Valikko Sulje

Onko tutkivaa journalismia enää?

Kirjoittaja: Jouni Jämsä

Ammattirasismia

Elinkeinoa haittaavaan nimittelyyn otti lakisivustolla kantaa työoikeuden professori, lääketieteen dosentti ja EU:n komissio https://www.edilex.fi/uutiset/70516

”Keskustelu täydentävistä ja vaihtoehtoisista hoidoista on ollut Suomessa usein kiivasta. Julkisuudessa on esimerkiksi väitetty homeopaattien myyvän sairaille lääkkeenä kraanavettä kalliilla hinnalla. Tällainen syytös elinkeinon haittaamisen lisäksi leimaa terapeutit rikollisiksi ja asettaa heidät huonoon valoon. Väite leimaa ammattikunnan yhteiskunnan heikoimpia huijaavaksi. Täydentäviä ja vaihtoehtoisia hoitoja antavat harjoittavat Suomessa kuitenkin laillista elinkeinoa ja perustuslain mukaan meillä vallitsee elinkeinovapaus.”

”Lääketiede jaetaan maailmassa yleensä kolmeen osaan: Länsimainen eli allopaattinen lääketiede, perinteinen lääketiede (TM, traditional medicine) ja täydentävät tai vaihtoehtoiset lääketieteet (CAM, complementary or alternative medicine). Maailman Terveysjärjestö (WHO) ja EU suosittelevat jäsenmaitaan integroimaan täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot eli CAM-hoitomuodot järkevästi virallisen terveydenhuollon järjestelmiin.

EU:n komissio on suhtautunut CAM-hoitoihin positiivisen neutraalisti ja korostanut potilaan omaa valintaa.”

Tämä ammattirasismi eroaa kovasti myös yhteiskunnassa vaadituista hyvistä käytöstavoista, rakentavasta keskustelusta ja toisten elinkeinon haittaaminen on siis jopa laitonta – sanoo professori.

Uskomushoitoa, huuhaata, sairaiden rahastusta…

Olen usein miettinyt, mikä oikein saa niin monet mediat/toimittajat ja puolueet jankkaamaan samoja iskulauseita (uskomushoitoa, huuhaata, sairaiden rahastusta, puoskarilaki pitää saada heti…), kansalaisten haluamia CAM-hoitoja vastaan.

CAM-hoitojen asiakkaat eivät siis vaadi itselleen kieltolakia hoitaa haluamallaan tavalla. Tuskin siis hoitoja käyttävät ovat ottaneet asiassa yhteyttä politiikkoihin tai toimittajiin? Mutta miksi asiassa kolmas osapuoli saa puolueet ja toimittajat kiihdyksiin ja vaatimaan ihmisille kieltolakia teoreettisilla syillä? Miksi toimittajat eivät tee asiassa tutkivaa journalismia ja selvitä hyötyä ja haittoja?

Syy saattaa olla nurkan takana:

”Lääketeollisuus ry:n vuosittaisen kyselyn mukaan sen jäsenyritykset käyttivät vuonna 2019 noin 39,9 miljoonaa euroa lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten sekä terveydenhuollon organisaatioiden kanssa tehtyyn yhteistyöhön, kuten lääkäreiden kouluttamiseen ja heiltä ostettuihin asiantuntijapalveluihin.” https://www.laakariliitto.fi/uutiset/ajankohtaista/laaketeollisuus-investoi-terveydenhuollon-ammattilaisten-kanssa-tehtyyn-yhteistyohon-39-9-miljoonaa-euroa-vuonna-2019/

Lääkäriliitto saa siis lääketeollisuudelta vuosittain kymmeniä miljoonia edustaakseen koulukuntaansa. Sillä on varaa tehdä puolueiden ja median kanssa win-win -sopimuksia ja ostaa tilaa ja ystäviä. Tämä asetelma selittäisi, miksi niin moni puolue ja media vaativat lääkäreiden ulkopuolisten hoitojen rajauksia ja osallistuvat nimittelyyn, vaikka itse ongelmaa ei ilmene tai uhreja ei ole kellään esittää.

Lääkäriliitto kosiskeli viime vaalien alla puolueita ottamaan yhteyttä yhteistyötarkoituksella:

https://www.laakarilehti.fi/liitossa/liitto-toimii/vaalien-alla-vaikuttamistyo-kay-kuumana/

https://www.laakariliitto.fi/site/assets/files/4501/laakariliittoeduskuntavaalit2019.pdf

Kokoomus Naiset lienee yhtenä tarttuneet (win-win) täkyyn? Muuttiko mahdollinen yhteistyösopimus Kokoomus Naisten suhdetta jopa naisyrittäjiä vastaan:

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jouni-jamsa/kokoomuksen-naisten-liiton-puheenjohtaja-rajaisi-yrittajanaisten-ja-sairaiden-oikeuksia/

Tuskin MTV:kään ilmaiseksi palstatilaa antaa: – SuomiAreena ja Lääkäriliiton vieraslajit:

https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jouni-jamsa/suomiareena-ja-laakariliiton-vieraslajit/

Tai miksi niin moni maakuntalehti on kääntynyt lukijoitaan vastaan tai eivät kuuntele heidän näkemyksiään?

Onko Suomi autoritaarinen valtio jota hallitsee lääketiede ja media?
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jouni-jamsa/onko-suomi-autoritaarinen-valtio-jota-hallitsee-laaketiede-ja-media/

Tutkivalle journalismille olisi töitä

Tutkivalle journalismille olisi töitä – kuten kuinka paljon rahaa siis liikkuu kyseenalaisin tavoin eri tahoille? – mutta onko tutkivaa journalismia enää? –  ainakaan tässä asiassa?

Jouni Jämsä

CAM-terapeutti – tekee vaimonsa kanssa terveysmittauksia, kehoa tukevia hoitoja sekä yksilöityjä ruokarajoitteita.

Olisi kiva kuulla kommenttisi!