Valikko Sulje

Akateemista tietoa syövästä

Kirjoittaja: Christer Sundqvist

Olen Petrasäätiön tutkija ja tiedottaja. Säätiön sivuille olen saanut tuottaa mieluisaa materiaalia tästä kauheasta sairaudesta, joka alkaa S-kirjaimella.

Perustutkimusta

D-VITAMIINI JA SYÖPÄ (Kaikki vitamiinit ovat tärkeitä, mutta erityisesti D-vitamiinin puutos voi aiheuttaa syöpää. Siksi on tärkeää varmistaa, että saat runsaasti D-vitamiinia päivittäin (Lähteet: aurinko, kala, kananmunat, sienet, D-vitamiinia sisältävät elintarvikkeet, ravintolisät).)

KAHVIIN YHDISTYY PAREMPI TERVEYS POTILAILLA, JOILLA ON ETÄPESÄKKEINEN PAKSUSUOLEN SYÖPÄ (On tilastollista ja epidemiologista tietoa ja joitain avoimia kliinisiä tutkimuksia, joiden mukaan antioksidanttituotteiden esiintyvyys kahvissa pidentää syöpäpotilaiden eloonjäämistä! Laajassa tutkimuksessa koskien levinnyttä paksunsuolensyöpää sairastavia potilaita muutama kuppi kahvia päivässä saattoi liittyä pidempään eloonjäämiseen ja pienempään riskiin syövän pahenemiselle. Tämän seikan raportoivat Dana-Farber Cancer Instituutin ja muiden organisaatioiden tutkijat uudessa tutkimuksessa.)

LISÄÄ OSOITUKSIA C-VITAMIININ HYÖDYSTÄ SYÖPÄPOTILAILLE (C-vitamiinin on myös osoitettu olevan erittäin turvallista ja sillä on useita kliinisiä etuja tuhansille potilaille ympäri maailmaa.)

MEHILÄISEN MYRKKYÄ TUTKITAAN RINTASYÖPÄÄN (Australiassa on tutkittu mehiläisten (Apis mellifera) myrkkyä rintasyöpäsoluihin. Erityisesti kiinnosti myrkyn keskeisen komponentin, melitiinin, vaikutus. Tutkimuksessa selvisi, että myrkky tuhosi tehokkaasti erilaisia rintasyöpätyyppejä. Varsin hyvä vaikutus myrkyllä oli aggressiiviseen ja herkästi uusiutuvaan rintasyöpätyyppiin.)

MIKSI SYÖPÄ VIIHTYY HAPPAMASSA SOLUYMPÄRISTÖSSÄ? (Terveillä soluilla on rajallinen kyky selviytyä happamassa mikroympäristössä kun taas syöpäkasvaimet viihtyvät siinä. Näyttää siltä, että syöpäsolut osaavat tehokkaasti välttää happamuuden tuomaa solukuolemaa.)

MITEN SYÖPÄ KEHITTYY (Syövän uskotaan kehittyvän normaaleissa soluissa tapahtuvien perinnöllisten vaurioiden seurauksena. Vaurio voi olla synnynnäinen (10-15 prosenttia syöpätapauksista) tai se voi esimerkiksi johtua ulkoisista tekijöistä. Solu sisältää geenejä, jotka vuorostaan sisältävät geneettistä materiaalia (DNA:ta), jonka avulla solut tuottavat proteiineja. Syöpä kehittyy, kun tapahtuu useita mutaatioita niissä geeneissä, jotka ohjaavat solun kykyä kasvaa ja jakautua. Nämä mutaatiot johtavat usein solujen holtittomaan kasvuun ja usein tunnistetaan myös epänormaalia aineenvaihduntaa syöpäsolussa. Solut sisältävät myös kasvaimen vaimennusgeenejä, jotka syöpäsolussa kytkeytyvät pois ja seurauksena on kontrolloimaton solujen jakautuminen. Samanlaisia hidastussignaaleja voi kytkeytyä pois myös ympäröivistä soluista. Tavallisesti kestää useita vuosia, jopa vuosikymmeniä, jotta tarpeeksi mutaatioita esiintyy ja soluista tulee syöpäsoluja. Tänä aikana muuntunut solu on hyvin hauras ja heikko ja voimme vaikuttaa sen kohtaloon, jos me tiedämme sen olemassaolosta.)

MYÖNTEISET SYÖPÄKOKEMUKSET (Aikuisille suunnatussa kyselyssä 13 534:lle henkilölle saatiin 7794 (57,6%) vastausta missä oli esillä myönteisiä kokemuksia syövästä. Vastaajat pystyivät tunnistamaan syöpäkokemuksensa positiiviset puolet. Esimerkkejä positiivisista kokemuksista: Terveydenhuollon tarjoajat, jotka olivat tietoisia syövästä selvinneen tapahtumista, pystyi ylläpitämään positiivista mielialaa, perheen ja ystävien tuki, organisoitu/suunniteltu seurantahoito, erityyppiset tukimuodot (emotionaalisesta käytännölliseen), asiaankuuluva tiedotus/henkilökohtainen viestintä, syöpäpotilaiden/ikätovereiden tuki, vaihtoehtoisten hoitomuotojen saatavuus, terveydenhuollon tarjoajien yksilöllinen tuki (hoito ja myötätunto) selviytyjille ja henkilökohtaisen terveyden/hyvinvoinnin palauttaminen.)

NOBELPALKINNON ARVOISIA SYÖPÄTUTKIMUKSIA (Vuosittain jaettava Nobelin fysiologian ja lääketieteen palkinto on hyvin arvostettu tiedepalkinto. Monena vuotena palkinto on osunut syöpätutkijoille.)

RASVAINEN RUOKA SUOJAA RINTASYÖPÄÄ VASTAAN? (Tutkijat havaitsivat päinvastaisen tuloksen kuin odotettiin: ruokavaliorasvat eivät liittyneet lisääntyneeseen määrään rintasyöpää. Jos jotain, tulokset liitettiin vähentyneeseen riskiin. Voimmeko sitten päätellä, että ruoan rasva todella suojaa meitä rintasyövältä? Jotkut väittivät tämän näistä tutkimuksista, mutta Willettin tutkimus ja muut väestötutkimukset olivat kaikki epidemiologisia, joissa oli erittäin alhainen riski, mikä on todennäköisesti sattumanvaraista tai parhaimmillaan osoittaa erittäin heikkoa näytön tasoa. Ainoa asia, jonka voimme sanoa varmasti on, ettei ole mitään merkittäviä tietoja, jotka olisivat koskaan osoittaneet lisääntynyttä rintasyövän riskiä jos syödään rasvaisia ruokia. Siksi ruokavalion ja rintasyövän välillä ei ole vielä selvää yhteyttä.)

SYÖPÄ JA COVID-19 (Syöpäpotilailla on suuri riski tässä pandemiassa. Vastustuskykyä heikentävien sytokiinien suurempi osuus syöpäpotilailla tukahduttaa valkosolujen tuotannon, mikä tarkoittaa, että syöpäpotilaat ovat alttiimpia COVID-19 -taudille. Tiedekirjallisuus osoittaa, että COVID-19 on yleisempi potilailla, joiden immuunijärjestelmä on heikentynyt. Tässä pandemiassa syöpäpotilaita tulisi käsitellä erityistapauksina. Riskinhallintaa pitää tehostaa tämän pandemian kriittisenä aikana. Syövän aiheuttama henkinen stressi todennäköisesti lisääntyy, kun syöpäpotilas saa COVID-19 -tartunnan. Joidenkin lupaavien täydentävien hoitojen (C- ja D-vitamiinit, kasvilääkkeet, akupunktio) on odotettava terveysviranomaisten hyväksyntää.)

SYÖPÄSOLU ON ERILAINEN (Syövän perustutkimuksessa on valtavasti edistytty vuosikymmenien aikana. Nykyään tiedetään aika hyvin mitä poikkeavuuksia syöpäsolun rakenteessa ja toimivuudessa on verrattaessa tavalliseen soluun. Näitä eroja pyritään hyödyntämään lääkkeiden kehitystyössä ja täydentävien hoitomenetelmien suosimisessa.)

SYÖVÄN VARHAISEMPI TUNNISTUS (On tärkeää, että syöpä havaitaan varhain. Äskettäin Yhdysvaltojen Weill Cornell -lääketieteen ja Memorial Sloan Ketteringin tutkijat havaitsivat, että ns. solunulkoisia rakkuloita ja hiukkasia voidaan käyttää syövän tunnistamiseen. Menetelmä sisältää uusien proteiinikuvioiden tunnistamisen näissä solunulkoisissa vesikkeleissä. Niitä voidaan käyttää diagnostiikkavälineenä syövän havaitsemiseksi hyvin varhaisessa vaiheessa.)

Yleistietoa syövän hoidosta

PERINTEINEN SYÖPÄHOITO (Syöpää tutkitaan vilkkaasti ja uusia hoitomuotoja kehitetään jatkuvasti. Syöpähoitojen tavoitteena on, että syöpä paranee ja sairaus saadaan hallintaan. Syövän uusiutuminen ja leviäminen ehkäistään ja kasvaimen aiheuttamia oireita lievitetään. Moderni syöpähoito on kehittynyt nopeasti ja sillä on saavutettu hyviä tuloksia. Sillä saattaa kuitenkin olla heikentävä vaikutus potilaan immuunijärjestelmään. Syöpätyypin tarkka määrittely on tehtävä oikean hoitomenetelmän valitsemiseksi. Myös syövän levinneisyys on selvitettävä, sillä levinneen ja paikallisen syövän hoito voivat olla hyvin erilaisia.)

SYÖPÄ ON VOITETTAVISSA (Syöpä on terveyskeskusteluumme pesiytynyt lopullisena tienviittana kuolemaa kohti. Tämä ei ole koko totuus. Kaikki syövät eivät ole kuolemaan johtavia. Itse asiassa tällä hetkellä on vallalla käsitys siitä, että syöpä on hyvin yksilöllinen sairaus. Jokainen syöpä on erilainen ja etenee tai lakkaa kasvamasta, ehkä jopa poistuu elimistöstämme aivan yksilöllisellä tavalla. Tämä tekee syövän yksilöllisestä hoidosta niin haastavan.)

TIETOA SYÖVÄSTÄ (Syöpä on seurausta solukon häiriintyneestä tasapainotilasta, jossa solujen jakautuminen jatkuu sen jälkeen, kun sen olisi pitänyt pysähtyä. Solu muuttuu geneettisesti monesta eri syystä ja lopulta syöpäsolut muodostavat pieniä kasvaimia, jotka kasvavat ja leviävät. Tämä prosessi kestää kauan ja itse asiassa voi mennä vuosikymmeniä, ennen kuin voimme havaita, että meillä on syöpä.)

Lääkkeet

ASPIRIINI PÄIVÄSSÄ PITÄÄ SYÖVÄN LOITOLLA? (Bayerin todennäköisesti tunnetuimman lääkkeen, aspiriinin, on todettu vähentäneen syöpäriskiä ruuansulatuskanavan eri osissa. Suuri ja todennäköisesti kattavin analyysi aspiriinin ja ruoansulatuskanavan syöpien välisestä yhteydestä julkaistiin johtavassa syöpäpäivälehdessä Annals of Oncology huhtikuussa 2020. Tutkijat kertoivat syöpäriskien vähentyneen 22–38%. Aspiriini on jo jonkin aikaa liitetty suolistosyövän riskin vähentymiseen ja muut, pienemmät analyysit ovat löytäneet aspiriinin yhteyksiä ruokatorven ja mahalaukun syöpään.)

KEMOTERAPIA – VALIKOIVAA SYÖPÄPOTILAAN MYRKYTTÄMISTÄ (Tyypillistä syöpälääkintää on kemoterapia (solumyrkyt). Kemoterapialääkkeiden tarkoituksena on tuhota pahalaatuiset syöpäsolut. Solumyrkyt estävät solujen jakautumisen ja aiheuttavat siten solukuolemaa. Lääkkeitä voidaan antaa olemassa olevan kasvaimen pienentämiseksi tai tuhoamiseksi sekä pahalaatuisten kasvainten torjumiseksi)

LÄÄKEHOITO (Lääkehoidossa käytetään erilaisia lääkkeitä, esim. solunsalpaajia (sytostaatteja, kemoterapiaa), joiden oletetaan ennen kaikkea tuhoavan pahanlaatuiset solut. Solunsalpaajat estävät solujen jakaantumisen ja aiheuttavat näin syöpäsolujen kuoleman. Lääkehoitoa voidaan antaa olemassa olevan kasvaimen pienentämiseksi tai tuhoamiseksi sekä pahanlaatuisen kasvaimen lannistamiseksi.)

Kirurgia

SYÖPÄLEIKKAUKSET (Syövän tärkeimpiin hoitomuotoihin kuuluu syöpäleikkaus (kirurginen hoito). Pahanlaatuisia kasvaimia, kuten syöpää ja sarkoomaa, hoidetaan perinteisesti ennen muuta kirurgialla. Leikkauksessa syöpä poistetaan, jotta sen kasvu estyy. Usein poistetaan tervettä kudosta syövän ympäriltä. Näin estetään kasvaimen paikallinen leviäminen.)

Radiologiset hoidot

SÄDEHOITO (Sädehoitoa annetaan useimmiten leikkaushoidon täydentämiseksi, jotta paikallisen uusiutumisen vaara vähenee. Joidenkin syöpien kohdalla sädehoito ilman leikkausta voi olla riittävä. Sädehoidossa käytetään radioaktiivista säteilyä, joka tuhoaa syöpäsoluja ja kutistaa kasvaimia vaurioittamalla jakautuvia soluja. Myös tervettä kudosta tuhoutuu, mutta nykytekniikoilla tervettä kudosta onnistutaan yhä paremmin säästämään. Syöpäsolut tyypillisesti jakautuvat normaalia kudosta nopeammin, joten ne ovat erityisen herkkiä sädehoidolle.)

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/ 

 

About Author

Samanlaisia kirjoituksia

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *