaan ja samalla kerätään lisäsairauksia ja lisäkiloja. Oireet ovat silti pahat. Usein saa ilman mitään tutkimuksia haitallisten masennuslääkkeiden reseptin.

  3. Pahojakaan jatkuvia oireita lääkärit eivät suostu kuuntelemaan tai mitätöivät ne “satunnaisina” toisin kuin kokenut professori Välimäki (*)

  4. Jos hoitoon sattuu pääsemään, ohjataan annostelua taas harhaanjohtavilla veriarvoilla. Thyroxin hämää aivolisäkkeen niin että TSH alenee vaikka muissa kudoksissa on T3:n puute.

  5. Jos Thyroxin ei toimi (15…70 prosentissa tapauksia), on hoito usein aivan hakoteilä. Vesa Ilvesmäki Kilpi -lehdessä 3/2013 esittää tähän toimintajärjestyksen:
  a) Aluksi huolellinen annosnostokokeilu pelkällä Thyroxinilla. Ajetaan TSH viitealueen alarajalle, T4v viitealueen yläosaan.
  b) Jos ei auta tai tulee liikatoimintaa, lisätään T3:a ja vähennetään T4:ää. Tässä vaiheessa tarkkaillaan T3v-arvoa, asetuttava välille 5…6 pmol/l
  c) Jos yhdistelmäkään ei tehoa, siirrytään eläinperäiseen lääkkeeseen. Taaskin tarkkaillaan T3v-arvoa, asetuttava välille 5…6 pmol/l
  Elimistön hyvinvoinnin kannalta kylläkin olisi parempi jättää a-vaihe pois.

  6) Melko harvinaisissa poikkeustapauksessa elimistö ei siedä ollenkaan T4-hormonia, ei edes eläinperäisen lääkkeen sisältämänä. Silloin on ainakin jonkin aikaa käytettävä pelkkää T3-lääkettä. Viimeistään tässä lääkitysessä muistettava ottaa T3 on 3…4 vuorokausiannoksena. Parin kuukauden kuluttua voi kokeilla tavanomaisempaan lääkitykseen siirtymistä.

  (*) 40 vuotta vajaatoimintapotilaita hoitanut professori Välimäki usein määrää oirehtivalle 6 kk:n koehoidon. Tätä pitäisi tehdä muidenkin lääkäreiden. Kilpirauhasalääkkeet ovat niin turvallisia että psykiatriassa ja muuallakin niitä määrätään myös kilpirauhasterveille:
  http://www.hs.fi/kotimaa/a1409453641702

  Viitearvoista mainittakoon, että Välimäki kirjoituksessaan v. 2010 ennakoi TSH:n ylärajaa laskettavan 3,2:een. Eipä ole laskettu. USA:ssa on jo paljolti käytössä yläraja 2,5. Hoidon aikana Thyroxin hämää aivolisäkkeen niin että TSH:n on asetuttava viitealueen alapuolelle

 31. astmt30

  TSH-ohjattu hoidon aloitus ja annostelu on hakoteillä

  Keskeiset käsitteet “solutason T3-saanti” ja “perusaineenvaihdunta” ovat karkeasti laiminlyötyjä nykyisessä monipuolisesti vinksahtaneessa kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa “endokrinogia”-pseudolääketieteen puitteissa.

  1. Hoidon aloitus.
  = = = = = = = = =
  “Subkliinisesta” puhutaan vielä TSH:n ollessa lähellä arvoa 10. Vaikka potilaan oireet ovat pahat ja elämän laatu kovasti heikentynyt.
  USA:ssa laajalla koehenkilöjoukolla saatiin terveillä valkoihoisilla TSH:n keskiarvoksi 1,5. (PubMed 11836274). Nettifoorumilla joku paluumuuttaja kertoikin siellä hoitonsa alkaneen kun TSH ylitti arvon 2,5. Suomessa usein odotellaan kunnes nousee 10:een. Odotellessa kertyy lisäsairauksia ja lisäkiloja.

  Blogisarjassa “valtsuhealth” (2012/10) esitetty aineisto puoltaa hoidon varhaista aloittamista tulevien sairauksien välttämiseksi. Itse asiassa lukuissa sairauksissa kilpirauhasterveilläkin hormonihoito toi paljon apua.

  2. Hormonikorvauksen annostelu.
  = = = = = = = = = = = = = = = = =
  Aivan “viitearvoissa” olevilla tutkija Mark Starr kertoo perusaineenvaihdunnan olevan jopa 30…40 prosenttia alle normaalin. Siispä hoidon aikana käytetään liian korkeita TSH-tavoitearvoja. (*)

  Uudehko tieto on että dejodinaasit aivolisäkkeessä toimivat muista kudoksista poiketen eli TSH alenee vaikka muissa kudoksissa on T3-vajaus. Wiersinga toteaa asian näin: “TSH levels in patients receiving levothyroxine reflect pituitary euthyroidism alone”. Ilmeisesti 40 vuoden kokemuksellaan prof Välimäki on päätynyt suosittelemaan jopa viitealueen alittavia TSH-arvoja.

  (*) Liian alhaiset tavoite-TSH:t ovat eräs mahdollinen syy Buneviciuksen jälkeisten tutkimusten päätymiseen yhdistelmähoitoa epäileviksi. Toisaalta Celin monoterapioiden vertailussa myös laboratorioarvoissa T3 oli parissa suhteessa parempi kuin T4

 32. ASR

  Tuolla on linkkinä 47 “KauppaSuomi 3.6.2015: Kilpirauhaskiistaa Suomessa”.
  Ovathan kaikki huomanneet, että vieressä oleva pikkukuva on linkki koko tekstin kuvakaappaukseen.
  Blogin tämänhetkisessä otsikkokuvassa kaksi alinta riviä puuttuvat. (On muuten naseva teksti, kiitos!)

  • eljii

   > On muuten naseva teksti, kiitos!

   Niin on. Epätyypillisistä vajiksista ihan nappiin. Kurjaa että perusvajiksissakin tahmaa:

   Vastakkain ovat Suomen endokrinologiyhdistys ja vuosikymmenien kokemuksen omaava professori Matti Välimäki. Vaikka Välimäki on endoyhdistyksen kunniajäsen, halveksii yhdistys antamissaan suosituksissa Välimäen “teesejä”, joista kuusi ensimmäistä allaolevassa olisivatkin noudattamisen arvoisia:

   http://yle.fi/aihe/artikkeli/2013/12/11/kilpirauhasen-vajaatoiminta-ei-nay-aina-testeissa

   Kakkosteesiin voisi lisätä T3v-mittauksen.

   Sadoille potilaille on seitsemännen teesin mollaama rT3-mittaus ollut tärkeä paranemiseen johtaneen hoidon aloitusvaiheessa.

 33. eljii

  Jos pitäisi nimetä Suomen kaikki kaksi osaavaa virkaendoa, olisi Vesa Ilvesmäki vahva ehdokas toiseksi. Mutta yllättäen tänne vastikään linkitetyssä hänenkin hyvässä kalvosarjassaan (koulutuspäivä 27.3.2015) on T2 ja rT3 nimetty “inaktiivisiksi”

  – T2 on lähimenneisyydessä havaittu aktiiviseksi “super-T3:ksi” jota vain eläinperäisissä lääkkeissä on valmiina (muutoin sitä syntynee T3:sta dejodinaasilla):
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25343227

  – liian pieni suhdeluku T3 per rT3 on vastaanotoilla osoittautunut päteväksi potilaan voinnin indikaattoriksi. “Ihan omin voiminko tänne pääsit” hämmästeltiin kun toi labratuloksen, joka osoitti alhaista lukemaa 8. Tehoidossa suhdeluku korreloi potilaan seviytymisriskin kanssa:
  http://press.endocrine.org/doi/abs/10.1210/jc.2005-0535

  (BTW: kalvosarjassa yhdistelmähoidossa omituisen pieni T3-osuus. Yhdenpillerin yhdistelmissä Thyrolar, Dithyron ym:t on T3-osuus luokkaa 20 prosenttia. Tuskin aivan aiheetta.)

 34. eljii

  MISSÄ mennään kilpirauhaskiistassa?
  Eipä MENNÄ mihinkään. Umpikuja-asemasodassa poljetaan paikallaan.

  Endoyhdistys on suosituksillaan 27.5.2013 ja 5.11.2014 sabotoinut sekä “perustapausten” että “epätyypillisten” hoidon. Kilpirauhaskiista-hälinä keskittyy epätyypillisiin, mutta huonosti ovat asiat tavanomaisissakin. Jopa ihan näissä perusasioissa:
  – hoidettava vain viitearvoja, potilasta ei pidä kuunnella
  – koelääkityksiä ei pidä käyttää
  Mm. näitä asioita on endoyhdistyksen kunniajäsen professori Välimäki kummeksunut tv-ohjelmassa 2.5.2014 (minuutin 21 jälkeen) ja YLE:n artikkelissa 11.12.2013. Molemmat löytyvät tämän blogin linkkilistasta.

  Endoyhdistyksen suositusten muita kummallisuuksia voi lukea hypotyreoosi.wordpress.com -blogeista, yllä linkkilistan kohdan 7 alimmasta.
  Epätyypillisten tapauksien hoidon surullisen hätätilan jätän eri pohdintaan

 35. Kolmen äiti

  Ylen sivuilla olleeseen potilashaastatteluun, johon jostain kumman syystä oli kaivettu myös “asiantuntijan” lausunto ”Ei ole myöskään näyttöä, että kilpirauhasen vajaatoimintaa voitaisiin hoitaa pelkällä T3:lla, sanoo neuvoston pääsihteeri Jaana Leipälä.” http://yle.fi/uutiset/laake_kansantautiin_sytytti_oppiriidan_tasmalaake_vai_vaarallinen_hormonihoito/8026440 kommentoisin seuraavaa:

  Olen vuosia elänyt leikkaushoidon vuoksi ilman kilpirauhasta ja kokenut myös 6kk T3-monoterapiaa leikkauksen jälkeen. Nämä 6kk elämästäni olivat parhaimmat kuukaudet ikinä. Olin aikaansaava ja energinen, vailla masennuksen oireita, vailla kilpirauhasen vajaatoiminnan oireita. Leipälän kommentin perusteella minun pitäisi olla kuollut. No kuollut en suinkaan ole vaan 6-viikkoisen vauvan äiti. Vauva sai alkunsa menestyksekkään T3-monoterapiahoitojakson jälkeen ja käytin koko raskausajan pääasiallisena kilpirauhaslääkkeenä Liothyronin (T3)- valmistetta ja voin loistavasti. Alkuun rinnalla meni Armour Thyroid (Eläinperäinen, suomen vanhin kilpirauhaslääkeyhdistelmä T3+T4), koska en koskaan ollut saanut Thyroxinista (T4) vastetta. Kustannussyistä neljännellä kuulla ollessani vaihdoin Armourin Thyroxiniin, mutta pidin edelleen Liothyronin -valmisteen rinnalla, koska olotilani sitä vaati.

  Raskausaika oli helpoin ja helpoin kaikista kolmesta raskaudesta. Myöskin vauva oli syntyessään parempivointisempi, mitä kaksi vanhempaa ovat olleet. Lääkäri totesi, että harvoin näkee yhtä valmista vauvaa, kuin tämä Liothyronin-vauva oli. Myöskään vauva ei kärsinyt sokeriseilailuista, eikä ruumiinlämpökään ollut kontrollia vaativa – kuten edellisillä. Olen lisäksi O-veriryhmäinen, joten lapsillani on ollut bilirubiiniseurantaa 4-vuorokautta osastolla. Paitsi tällä vauvalla. Kaiken kukkuraksi minulla ei ollut koko raskausaikana hoitavaa lääkäriä, koska omalääkäriltäni on viety oikeudet ja Satakunnan Keskussairaalassa ei suostuttu ottamaan minua edes seurantaan käyttämäni T3-valmisteen vuoksi. Uhkailtiin kyllä vammaisella lapsella ja koetettiin saada milloin minkäkin valheen turvin minut jättämään T3-valmiste pois ja siirtymään pelkästään Thyroxinille. En suostunut, koska tiedostin ettei pelkkä thyroxin toimi minulla.

  Onneksi olen itse valveutunut kilpirauhaspotilas ja ymmärrän tätä sairautta paremmin, kuin monikaan kaupunkini lääkäreistä ja osasin kuulostella olotilaani koko raskauden ja säätää itse lääkitykseni. Aikanaan endokrinologikin väitti minulla olevan vain diabetes ja uniapnea, kun olin lihava ja väsynyt.. Ja kun testit tulivat priimana takaisin, eikä patjallakaan makuusta löytynyt uniapneaan viittaavia tuloksia sain masennuslääkkeet. Endo käski lähteä lenkille, niin läskikin sulaa. En hakenut masennuslääkkeitä vaan vaihdoin lääkäriä ja sain elämäni takaisin OIKEALLA lääkityksellä. Sellaista meillä Porissa, mites muualla?

 36. eljii

  Endoyhdistyksen uusimmassa hyökkäyksessä vajispotilaita vastaan on kulissina THL:n tekemä “tutkimus”, jonka perusteella palveluvalikoimaneuvosto lausuu, että “Ei ole myöskään näyttöä, että kilpirauhasen vajaatoimintaa voitaisiin hoitaa pelkällä T3:lla, sanoo neuvoston pääsihteeri Jaana Leipälä.”
  http://yle.fi/uutiset/laake_kansantautiin_sytytti_oppiriidan_tasmalaake_vai_vaarallinen_hormonihoito/8026440

  John Kennedylle tämä tieto tulee myöhässä, mutta Paul Robinsonille joku voisi meilata, että hänen parikymmentä vuotta hyvin toiminut hoitonsa on takautuvasti julistettu tehottomaksi !

  Tutkimusfaktahan on, että JOS voi valita, on T3-monoterapia parissa suhteessa parempi kuin T4-monoterapia:
  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3205882/

  On kuitenkin satoja potilaita, joiden kroppa ei siedä muruakaan Thyroxin’ia ja heidän on PAKKO valita se parempi eli T3-hoito.

  Endoyhdistyksen koston ilmentymänä on nyttemmin kela-korvaus poistettu T3-monoterapialta

 37. Paluuviite:Kansainvälinen kilpirauhastietoisuusviikko on käynnissä | Turpaduunari

 38. ASR

  Hoitokatastrofin ihmettelyä (mm. tuhoisa ohjeistus terveyskeskuslääkäreille, hoitokokeilujen laminlyönti, pelkkien viitearvojen “hoitaminen”) oli minuutin 21 jälkeen “Inhimillinen tekijä” -telkkariohjelmassa 2.5.2014. Se poistui YLEn areenasta eli yllä linkkilistassa sen voisi yliviivata. Alla on linkki tallenteeseen

  https://drive.google.com/file/d/0B94Wq-KMIhMVN282b2VmRGVKdDg/view?usp=sharing

  Tässä minuutin 31 jälkeen on käsittämätöntä höpötystä T3:n “fysiologisesta (elimistön tuottamasta) T3-määrästä”, sillä valtaosa kudosten T3:sta syntyy “on demand” muuntamalla T4:stä JOS muunnos toimii. Usein ei toimi ja kaikki otettava purkista.

  Alla linkki 64 megatavun alempilaatuiseen videoon:
  https://drive.google.com/file/d/0B94Wq-KMIhMVZXA3SzV5VjZaZzg/view?usp=sharing

  (“Lausunnot” -kohdassa mainittu irtisanoutuminen on juuri edellämainittu 21 minuutin jälkeen tuleva.)

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *