Valikko Sulje

Tokotrienolien terveysvaikutukset

Tokotrienolit kuuluvat E-vitamiineihin, jotka ovat ihmisen välttämättä tarvitsemia rasvaliukoisia vitamiineja. On todettu, että E-vitamiiniaktiivisuus on neljällä tokoferolilla ja neljällä tokotrienolilla. Keskityn tässä koosteessa yllättävän vähän tunnettuihin tokotrienoleihin ja niiden yhtä yllättävän merkittäviin terveysvaikutuksiin.

Tokotrienolien historia

Vuonna 1922 amerikkalaislääkäri Herbert Evans ja anatomian tutkija Katherine Bishop Kalifornian yliopistosta löysivät ”mysteerisen aine X:n” vihreistä vihanneksista (Evans ja Bishop, 1922). Vuonna 1924 ”substance X” nimettiin E-vitamiiniksi. Myöhemmin amerikkalainen biokemisti Elmer McCollum vahvisti nämä havainnot ja löysi E-vitamiinia eläinperäisistä lähteistä (kananmunan keltuaisesta ja voista). Tokotrienoleista ei tässä vaiheessa ollut mitään käsitystä.

Tokotrienolien historia alkaa nimittäin vasta vuonna 1964 kun julkaistiin tiedelehdessä Biochemical and Biophysical Research Communications havainto neljästä eri tokotrienolista palmuöljyssä (Pennock ja muut, 1964). Lopullinen varmuus saatiin kun nämä E-vitamiineihin lukeutuvat rasvaliukoiset yhdisteet eristettiin kumipuusta (Hevea brasiliensis) ja nimettiin α- (alfa), β- (beeta), γ- (gamma) ja δ- (delta) tokotrienoleiksi (Horvath ja muut, 2006).

Noin vuonna 1966 alettiin pitää E-vitamiineja ihmiselle välttämättöminä ja keskityttiin pitkälti tutkimaan alfa-tokoferolin terveysvaikutuksia. Tätä E-vitamiinimuotoa on yleensä kaupallisissa E-vitamiinilisissä. On erittäin harvinaista vielä nykyäänkin, että ravintolisissä on tarjolla tokotrienoleja tai muita tokoferoleja. Tiedemaailma rakastui alfa-tokoferoliin ja unohti tokotrienolit. Yhteen aikaan ei puhuttu E-vitamiinista laisinkaan, vaan puhuttiin pelkästään tokoferolista.

Vähitellen kiinnostus tokotrienolejakin kohtaan kuitenkin kohosi ja niitä alettiin tutkia tarkemmin.

Tokotrienolit alentavat kolesterolia

Ensimmäisiä havaintoja modernissa tokotrienolitutkimuksessa oli, että tokotrienolit estävät kolesterolin synteesiä erityisesti laskemalla ”pahaa” LDL-kolesterolia (Qureshi ja muut, 1986). Tämä oli niin merkittävä juttu, että mekanismia pitkään kehittäneille tutkijoille Joseph Goldsteinille ja Michael Brownille myönnettiin Nobelin lääketieteen palkinto vuonna 1985. Viisi vuotta myöhemmin Qureshin tutkimusryhmä julkaisi laajemman selvityksen palmuöljyn sisältämien tokotrienolien kolesterolia alentavasta vaikutuksesta. Lopulta kolesterolia alentava mekanismi löytyi Bristol-Myers Squibb biolääkeyrityksen tutkimusryhmän työllä vuonna 1992 ja vahvistettiin lähes 15 vuotta myöhemmin Teksasin yliopistossa (Song ja muut, 2006), missä selvisi, että HMG CoA reduktaasin säätely onnistuu delta-tokotrienolilla ja gamma-tokotrienolilla, mutta tärkeänä pidetyllä alfa-tokoferolilla ei ollut mitään vaikutusta kolesteroliin.

On mielenkiintoista spekuloida miten paljon palmuöljyn yllättävän huono maine ja markkinoille tullut kolesterolia alentava statiini-lääke ovat haitanneet asiallisen tiedon leviämistä tokotrienoleista rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden luontaisessa korjaamisessa.

Erityisesti palmuöljyn sisältämät antioksidanttiset tokotrienolit osoittautuivat hyviksi hoitomuodoiksi korkeita veren rasva-arvoja ja verisuonten kovettumatautia vastaan (Kooyenga ja muut, 1997). Tarjolla oli tarpeen vaatiessa kolesterolin alennus ilman statiinien haittavaikutuksia. Yhdessä tutkimuksessa mitattiin terveiltä miehiltä ns. augmentation index ja tulkittiin verisuonten joustavuuden parantuneen 5,3% kun nautittiin 160 mg tokotrienoleja päivittäin parin kuukauden ajan (Rasool ja muut, 2006).

Kumpi voittaa?

Tokotrienoleja ja tokoferoleja on paljon verrattu keskenään. Kumpi on parempi? Moni tutkija on sitä mieltä, että tokoferoleja (erityisesti alfa-muotoa) korostetaan liikaa tokotrienolien kustannuksella. Yksi kovimmista kiistoista liittyy siihen, että tokotrienolit kerääntyvät tokoferoleja herkemmin solukalvojen lipidikerroksiin. Näin tokotrienolien antioksidanttivaikutukset voisivat olla voimakkaampia.

Tutkijat pitävät tokotrienoleja tehokkaampina kuin tokoferoleja in vitro -kokeissa (”koeputkessa”) erityisesti koskien suoraa antioksidanttivaikutusta (Kamal-Eldin ja Appelqvist, 1996 ; Serbinova ja muut, 1991) ja epäsuoraa antioksidanttivaikutusta seleenin kautta (Ong ja muut, 1993). Vertailu suosii tokotrienoleja myös hallitun solukuoleman (apoptoosi) edistämisessä ja syövältä suojaamisessa (Yu ja muut, 1999 ; McIntyre ja muut, 2000). Tokotrienolit myös suojaavat hermostoa tehokkaammin kuin tokoferolit (Mazlan ja muut, 2006 ; Sen ja muut, 2000). Koe-eläinkokeissa on todettu, että tokotrienolien ylivertaisuus koskee mm. syövän ehkäisyä (Komiyama ja muut, 1989), antioksidanttivaikutusta (Serbinova ja muut, 1991 ; Ahmad ja muut, 2005), tulehdusten ehkäisyä (Gu ja muut, 1999) ja tokotrienolit tarjoavat myös tokoferoleja parempaa suojaa luuston terveydelle (Ahmad ja muut, 2005 ; Norazlina ja muut, 2007 ; Hermizi ja muut, 2009 ; Mehat ja muut, 2010 ; Shuid ja muut, 2010). Kudosviljelmissä on todettu, että alfa-tokoferoli lisää allergiaa (syöttösolut menettävät tehoaan) ja tokotrienolit hoitavat allergiaa (Hemmerling ja muut, 2010 ; Komai-Koma ja muut, 2012). Kliinisiä kokeita on aivan liian vähän, mutta tutkijat olettavat terveysvertailun suosivan tokotrienoleja ihmisellä samalla tavalla kuin koe-eläimillä ja kudosviljelmissä on todettu.

Syövät ja tokotrienolit

Tokotrienolien kiinnostavuus on tuottanut suuren määrän tutkimuksia. Kansainvälistä huomiota herätti vuonna 1994 havainto, että palmuöljyn sisältämät tokotrienolit jarruttivat soluviljelmissä eräiden syöpämuotojen kasvua (Goh ja muut, 1994).

Monien syöpien kasvu on riippuvaista angiogeneesistä eli pienten verisuonten uudistumiskyvystä. Tutkimusten mukaan delta-tokotrienoli ehkäisee tämän epämieluisan asian (vähentää angiogeneesiä) ja syövän kasvu saadaan mahdollisesti pysäytettyä (Shibata ja muut, 2008).

Gamma-tokotrienolin paksusuolen syöpää ehkäisevä vaikutus on selvinnyt soluviljelmissä (Yang ja muut, 2010). Mekanismit saattaisivat olla angiogeneesin esto, nopeutettu solukuolema ja telomeraasien kasvun esto jakautuvissa syöpäsoluissa (Shibata ja muut, 2010; Eitsuka ja muut, 2006). Kliinisiä kokeita tarvitaan havainnon hyödyntämiseksi syövänhoidossa (Nesaretnam ja muut, 2010, 2011; Springett ja muut, 2011).

Tutkimusasetelma on perin hankala, sillä mahdollisesti alfa-tokoferoli on syövän kasvua edistävä ja gamma- sekä delta-tokotrienolit hillitsevät sitä. Näin ollen ei ole näköpiirissä yksinkertaista ilmaisua ”E-vitamiini suojelee syövältä”. Todennäköisesti tarvitaan täsmällisiä tokotrienoliannostuksia ja paljon tutkimustyötä mikäli aiotaan asiaan saada selvyys.

Eturauhassyövän hoidossa tokotrienolit ovat osoittautumassa täsmäaseiksi. Eläinkokeita geenimuunnelluilla TRAMP-hiirillä on jo tehty ja näyttää hyvältä (Barve ja muut, 2010). Ravintolisän muodossa annetut tokotrienolit hillitsevät koe-eläinten eturauhasen syöpäkasvua. Kokeissa on annettu kokonainen kirjo erilaisia tokotrienoleja ja alfatokoferoli on annoksesta poistettu koska epäillään sen omaavan syövän kasvua voimistavia vaikutuksia. Kliinisiä kokeita on suunnitteilla. Ihmiselle sopiva annos on arviolta 3 g/vrk ja sisältäisiä erilaisia tokotrienoleja kapselin muodossa. Tutkijat toivottavat tokotrienolikapseleiden valmistajilta yhteistyöhalua ja kliinisille tutkimuksille rahoittajaa.

Tokotrienolin vaikutusta rintasyöpään on tutkittu vilkkaasti jo kymmeniä vuosia, mutta teho ei ole ollut toivotulla tasolla. Suuri osa injektoidusta vitamiinista ei ole päässyt riittävässä määrin tunkeutumaan syöpäkasvaimeen. Hyvin suurina pitoisuuksina tokotrienoli on lisäksi myrkyllistä sekä terveille että syöpäsoluille. Uusin tekniikka on käyttää nanoteknologiaa, eli kapseloida tokotrienoli pienten rasvapallojen sisään (Fu ja muut, 2011). Näin vitamiini saadaan terveiden solujen ohi vietyä suoraan syöpäkasvaimeen.

Lisäksi tokotrienoli voidaan päällystää transferriini-proteiinilla (Dufès ja muut, 2013). Silloin vitamiini imeytyy syöpäsoluihin, sillä ne tarvitsevat runsaasti rautaa voidakseen lisääntyä. Syöpäsolujen pinnalla on runsaasti vastaanottimia (transferriini reseptoreita), jotka houkuttelevat transferriiniä ja sen mukanaan kuljettamaa rautaa. Tämä on osoittautunut tehokkaaksi tavaksi kuljettaa vitamiini syöpäsoluihin, sanoo tutkimusta johtava tohtori Christine Dufés. Uusia vitamiinin kuljetustapoja on kehitteillä Dufèsin laboratoriossa (Karim ja muut, 2017).

Rinta- ja keuhkosyövän hoitoon on siis saatu räätälöityjä tokotrienoleja lupaavien soluviljelmäkokeiden jälkeen (Nesaretnam ja muut, 2000 ; Pierpaoli ja muut, 2010). Valitettavasti kliiniset tutkimukset ovat ihan alkutekijöissään (Nesaretnam ja muut, 2010). Viisi vuotta kestäneessä syöpätutkimuksessa tokotrienoli ravintolisiä saaneet selviytyivät hieman paremmin kuin kontrolliryhmä. Tokotrienoli ryhmässä saavutettiin 60% alhaisempi kuolleisuus rintasyöpään, mutta pienen otoksen takia tässä ei saatu tilastollisesti merkittävää eroa (Nesaretnam ja muut, 2010).

Biokemisti ja syöpätutkija Bharat B. Aggarwal Teksasin yliopistosta on jo pitkään pitänyt tokotrienoleja tulevaisuuden syöpälääkkeinä. Tokotrienolien eri muodoilla on erilaisia vaikutuksia syövän ja muiden sairauksien hoidossa. Siinä missä alfa-tokotrienoli on tehokas estämään aivohalvauksia, gamma- ja delta-tokotrienoleilla on hyvää käyttöä syövän ehkäisyssä kauttaaltaan.

Sydän- ja verisuonitaudit ja tokotrienolit

Tulehduksen ehkäisy tokotrienolien antioksidanttivaikutuksen kautta on avainasemassa sydän- ja verisuonitautien (SVT) ehkäisyssä (Nesaretnam ja muut, 1993). Nakagawa ja Shibata ovat tutkineet tokotrienolien tulehdusta ehkäisevää vaikutusta ja todenneet sen tapahtuvan syklo-oksigenaasi-2:n (COX-2) ja interleukiinien vaimennussäätelyn (down-regulation) kautta. Kaikilla kahdeksalla E-vitamiinimuodoilla on vahva antioksidanttivaikutus, mutta typpiradikaaleja vastaan toimivat ainutlaatuisella tavalla gamma-tokotrienoli ja gamma-tokoferoli (Goss ja muut, 1999). Tämä peroksinitraatti ongelma nähdään monissa sairauksissa ja on hyvä tietää, että parasta mahdollista antioksidanttisuojaa tarjoaa juuri tietyntyyppiset täsmätokotrienolit ja -tokoferolit.

Tokotrienoleja on suppeissa kliinisissä tutkimuksissa annettu potilaille ja kolesterolitasojen laskua sekä veren triglyseridien laskua on havaittu (Zaiden ja muut, 2010). Tästä tarvitaan lisätutkimuksia.

Tokotrienolien etuihin SVT:ssä on laskettava myös muiden keskeisten haitallisten mekanismien hillitsemisen verisuonitaudeissa. Muun muassa verihiutaleiden kokkaroitumista on voitu estää tokotrienoleilla (Qureshi ja muut, 2011) ja verenpaineen lasku on kokeellisesti todettu, sillä nautittuaan 160 ja 320 mg tokotrienoleja päivittäin 2 kuukauden verran aleni systolinen verenpaine noin 5 prosenttia (Rasool ja muut, 2006).

Diabetes ja tokotrienolit

Odotetusti tokotrienolit ovat hyödyksi tyypin 2 diabeetikoille (Baliarsingh ja muut, 2005). Veren rasva-arvot normalisoituivat pienessä pilottitutkimuksessa. Tutkijat pitävät mahdollisena, että suotuisat terveysvaikutukset ulottuvat kaikkiin aineenvaihdunnallisiin sairauksiin diabeteksen lisäksi. Kiinnostusta on esimerkiksi käyttää tokotrienoleja angiogeneesin eston ja antioksidanttivaikutusten takia mm. lihavuuden hoitoon (Kaileh ja Sen, 2010).

Rotissa, joille aiheutettiin tahallaan diabetes, tokotrienolit paransivat insuliinin herkkyyttä (Chen ja muut, 2006 ; Chou ja muut, 2009). Kuhad ja Chopra osoittivat diabeetikkorottien neuropatian lieventyneen tokotrienoliannostuksen jälkeen. Pidetään mahdollisena, että diabetekseen kuuluvat tulehdusilmiöt, haiman insuliinia tuottavien solujen tuhoutumisineen, saadaan aisoihin tokotrienoleilla. Pieniä tällaisia kokeita on jo tehty ja alustavat tulokset ovat lupaavia (Fang ja muut, 2010 ; Li ja muut, 2010). Erityisen vahva tehovaikutus on rottakokeissa saatu palmuöljyllä, joka luontaisesti sisältää runsaasti tokotrienoleja (Suzuki ja muut, 1993). Diabeetikolle sopivin rasvalähde saattaisi olla tokotrienoleja runsaasti sisältävä punainen palmuöljy.

Alzheimer tottelee tokotrienoleja!

Vuodesta 2000 lähtien on ollut tiedossa tokotrienolien hermosoluja suojaava vaikutus (Sen ja muut, 2000 ja Khanna ja muut, 2007). Harvinaisessa hermosairaudessa, joka rappeuttaa hermosoluja tuhoamalla hermosäikeitä suojaavaa myeliinikerrosta, parhaimmiksi jarruiksi sairauden etenemisessä ovat osoittautuneet palmuöljystä saatavat tokotrienolit ja vihreästä teestä saatava epigallokatekiini gallaatti (Rubin ja muut, 2008 ; Anderson ja Rubin, 2005). Tällaisen ravintolisä-cocktailiin kannattaa luottaa kun aikomuksena on suojata hermostoa: kalaöljyä, vihreää teetä ja E-vitamiinia tokotrienoleina.

Yhdessä kliinisessä kokeessa (n=121) testattiin sitä miten hyvin tokotrienolit (200 mg kaikkia tokotrienoleja kahdesti päivässä 2 vuoden ajan) suojaavat valkeaa aivokudosta tuhovaikutuksilta. Tulos oli rohkaiseva. Aivokudos säilyi paremmin tokotrienoliryhmässä verrattuna plaseboryhmään (Gopalan ja muut, 2014).

Alzheimerin taudissa merkittävää roolia näyttelee oksidatiivinen tuho aivoissa. Jo pitkään on pidetty E-vitamiinia tuhovaikutusten hillitsijänä, mutta tulokset ovat olleet aika vaatimattomia. Kun älyttiin kokeilla muita E-vitamiinin muotoja kuin totuttua alfa-tokoferolia, saatiin parempia tuloksia. Ohio State -yliopiston tutkimusryhmä on tehnyt kokeita, joiden tulokset viittaavat siihen, että tokotrienolit voisivat suojata etenkin aivokudosta. Tuoreesta suomalaispotilaita käsittäneestä kohorttitutkimuksesta selviää, että erityisen hyvän suojavaikutuksen dementiassa ja sen pahimmassa muodossa, Alzheimerin taudissa, tarjoaa γ-tokoferoli, β-tokotrienoli ja tokotrienoleista tehty koostevalmiste (Mangialasche ja muut, 2013).

Aivohalvauksen estoa tokotrienoleilla tutkitaan kuumeisesti tällä hetkellä (Park ja muut, 2011). Tutkijoiden mukaan tokotrienolit parantavat verenkiertoa, estävät tulehduksia ja lisäksi tulee tämä voimakas hermosoluja suojaava vaikutus. Kliinisiä kokeita on toteutusvaiheessa.

Kasvussa on kiinnostus käyttää tokotrienoleja dementian ehkäisyyn ja ikääntymisen jarruttamiseen. Eräässä tutkimuksessa kaljuuntuminen saatiin pysäytettyä tokotrienoleilla sekä miehillä että naisilla (Beoy ja muut, 2010).

Lopuksi

Tokotrienolien tutkimuksen keihäänkärki osoittaa tällä hetkellä ennen kaikkea syövän hoitoon ja sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Mutta ei se tähän lopu! Tokotrienolit yhdistetään yhä useammin näihin ilmiöihin, joita tunnetaan vielä puutteellisesti: E-vitamiinin biosaatavuus (Yuen ja muut, 2011 ; Meganathan ja muut, 2015), kognitiivisten toimintojen parantaminen, lihavuuden ehkäisy, luuston terveys, suolistosairaudet, säteilyltä suojaaminen, ei alkoholiperäisen maksatulehduksen hoito (Masuoka ja muut, 2013 ; Patel ja muut, 2012) jne.

 

Lähteet:

Aggarwal BB, Sundaram C et al. Tocotrienols, the vitamin E of the 21st century: Its potential against cancer and other chronic diseases. Biochem Pharmacol 80(11):1613-1631, 2010
Ahmad NS, Khalid BA, Luke DA, Ima Nirwana S. Tocotrienol offers better protection than tocopherol from free radical-induced damage of rat bone. Clin Exp Pharmacol Physiol 32(9):761-70, 2005
Anderson SL, Rubin BY. Tocotrienols reverse IKAP and monoamine oxidase deficiencies in familial dysautonomia. Biochem Biophys Res Commun 336(1):150-156, 2005
Baliarsingh S, Beg ZH, Ahmad J. The therapeutic impacts of tocotrienols in type 2 diabetic patients
with hyperlipidemia. Atherosclerosis 182(2):367-374, 2005
Barve A, Khor TO, Reuhl K et al. Mixed tocotrienols inhibit prostate carcinogenesis in TRAMP mice. Nutrition and Cancer 62(6):789-794, 2010
Beoy LA, Woei WJ, Hay YK. Effects of tocotrienol supplementation on hair growth in human volunteers. Trop Life Sci Res 21(2):91-99, 2010
Chen CW, Cheng HH. A rice bran oil diet increases LDL-receptor and HMG-CoA reductase mRNA expressions and insulin sensitivity in rats with streptozotocin/nicotinamide-induced type 2 diabetes. J Nutr 136(6):1472-1476, 2006
Chou TW, Ma CY, Cheng HH et al. A rice bran oil diet improves lipid abnormalities and suppress hyperinsulinemic responses in rats with streptozotocin/nicotinamide-induced type 2 diabetes. J Clin Biochem Nutr 45(1):29-36, 2009
Dufès C, Al Robaian MMM, Somani S. Transferrin and the transferrin receptor for the targeted delivery of therapeutic agents to the brain and cancer cells. Therapeutic Delivery 4(5):629-640, 2013
Dunphy PJ, Whittle KJ, Pennock JF, Morton RA. Identification and Estimation of Tocotrienols in Hevea Latex. Nature 207:521-522, 1965
Eitsuka T, Nakagawa K, Miyazawa T. Down-regulation of telomerase activity in DLD-1 human colorectal adenocarcinoma cells by tocotrienol. Biochem Biophys Res Commun 348(1):170-175, 2006
Evans HM, Bishop KS. On the existence of a hitherto unrecognized dietary factor essential for reproduction. Science LVI:650–651, 1922
Fang F, Kang Z, Wong C. Vitamin E tocotrienols improve insulin sensitivity through activating peroxisome proliferator-activated receptors. Mol Nutr Food Res 54(3):345-352, 2010
Fu JY, Zhang W, Blatchford D et al. Novel tocotrienol-entrapping vesicles can eradicate solid tumors after intravenous administration. Journal of Controlled Release 154(1):20-26, 2011
Goh SH, Hew NF, Norhanom AW, Yadav M. Inhibition of tumour promotion by various palm-oil tocotrienols. Int J Cancer 57(4):529-531, 1994
Gopalan Y, Shuaib IL, Magosso E et al. Clinical investigation of the protective effects of palm vitamin E tocotrienols on brain white matter. Stroke 45(5):1422-1428, 2014
Goss SP, Hogg N, Kalyanaraman B. The effect of alpha-tocopherol on the nitration of gamma-tocopherol by peroxynitrite. Arch Biochem Biophys 363(2):333-340, 1999
Gu JY, Wakizono Y, Sunada Y et al. Dietary effect of tocopherols and tocotrienols on the immune function of spleen and mesenteric lymph node lymphocytes in Brown Norway rats. Biosci Biotechnol Biochem 63(10):1697-1702, 1999
Hemmerling J, Nell S, Kipp A et al. alpha-Tocopherol enhances degranulation in RBL-2H3 mast cells. Mol Nutr Food Res 54(5):652-660, 2010
Hermizi H, Faizah O, Ima-Nirwana S et al. Beneficial effects of tocotrienol and tocopherol on bone histomorphometric parameters in sprague-dawley male rats after nicotine cessation. Calcif Tissue Int 84(1):65-74, 2009
Horvath G, Wessjohann L, Bigirimana J et al. Differential distribution of tocopherols and tocotrienols in photosynthetic and non-photosynthetic tissues. Phytochemistry 67(12):1185-1195, 2006
Kaileh M, Sen R. Role of NFkB in the anti-inflammatory effects of tocotrienols. J Am Coll Nutr 29:
334-339, 2010
Kamal-Eldin A, Appelqvist LA. The chemistry and antioxidant properties of tocopherols and tocotrienols. Lipids 31(7):671-701, 1996
Kannappan R, Ravindran J, Prasad S et al. Gamma-tocotrienol promotes TRAIL-induced apoptosis through reactive oxygen species/extracellular signal-regulated kinase/p53-mediated upregulation of death receptors. Mol Cancer Ther 9:2196-2207, 2010
Kannappan R, Yadav VR, Aggarwal BB. Gamma-tocotrienol but not gamma-tocopherol blocks STAT3 cell signaling pathway through induction of protein-tyrosine phosphatase SHP-1 and sensitizes tumor cells to chemotherapeutic agents. J Biol Chem 285:33520-33528, 2010
Karim R, Somani S, Al Robaian M et al. Tumor regression after intravenous administration of targeted vesicles entrapping the vitamin E α-tocotrienol. Journal of Controlled Release 246:79-87, 2017
Khanna S, Roy S, Parinandi NL et al. Characterization of the potent neuroprotective properties of the natural vitamin E α-tocotrienol. J Neurochem 98(5):1474-1486, 2006
Komai-Koma M, Brombacher F, Pushparaj PN et al. Interleukin-33 amplifies IgE synthesis and triggers mast cell degranulation via interleukin-4 in naïve mice. Allergy 67(9):1118-1126, 2012
Komiyama K, Iizuka K, Yamaoka M et al. Studies on the biological activity of tocotrienols. Chem Pharm Bull (Tokyo) 37(5):1369-1371, 1989
Kooyenga DK, Geller M, Watkins TR et al. Palm oil antioxidant effects in patients with hyperlipidaemia and carotid stenosis-2 year experience. Asia Pac J Clin Nutr 6(1):72-75, 1997
Kuhad A, Chopra K. Tocotrienol attenuates oxidative-nitrosative stress and inflammatory cascade in experimental model of diabetic neuropathy. Neuropharmacology 57(4):456-462, 2009
Lee HJ, Ju J et al. Mixed tocopherols prevent mammary tumorigenesis by inhibiting estrogen action and activating PPAR-gamma. Clin Cancer Res 15(12):4242-4249, 2009
Li F, Tan W, Kang Z, Wong CW. Tocotrienol enriched palm oil prevents atherosclerosis through modulating the activities of peroxisome proliferators-activated receptors. Atherosclerosis 211(1):278-282, 2010
Mangialasche F, Solomon A, Kåreholt I et al. Serum levels of vitamin E forms and risk of cognitive impairment in a Finnish cohort of older adults. Exp Gerontol 48(12):1428-1435, 2013
Masuoka HC, Chalasani N. Nonalcoholic fatty liver disease: an emerging threat to obese and diabetic individuals. Ann N Y Acad Sci 1281:106-122, 2013
Mazlan M, Sue Mian T, Mat Top G et al. Comparative effects of alpha-tocopherol and gamma-tocotrienol against hydrogen peroxide induced apoptosis on primary-cultured astrocytes. J Neurol Sci 243(1-2):5-12,2006
McIntyre BS, Briski KP, Gapor A, Sylvester PW. Antiproliferative and apoptotic effects of tocopherols and tocotrienols on preneoplastic and neoplastic mouse mammary epithelial cells. Proc Soc Exp Biol Med 224(4):292-301, 2000
Meganathan P, Jabir RS, Fuang HG et al. A new formulation of Gamma Delta Tocotrienol has superior bioavailability compared to existing Tocotrienol-Rich Fraction in healthy human subjects. Sci Rep 5:13550, 2015
Mehat MZ, Shuid AN, Mohamed N et al. Beneficial effects of vitamin E isomer supplementation on static and dynamic bone histomorphometry parameters in normal male rats. J Bone Miner Metab 28(5):503-509, 2010
Nakagawa K, Shibata A, Maruko T et al. γ-Tocotrienol reduces squalene hydroperoxide-induced inflammatory responses in HaCaT keratinocytes. Lipids 45:833-841, 2010
Nesaretnam K, Devasagayam TPA, Singh BB, Basiron Y. Influence of palm oil or its tocotrienol-rich fraction on lipid peroxidation potential on rat liver mitochondria and microsomes. Biochem Mol Biol Int 30:159-167, 1993
Nesaretnam K, Dorasamy S et al. Tocotrienols inhibit growth of ZR-75-1 breast cancer cells. Int J Food Sci Nutr 51(Suppl):S95-S103, 2000
Nesaretnam K, Selvaduray KR, Abdul Razak G et al. Effectiveness of tocotrienol-rich fraction combined with tamoxifen in the management of women with early breast cancer: A pilot clinical trial. Breast Cancer Res. 12:R81, 2010
Nesaretnam K, Meganathan P, Veerasenan SD, Selvaduray KR. Tocotrienols and breast cancer: The evidence to date. Genes Nutr 7:3–9, 2011
Norazlina M, Lee PL, Lukman HI et al. Effects of vitamin E supplementation on bone metabolism in nicotine-treated rats. Singapore Med J 48(3):195-199, 2007
Ong FB, Wan Ngah WZ, Shamaan NA et al. Glutathione S-transferase and gamma-glutamyl transpeptidase activities in cultured rat hepatocytes treated with tocotrienol and tocopherol. Comp Biochem Physiol C. 106(1):237-40, 1993
Park HA, Kubicki N, Gnyawali S et al. Natural vitamin E alpha-tocotrienol protects against ischemic stroke by induction of multidrug resistance-associated protein. Stroke 42:2308-2314, 2011
Patel V, Rink C, Gordillo GM et al. Oral tocotrienols are transported to human tissues and delay the progression of the model for end-stage liver disease score in patients. J Nutr 142(3):513-519, 2012
Pearce BC, Parker RA, Deason ME et al. Hypercholesterolemic activity of synthetic and natural tocotrienols. J Med Chem 35:3595-3606, 1992
Pennock JF, Hemming FW, Kerr JD. A reassessment of tocopherol in chemistry. Biochem Biophys Res Commun 17(5):542-548, 1964
Pierpaoli E, Viola V et al. Gamma- and delta-tocotrienols exert a more potent anticancer effect than
alpha-tocopheryl succinate on breast cancer cell lines irrespective of HER-2/neu expression. Life Sci 86(17-018):668-675, 2010
Qureshi AA, Burger WC, Peterson DM, Elson CE. The structure of an inhibitor of cholesterol biosynthesis isolated from barley. J Biol Chem 261(23):10544-10550, 1986
Qureshi AA, Qureshi N, Wright JJ et al. Lowering of serum cholesterol in hypercholesterolemic humans by tocotrienols (palmvitee). Am J Clin Nutr 53(4 Suppl):1021S-1026S, 1991
Qureshi AA, Karpen CW, Qureshi NP et al. Tocotrienols-induced inhibition of platelet thrombus formation and platelet aggregation in stenosed canine coronary arteries. Lipids Health Dis 10(58):1s-13s, 2011
Rasool AH, Yuen KH, Yusoff K et al. Dose dependent elevation of plasma tocotrienol levels and its effect on arterial compliance, plasma total antioxidant status, and lipid profile in healthy humans supplemented with tocotrienol rich vitamin E. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo) 52(6):473-478, 2006
Rubin BY, Anderson SL, Kapás L. Can the therapeutic efficacy of tocotrienols in neurodegenerative familial dysautonomia patients be measured clinically? Antioxid Redox Signal 10(4):837-841, 2008
Schaffer S, Muller WE et al. Tocotrienols: constitutional effects in aging and disease. J Nutr 135(2):
151-154, 2005
Sen CK, Khanna S, Roy S, Packer L. Molecular basis of vitamin E action. Tocotrienol potently inhibits glutamate-induced pp60(c-Src) kinase activation and death of HT4 neuronal cells. J Biol Chem 275(17):13049-13055, 2000
Serbinova E, Kagan V, Han D, Packer L. Free radical recycling and intramembrane mobility in the antioxidant properties of alpha-tocopherol and alpha-tocotrienol. Free Radic Biol Med 10(5):263-75, 1991
Shibata A, Nakagawa K, Sookwong P et al. Tumor anti-angiogenic effect and mechanism of action of δ-tocotrienol. Biochem Pharmacol 76:330-339, 2008
Shibata A, Nakagawa K, Kawakami Y et al. Suppression of γ-tocotrienol on UVB induced inflammation in HaCaT keratinocytes and HR-1 hairless mice via inflammatory mediators multiple signaling. J Agric Food Chem 58:7013-7020, 2010
Shuid AN, Mehat Z, Mohamed N et al. Vitamin E exhibits bone anabolic actions in normal male rats. J Bone Miner Metab 28(2):149-156, 2010
Song BL, DeBose-Boyd RA. Insig-dependent ubiquitination and degradation of 3-hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase (HMGR) stimulated by delta- and gamma-tocotrienols. J Biol Chem 281:25054-25061, 2006
Springett GM, Neuger AM, Centeno BA et al. A phase I dose-escalation study of the safety, PK, and PD of vitamin E δ-tocotrienol administered to subjects with resectable pancreatic exocrine neoplasia. Proc Am Assoc Cancer Res 52:Abs #1299, 2011
Stone WL, Krishnan K et al. Tocopherols and the treatment of colon cancer. Ann N Y Acad Sci 1031:223-233, 2004
Suzuki YJ, Tsuchiya M, Wassall SR et al. Structural and dynamic membrane properties of alpha-tocopherol and alpha-tocotrienol: implication to the molecular mechanism of their antioxidant potency. Biochemistry 32(40):10692-10699, 1993
Sylvester PW, Shah SJ et al. Intracellular signaling mechanisms mediating the antiproliferative and apoptotic effects of gamma-tocotrienol in neoplastic mammary epithelial cells. J Plant Physiol 162(7):803-810, 2005
Tan B, Watson RS, Preedy VR. Tocotrienols – Vitamin E Beyond Tocopherols. CRC Press, 2013
Yang Z, Xiao H, Jin H et al. Synergistic actions of atorvastatin with gamma-tocotrienol and celecoxib against human colon cancer HT29 and HCT116 cells. Int J Cancer 126(4):852-863, 2010
Yu W, Simmons-Menchaca M, Gapor A et al. Induction of apoptosis in human breast cancer cells by tocopherols and tocotrienols. Nutr Cancer 33(1):26-32, 1999
Yu W, Jia L et al. Anticancer actions of natural and synthetic vitamin E forms: RRR-alpha-tocopherol blocks the anticancer actions of gamma-tocopherol. Mol Nutr Food Res 53(12):1573-1581, 2009
Yuen KHY, Jia WW, Ai BL et al. Effect of Mixed-Tocotrienols in Hypercholesterolemic Subjects. Functional Foods in Health and Disease 3:106-117, 2011
Zaiden N, Yap WN, Ong S et al. Gamma delta tocotrienols reduce hepatic triglyceride synthesis and VLDL secretion. J Atheroscler Thromb 17(10):1019-1032, 2010

Lisäksi nämä nettiresurssit olivat hyödyllisiä:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=tocotrienol
https://examine.com/supplements/vitamin-e/

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/ 

Olisi kiva kuulla kommenttisi!