Valikko Sulje

PESHLA-elämäntapa toimii

PESHLA-elämäntapa toimii

Kirjoittaja: Christer Sundqvist

PESHLA-ryhmän asiantuntija Jarmo Lehtimäen kanssa kävin äsken kriitisesti läpi PESHLA-elämäntavan terveysvaikutuksia ja mitä kokemuksia meillä on PESHLA-elämäntavan noudattamisesta.

Antti Oinas (1957-2021) kehitti PESHLA-elämäntavan

Totesimme, että PESHLA toimii kun sitä noudattaa. Edesmennyt PESHLA-menetelmän keksijä Antti Oinas ehti elämänsä aikana miltei kymmenen vuotta testata itseään PESHLA:n eri osa-alueilla. Tämä suunnattoman arvokas uurastus ei saa jäädä unholaan. Itseään säästämättä hän testasi miten eri ravintotekijät vaikuttivat hänen olotilaansa, kokeili eri liikuntamuotoja, keksi omaperäisiäkin tapoja lisätä elimistönsä toimintakykyä (ylipainehappihoito, otsonoitu vesi, “rannetykyttäjä”, koivuntuhkalipeän käyttö, “Antin sotkut”, uusimmat ja eksoottisimmat ravintolisät mitä markkinoilta löytyi jne.). Systemaattisten kokeilujensa ansiosta PESHLA-menetelmää voidaan toteuttaa turvallisesti ja monella eri tasolla (tiukka PESHLA, väljemmin toteutettu PESHLA, yksinkertaistettu PESHLA jne.). 

Eräs PESHLA-ryhmässä toiminut syöpälääkäri on sanonut, että jokaisen syöpäpotilaan pitäisi saada osakseen paras mahdollinen syöpähoito. Se toteutuisi nimenomaan tässä PESHLA-elämäntavassa, joka kerää yhteen parhaimmat kokemukset koululääketieteen saralta ja täydentävien (vaihtoehtoistenkin) menetelmien osalta. En voi paljastaa hänen nimeään, sillä hän haluaa välttää lisähankaluuksia terveysviranomaisten puolelta ja lääkärikollegat saattavat lapsellisesti häntä lähteä vainoamaan.

Minun on vaikea ymmärtää tällaista terveysammattilaisten välistä eripuraa ja lääkäreiden osoittama suoranainen lapsellisuus toisiaan kohtaan on lähes käsittämätöntä. En tunne muuta ammattiryhmää, joka niin törkeästi suhtautuu sellaisen kollegan työpanokseen, joka katsoo laajapohjaisesti tarjolla olevia terveysratkaisuja potilailleen. Vainon kohteiksi näyttäisi tarjoutuvan erityisesti funktionaalisen lääketieteen edustajia Suomessa.

Lue tästä PESHLA-elämäntavan kuvaus ja ota käyttöön sinulle mahdollisesti sopivat elämäntavan muutokset.

Tätä on PESHLA

Antti Oinas nimesi elämäntapansa PESHLA:ksi. Nimi tulee menetelmässä keskeisten ydinsanojen alkukirjaimesta. Seuraavassa lyhyesti PESHLA-elämäntavan ydinkohdat. Lisää tietoa löytyy runsaasti, koska minulla oli hieno mahdollisuus dokumentoida PESHLA:n eri vaiheet sitä mukaa kuin Antti sai sen testattua ja PESHLA-ryhmässä perehdyttiin sen eri osa-alueisiin. Kirjoitin muistiin Antin tekemät havainnot ja julkaisin noin vuosi sitten tästä PESHLA-elämäntavasta kertovan kirjan. Kirja löytyy kirjastoista ja kirjakaupoista. Kirjan voi tilata myös minulta suoraan.

PESHLA-kirja ilmestyi vuonna 2022.

P NIIN KUIN POSITIIVISUUS

Positiivisuus on tärkeää sairastuneelle. Ehkä PESHLA:n tärkeimpiä ominaisuuksia on myönteisyyden korostaminen. Keskusteluissa Antin kanssa kävi ilmi, että vakavassa sairaudessa positiivisuus tarkoittaa uskoa siihen asiaan, että myönteisellä ajattelulla ja teoilla on suuri merkitys. Antin mielestä myönteisyyden esille houkuttelema stressittömyys oli hänen tervehtymisensä perusta, sillä negatiivisuus heikensi motivaatiota ja Antin mielestä solut muuttuivat näin syövälle alttiiksi (tästä löytyi tutkimusnäyttöä). Antin PESHLA-menetelmän ydinajatus on, että tehdään syövän kasvulle mahdollisimman huonot olosuhteet.

Hyvän kokonaisvaltaisen syöpähoidon kulmakivenä voi olla onnellisuus ja myönteinen suhtautuminen elämään. Kun tuntee onnea ja tyytyväisyyttä, silloin elimistömme solut voivat hyvin, puhumattakaan siitä, että vastustuskyvystämme huolehtivat solut aloittavat syövänvastaisen taistelunsa. On siis syytä lopettaa murehtiminen (niin vaikeaa kuin se onkin!) ja etsiä elämästään iloa ja onnea.

Positiivisuus mahdollistaa mielen ja kehon välisen vahvan yhteyden. Mielemme täyttävä onnen tunne ja ilo käynnistävät elimistössämme sarjan tapahtumia, jotka lieventävät stressitilaa mm. hormonierityksessä tapahtuvien muutosten kautta. Hormonit antavat käskyjä korjata vioittuneita soluja, parantaa tulehdustilaa ja tehostaa suoliston toimintaa yms.

Kun halutaan antaa positiivisuudelle mahdollisuus tehdä parannustyötään, pitää siis kytkeä pois taistelu ja pako -reaktio ja tilalle ottaa vaikka väkisin hyväksynnän ja onnellisuuden tunne. Antilla oli vahva näkemys, että negatiiviset ajatukset myrkyttävät elimistöä ja silloin on mahdollista, että toipumisemme vakavasta sairaudesta jää vajaaksi.

“Antti kertoi pyörätuolissa istuvasta nuoresta miehestä, jonka hän oli tavannut. Antti oli seurannut sitä miten iloinen tuo mies oli ja miten hän välitti onnen ja tyytyväisyyden ilmapiiriä ympärillä oleviin ihmisiin. Jutellessaan miehen kanssa Antti oivalsi, että tämä mies ei koskaan enää kävelisi omin jaloin. ”Miten sinä voit koko ajan olla niin iloinen, vaikka tulet istumaan pyörä­tuolissa lopun elämääsi”, Antti kysyi. Nuori mies vastasi rehellisesti, ettei hän aina ollut niin iloisella mielellä liikkeellä, mutta hän oli huomannut erään tär­keän seikan. Kun hän oli iloinen, silloin muutkin olivat iloisia, joten hän päätti keskittyä iloon.” (Sundqvist. Terveellinen PESHLA!-elämäntapa, 2022)

E NIIN KUIN EMÄKSINEN

Emäksisyys ja syöpä on kiehtova tutkimusaihe. Antin kokemuksen kautta muodostui muidenkin korostama käsitys emäksisyyden eduista syövän hoidossa. Jotain hyvää emäksisyys tuo taistelussa syöpää vastaan. Mikä se on, se on vielä aika lailla epäselvää, mutta tässä on esitetty alustava käsityksemme.

Vahvistuneena käsityksenä on, että emäksisyys tulee elimistömme käyttöön erityisesti kasvisten käyttöä lisäämällä. Lisäksi havaitsimme, että vakavaan sairauteen (syöpä, diabetes, reuma) saatetaan tarvita myös ravintolisiä tehostamaan emäksisyyttä. Elimistön happamuuden torjumisesta on ilmeisesti hyötyä kaikissa kroonisissa sairaustiloissa.

Emäksisyysasia on monimutkainen ja vaatii lisäpohdintaa, mutta yksi asia on varma: useimmissa tapauksissa on eduksi, että pidetään kudokset emäksisessä tilassa. Emäksisyys haittaa myös terveitä kudoksia (soluissa vaikuttavat entsymaattiset ja muut toiminnot vaativat tietyt vakio-olosuhteet toimiakseen optimaalisesti), mutta syöpäsolut ottavat tästä pyrkimyksestä emäksiseen suuntaan enemmän siipeensä ja saavutetaan mahdollisesti hieman etua taistelussa syöpää vastaan. Käsityksemme mukaan tämä ei kuitenkaan ole se pääasiallisen syy miksi emäksinen (tai emäksiseksi elimistössä muuntuva) ruoka ja juoma sekä elämäntavat ovat eduksi kokonaisvaltaisessa syöpähoidossa. Emäksisyyden terveysvaikutus tulee pääosaltaan toista reittiä, näin me sen tulkitsemme. Lue lisää ja kommentoi mieluusti!

Käsityksemme on, että emäksinen ruoka ja juoma vaikuttaa suoliston kautta immuunipuolustusjärjestelmää vahvistaen. Toimintamekanismina tässä voisi olla emäksisyyttä suosivien hyvien mikrobien otollisempi kasvu ja/tai suolistosolujen välitilan pysyminen terveempänä. Nämä asiat ovat erittäin tärkeässä roolissa, koska havaintojen mukaan yli 70 prosenttia elimistömme immuunisoluista sijaitsevat juuri suoliston alueella. Toimiva suoliston immuunipuolustus luo edellytykset koko kehon terveelle immuunipuolustukselle. Paras mahdollinen immuunipuolustus on tärkeää syöpää vastaan taistellessamme.

Elimistömme happamuutta säädellään hyvin tarkasti virtsan (munuaisten) ja uloshengityksen (hengityskaasujen vaihto) välityksellä. Tämä on oppikirjatietoa, jota vastaan on vaikea muuta väittää. Mutta asia ei kuitenkaan ole näin yksinkertainen. Rakentavassa mielessä tuomme esille myös emäksisen ruoan suoran vaikutuksen kudostasolla.

On huomioitava, että mahalaukun sisältö on pH-arvoltaan hyvin hapan, jotta ruoansulatus tapahtuu oikealla tavalla. Miten emäksinen ruoka ja juoma pääsee ohut- ja paksusuoleen asti nostamaan pH-arvoja emäksisempään suuntaan? Rohkeasti esitetään, että PESHLA-hoidossa käytettävä hyvin emäksinen koivuntuhkajuoma (pH=13) livahtaa muiden nesteiden tapaan nopeasti mahalaukun läpi, eikä siinä altistuta kovinkaan paljon mahalaukun voimakkaille hapoille ja ne ruoat, jotka muuttuvat ruoansulatuksessa emäksisyyden suuntaan, pääsevät mahalaukun happokäsittelystä jollakin tavalla läpi varsinkin jos niitä nautitaan tavallista enemmän. Tähän liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Samoin emäksisyyttä korostava kasvisvoittoinen ruoka pilkkoutuessaan suolistossa luo emäksisyyden tilan ympärilleen.

Veren pH-arvo pysyy terveellä ihmisellä aina hieman emäksisellä puolella, mutta veren pH-arvojen vaihtelu on niin minimaalisen pientä, että terveysvaikutus (emäksisyys) ei voi välittyä elimistön kudoksiin sitä kautta.

Merkittävää pH:n vaihtelua tapahtuu suolistossa kun erityisesti runsaasti eläinperäistä valkuaista sisältävä ravinto hajoaa. Proteiinien hajoamistuotteet ja niiden jäänteet ovat usein happamia ja kasvisravinnon hajoaminen vastaavasti toimii emäksiseen suuntaan. Tämä voisi olla tärkeä syy miksi syöpäpotilaan aivan erityisesti kannattaa varmistaa itselleen kasvisvoittoinen ruokavalio (hyvää se on meille kaikille!).

Ruoan hajoamistuotteiden vaikutus (ja elimistön terveyden tila) näkyy virtsa-arvoissa (tästä meillä on varsin vahva näyttö). Virtsa voi olla varsin hapanta, useimmiten kuitenkin emäksisellä puolella (voi vaihdella 5-9 välillä). On pakko myöntää, että ruoka-aineiden alkuperäisillä pH-arvoilla saattaa olla vähäinen suora merkitys, sillä ruoka-aineiden pilkkoutuessa suolistossa pH-arvot muuttuvat pakostakin. Ruoansulatusentsyymit tarvitsevat optimaaliset pH-arvot toimiakseen tehokkaasti. Verenkiertoon ruoka-aineiden happamuus ei ollenkaan välity, sillä tehokas puskuri- ja kuljetusjärjelmä varmistaa, että veren ja elimistömme pH pysyy vakiona.

Mutta mitä tapahtuu eri kudoksissa solujen sisällä? Tämä on miljoonan euron kysymys. Solun sisällä olevia nesteitä on hyvin haasteellista tutkia ja varsinkin pH-arvon mittaaminen solun sisältä on lähes mahdotonta (ainakaan kovin tarkasti). Koska solujen sisällä on hyvin runsaasti nesteitä (paljon enemmän kuin solujen ulkopuolella), voi olla, että solunsisäinen pH-arvo merkittävällä tavalla vaikuttaa esimerkiksi solun mitokondrioiden toimintaan ja pienetkin vaihtelut voivat olla merkittäviä. Mitä jos emäksisten nesteiden ja ruokien tervehdyttävä vaikutus ulottuu solujen sisään, mutta me emme sitä luotettavasti pysty todentamaan? Löytämieni tietojen mukaan solunsisäinen pH on hieman happamampaa kuin valtimoveri. Sitä on kuitenkin siis ollut vaikea mitata ja tähän tietoon liittyy epävarmuustekijöitä. Ylipäänsä solunsisäisiä ominaisuuksia on erittäin vaikea tutkia tarkasti.

Elimistön kuormittaminen happamilla ruoka-aineilla ei todennäköisesti lisää elimistön happokuormaa. Esimerkiksi sitrushedelmät tuottavat elimistössä emäksisiä yhdisteitä happamasta maustaan huolimatta. Sen sijaan emäksisyyttä lisääviä ruokia lienee hyvä nauttia runsaasti. Tiedossa on, että elimistömme voi neutraloida vain sen verran happamuutta, mitä sillä on emäksistä kapasiteettia itsessään, ja miten paljon se pystyy ylläpitämään emäksisyyttään. Elimistön mineraaleilla on tärkeä rooli tässä neutraloinnissa.

Happoja lisääviä tunnettuja tekijöitä ruoan lisäksi ovat muun muassa ilmansaasteet ja kaikenlaiset meitä kuormittavat kemikaalit, stressaava elämäntapa ja suorituspaineet, ärtymys, masennus, runsas särkylääkkeiden käyttö, nautintoaineet, toisaalta liian vähäinen liikkuminen ja toisaalta liian rasittava liikunta. Epätasapaino luo kaaoksen kehoon ja avaa ovet alkaville sairauksille ja toivumme huonommin sairauksista. Onneksi aineenvaihdunnassa mineraalit pyrkivät neutraloimaan happoja vaarattomiksi kuona-aineiksi ja verivirta kuljettaa niitä pois elimistöstä. Pitkään jatkuessaan epäsuotuisa happamuus kuitenkin tuuppaa kerääntymään elimistöön ja näin huonovointisuus lisääntyy liikahappamuuden seurauksena.

Eli, kertauksena, syöpä viihtyy happamassa elimistössä eli muuta se mahdollisimman emäksiseksi. Viisi kertaa päivässä nautitaan yhteensä puoli litraa koivuntuhkauutetta (pH n. 13) sekoitettuna samaan määrään tomaattimehua, jos toteutetaan tiukkaa PESHLA-menetelmää. Koivuntuhkalipeä kannattaa tehdä itse (kaupassa kallista). Ruokasooda ajanee osin saman asian, mutta siinä ei ole terveellisiä hivenaineita. LÖytyy myös muita tapoja lisätä emäksisyyttä. Kysy!

“Vaikka ei ole tutkimuksia, jotka osoittaisivat suoraa yhteyttä ruo­ka­valion aiheuttaman hap­pa­muu­den ja syövän välillä, happo-emäs-tasapainon on osoi­tettu vai­kut­tavan terveyteemme, hor­mo­ni­toi­mintaan ja muihin eli­mis­tömme vies­tinvälittäjiin (lisämunuaisen glukokortikoidit, insuliinin kasvutekijä IGF-1 ja rasvakudoksesta erittyvät sytokiinit) väittää tutkija Ian Forrest Robey. Li­sä­tään tähän vielä happamuuden aiheuttama epäsäännöllinen solujen ai­neen­vaih­dunta niin voidaan ainakin teoriassa löytää yhteys happamuuden ja syövän välille. Elimistön liiallista happamuutta voidaan mahdollisesti pitää sai­ras­tut­ta­vana tilana. Elimistö ikään kuin kerryttää happamuutta liiallisesti ai­heut­taen sai­raustilan. Hapan ei siis saa olla, jos halua pysyä terveenä ja jos ei halua syöpänsä jat­kavan kasvuaan. Happamuutta lisää erityisesti sokeri, eläinperäinen proteiini, vilja- ja maitotuotteet. Emäksisyyden tavoitteen pitää siis löytyä ter­veys­po­lul­tamme.” (Sundqvist. Terveellinen PESHLA!-elämäntapa, 2022)

 

S NIIN KUIN SOKERITTOMUUS

Useasti on tutkimuksissa havaittu, että syöpä saa energiansa veren sokerista eli yhtenä tärkeänä toimenpiteenä on pitää verensokeri alhaisena. Kun sokerin ja hiilihydraatin saanti viedään mahdollisimman vähiin luodaan syövän kasvulle mahdollisimman huonot olosuhteet.

Paras tapa toteuttaa tämä sokerittomuus on noudattaa ketogeenista ruokavaliota. PESHLA-ohjelmassa otetaan lisäksi diabeteslääkettä (2 g metformiinia) auttamaan verensokerin alentamisessa. Tämä ruokavaliomuutos (ketogeeninen) on mahdollisesti PESHLA-ohjelman tärkein osio ja lisäksi yksi helpoimpia toteuttaa. Ketogeeninen ruokavalio yhdistettynä pätkäpaastoon on ollut toimiva ratkaisu muutamille syöpäpotilaille. Tässä on paljon yksilöllistä vaihtelua ja oikeaa tapaa ruokailla saatetaan joutua etsimään pitkäänkin. Kärsivällisyys ja oman elimistönsä tunteminen on tärkeää. Välttämättä kovin heikkovointiselle syöpäpotilaalle ei ole hyvä suositella pätkäpaastoa ja tiukkaa hiilihydraattien rajoittamista.

Syöpä on metabolinen sairaus. Hyvä on tutustua mm. Warburgin efektiin. Löydät tätä koskevaa esimerkiksi tästä terveysblogista. Syöpäsolut muuttuvat käymisastioiksi eli ne tuottavat energiansa sokerista ja sen käymisestä ilman happea. Normaalit solut hengittävät happea ja voivat käyttää energian tuottamiseen sokerin lisäksi rasvaa/ketoaineita. Viime vuosina Warburg on kaivettu esiin naftaliinista ja kehitetään lääkkeitä, joilla vaikutetaan syöpäsolujen aineenvaihduntaan. Keskeisenä pyrkimyksenä haitata syöpäsolun elämää niin paljon kuin mahdollista.

Ketogeenistä dieettiä on käytetty varsinkin vaikeiden aivokasvainten hoidossa. Sokerin vähentämisen lisäksi tässä ruokavaliossa saadaan tehoa myös ketoaineista (erityisesti asetoasetaatti), joita ruokavalion käytössä muodostuu. Asetoasetaatin on todettu estävän syöpäsolujen kasvua, mutta normaalit solut jätetään rauhaan.

“Ketogeeninen ruokavalio voisi siis jossain määrin olla suositeltava ruokavalio syöpäpotilaalle. Tämä pätee erityisesti jos potilaalla on ylipainoa, sillä ketogeenisella ruokavaliolla voidaan saavuttaa energiavaje, joka viisaasti käy­tettynä on hyödyllistä syöpäpotilaalle. Kovasti laihtuneelle syöpäpotilaalle ei toki ole eduksi käyttää energiavajetta terveyttä edistämään. Tutkimukset ener­gia­vajeen hyödyistä syöpäpotilaalle ovat kiintoisia.” (Sundqvist. Terveellinen PESHLA!-elämäntapa, 2022)

H niin kuin happi

Näyttää siltä, että monet syöpämuodot viihtyvät paremmin niukassa hapessa. Tästä seuraa, että yksi PESHLA-menetelmän periaatteita on muodostaa elimistöön ja sen soluihin mahdollisimman paljon happea sisältävä olotila.

Antti Oinas ja hänen ystävänsä käyttävät nerokkaita tapoja hapen lisäämiseksi elimistössä. Haastatteluissa Antin kanssa ilmeni, että aamu lähti parhaiten käyntiin tyhjään vatsaan kumotulla otsonoidulla vedellä (1 litra). Veden otsonointilaitteella saadaan juoma erityisen hapekkaaksi ja samalla puhdistuu juomavesi. Tämä vesi on juotava heti, koska happipitoisuus laskee koko ajan.

Kun happivedet on juotu, sitten mentiin aamulenkille. Tästä tuli tosi energinen olo. Päivän paras hetki syöpäpotilaalle, oli Antilla tapana sanoa.

Toinen tapa antaa happea elimistölle on sekoittaa veteen erityistä happijauhetta (löytyy luontaiskaupoista). Lisäksi voidaan juoda makeuttamatonta sitruunamehua, jonka jälkeen pureskellaan juustoa happohyökkäyksen katkaisemiseksi. Näin suojellaan hampaita.

Antti kävi ylipainehappihoidossa noin 3 kuukauden välein 5 käyntikerran verran heikentääkseen keuhkoissa olevien metastaasien elinoloja. Etäpesäkkeet eivät tykkää hapesta vaan päinvastoin yrittävät luoda kasvuympäristöön hapettomuuden tilan. Ylipainehappihoito vie pahalaatuiselta syövältä kasvuvoimaa.

“Ylipainehappihoito (HBOT, hyperbaric oxygen treatment) on kiin­nos­tava lääketieteellinen hoitokeino, jossa potilas hengittää sataprosenttista happea pai­neistetussa kammiossa. Tavallisessa hengitysilmassa on 21% happea. HBOT on tehokkaimpia tunnettuja keinoja lisätä elimistön kudosten happi­pi­toi­suutta. Ylipainehappihoidossa hengitetään puhdasta happea 10-15 metrin su­kellussyvyyttä vastaavassa ylipaineessa (2.0-2.5 ATA). Ylipainehappihoito nos­taa veren hapen pitoisuutta 10-15 -kertaiseksi, jolloin vaikutetaan kudosten ha­pensaannin häiriöistä johtuvien sairauksien syihin. Näin voidaan estää ku­dos­vaurioita tai -menetyksiä, sti­mu­loida kudoksen uudismuodostusta ja estää ja hoitaa vaarallisia tu­leh­duksia. Ylipainehappihoidossa ta­pah­tuu elimistön kaasukuplien ti­la­vuu­den pienenemistä ja liukoi­suu­den lisääntymistä sekä kudosten happiosapaineen huomattavaa suurentumista.” (Sundqvist. Terveellinen PESHLA!-elämäntapa, 2022)

L NIIN KUIN LIIKUNTA

Luonnossa liikkumisesta on paljon hyötyä syöpäpotilaalle. Ensinnäkin kaiken sorttinen liikunta vahvistaa immuunipuolustusjärjestelmää ja vähentää stressiä. Ulkoillessa happipitoisuus on suurempi ja jo pienenkin liikunnan yhteydessä keuhkojen hapenkäyttö lisääntyy kun vielä muistaa hengittää syvään, jolloin keuhkojen ”tuuletus” on tehokkaampaa.

Liikuntaa täytyy harrastaa voimien mukaan, jos ei jaksa niin jo hidas kävelykin (tai pelkkä istuminen) on hyväksi, pikkuhiljaa voi lisätä ulkoilun kestoa ja vauhtiakin. Tärkeää on jo se, että lähtee joskus ahdistavastakin neljän seinän loukusta avaraan maailmaan.

Metsä on aina ollut suomalaisille pyhä paikka, varsinkin vanha luonnonmetsä. Siellä hiljaa luonnon kauneutta katsoessa ahdistavat ajatukset karkottuvat ja niiden tilalle virtaa sisäinen rauha, jolloin stressitasokin laskee. Jokaisen suomalaisen lähiympäristössä on luontoa – se pitää hyödyntää!

Luonnossa pahaa poistuu kehosta ja tilalle saa positiivisia asioita, sitä on vaikea selittää, mutta sen tuntee sisällään. Antti Oinas sanoi aikanaan, että hän on itse mielellään luonnossa aivan hiljaa, ainoastaan luonnon omat äänet, tuoksut ja tunnelma täyttävät sisimmän.

Luontoliikunnan keinot ovat loputtomat esim. kävely, polkujuoksu, pyöräily, suunnistus, kalastus, metsästys (kenelle se sopii), soutu, melonta, sienestys, marjastus, hiihto, retkiluistelu, lumikenkäkävely jne. Varmasti jokaiselle löytyy sopiva laji.

Liikunnan merkitystä terveydellemme on laajasti tutkittu. Algoritmilla ”sport OR exercise OR fitness” saa yli 800 000 tutkimusta tarkasteltavakseen PubMedissä. Tutkimusten mukaan liikuntaa voi suositella syöpätyypistä riippumatta. Tarvitaan toki edelleen ponnisteluja, jotta kliinisten tutkimusten sanoma vahvistuisi edelleen. Liikunta- ja kuntoutuspalvelujen integroimisessa syöpähoitoihin on tehty runsaasti kehitystyötä.

Kautta aikojen luonto on toiminut lääkärinämme. Miksi emme hyödyntäisi sitä nytkin kun sitä eniten tarvitsemme? Ei muuta kuin ylös, ulos ja luontoon!

“Liikunnan merkitystä terveydellemme on laajasti tutkittu. Selkeä viesti on, että parasta syövän hoitoa on ennaltaehkäisy, missä liikunta on keskeinen tekijä. Tuoreen katsauksen mukaan on osoitettu, että liikunta ehkäisee syöpään sairastumista, vähentää hoitojen haittoja ja parantaa potilaan elä­män­laatua. Joskus liikunta parantaa syöpään sairastuneen potilaan ennustetta. Joi­denkin tutkimusten mukaan syövän uusiutumisvaara pienenee liikunnalla. Lisätutkimuksia tarvitaan. Syöpähoitojen aikana potilaita on totunnaisesti kehotettu lepäämään ja “otta­maan varovaisesti” eikä ainakaan harrastamaan kovatehoista liikuntaa. Tämä näkemys on nyt muuttumassa, sillä liikunnan ohjeistaminen osaksi syöpä­potilaan jokapäiväistä elämää tulee ottaa rutiiniksi jokaisella syöpä­kli­ni­kalla. Ohjeiden on hyvä no­jau­tua syöpäpotilaiden kansainvälisiin ja kansallisiin liikuntasuosituksiin.” (Sundqvist. Terveellinen PESHLA!-elämäntapa, 2022)

A NIIN KUIN ANTIOKSIDANTIT JA MUUT APUAINEET SEKÄ -VÄLINEET

Nyt tulee hurja määrä sisäpiiritietoa terveyttä arvostaville ja erityisesti syöpään sairastuneille.

 

Apuaineet:

Tiibetin munkkien ikivanha terveysjuoma

Vahvistaa immuunipuolustusjärjestelmää estäen muutkin sairaudet.

Resepti:

300 g valkosipulinkynsiä

1kg luomusitruunaa

1 litra vettä

Laita valkosipulinkynnet mehupuristimeen, ota mehu ja kuiva-aines (purut) talteen. Sitten sitruunat kuorineen puristimeen, ota talteen mehu ja noin 1/3 puruista. Kuumenna vesi kiehuvaksi ja lisää edellä mainitut mehut ja purut sekaan. Hienonna sauvasekoittimella seos. Kun seos juuri on kiehumaisillaan, kaada se lasipulloon ja pistä korkki kiinni, jolloin seos jäähtyessä menee vakuumiin. Jos vatsa ei kestä (kokeile aluksi pieninä annoksina!), niin juomaa voi laimentaa keittämällä sitä pidempään (seoksen tehoaineet tosin hieman kärsivät tästä keittämisestä). Valkosipulin hajuun auttaa persilja ja kardemummansiemenet, joita rouskutellaan seoksen nauttimisen jälkeen.

 

Viisi sukupolvea vanha Matilaisen suvun terveysjuoma

Tällä on parannettu mm. syöpää.

Alkuperäinen ohje:

Keitä koivuntuhkauutejuoma, jossa suhteessa 1 dl siivilöityä koivuntuhkaa ja 1 l vettä (lähdevesi on parasta), keitä vartti ja anna kirkastua vaikka yön yli. Kerää kirkas neste talteen esim. suodattamalla muutaman kahvinsuodatinpussin läpi (loppuneste sameaa). Nesteen pH on noin 12,5. Keitä seos, jossa iso nippu mesiangervoa ja hanhenpajun oksia (mahdollisesti kelpaa myös raidan tai pajun kuori). Joukkoon voi laittaa myös pakurikäävän palasia. Sekoita jäähtyneet osat suhteessa n. 7 litraa koivuntuhkauutetta ja 3 litraa tummaa pajulientä, jolloin pH laskee sellaiseen vahvuuteen, että sitä voi juoda. Päivän aikana juodaan noin puoli litraa. Ei lääkkeitä samanaikaisesti. Pidä vähintään puoli tuntia väliä.

“Koivuntuhkalla on erityisasema suomalaisessa kansanlääkinnässä. Tie­teel­lisiä todisteita koivuntuhkan parantavista ominaisuuksista on niukasti, mutta perinnehoitoihin luottavat ovat löytäneet tästä emäksisestä luon­non­tuot­teesta apua monenlaisiin vaivoihin. Moni on saanut itsensä parempaan kun­toon vaikeissakin sairaustiloissa koivuntuhkaa säännöllisesti nauttien. Koi­vun­tuhkaa on moni valmistanut itse polttamalla kuivia koivunhalkoja saunassa tai takassa.” (Sundqvist. Terveellinen PESHLA!-elämäntapa, 2022)

Punajuurijuoma

Aamuin illoin n 1,5 dl mehupuristimessa tehtyä juomaa, jossa luomupunajuurta, luomusitruunaa kuorineen ja pilkottua varsiselleriä. Juo heti, sillä juoma ei kestä säilömistä. Pelkkä punajuuren maku alkaa pitkän päälle tympäisemään, siksi sitruuna on paikallaan. Punajuuri on perinteinen syöpälääke Keski-Euroopassa. Googleta ”punajuuri paljaat jalat”.

“Punajuuresta ja sen vaikuttavista ainesosista syöpään on ilmestynyt vuonna 2019 laaja tieteellinen selvitys. Punajuuri todetaan tutkimuksessa vah­vaksi antioksidantiksi, joka omaa tulehdusta ehkäiseviä vaikutuksia. Puna­juuresta löytyy runsaasti betaiinia ja lukuisia polyfenoleja sekä karotenoideja, joilla kaikilla on syöpää ehkäiseviä vaikutuksia. Tutkijoiden mielestä kuitenkin vah­vin syöpää ehkäisevä vaikutus punajuuressa saavutetaan betaniinilla, joka antaa punajuurelle sen syvän punaisen värin. Joka tapauksessa punajuurta naut­ti­malla saadaan syövän kasvu tyrehtymään, tiedemiehet toteavat.” (Sundqvist. Terveellinen PESHLA!-elämäntapa, 2022)

Psyllium

Ketogeenisestä ruokavaliosta voi seurata ummetusta, johon auttaa psylliumin syönti. Psylliumissa ei ole energiaa, eikä hiilareita mutta siitä saa suolentäytettä. Se myös poistaa suolistosta sokeria ja myrkkyjä. Ei lääkkeitten oton yhteydessä. Siitä saa tehtyä pitsanpohjan, joka muuten sisältäisi paljon hiilareita. Vuorokauden vesipaasto silloin tällöin auttaa tyhjentämään kehon hiilarit.

 

Budwig protokolla

Rasvaton raejuusto + pellavansiemenöljy soseutettuna sauvasekoittimella, johon esim. hampunsiemeniä ym. siemeniä, pähkinöitä ja marjoja (esim. tyrni, karpalo, marja-aronia, puolukka, mustikka ym). Hampunsiementen terveellisyys kasvaa jos liotat niitä yön yli (siemen ”herää”, jolloin itämisen myötä hyvät aineet lisääntyvät).

 

Masu maitohappobakteerijuoma

Tämä juoma on vihanneksista ja marjoista fermentoimalla valmistettu maitohappobakteerijuoma. Se sisältää runsaasti probiootteja ja luonnollisia maitohappobakteereita. Löytyy terveyskaupoista.

 

Otsonoitu vesi

Juo otsonoitua vettä 1 litra aamulla tyhjään vatsaan. Kotikäyttöön soveltuvia otsonointilaitteita löytyy alan liikkeistä, mm. SynerKi.

 

Kananmuna kuorineen

Jos luustossa on syöpää, niin luustoa voi vahvistaa syömällä päivittäin 1 keitetty luomukananmuna kuorineen. Ei vaikeaa, kun siihen tottuu ja hankala kuoriminen jää pois.

 

Serrapeptaasi

Valmistettu silkkiperhosen toukan suolistosta. Antaa suojaa bakteereja vastaan. Kannattaa käyttää vahvinta mahdollista tuotetta: High Potency Serrapeptase 120,000 spu otsonoidun veden yhteydessä (tyhjään vatsaan).

 

Propolis

Propolisuutetta otetaan tilkka veteen sekoitettuna.

“Propoliksesta on eristetty ja tunnistettu yli 500 yhdistettä, kuten yli 180 fyto­kemikaalia, mukaan lukien flavonoidit (sisältävät vahvoja antioksidantteja), or­gaaniset hapot ja niiden johdannaiset: sienihapot, fytosterolit ja eteeriset öljy-yhdisteet. Tiedetään, että näillä yhdisteillä on biologisia vaikutuksia, kuten anti-inflammatorisia, antimikrobisia, antimutageenisia, antihistamiini- ja anti-allergeenisia ominaisuuksia.(Sundqvist. Terveellinen PESHLA!-elämäntapa, 2022)

C60 CARBON

Jännä tuote! Kuusikymmentä hiiliatomia on öljyliuoksessa. Löytyy ehkä parhaiten nettikaupoista.

 

Muita apuaineita

Näitä apuaineita tulee lisäksi nautittua: L- lysiini, D-vitamiini, B12-vitamiini, alfalipoiinihappo, krilliöljy, aprikoosinsiemeniä, magnesiumia, aspiriinipilleri, frankincense-öljy, happijauhe Oxycolon.

“Vitamiineilla ei todennäköisesti pysty estämään syöpää ja vitamiinien puute ei aiheuta syöpää, mutta eivät ne silti poissuljettuja ole syövän ra­vitse­mus­hoidossa. Erityisasemaan nousevat A-, B12-, C- ja D-vitamiini. Jäitä hat­tuun kuitenkin, sillä tulokset ovat edelleen epäselviä ja vaatimatonta luokkaa. Enin osa epäselvyyksistä johtuu siitä syystä, että laadukkaita kliinisiä vi­ta­mii­ni­tutkimuksia on syöpäpotilaille tehty aivan liian vähän. Vaikka vitamiineista ei ole riittävästi tutkimusnäyttöä, niin tuskin niistä suurtakaan haittaa on syöpä­potilaalle. Terveen järjen käyttö on sallittua.” (Sundqvist. Terveellinen PESHLA!-elämäntapa, 2022)

APULAITTEET

Näitä apulaitteita Antti Oinas käyttää PESHLA-metodissa.

 

Silvercrest mehupuristin (Lidl, Testivoittaja, edullinen, takuu 3 vuotta, punajuurta mehustettaessa se voi joskus hajota). Kalliimmat laitteet hajoavat helposti, eikä mehustustulos ole niin hyvä. Saatavilla vain kesäisin.

Water Ozonator WOZ5 www.bob.beck.info, maahantuoja SynerKi Oy.

Silver Pulser sp7 (SynerKi Oy), käytän ajoittain.

Osmoosiin perustuva vesihanaan liitettävä vedenpuhdistin.

Sauvasekoitin

Sähköinen kahvimylly siementen jauhamiseen

 

Antioksidantit

Antioksidantit kannattaa mieluusti hankkia terveellisestä ruoasta:

 

Runsaasti vihreää tai valkoista teetä tai hibiskusta

Kaaleja

Sipuleita

Pippureita

Pähkinöitä

Marjoja

Hapankirsikka

Kaakaota, herkkuna vähintään 80 prosenttista tummaa suklaata silloin tällöin.

Spirulinajauhe

Punaviini vähäisinä määrinä

Nokkosta ja voikukanjuurta

Kefiiri

Merilevä

Tomaattia ruuanvalmistukseen

“Antioksidantit suojaavat elimistöä hapetusstressiltä ja vahvistavat vas­tus­tus­kykyä. Antioksidantit ovat tärkeitä soluvaurioiden ehkäisijöitä ja korjaajia. Ne osallistuvat myös tulehdusreaktioiden sammutukseen. Ilman anti­oksidantteja ihminen ei pysy terveenä. Antioksidantit pitävät taudit loitolla ja pystyvät korjaamaan im­muu­ni­puolustuksessa olevia heikkoja kohtia. Tehokkaasti toimiva anti­oksi­dant­tijärjestelmä korjaa syntyneet vauriot. Tässä on käytössä hyvin monimutkainen va­paiden radikaalien ja anti­oksi­dant­tien vuorovaikutus koko ih­mis­elimistössä. Tieteelliset tutkimukset osoit­tavat, että antioksidanteista on hyötyä ihmisen terveydelle ja mah­dollisesti myös voidaan estää syöpää pahenemasta.” (Sundqvist. Terveellinen PESHLA!-elämäntapa, 2022)

Kysykää jos jokin on epäselvää.

 

Lue lisää PESHLA:sta suositusta ilmaispalvelusta internetissä: turpaduunari. http://turpaduunari.fi/?s=peshla

About Author

Samanlaisia kirjoituksia

3 Comments

  1. Paluuviite:Ovatko antioksidantit sittenkin vaarallisia? – Turpaduunari

  2. Paluuviite:PESHLA-juoma – Turpaduunari

  3. Paluuviite:Kehon ja mielen yhteys terveydessä – Turpaduunari

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *