Valikko Sulje

Magnesium – aktiivisesti unohdettu mineraali? Osa 2

Kirjoittaja: Ari Kaihola

 

Magnesium – aktiivisesti unohdettu mineraali?

Sisällysluettelo

Osa 1

 • Maaperä ja magnesium 

 • Magnesiumin saanti ja krooniset sairaudet 

 • Ca:Mg suhde 

 • Magnesiumin viholliset; ikä & sairaudet 

 • T2 diabetes 

 • Korkea verenpaine l. hypertensio 

 • Lääkkeet 

 • Magnesium ja D-vitamiini 

 • Magnesium ja luuterveys 

Osa 2

 • Magnesium ja sydän-verisuoniterveys 

 • Magnesium ja tulehdukset 

 • Magnesium ja niveltulehdus & nivelrustot & kihti 

Osa 3

 • Magnesium ja migreeni 

 • Magnesium ja epilepsia 

 • Magnesium ja mielenterveys 

  • Masennus 

  • ADHD 

  • Kaksisuuntainen mielialahäiriö (bipolaarinen) 

  • Skitsofrenia 

  • Dementia & Alzheimer’s 

Osa 4

 • Astma 

  • Astman lisääntyminen Suomessa 

  • Liialliset hiilihydraatit astman aiheuttajana 

  • Liialliset omega-6 rasvat astman aiheuttajana 

  • Magnesiumin ja kalsiumin vaikutus astmaan 

  • Närästyksen/refluksin yhteys astmaan 

Osa 5

 • Magnesium ja kilpirauhanen 

 • Magnesium ja suolisto & IBD 

 • Magnesiumin imeytyminen 

Osa 6

 • Magnesium ja testosteroni 

 • Magnesium ja kuulo 

 • Magnesium ja silmien terveys 

 • Miten kirjoitussarja magnesiumista sai alkunsa? 

 • Magnesium ja jänteet 

 • Selitys kirjoitussarjan nimelle 

 

Edellisessä kirjoituksen osassa magnesiumin esiintyminen Suomen maaperässä käytiin läpi, kuten myös magnesiumin vaikutukset eräisiin yleisimpiin elintasosairauksiin. Myös sydän- ja verisuonisairauksiin viittattiin luomalla katsaus Anne Kousan v.2008 julkaistuun väitöskirjaan, jonka nimi on ”Kaivoveden kovuuden ja akuutin sydäninfarktin ilmaantuvuuden alueellinen yhteys maaseutualueilla Suomessa.” Tässä toisessa osassa paneudumme siihen vähän tarkemmin ja vain osa edellisen kirjoituksen lopussa mainituista aiheista mahtui tähän kirjoitukseen. Luvassa on siis vielä kolmaskin osa – ainakin.

Magnesium ja sydän-verisuoniterveys

Väitöskirjassa on viittauksia magnesiumiin dyslipidemian (rasva-aineenvaihdunnan häiriö) osalta: ”Statiinit alentavat LDL-kolesterolin tasoja jyrkemmin kuin magnesium-lisä, mutta magnesium toimii luotettavammin kaikilla dyslipidemian osa-alueilla ml. HDL-kolesterolin kohoaminen ja triglyseridien aleneminen ja sillä on myös samoja pleiotrooppisia ominaisuuksia kuin statiineilla ilman niiden haittavaikutuksia” (Rosanoff and Seelig 2004), ja viitatusta tutkimuksesta löytyy lisää ”…statiinien ominaisuuksien lisäksi magnesiumilla on vaikutusta myös omega-6/-3 rasvojen desaturaatiossa, johon statiinit eivät vaikuta. Magnesium osallistuu näiden rasvojen entsymaattisiin konversioihin, joiden lopputuloksena on sydän- ja muulle terveydelle edullisia prostaglandiineja”.

Magnesium toimii siis tärkeänä tekijänä haitallisten kasviöljyjen ’neutraloinnissa’ ja niiden muuntamisessa elimistölle hyödynnettävään muotoon eli samaksi, joita saa suoraan kalasta ja eläinperäisistä rasvoista – EPA ja DHA. Tästä hieman enemmän tulehduksia käsittelevässä kohdassa.

Kalsiumista esitellään myös laaja joukko tutkimuksia, mutta sen vaikutus sydänterveyteen jää epäselväksi: joissakin tutkimuksissa etua on löydetty, mutta toisaalta on jokseenkin yhtä paljon vastakkaiseen suuntaan osoittavia tutkimuksia. Todennäköisyys kuolla sydäninfarktiin oli pienin suurimmalla Mg/Ca suhteella eräässä ruotsalaistutkimuksessa.

Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa magnesium-pitoisuus kaivovesissä on alhaisin (vasen kuva) ja sydänkohtausten määrä aikuisväestössä suurin (oikea kuva).

Yhteys sydänsairauksien ja Ca/Mg suhteen välillä on raportoitu Suomessa jo 40 vuotta sitten (Karppanen et al. 1978). Ja eräässä tutkimuksessa on ehdotettu, että optimi Ca/Mg saannin suhde pitäisi olla noin 2 (Durlach 1989). Tämä käy yksiin sen edellisessä kirjoitukseni osassa esitetyn amerikkalaistutkimuksen havainnon kanssa, että suhteen noustessa yli 3 alkavat ongelmat verensokerin säätelyn kanssa. Ja verensokerin kohoaminenhan käy usein käsi kädessä sydänsairauksien kanssa.

Väitöskirjan yhteenvedossa todetaan, että selvä yhteys magnesiumpitoisuudella ja sydänkohtauksilla on maan eri osissa ja että syy-seuraus-suhdetta siitä ei voi päätellä, mutta mahdolliset jatkotutkimukset sitten tuovat lisää selvyyttä tähän hypoteesiin.

Lisäksi viitataan useiden tutkijoiden ja ravitsemusneuvojien mielipiteisiin, joiden mukaan nykyinen Mg-saantisuositus 350mg/pv on liian alhainen ja sen pitäisi olla 400-450mg (Altura and Altura 2006).

Magnesium juomavedessä ja kuolemat akuuttiin sydänifarktiin -niminen tutkimus löysi myös yhteyden, joka lisäksi vaikuttaa määrän suhteessa. Alla on tuon 1995 Etelä-Ruotsista kerätyn tiedon perusteella piirretty grafiikka: kuoleman riski oli suurin pienimmällä Mg-pitoisuudella ja pieneni ollen suurimmassa Mg-saannin ryhmässä 34% pienempi (ikävakioitu). Vapaasti ladattavissa täältä.

Paljon tuoreempi kirjoitus vuodelta 2016 viittaa väliotsikollaan, Magnesiumin puute voi aiheuttaa sydänsairauden, tutkimukseen vuodelta 2014, joka toteutettiin 7216 55-80v miehen ja naisen ryhmällä. Seuranta-aika oli 4,8 vuotta ja tässäkin sydänkuoleman riski pieneni 34% eniten magnesiumia saaneella kolmanneksella. Kirjoitus kommentoi myös toista, erittäin tunnettua Framingham Heart Studya, jossa tarkkailun kohteena oli sydämen suonten ja aortan kalkkiutuminen ja magnesiumin saannin vaikutus siihen. Osallistujia tässä kokeessa oli 2695 ja jokaista heidän nauttimaansa 50mg magnesiumin lisäystä kohden heidän sepelvaltimoidensa kalkkiutuminen väheni 22% ja aortan 12%. Eniten Mg saaneella ryhmällä sepelvaltimoiden kalkkiutuminen oli 58% vähäisempää ja aortan 34%. Lisäksi mainitaan korealainen tutkimus, jossa magnesiumin puutteesta kärsivällä ryhmällä sepelvaltimoiden kalkkiutuminen oli tuplasti todennäköisempää kuin normaalisti magnesiumia saavilla. Myös aivohalvauksen ja magnesiumin puutteen yhteyksistä käydään läpi 3 tutkimusta (yksi näistä Nurses’ Health Study), joiden riskin vähenemät eniten Mg saaneiden osalta vaihtelivat 26 ja 41% välillä verrattuna vähiten tai normaalimäärän magnesiumia saaneisiin.

Magnesium vaikuttaa myös veren rasva-arvoihin. Sitä tutkittiin Magnesium ja lipidit sydänsairauksissa -nimisessä tutkimuksessa. Siitä kannattaa poimia ainakin tämä:

Sokeri, verrattuna tärkkelykseen, huonontaa veren rasva-arvoja magnesiumin puutoksessa…” ja ”Linolihapon (omega-6 rasva) kertyminen Mg-puutteisiin rottiin saattaa johtua hidastuneesta linolihapon muunnoksesta arakidonihapoksi, mikä näyttää aiheutuvan Mg-puutoksesta”. Seurauksena tästä on plasman kohonnut omega-6 pitoisuus, mikä vältettäisiin riittävällä magnesiumilla, jota puolestaan tarvitaan delta-6-desaturaatiota kiihdyttävään entsyymiin. ”Se, että magnesiumin puutos vaikuttaa lipemiaan (rasva-aineenvaihdunnan häiriö), verihiutaleiden reaktioon ja hyytymiseen, viittaa Mg-puutteen rooliin sydänsairauden synnyssä.” Ao. kuva havainnollistaa Mg-puutoksen (vaaleammat palkit) aiheuttaman veren hyytymisen ja veritulppariskin suhteessa magnesiumia normaalisti saaneisiin rottiin (tummat palkit).

Statiinien ja magnesiumin vaikutusmekanismeja ja toiminnallista eroa on verrattu tässä tutkimuksessa. ”Mg… alentaa LDL-kolesterolia ja triglyseridejä ja nostaa HDL:ää. Desaturaatio on Mg:sta riippuvainen entsyymi rasva-aineenvaihdunnassa, johon statiinit eivät suoraan vaikuta. Desaturaatio kiihdyttää omega-3 ja omega-6 rasvojen konversiota prostaglandiineksi, jotka ovat tärkeitä sydänterveydelle… Mg optimitasollaan toimii kalsium-kanavan estäjänä. Uudemmat tutkimukset osoittavat, että Mg toimii myös ’statiinina’”.

James DiNicolantonion kirjoittama artikkeli kertoo GLA-rasvojen (prostaglandiinien esiaste) anti-inflammatorisista vaikutuksista. Magnesiumia siinä ei käsitellä muuten kuin mainintana sen puutteen voivan aiheuttaa myös GLA:n puutosta. Artikkelista käy hyvin selville näiden prostaglandiinien tärkeä rooli sydänterveydelle – sekä GLA:n edullinen vaikutus monissa muissakin sairauksissa.

Itse magnesiumista hän on kirjoittanut tämän katsauksen, jonka aiheena on: Magnesium sydänsairauksien estämisessä ja hoidossa. Johtopäätöksessä hän toteaa mm: ”…Mg-puutos voi johtaa vakaviin haittoihin ja kuolemaan ja se on yhdistetty sellaisiin sydän- ja verisuonitauteihin, kuten verenpaine, sydämen vajaatoiminta, rytmihäiriöt, ateroskleroosi, dyslipidemia ja diabetes. Valitettavasti länsimainen ruokavalio on usein Mg-köyhä johtuen ruoan puhdistuksesta ja prosessoinnista ja hypomagnesemia jää usein sairaalapotilaista huomaamatta.”

Kaikkein laajin hänen kirjoittamistaan magnesiumia käsittelevistä artikkeleista on tämä: ”Subkliininen magnesiumin puutos: pääasiallinen syy sydänsairauksiin ja yleiseen terveydenhuollon kriisiin”. Tähän dokumenttiinsa hän on sisällyttänyt hyvät yhteenvetoluettelot mm. magnesiumin puutoksen tunnusmerkistöistä sekä lievissä että vakavammissa tapauksissa. Mahdolliset syyt magnesiumin puutoksen takana on myös lueteltu. Artikkeli sisältää tietoikkunoita, joista kannattaa mainita ainakin Box2, Box3 ja Box8 – Syyt magnesiumin puutokseen, Mahdolliset kliiniset merkit magnesiumin puutteesta ja Mahdolliset magnesiumin puutteen ilmentymät sydän- ja verisuonistossa – vastaavasti. Box8 tässä suomennettuna:

 • Verenpaine
 • Rytmihäiriöt
 • Kalkkiutuminen
 • Ateroskleroosi
 • Sydämen vajaatoiminta
 • Lisääntynyt verihiutaleiden reaktiivisuus ja veritulppa
 • Sydänkohtaus
 • Aivohalvaus
 • Äkillinen sydänkuolema

Stabiilin sepelvaltimotaudin Käypä-hoito ohjeistuksessa ei magnesiumia ole mainittu sanallakaan. Ei myöskään dyslipidemian tai sydämen vajaatoiminnan kohdalla. Ei tainnut tulla yllätyksenä? Eteisvärinän kohdalla se mainitaan kerran kohdassa, jossa puhutaan elektrolyyttihäiriöiden korjauksesta. Joitakin magnesiumin vaikutustapoja omaavia lääkkeitä, kuten kalsiumsalpaajat, statiinit ja antitromboottiset lääkkeet sieltä kyllä löytyvät.

Magnesium ja tulehdukset

Tulehdus on useimpien elintasosairauksien taustalla. Yleensä on kyse ns. mata-asteisesta, kroonisesta tulehduksesta. Tässä kirjallisuuskatsauksessa vuodelta 2012 ”Magnesium: Uudet sovellukset sydänsairauksissa”, on myös kappale tulehduksesta. Sen mukaan magnesiumilla on vaikutusta tulehdustekijöihin interleukin-6 (IL-6), tumor nekrosis factor-alfaan (TNF-alfa) ja C-reaktiiviseen proteiiniin (CRP). Magnesiumin tulevia käyttökohteita käsittelevä kappale alkaa: ”Johtuen magnesiumin anti-inflammatorisista, statiinin kaltaisista ja anti-mineralisoivista vaikutuksista, sille on avautumassa rooli sydän- ja hermostoperäisessä lääkinnässä”.

Myös tämä, tämä ja tämä paperi kertoo magnesiumin puutteen aiheuttamasta tulehdussytokiinien lisääntymisestä. Mainittuna noiden edellä lueteltujen lisäksi on myös IL-1. Endoteeli eli verisuonen sisäkerros on altis näiden sytokiinien hyökkäyksille.

Magnesium torjuu tulehdustekijöitä.Magnesium vähentää tulehdussytokiinien tuotantoa: Uusi sisäinen immuunivastetta muokkaava mekanismi” -niminen The Journal of Immunologyssa v.2012 julkaistu tutkimus osoittaa, kuinka magnesiumin lisäys vähentää kahden eri sytokiinin tuotantoa (kuva alla).

Keskustelu-osiossa tutkijat kirjoittavat:Meidän tietääksemme tämä tutkimus osoittaa ensimmäistä kertaa, että koeputkessa ja elävässä elämässä altistaminen kliinisesti tehoavalle annokselle magnesiumsulfaattia (6mg/dl) vähentää TNF-a ja IL-6 tuotantoa… Sen osoittaminen, että magnesium vaikuttaa ihmisen sisäiseen immuunijärjestelmään haastaa nykyiset paradigmat, jotka koskevat immuunisäätelyä ja magnesiumin biologista vaikutusta… meidän tuloksillamme saattaa olla pitkävaikutteisia seurauksia, jotka vaikuttavat laajaan kirjoon tulehdusvälitteisiä sairauksia”

Jokaiselle verikokeessa käyneelle tulehdusmarkkeri CRP lienee tuttu. Magnesiumin vaikutusta siihen tutkittiin paperissa, jonka nimi on ”Magnesiumin saanti ruokavaliosta on käänteisesti yhteydessä seerumin CRP-tasoihin: meta-analyysi ja systemaattinen katsaus”. Loppupäätelmässä todetaan: ”Magnesiumin saannin edulliset vaikutukset kroonisiin sairauksiin voivat, ainakin osittain, johtua tulehduksen estämisestä”.

TutkimuksetMagnesiumin puutteen vaikutus sydämen ja suoliston tulehdukseensekä Magnesium, tulehdus ja lihavuus kroonisessa sairaudessakäsittelevät nimensä mukaisesti magnesiumin vaikutusta tulehdukseen niin suolistossa kuin myös lihavuuden yhteydessä. Useissa viitteissä kerrotaan esim. CRP:n suhteesta magnesiumin saantiin alle suositusten ja mitä vähemmän Mg saadaan sitä todennäköisempää CRP:n kohoaminen on: 75% Mg suosituksesta, n. 2x suurempi todennäköisyys kohonneeseen CRP:hen jne. Lihavuudesta ja CRP:n kohoamisesta on esimerkki, jossa ylipainon noustessa yli normaalin (BMI >25), nousee myös CRP, ensin 1,5, sitten 3,9, 6,11 ja kaikkein lihavimmassa ryhmässä 9,3-kertaiseksi normaalipainoisiin verrattuna. Liian vähäinen määrä magnesiumia soluissa ei pysty estämään kalsiumin pääsyä niihin. Tämä puolestaan aiheuttaa inflammatorista stressiä lihavuudessa.

Suolistossa Mg-puutos puolestaan aiheuttaa vuotavan suolen oireyhtymän lisääntymistä ja suolen toiminnan hidastumista 3vkon vajauksen yhteydessä. Akuutti Mg-puutos aiheuttaa limakalvon tulehdusta.

Suuri vaikutus tulehduksen lisääntymiseen on ravinnon rasvoilla ja magnesiumin riittävyydellä niiden käsittelyyn maksassa. Kasviperäiset omega-6/-3 (LA ja ALA) pitää käsitellä desaturoimalla, että ne saataisiin elimistössä hyötykäyttöön. Siitä kertoo artikkeliMagnesiumlisä vähentää metabolista oireyhtymää – kuinka ja miksi? Kirjoituksessa on tämä havainnollinen kaavio (alla) tuosta prosessista: magnesium vaikuttaa delta-6 ja 5-desaturaasien toimivuuteen sekä LA ja ALA käsittelyyn siten, että osasta tulee tulehdusta ruokkivia ja osasta tulehdusta estäviä sytokiineja.

Kilpirauhashormonin vajauksella (hypotyroidismi) on myös tulehdussytokiineja lisäävä vaikutus. Tässä rottakokeessa verrattiin tyroksiinilääkityksen ja magnesiumsulfaatin vaikutusta sytokiinien tuotantoon (kuva alla).

Magnesiumsulfaatti torjuu tulehdussytokiineja lähes yhtä hyvin (toinen pylväs oikealta) kuin pelkkä tyroksiini (T4, kolmas pylväs oikealta) ja jos molempia käytetään samaan aikaan, on tulos kaikkein paras (oikeanpuoleinen pylväs) ja lähenee jo normaalitilannetta tulehdustekijöiden suhteen. Magnesium siis tehostaa kilpirauhashormonin tulehdusta lievittävää vaikutusta. Kilpirauhasen, sen hormonituotannon ja magnesiumin yhteydestä kerron myöhemmässä osassa lisää.

Magnesiumin puute vaikuttaa tulehdusta lisäävästi myös typpioksidin (iNOS) lisääntymisen kautta. Tämä on siis se paha typpioksidi erotuksena hyvästä eNos typpioksidista, jota erittyy verisuonten endoteelista ja aiheuttaa suonten rentoutumista, verenpaineen laskua ja hyytymäriskin vähenemistä. Oksidatiivinen stressi on tässä artikkelissa aiheena ja sen aiheuttajana on – mikäs muu kuin magnesiumin puute. Ja otetaan tähän vielä yksi tutkimus, joka myös pitää tulehdussytokiinien liiallisen tuotannon syypäänä magnesiumin puutetta.

Siirrytään seuraavaksi yleisestä tulehdustilasta nivelten tulehdukseen. Olisikohan magnesiumin riittävyydellä myös sen torjumiseen vaikutusta?

Magnesium ja niveltulehdus

Tässä tutkittiin kiinalaisia (1626 henkilöä). Heidän ruokavalionsa selvitettiin kyselyllä ja polvi tai polvet kuvattiin. Ruokavalion magnesiumin määrän mukaan heidät jaettiin 5 ryhmään. Kirjoittajat huomauttavat, että niveltulehdusta ei määritelty kliinisesti, vaan radiologisesti. Lopputoteamuksessaan he sanovat: ”Tämä on ensimmäinen epidemiologinen todiste, joka vahvistaa yhteyden magnesiumin saannin ja radiologisesti määritellyn niveltulehduksen välillä kiinalaisessa väestössä…

Taulukon 2 lukujen perusteella piirretty grafiikka:

Vasemman reunan vähiten magnesiumia saaneiden ryhmä toimii verrokkina. Muilla, enemmän magnesiumia saaneilla 4 ryhmällä niveltulehdusta esiintyy suhteessa vähemmän siten, että eniten Mg saaneilla sekä niveltulehdusta että nivelten madaltumaa oli yli 60% vähemmän.

Saman tyyppinen koe tehtiin USA:ssa. Henkilöt jaettiin myös tässä viiteen ryhmään ja diagnoosi niveltulehduksesta tehtiin radiologisin menetelmin. Valkoisten ryhmässä niveltulehdusta esiintyi 34%:lla ja värillisillä 41%:lla. Magnesium ei vaikuttanut suorassa suhteessa saantiin, vaan niveltulehdusten määrä putosi puoleen jo vähiten saaneita seuraavassa ryhmässä; magnesiumin suurempi saanti ei tuonut enää lisähyötyjä.

Vähäinen magnesiumin saanti on yhteydessä lisääntyneeseen polven kipuun potilailla, joiden niveltulehdus määriteltiin läpivalaisulla. Tuo tutkimuksen nimi jo kertookin kaiken oleellisen. Lisäksi voisi mainita sen, että 68% miehistä ja 44% naisista sai tässä ryhmässä alle suositellun määrän magnesiumia. CRP korreloi tässä toisessa tutkimuksessa yhdessä polven niveltulehduksen kanssa käänteisesti sekä ruokavalion että seerumin magnesiumpitoisuuksiin. 75 potilasta käsittäneessä tutkimuksessa seerumin magnesiumin tasot olivat alhaisemmat vakavassa kuin lievässä niveltulehduksessa, mutta CRP ei korreloinut seerumin Mg:n kanssa.

Nivelrusto

Magnesiumilla näyttäisi olevan tulehduksen hillitsemisen lisäksi nivelille muutakin annettavaa: se auttaa rustokudoksen terveenä pysymistä ja/tai paranemista. Tämän se saa aikaan mm. pitämällä liian kalsiumin pois rustosta.

Kokeellisessa niveltulehduksessa rustoon vietiin magnesiumsulfaattia (rotilla). Sen vaikutukset näkyvät tutkimuksen monissa graafisissa kuvaajissa sekä mikroskooppikuvissa. Keskustelu -osiossa tutkijat toteavat, että kyseessä on ensimmäinen tämän tyyppinen koe ja että Mg-sulfaatti hillitsi niveltulehduksen kehittymistä ja myös esti rustosolujen kuolemaa (apoptoosia). ”…Mg esti solun-ulkoisen kalsiumin pääsyä soluihin, mikä esti rustosolujen vahingoittumista niveltulehduksessa”.

Magnesium tehostaa nivelen kantasolujen kiinnittymistä ja ruston muodostusta –nimi kuvaa hyvin tätä rottakoetta. Muutama poiminta tarkentaa tuloksia: ”Magnesium lisäsi nivelen kantasolujen kiinnittymistä kollageeniin Mg määrän suhteessa” ja ”Magnesiumin lisääminen aiheutti suuremman määrän kantasolujen tuottamaa rustomatriisia elävässä kudoksessa (in vivo).” Tuo kun saadaan vielä toteutettua ihmisillä…

Kalsiumia sisältävät kiteet niveltulehduksessa: epäterve liitto näin voi varmasti sanoa, sillä nuo kalsiumkiteet aiheuttavat niveltulehdusta ja ovat yksi keskeinen syy tuohon sairauteen. Kalkkiutumisen vastavaikuttajasta, magnesiumista, tuo katsaus ei puhu mitään ja mainitsee vielä, että niveltulehdukseen ei ole tehoavaa hoitoa. Ehkä ei ole katsottu oikeasta suunnasta? Toinenkin kalsiumkiteiden niveltulehduksen aiheuttamista päivittelevä tutkimus toteaa, että mitään hoitoa ei toistaiseksi ole. Kalsiumkiteet ovat tämänkin paperin mielenkiinnon kohde ja se kuvaakin varsin seikkaperäisesti ja havainnollisten kuvien kera, kuinka kalkkiutuminen aiheuttaa tulehdussytokiinien lisääntymistä.

Tämän 90-luvun tutkimuksen havainnot on ilmeisesti unohdettu noissa uudemmissa kalsiumkiteitä jahtaavissa tutkimuksissa? Tässä magnesiumin puute aiheutti leesioita polvinivelen rustoon 5 viikkoa vanhoilla rotilla. Luista ja rustosta mitattu Mg-pitoisuus oli vain puolet normaalisti magnesiumia sisältävää ruokaa syöneiden verrokkien tasosta.

Kihti

Nivelen varsin kivulias tulehdus on kihdinkin tunnusmerkki. Vaikuttaakohan Mg-puute jotenkin tähänkin sairauteen?

Tässä rottakokeessa Mg-puute vähensi ureahapon erittymistä munuaisista. Se on kihtiä potevalle tietysti huono juttu. Kun ureahappoa kertyy liikaa, se jämähtää kiteiksi niveleen, tyypillisesti isovarpaaseen. Ureahapon eritys väheni karkeasti ottaen puoleen ts. tuplasti enemmän jäi kietämään elimistöön ja kiteytymään niveliin.

Vain miehillä havaittiin tässä kokeessa käänteinen yhteys magnesiumin ja ureahapon määrän kesken siten, että ryhmällä, jolla oli vähiten Mg seerumissa oli eniten ureahappoa. Ryhmiä oli 5 ja niiden ureahappopitoisuus laski 3. Mg-ryhmästä alkaen n. 40% verrattuna ensimmäiseen ryhmään.

Nivelreuman käypä-hoito ohjeissa ei tietenkään magnesiumia mainita, kuten ei myöskään polvi- ja lonkkanivelrikon yhteydessä. Kihdin osalta käypä-hoito ohjeita ei näytä löytyvän kuin nivelreuman kohdalta (taulukko 3) ja mainintaa magnesiumista on myös turha hakea.

* * * * * * * * * * *

Seuraavat magnesiumiin liittyvät asiat jäävät odottamaan julkaisua (tähdellä merkityt oli luvattu tähän 2. osaan, mutta jotain oli pakko siirtää eteenpäin, että yhden artikkelin koko ei paisu kohtuuttoman suureksi) :

– mielenterveys*

– epilepsia

– silmien terveys*

– astma ja keuhkot

– kilpirauhanen*

– migreeni

– suolisto

– testosteroni

Järjestys on vielä avoin, samoin kuinka moneen osaan tuo määrä pitää jakaa. Ja eihän sitä tiedä, jos vaikka tässä matkan varrella putkahtaa lisää magnesiumiin liittyviä asioita…

LINKKEJÄ:

Significance of magnesium in congestive heart failure.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8800040

Magnesium basics

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4455825/

Thus, one should keep in mind that ATP metabolism, muscle contraction and relaxation, normal neurological function and release of neurotransmitters are all magnesium dependent. It is also important to note that magnesium contributes to the regulation of vascular tone, heart rhythm, platelet-activated thrombosis and bone formation ”

Magnesium in disease

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4455821/

Hypomagnesemia and Proton Pump Inhibitors / Below the Tip of the Iceberg

https://jamanetwork.com/journals/jamainternalmedicine/article-abstract/1105861

arikAri Kaihola

Kirjoittaja on yli 15 v harrastanut terveysasioiden tutkimista ja opiskelua omatoimisesti tavoitteena tieteellisten havaintojen hyödyntäminen oman terveyden ylläpitoon. Tärkeintä terveyden hoitoa on ennaltaehkäisy ja siinä puhdas ravinto. Hippokrateen sanoin – olkoon ruoka lääkkeesi ja lääke ruokasi.

About Author

Samanlaisia kirjoituksia

21 Comments

 1. Paluuviite:Magnesium – aktiivisesti unohdettu mineraali? Osa 3 - Turpaduunari

 2. Paluuviite:Magnesium - aktiivisesti unohdettu mineraali? Osa 1 - Turpaduunari

 3. Ari Kaihola

  Läppävioista ainakin hiippaläpän (mitral valve) toimintaa voi parantaa magnesiumilla. Tässä muutama tutkimus:

  Clinical Symptoms of Mitral Valve Prolapse Are Related to Hypomagnesemia and Attenuated by Magnesium Supplementation, 1997 ; https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S000291499600865X

  Magnesium deficiency in the pathogenesis of mitral valve prolapse, 1986 ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3014234/

  Mitral Valve Prolapse Syndrome and Magnesium Supplementation: A Review of the Literature, 2008 ; https://connect.springerpub.com/content/sgrcsr/1/2/101

  Fifteen years experience of the use of magnesium preparations in patients with mitral valve prolapse, 2011 ; https://europepmc.org/article/med/21878073 “We fixed statistically significant lowering of maximal systolic and diastolic arterial pressure, hypertensive burden and elevated variability of systolic and diastolic arterial pressure. Data of retrospective analysis showed absolute normalization of these parameters in all studied patients.”; “Regular use of magnesium salt of orotic acid was associated with significant elevation of quality of life of patients with MVP.”

  Käypä-hoidon sivuilla läppien toiminnasta ei ole erillistä ohjeistusta. Sen sijaan Terveyskirjaston sivuilta sitä käsittelevä artikkeli löytyy: Sydämen läppäviat ; https://www.terveyskirjasto.fi/dlk00081 Magnesiumista ei ole mainintaa.

 4. Helky Häkli

  Jos ymmärsin oikein, magnesiumin ja nivelrikon yhteys saattaa tulla tulehdustilan kautta. Koululääketiede on todennut: ylipainolla on yhteys esim. polven nivelrikkoon. Mutta ei suinkaan “painon” takia vaan oletettavasti “aineenvaihdunnallisista” syistä.
  Joten… magnesium voisi olla apu. Wau, yksi vakava elämää haittaava kansantautimme voisi olla ratkaistu.

 5. Paluuviite:Magnesium – aktiivisesti unohdettu mineraali? Osa 4 - Turpaduunari

 6. Paluuviite:Magnesium – aktiivisesti unohdettu mineraali? Osa 6 - Turpaduunari

 7. Per Una

  Mielenkiintoista olisi tietää kuinka ruokavalion sisältämät kalatuotteet vaikuttavat alueellisesti sydänsairauksiin, erityisesti magnesiumin osalta.

  • Ari Kaihola

   Kalan Ca:Mg suhde on Finelin mukaan n. 3:1; ei siis huonoimmasta päästä. Maidossa Ca:Mg suhde on 12:1. Kalan rasva on tunnetusti sydänterveellistä omega-3:a, joten ainakin rasvaiset kalat ovat hyvästä. En usko, että kalan magnesiumilla on juurikaan vaikutusta sydänsairauksiin, edut tulevat lähinnä sen rasvan kautta.

 8. Matson

  Laktoosi ja kilpirauhanen. Mielenkiintoista.. Laitan tähän erinäisiä havaintojani eri lääkkeistä ja niiden sisältämistä laktoosista. Sekä kansamme geneettisestä mutaatiosta laktoosin suhteen.. Kunhan vain saan tiedot koottua ja asiallisesti esitettyä. Laktoosi voi olla merkittävä tekijä monissa sairauksissamme, sokerihan se sekin on…

 9. Usko

  No sanopa muuta!! En näe kuin yhden mahdollisuuden siihen, että tätä ei ole nostettu esiin. Se on keskustapuolue. Mikäli totuus siitä, että maidon juonti on todellakin epäterveellistä olisi tuotu esiin, niin Suomen kansantalous olisi notkahtanut ja pahasti. Maidon kulutus Suomessa oli jyrkästi vähentynyt 1960-luvulta lähtien (https://www.maitojaterveys.fi/maitotietoa/maitovalmisteiden-kulutus/maidon-kulutus-suomessa.html) ja mikäli olisi tuotu esiin tutkimustulokset siitä, että maito (eritoten käsitelty maito) on jopa vaarallista, niin Suomen meijeriteollisuus olisi romahtanut ja myös maitotilat kaatuneet. Keskusta ei voinut tällaista sallia ja se ryhtyi pelastustoimiin. Siksi P-Karjala -projektin tuloksiakin on väännetty vaikka mihin muotoihin ym. Salailu/peittely/valehtelu on jatkunut jo 40 vuotta. Ja jatkuu yhä.

  Kiitos Internetin, on terveystietous kuitenkin levinnyt ja esim. rasvattoman maidon -huolimatta siitä että esim. kouluissa ei enää muuta saa..- kulutus väheni esim. vuonna 2017 peräti 14% ja maidon kokonaiskulutuskin 5%.. (https://www.luke.fi/uutiset/mita-suomessa-syotiin-vuonna-2017). Suomalaiset ovat pikku hiljaa tulossa järkiinsä.

  Nämä esittämäsi tulokset pitää jotenkin saada laajaan julkisuuteen.

  Kiitos tästä!

  • Ari Kaihola

   Onhan tuon tutkimuksen tulokset sen verran ‘kuumaa kamaa’, että esittämäsi salaliittoskenaario voisi hyvinkin olla mahdollinen. Kaikki kuitenkin onnistuttiin lakaisemaan maton alle.
   Kiitos tuosta linkistä – todellakin alkaa näyttää siltä, että järki voittaa: “… mutta täysmaidon kulutuksessa oli sen sijaan parin vuoden laskusuunnan jälkeen kasvua seitsemän prosenttia edellisvuodesta.” Ja hyvä niin, sillä maidon laktoosi imeytyy rasvattomasta versiosta ainakin tuplasti tehokkaammin kuin täysrasvaisesta ja laktoosilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia mm. kilpirauhaseen. Tästä tulee lyhyt jakso seuravaan osaan.

 10. Ari Kaihola

  Suomalainen tutkimus vuodelta 1978 paljasti jo sydänsairauksien todellisen syyn:

  “Moreover, the consumption of milk products is, on the average, higher in Finland than in any other country [71]. The calcium to magnesium ratio in milk is about 12:1 [71]. The high calcium concentration in the average Finnish diet is likely to inhibit the intestinal absorption of magnesium [71] and also to increase the loss of magnesium [58].”

  Kuva 2 kertoo todellakin enemmän kuin 1000 sanaa. Se löytyy netistä täältä:
  http://www.mgwater.com/minerals.shtml

  Ei voi kuin ihmetellä, miksi tuohon ei reagoitu? Ja miksi Ancel Keys ei tuohon reagoinut, kun kuitenkin tuo grafiikka on hänen materiaaleistaan lainattu? Myös Puskan täytyi olla tuosta tietoinen, koska kuva 1 on lainattu häneltä.

  • Ari Kaihola

   Magnesiumin saanti korreloi käänteisesti sepelvaltimon kalkkeutumiseen: 50mg lisäys magnesiumissa päivittäin oli yhteydessä 22% alempaan sepelvaltimon ja 12% alempaan aortan kalkkeutumiseen. Naisilla vaikutus korostui.

   “…a 50-mg/day increment in self-reported total magnesium intake was associated with 22% lower CAC (p < 0.001) and 12% lower AAC (p = 0.07). Consistent with these observations, the odds of having any CAC were 58% lower (p trend: <0.001) and any AAC were 34% lower (p trend: 0.01), in those with the highest compared to those with the lowest magnesium intake. Stronger inverse associations were observed in women than in men."

   CAC = sepelvaltimon kalkki, AAC = aortan kalkki

   Magnesium Intake Is Inversely Associated With Coronary Artery Calcification: The Framingham Heart Study, 2014

   https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1936878X1300778X

   Statiinit lisäävät valtimoiden kalkkeutumista. Kappale "Statins inhibit vitamin K2 synthesis & accelerate artery calcification" tutkimuksesta

   Statins stimulate atherosclerosis and heart failure: pharmacological mechanisms

   https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25655639/

 11. Ari Kaihola

  Mielenkiintoinen katsausartikkeli Mg / Ca vaikutuksista rustojen terveyteen.

  Magnesium and osteoarthritis: from a new perspective

  Käsittelee myös näiden mineraalien vaikutuksia solujen aineenvaihduntaan, esim. mitokondrioihin (Mg2+ affects mitochondria activities).

  “It indicates that Mg deficiency in cartilage tissue lead to chondrocytes lesions caused by uncontrolled growing of high Ca content crystals in cartilage tissue. Additionally, Mg ions directly promote chondrocytes differentiation and viability, however, the mechanism is not understood yet.”

  “It has been suggested that Mg2+ kinetically hinders nucleation and subsequent growth of hydroxyapatite by competing for structural sites with chemically similar but larger Ca2+ (31,36).
  Mg deficiency in cartilage tissue would lead to the Carich BCP, CPPD and finally hydroxyapatite crystallization, which is characterized as articular chondrocalcinosis commonly occur in elderly people with OA (37,38).”

  http://aoj.amegroups.com/article/view/3606/4288

 12. Elina Nikula

  Iso kiitos näistä! Malttamattomana odotan seuraavaa kirjoitusta aiheesta.
  Magnesium on luultavasti se, mikä poisti minulla levottomat jalat ja (reuma?)säryt lonkissa, reisissä ja säärissä.

  • Ari Kaihola

   Kyllä. Ja magnesiumin lisäksi usein mainitaan raudan puutteen korjaaminen. Joissakin kirjoituksissa mainitaan systeemisen, matala-asteisen tulehduksen tai autoimmuunitulehduksen olevan syypää. Näitähän magnesium parantaa, joten vaikutus voi tulla sitäkin kautta ja lisäksi Mg vaikuttaa suoraan hermostoa rauhoittavasti.

 13. Matson

  Kiitos Ari Kaihola!

  Suomalaisten sydän- ja verisuonisairauksien pääasiallisen syy on kirjoituksesikin perusteella nyt entistä vahvemmin osoitettu
  toteen. Syyt eivät ole voin, rasvan, kananmunien (kuten aikoinaan väitettiin!) seurausta vaan nimenomaan magnesiumin puutteen
  aiheuttamia. Mielenkiintoista ja kaikkein kuvaavinta on tuo esittämäsi kuvaaja magnesiumin osuudessa kaivovedessä ja sen suhde sydänkohtauksiin. Onko yllättävää, ettää lukemat korreloivat eniten Kainuussa ja -Pohjois-Karjalassa. Mikähän projekti siellä olikaan aikoinaan käynnissä.. -ja jonka tulosten perusteella suomalaisille alettiin vääntämään margariini-soopaa ym.

  Muistanette kaikki rasvasodan vuosikymmenen alussa? Ja yleis- ja verisuonikirurgi Taija Sompin kertomukset valtimoihin kerääntyvästä kalkista? https://yle.fi/aihe/artikkeli/2010/09/17/talk-voita-poytaan . Tämä youtubesta löytyvä keskustelu tulisi näyttää kaikille uudestaan valtiollisen yhtiömme kanavilla. Tuskin saadaan kuitenkaan nähdä ainakaan lähiaikoina. Somppi kertoo lähetyksessä että valtimoista poistetussa kalkissa kolesterolin osuus on vain 3%. Joten mikähän se suomalaisten suonet tukkiikaan, kolesteroli vai kalkki (kalsium)?
  Esittämäsi Framingham Heart Study -tutkimuksen tulokset vahvistavat asian. Merkittäiltä osin suomalaisten sepelvaltimo- ja muiden sydän- ja verisuonisairauksienen, aivoverenkierto (mm.aivo)infarktien) ym. taustalla on nimenomaan verisuonten kalkkeutuminen ja tämä liiallinen kalkkeutuminen johtuu juuri magnesiumin vähhydestä johtuvasta liiallisesta kalsiumin kertymisestä suonistoomme.

  Yksi mielenkiintoinen asia tuossa esittämässäsi kartassa on. Kuten ensimmäisestä kuvaajasta voidaan nähdä, on magnesiumin pitoisuus kaivovedessä hyvin alhainen myös Rovaseudulla (Rovaniemi + Ranua) ja Länsi-Lapissa. Miksi kuitenkaan sydänkohtauksien määrä näissä ei ole korkea vaan jopa samaa tasoa maamme parhaimpien alueiden kanssa? Mikä tekee näistä kahdesta alueesta poikkeuksellisen verrattuna Pohjois-Karjalaan ja Kainuuseen? Tämä olisi jo yksistään vertailevan tutkimuksen aihe ja voisi paljastaa syitä poikkamiin ja syy-seuraussuhteisiin enemmänkin.

  Mitä tulee esittämiisi havaintoihin ja tutkimustuloksiin magnesiumin ja tulehdusten yhteydestä eritoten nivelten osalla niin voin tässä kertoa oman henkilökohtaisen kokemukseni asiasta. Viimeiset 2-3 vuotta kärsin yhä ilkeämmäksi menevästä oikean polven särystä. Polvi kuvattiin niin rtg- kuin ultraäänelläkin. Mitään rakenteellista tai nivelrikkoon viittaavaa ei löytynyt. Ja kipu vain lisääntyi ja särkyä oli usein iltaisin ja äisinkin eli levossa… CRP normaali. Sain myös Hyalgan -pistoksia 3 kertaa polven sisälle. Auttoivat vähän mutta eivät poistaneet kipua. Lääkäri nosti lopulta kätensä pystyyn ja määräsi vahvempia särkylääkkeitä. Sanoi että alkava nivelrikko, jota ei näy kuvissa. Ja että pitää vain kestää ja jumpata lihaksia. Kun sitten aloin syömään magnesiumia n. puoli vuotta siten niin polven säryt ovat kadonneet ja pysyneet poissa. Polvessani täytyi siis olla tulehdus, jota ei kuvauksissa löytynyt eikä perus-CRP tulehdusta osoittanut. Eli kyseessä oli krooninen tulehdus polvinivelessä. Ja tämän tulehduksen magnesium sai rauhoittumaan/taltutettua. Ja uskon että myös polven “alkava nivelrikkokin” on parantunut!

  Kaikki nämä jo nyt esittämäsi asiat pitäisi saada laajaan jakoon. Mutta sehän aiheuttaisi sen, että suomalaiset huomaisivat yhteydet ja ryhtyisivät hoitamaan itseään jolloin lääkäreillä ja apteekkareilla loppuisi työt. Ja lääketehtailta menisi miljoonatienestit.

  Kiitos vielä näistä kahdesta magnesium -osiostasi ja hienosta työstäsi aiempienkin kirjoitustesi osalta!
  Ja kiitos myös sinulle Christer tämän kaiken mahdollistamisesta!

  Hienoa työtä!

   • Ari Kaihola

    Ainoa järkevä selitys voisi olla, että noilla alueilla on kaivovedessä jotain muuta sydänsairauksilta suojaavaa mineraalia kuin magnesiumia. Olen tutkinut Sardinian kovan veden alueiden yhteyttä T1-diabetekseen. Siellä vähiten diabetesta oli kovan veden alueilla, joiden vesinäytteistä löytyi sulfaattia ja kloridia. Rikkiä esiintyy tyypillisesti vulkaanisilla alueilla (Välimeren alueet, Japani), joissa myös sydänsairaudet ovat harvinaisempia. Suomessahan tällaisia ei ole. Ranuan wikipedia-artikkelista:

    “Paikoin tavataan emäksisiä kivilajeja.”, “Moreeni on jäätikön synnyttämä maalaji, jossa on sekaisin raekooltaan erilaisia maalajeja, kuten savea, hiekkaa ja soraa.” Rovaniemen maaperästä ei ollut tietoa wikipediassa.

    Rovaniemen ja Ranuan maaperästä en tiedä sen enempää kuin mitä nuo julkaistut kartat ja wikipedia esittävät. Eli ainoa keksimäni selitys on tuo yo. arvaus. Toinen selittävä tekijä voisi olla runsaampi Perämeren laskujoista pyydettyjen lohien syönti, mutta siihen en usko oikein itsekään.

   • Ari Kaihola

    Nyt löytyi tietoa Rovaniemen seudun pohjavesistä. Tässä Rovanimen kartta-alueen maaperä -nimisessä dokumentissa

    http://tupa.gtk.fi/kartta/maaperakartta100/mps_3612.pdf

    … on Taulukko 5, jossa on lueteltu 6 eri pisteestä otettujen pohjavesinäytteiden sisältämät mineraalit. Ca/Mg suhde ei ole kovin hääppöinen missään niistä (kaikissa yli 3). Kenties selittäväksi tekijäksi osoittautuu bikarbonaatti, kloridi, sulfaatti (rikki) tai piihappo? Tai näiden yhdistelmä. Kenties. Jos joku tutkisi. Toisin sanoen jäänee arvailujen varaan.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *