Valikko Sulje

Luontaishoitoala on tottavie järjestäytynyt!

Kirjoittaja: Christer Sundqvist

Professori Juhani Knuutin uunituoreen terveyskirjan ”Kauppatavarana terveys” faktantarkistus paljasti terveystutkimusten lukuisten virhetulkintojen lisäksi ainakin kyseisen kirjailijan asennevamman luontaishoitoja vastaan. Knuuti ei ole saanut kovin paljon myötäileviä näkemyksiä omille oudoille näkökannoilleen lääkäreiden joukosta. Itse asiassa lääkärikunta on ollut harvinaisen hiljaa kirjan sanomasta. Otetaan tämä rohkaisevana viestinä siitä, että asennevamma ei ole kovin pahasti levinnyt muuhun lääkärikuntaan.

Juhani Knuutin merkittävin saavutus!

Professori Knuuti on ahkera tutkija ja ainakin omasta mielestään tärkeällä asialla taistellessaan terveysväitteitä vastaan. Tuskin hän kuitenkaan saattoi aavistaa miten merkittävällä tavalla hän vaikuttaa tällä hetkellä täydentävien hoitojen koko toimialaan. Luontaishoitoala on järjestäytymässä entistä solidaarisemmalla tavalla yhteiseen rintamaan puolustamaan oikeuttaan toimia Suomessa.

Tätä professori Knuutin peräänkuuluttamaa luontaishoitoalan huonoa järjestäytymistä (ei tietenkään pidä paikkaansa, vaan on Knuutin oma, asenteellinen tulkinta tilanteesta!) on nyt lähdetty entistäkin näkyvämmin edistämään. Esimerkkinä on Luontaishoitoalan Foorumin aktivoituminen. Sen tarkoituksena on ollut perinteisesti toimia Suomessa työtä tekevien luontaisterapeuttien yhdyssiteenä. Tämä foorumi edistää luontaishoitojen yhteiskunnallista arvostusta ja asemaa sekä parantaa luontaishoitoalan toimintaedellytyksiä, sisäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Foorumin tarkoituksena on lisäksi edistää luontaishoitoalan kehittämistä, osaamista, tutkimustoimintaa ja yhteistyötä alan tutkijoiden kanssa. Yhdistys haluaa edistää yhteistyötä yhdistävän lääketieteen (integrative medicine) ihmiskeskeisen ja kokonaisvaltaisen periaatteen mukaisesti.

Käsittämättömän pahalta vaikuttaa professori Knuutin asennevamma kun hän jättää kirjassaan kokonaan mainitsematta Luontaishoitoalan Foorumin! Sen sijaan hän väittää virheellisesti:

”Lääketieteen ulkopuolisten hoitojen alat eivät ole järjestäytyneet, joten ei ole olemassa elinkeinonharjoittajia edustavaa tahoa, jonka kautta kuluttaja-asiamies voisi alaa ohjeistaa.”

Lääketieteen ulkopuolisten hoitojen alat ovat järjestäytyneet. Tästä Knuutin virheellisestä näkemyksestä on informoitu sekä kirjoittajaa että kirjan kustantajaa (Minerva). Professori Knuuti ja kustantaja ovat kuitenkin edelleen sitä mieltä, että kirjan väite on oikea. Ristiriita onnistutaan selvittämään ainoastaan siten, että kumpikin osapuoli myöntää, että eri tavoin tässä nyt ajatellaan ja että on käytössä erilainen tieto ja kokemus tästä asiasta. Ristiriita ei hälvene poteroitumalla tai jankuttamalla oman kannan oikeellisuutta, kirjoittaa mm. dosentti Pauliina Aarva.

Siinä määrin Knuutin ja Minervan outo suhtautuminen asiaan on ilmeisesti harmittanut luotaishoitolalla toimivia yhdistyksiä ja itsenäisiä hoitajia, että on laadittu yhteistuumin laajahko tiedote asiasta. Tämän ihmeen on mahdollistanut siis professori Knuutin virheitä vilisevä tietokirja ja asenteellisuus. Mahtava suoritus!

Luontaishoitoala on tottavie järjestäytynyt!

Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä ovat 15 täydentävien hoitojen ammattilaisjärjestöä ja koulutustahoa. Jäsenyhdistykset edustavat noin 1.000 täydentävien hoitojen alalla toimivaa henkilöä. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n jäseninä olevissa koulutustahoissa on vuosittain satoja täydentäviä hoitoja opiskelevaa henkilöä.

Luontaishoitoalan Foorumi ry esittää näkemyksiään hallitusohjelman mukaiseen kirjaukseen selvittää täydentävien hoitojen sääntelyn eri mahdollisuuksia. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n näkemykset ja kannanotto on lähetetty sosiaali- ja terveysministeriölle, jossa parhaillaan taustoitetaan täydentävien hoitojen sääntelyyn liittyviä asioita ja mahdollisesti tulevaa selvitystyön prosessia.

Luontaishoitoalan tiedotteesta käy mm. ilmi, että täydentävien ja vaihtoehtoisten hoitojen tuhansille elinkeinonharjoittajille on Suomessa omia ammatillisia yhdistyksiä muun muassa fytoterapiassa, perinteisessä kiinalaisessa lääketieteessä ja akupunktiossa, vyöhyketerapiassa, hypnoosissa, kalevalaisessa jäsenkorjauksessa, ayurvedassa, homeopatiassa, ravitsemushoidossa, shiatsussa jne. Lisäksi eri ammattilaisjärjestöjen yhteistyötä koordinoivat Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL ry ja Luontaishoitoalan Foorumi ry. Monet järjestöt ovat jäseninä tai tekevät yhteistyötä alan kansainvälisten organisaatioiden kanssa.

Luontaishoitoalan Foorumi ry ehdottaa, että täydentävistä hoidosta tehdään toimialaselvitys, jolla selvitetään täydentävien hoitojen nykyinen tilanne Suomessa. Toimialaselvityksen toteutusmallina voidaan käyttää Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisemia toimialakohtaisia raportteja. Toimialaselvityksen yhteydessä on syytä selvittää täydentäviin hoitoihin liittyvät potilasturvallisuusasiat ja potilasvahingot. Potilasturvallisuusnäkökulmaan liittyvien asioiden tulee perustua varmistettuihin viranomaisten tietoon tulleisiin tapauksiin. Luontaishoitoalan Foorumi ry:n tietojen mukaan valitustapauksia on tullut yhdistysten käsiteltäviksi hyvin vähän.

Kunkin täydentävän hoitomuodon oma ammatillinen yhdistys on asiantuntijataho omalla alallaan kerrotaan myös tiedotteessa. Vastuullisina toimijoina hoitomuotojen ammatilliset yhdistykset järjestävät ja/tai valvovat yhdistyksen piirissä tapahtuvaa koulutusta asettamalla asialliset ja riittävät koulutuskriteerit, pitävät huolta opettajien pätevyydestä yhdessä koulutustahojen kanssa, järjestävät jäsenilleen täydennyskoulutusta ja ylläpitävät hoitajarekisteriä. Omavalvonnan tueksi tulee täydentävien hoitojen ammatinharjoittajille saada asianmukainen vakuutus hoitovirheiden ja -vahinkojen varalle.

Tiedotteessa korostetaan lisäksi, että täydentävien hoitojen alalla toimivat yritykset ja yrittäjät luovat työpaikkoja, kasvattavat kansantuloa ja parantavat Suomen kilpailukykyä. Täydentävien hoitojen toimialaselvityksessä tulisi selvittää yrittäjyyteen liittyviä seikkoja ja niiden merkitystä yhteiskunnan kannalta.

Täydentäviin hoitoihin liittyvä tutkimustoiminta oman maan yliopistossa selkeyttäisi täydentävien hoitojen roolia ja asemaa terveydenhoitokentässä tarjoamalla tasapuolista tieteeseen perustuvaa tietoa. Esimerkiksi Norjassa Tromsan yliopistossa on toiminut NAFKAM (Norjan kansallinen täydentävän ja vaihtoehtoisen lääketieteen tutkimuskeskus) jo vuodesta 2000.

Keskustelua

Turpaduunari-sivustolla on mahdollisesti ollut merkittäväkin rooli Knuutin kirjan räikeiden virheiden esilletuonnissa. Lukuisat työtunnit eivät ehkä ole hukkaan heitettyä aikaa, vaan nyt viimeistään tietokirjailijat eivät usaklla mitä tahansa väittää tietokirjoissaan. On vaara, että kirjoja luetaan erityisen kriittisesti ja kirjassa esitetyt väitteet on syytä perustella paremmin kuin Knuutilla on tapana. Olkoon Knuuti tälläkin tavalla edistämässä merkittävällä tavalla tietokirjojen laadun parantamista. Hyvä juttu!

Tämä ei ole mikään henkilöön menevä hyökkäys professori Knuutia vastaan, vaan sattumoisin hänessä kukkaan puhjennut harmillinen asennevamma, jota esiintyy toki muillakin ihmisillä. Knuuti toimii tällaisen poiskitkettävän ilmiön oppipoikana.

Kommentit ovat tervetulleita.

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/ 

 

1 Comment

  1. Jouni Jämsä

    Olen huolissani lääketieteen hallinnasta mediaan. Moni maakuntalehti julkaisee näitä Knuutin mielipiteitä tai valikoituihin tutkimuksiin perustavia kirjoituksia, kuin aloista kertovina yhteenvetoina.

    Tämmöisiä lehtiä ovat olleet ainakin Turun Sanomat, Hesari, ja Etelä-Suomen Sanomat. ESS, 35v. tilaamisen jälkeen viime talvella lopetinkin, kun Knuuti kertoi siinä taas virheellisiä väittämiä ja nimityksiä mm. homeopatiasta. Jutut olivat Knuutin omia uskomuksia, mutta sanavapaudessa ehkä sallittuja – mutta kun en saanut niitä kahden alan tutkinnon suorittaneen oikaista, kyseenalaistaa ja päätoimittajatkin allekirjoittivat asian, niin ESS oli minulle jo liian poliittinen enää tilattavaksi.

    – Kyseisen oikaisuni ESS sensuroinut toimittaja Pirjo Kamppila (Vihreä – puolue edusti vielä -80 luvulla luontaisia arvoja) – vetosi minulle s-postissa: ”Knuutin olevan sentään lääketieteen professori” – ja asetti ilman perusteluita homeopatian/ minut jotenkin vaaralliseksi. Toimittaja ei pysynyt asiassa, ei ollut alojen tuntija, ei edes ihmistuntija ja unohti, että lääketieteenkin professori on asiantuntija korkeintaan lääketieteen asioissa.

    Hesarin olinkin perunut samoista syistä jo yli 10v. sitten. Lehdet ovat valinneet taloudellisista syistä tai toimittajien tiedeuskoisuuden johdosta linjansa, mutta uskon sen vaikuttavan lopulta vähentävästi lehtien kysyntään. On turhauttavaa ihmisten maksaa kallista lehteä, jossa sinut elinkeinonharjoittaja leimataan monta kertaa vuodessa huijariksi tai hoitoja/ valmisteita käyttävänä tyhmäksi – eivätkä lehdet enää kysy tai edes salli syytettyjen tai ”uhrien” mielipiteitä.

Olisi kiva kuulla kommenttisi!