Valikko Sulje

Monikemikaaliyliherkkyys – sen kehittyminen ja hoito

Kirjoittaja: Christer Sundqvist

Osallistuin median ainoana edustajana Funktionaalisen Lääketieteen Yhdistyksen (FLY) järjestämälle seminaarille monikemikaaliyliherkkyydestä lauantaina 10.11.2018. En pidä tätä yksinoloa terveystoimittajana mitenkään mukavana asiana. Luulisi aiheen kiinnostavan monia muitakin median edustajia. Juttelin myös tilaisuuden organisoinnista vastaavien kanssa ja lääkäri Erkki Antila piti ihmeellisenä, että niin vähän lääkäreitä oli ilmoittautunut. Lääkärithän joutuvat kantamaan tässä kemikaaliherkkyysongelmassa ison vastuun. On kyse todella monimutkaisesta ilmiöstä, jota ei vielä riittävästi tunneta.

Seminaarin anti oli loistava!

Olen paiskinut töitä muistiinpanojeni ja minulle erikseen jaetun materiaalin kanssa kuin pieni eläin ja vihdoin saan jotain informaatiota aikaiseksi seminaarin runsaasta annista. Ongelmana tässä ei ole laiskuuteni eikä mahdollisesti myöskään tyhmyyteni, vaan monikemikaaliyliherkkyys on vaikeasti hallittava ja ymmärrettävä terveysongelma. Seminaarin tiede-osuuden vienti kansankielelle on haastavaa puuhaa.

Luennoitsijoiksi oli valikoitunut valiojoukko, eli paikalle ilmestyivät lääkäri Erkki Antilan lisäksi mm. professori Ville Valtonen, professori Olli Polo, dosentti Tamara Tuuminen ja saksalainen lääketieteen tohtori Peter Ohnsorge. Hienot luennot sain kuulla, mutta äärettömän vaikea asiakokonaisuus pistää tällaisen tavallisen biologin pään ihan sekaisin. Homeet, kemikaalit ja sähköyliherkkyys on hyvin haastava ongelmakenttä.

Materiaalia työstäessäni syntyi aivoissani monia ajatuksia, joista rohkenen pistää yhden esille:

Monikemikaaliyliherkkyys on vaikeasti ymmärrettävä sairaus, johon on vaikea saada asianmukaista syihin ja seurauksiin pureutuvaa hoitoa Suomessa. Eräs syy siihen on, että monimutkaista sairautta yritetään ratkaista eri lääketieteen alojen asiantuntemusta optimoimalla, mutta samalla kun on optimoitu ja ruvettu kiistelemään tarjotuista hoidoista viranomaistasolla, kadotetaan sairauden koko kuva. Ja potilaat kärsivät siitä kun ei voida jäykässä Käypä hoito -suositusten konsensusilmapiirissä rohkeasti kokeilla seminaarissa esillä olleita innovatiivisia ratkaisuja.

Pitäkää peukkuja, että saan koko materiaalin pian purettua kansantajuiseen muotoon. Sillä monikemikaaliyliherkkyyden synnyn ymmärtäminen on tärkeää asianmukaisen hoidon saamiseksi. Aloitetaan HYKSin infektiosairauksien klinikan ylilääkärin (eläkkeellä) Ville Valtosen loistavalla luennolla:

Homesairauden ja monikemikaaliyliherkkyyden kehittyminen ja hoito

Professori Ville Valtonen, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, oli ensimmäinen virallinen luennoitsija lääkäri Erkki Antilan johdantopuheenvuoron jälkeen. Villellä on tavattoman selkeä tapa esittää asiansa ja omaa valtavan määrän tietoa asiasta. Hän on Suomen johtava erikoislääkäri infektiosairauksien saralla. Hän on eläkeiässä edelleen jatkanut työtään. Monena vuotena hän on saanut valtavasti ääniä ja ylistäviä suosituksia järjestämissäni kilpailuissa “Suomen tärkein terveysvaikuttaja“.

Suositustekstejä Ville Valtosen puolesta:

“Väsymätön homepotilaiden puolestapuhuja. Taitava lääkäri ja ymmärtää ympäristösairauksiakin aidosti eikä mene massan mukana. Hän on ajanut erittäin vahvasti meidän ympäristöherkkien asiaa, myös sähköherkkien. Lääkäri isolla sydämellä. Hoiti pahat tulehdukset, antoi ohjeet ja lääkkeet. On ansiokkaasti tuonut esille home- sekä hajuste- ja kemikaaliyliherkkien toivottoman tilanteen nyky-Suomessa. Hän on myös laatinut diagnostiset kriteerit kyseisten sairauksien tunnistamiseksi. Ville Valtonen esiintyy mediassa asiallisesti ja faktoissa pysyen. Yksi ainoista lääkäreistä joka ei ole valehdellut minulle. Kertoi mitä sairauksia minulla oikeasti on, mikä niihin olisi oikea hoito ja mikä ainakaan ei ole. Suurella sydämellä toimiva ihminen. Konsensustakin uhmaten toimii potilaan parhaaksi ja uskaltaa laukoa totuuksia maassa, joka lakaisee totuuden maan rakoon. Toivon että hän saisi tehdä työtään ilman Valviran haittaavaa ja potilasturvallisuutta vaarantavaa vaikutusta. On sinnikkäästi auttanut sisäilmasairaita. Lähes ainoita lääkäreitä Suomessa, joka on asiallisesti perehtynyt MCS herkkyyteen, home- ja sisäilma oireisiin ja ylipäätänsä ajaa ympäristöherkkien asiaa. Ympäristösairauksien guru. Yksi ainoista joka on ollut asiallinen ja on pystynyt keskustelemaan minun tilanteesta tarkasti ja hoito sen mukaan, hoito auttoi minua suunnattomasti. Aina ystävällinen, aina auttavainen. Harvoin tulee vastaan enää lääkäriä joilla on sydän mukana ammattissa. Suomen suurimman ihmisoikeusrikoksen, eli auttamatta jääneiden n. miljoonan sisälmasairaan puolestapuhuja. Kunnioitan hänen itsenäisyyttään lääkärinä ja korkean viran haltijana ja oikeudenmukaisuuttaan KAIKKIA ihmisiä kohtaan. Sympatiaa lisää myös se, että hän on hoitanut vuosikymmenet vaikeaa sairautta potevaa läheistä ystäväämme ja olen kuullut hänestä paljon hyvää. Taistelee home-ja kemikaalisairaiden hyväksi. Ymmärtää myös kroonista väsymysoireyhtymää. Todellinen auttaja. On omia vaivojaan säästämättä tukenut syrjään heitettyjä ja hyljättyjä sisäilmasairaita. Lääkäri isolla sydämellä, lahjomaton, oikeaa tietoa tarjoava, rehellinen.”

Tässä muistiinpanoni professori Valtosen esitelmästä 10.11.2018.

Homesairaus on hyvin yleinen

Homesairaus on kansankielinen ilmaisu, joka hieman epätarkasti kertoo eräästä ympäristölääketieteen ongelma-alueesta. Sisäilmassa on paljon muutakin kuin hometta, joka kosteusvaurioiden yhteydessä aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Noin 800 000 suomalaista altistuu homeille ja kosteusvaurioille päivittäin. Useita kymmeniä tuhansia saa oireita päivittäin. On siis kyse valtavasta ongelmasta. Valtaosa oireista on lieviä ja ohimeneviä, mutta vakavia oireita saa useita tuhansia henkilöitä päivittäin.

On parempi puhua ympäristöyliherkkyyssairauksista tai ‐oireyhtymistä, joihin kuuluu monta eri tekijää. On home‐ ja kosteusvauriosairaus, monikemikaaliyliherkkyys, sähkömagneettinen yliherkkyys, tuulivoimaloiden ääniaallot voivat aiheuttaa terveysongelmia, radonsäteily ja muu säteily herkistää jne.

On selvinnyt, että home‐, monikemikaali‐ ja sähköyliherkkyys liittyvät toisiinsa. Valtaosalla potilaista saa ensin homesairauden, sitten noin puolelle homepotilaista kehittyy monikemikaalien yliherkkyys ja lopuksi pienelle osalle, noin neljäsosalle tulee vielä lisäksi sähköyliherkkyys.

Mikä tässä mättää? Miten on mahdollista, että asianmukaista hoitoa on huonosti tarjolla? Suuri ongelma on hyvien diagnostisten testien puuttuminen. Sen vuoksi eri sairauksille on erilaisia määritelmiä ja niiden diagnostiikka perustuu pääosin kliiniseen kokonaiskuvaan tyypillisine oireineen, joita sitten lääkäri tulkitsee ja lähettää potilaan jatkotutkimuksiin, milloin minnekin.

Kuopion tuoreessa naistutkimuksessa (Vuokko A et al. Int J Envir Res and Public health 2018) todettiin, että nämä aiheuttavat ympäristössämme ongelmia:

– Homeet 11 % (väestötasolla noin 600 000)
– Tupakansavu ja muut kemikaalit 24 % (väestötasolla noin 1,3 milj.)
– Sähkömagneettiset kentät 0.7 % (väestötasolla noin 39 000)

Ympäristöyliherkkyyksissä ei ole suurta eroa Ruotsin ja Suomen välillä (Karvala et al. Environ Res 2018). Jonkin verran enemmän Suomessa on toki rakennusten sisäilman kanssa ongelmia.

Miten epäily home‐ ja kosteusvauriosairaudesta yleensä herää?

Ympäristöyliherkkyys on siis hyvin yleistä Suomessa. Miten huomaa onko homeelle altistunut? Home‐ ja kosteusvauriosairausepäily herää yleensä siinä vaiheessa kun potilas kertoo lääkärille, että oireet ilmaantuvat kun hän oleskelee jossakin tietyssä rakennuksessa, missä on joskus ollut kosteusvaurioita (tai on parhaillaan). Potilas saattaa sanoa, että kotona tai työpaikalla on ollut kattovuoto. Saattaa olla näkyvää hometta havaittavissa tai sisäilmassa on ummehtunut homeen haju. Tässä “sairas rakennus oireyhtymässä” oireet lievenevät potilaan poistuessa rakennuksesta ulkoilmaan ja voivat hävitä sairauden alkuvaiheessa kokonaan, mikäli ei altistu homeille uudestaan.

Home‐ ja kosteusvauriosairauden määrittäminen alkaa siis potilaan kertomuksesta. Mitään luotettavia laboratoriotestejä ei tällä hetkellä ole käytettävissä. Ei ole voitu asettaa terveysperusteisia raja‐arvoja sisäilman home‐ tai VOC (volatile organic compounds) –pitoisuuksille. Sisäilman mikrobiologisten tutkimustulosten tulkinta on ongelmallista. Homesairauden hoito on tällä hetkellä epätyydyttävää ja perustuu pääosin oireita lievittävään lääkitykseen ja homeiden sekä muiden ärsyttävien aineiden lisäaltistusten välttämiseen.

Homeet eivät ole mitenkään vaarattomia ihmiselle. Ne aiheuttavat monenlaisia sairauksia. Homeen allergisuutta lisäävä vaikutus on pidettävä mielessä, mutta suurimman ongelman aiheuttaa homeiden ja muiden kosteusvauriomikrobien erittämät myrkylliset aineet (toksiinit). Kun tähän kuvioon sitten yleensä liittyy muitakin epäpuhtauksia ilmassa niin saadaan aikaiseksi ikävä homeiden aiheuttama tulehdusreaktio elimistössä. Tyypillisiä oireita ovat ihossa tapahtuvat muutokset ja nenän tukkoisuus ja vuotaminen. Homeet voivat kiihdyttää kosteusvaurioiden aiheuttamia VOC‐päästöjä erilaisista rakennusaineista.

Monelle homesairaalle tulee monikemikaaliyliherkkyys

Homesairauteen läheisesti liittyy se asia, että tilanne pahenee ajan kuluessa, mikäli asialle ei tehdä mitään. Monikemikaaliyliherkkyys (MCS, “tuoksuherkkyys””) tulee vähintään puolelle homesairaista pitkän ajan seurannassa, mutta voi joskus esiintyä itsenäisesti ilman homealtistushistoriaa. Kemikaaleille herkät potilaat saavat erilaisia oireita hyvin pienistä pitoisuuksista mm. hajuvesiä, hajusteita, pesuaineita, huuhteluaineita, kosmetiikkatuotteita, tupakan tai muita savuja, maaleja, lakkapintoja, liuottimia, painomustetuotteita, liikennesaasteita kuten esim. pakokaasut, auton tuulilasin pesuneste, hiuslakka, hiusväriaineet, erilaiset pölyt kuten esim. katupöly, joskus myös voimakkaat mausteet ja jotkut ruoka‐aineet, joita aikaisemmin on sietänyt.

Monikemikaaliyliherkkyys ei enää selvästi liity johonkin tiettyyn rakennukseen, vaan liittyy altistukseen ärsyttäville kemikaaleille ihan kaikkialla ja on siten vaikeampi välttää kuin homealtistus. Ville Valtosen kriteerien mukaisesti pitää kysyä potilaalta mitkä aineet ärsyttävät ja jos neljä tai useampi näistä alla olevista aineryhmistä selvästi ärsyttää, silloin voi olettaa, että potilaalla on MCS (ei löydy hyvää laboratoriotestiä):

1) hajuvedet

2) hajusteiset deodorantit, partavedet, kosmetiikkatuotteet yms.

3) hajusteiset pesuaineet ja huuhteluaineet

4) tupakansavu tai muu savu

5) tuoreet painomustetuotteet kuten tuore sanomalehti

6) hiljan maalatut tai lakatut pinnat

7) rakennusmateriaalit kuten muovimatot, niiden liimat, jne

8) liikennesaasteet ml. pakokaasut, tuulilasin pesuneste

9) huone‐, vaate‐ tai katupöly

10) hiuslakka, hiusväriaineet

11) formaldehydi, 2‐etyyli‐1‐heksanoni tai muu tunnettu kemikaali

12) ruoka‐aine tai mauste, minkä on aikaisemmin sietänyt, alkaa ärsyttää

Sähköyliherkkyys

Niin kuin tässä ei jo olisi riittävästi vaivoja potilaalla, saattaa homesairaus johtaa vielä herkistymiseen sähkölle. Erilaisia sähkömagneettisia kenttiä voidaan mitata ja niillä on erilaisia terveysriskejä. Valtosen mukaan käytännössä sähköherkkyyteen viittaavia oireita ovat muun muassa: Kännykkä kuumottaa korvan seutua ja kämmentä, päätetyöskentely aiheuttaa päänsärkyä ja näköhäiriöitä, vaikeassa sähköherkkyydessä on vaikea katsoa televisiota tai sytyttää jopa kattovalolamppua. Sähköyliherkkyys tulee seurannassa n. 20‐30 %:lle homesairaista ja se on huonoiten määritelty ympäristöyliherkkyyssairaus.

Homesairauden tyypillinen eteneminen

Nojaten valtavaan kokemukseensa homesairaista, Ville Valtonen pystyi kertomaan miten homesairaus tyypillisesti etenee. Yksilöllistä vaihtelua on kovin paljon. Eri ihmiset poikkeavat suuresti alttiudessa saada homeista oireita. Jotkut voivat oleskella jopa vuosikymmeniä homeisessa rakennuksessa saamatta oireita, toiset voivat saada selviä ja vaikeita oireita jo muutaman kuukauden altistuksen jälkeen. Homesairaus alkaa yleensä hengitysteiden ja silmien ärsytysoireilla kuten nuhalla, yskällä, hengitysteiden polttelulla, sekä silmien kirvelyllä ja punoituksella. Nämä oireet liittyvät ainakin alussa oleskeluun kosteusvaurioituneessa rakennuksessa ja oireet lievenevät henkilön poistuessa rakennuksesta ulkoilmaan (“sairas rakennus oireyhtymä”).

Seuraavassa vaiheessa ylähengitysteiden ja silmien ärsytysoireiden lisäksi potilaalle alkaa ilmaantua poikkeavan paljon infektioita kuten keuhkoputkentulehdusta ja poskiontelontulehdusta. Jopa keuhkokuumetta esiintyy ja joskus myös paljon herpesvirusten aiheuttamia infektioita. Potilaille saattaa tulla virtsatieinfektioita ja erilaisia ihoinfektioita. Osalle potilaista tulee erilaisia hermostollisia oireita kuten paikkaa vaihtavia ja ohimeneviä raajojen kiputiloja ja puutumisia, sekä “aivosumua” eli ajoittaista päänsärkyä, huimausta, potilaan on vaikea keskittyä, muisti voi pätkiä jne. Poikkeavaa väsymystä ja uupumusta esiintyy paljon. Harvoin esiintyy EEG‐negatiivisia kouristuksia, joita on vaikea erottaa kliinisesti epileptisistä kohtauksista.

Osalle potilaista tulee jatkossa reumaattisia oireita kuten lihas‐ ja nivelkipuja, jotka muistuttavat fibromyalgiaa, mutta varsinaisia reumasairauksiakin voi puhjeta tai ainakin potilaan aikaisempi reumatauti voi pahentua voimakkaasti. Myös suolisto oireilee monella. On ripulia, pahoinvointia, ilmavaivoja, ylävatsakipua yms. Erilaiset iho‐oireet ovat tavallisia, mutta myös harvinaiset ihotaudit (ihovaskuliitit) ovat mahdollisia.

Osalle potilaista voi puhjeta astma tai aikaisempi astma pahenee voimakkaasti. Vaikka astmaa ei olisikaan niin astman kaltainen hengenahdistus ja hengitysteiden polttelu on homesairailla varsin yleistä. Harvoille tulee jokin vakava keuhkosairaus. Pienelle osalle tulee krooninen väsymysoireyhtymä.

Noin puolelle homepotilaista tulee aikaa myöten myös monikemikaaliyliherkkyys kuten yllä tuli mainittua. Monikemikaaliyliherkkyys on potilaalle usein pahempi kuin pelkkä homeallergia, koska ärsyttävien kemikaalialtistusten välttäminen käytännössä on usein vaikeampaa kuin homealtistuksen välttäminen.

Professori Valtonen kertoi siitä miten homepotilaalle usein kehittyy hyvin tarkka hajuaisti homeille ja ärsyttäville kemikaaleille. Hieman leikkisästi voidan käyttää homepotilaasta nimitystä “homekoira”. Homesairas kehittää erittäin herkän kyvyn haistaa homeen haju vierustoverin vaatteista.

Hyvien laboratoriokokeiden puute on todettava suureksi ongelmaksi. Professori Valtosen mukaan homesairaus voidaan pitää hyvin todennäköisenä, jos nämä kaikki kriteerit täyttyvät:

1) homealtistushistoria (asunut tai ollut töissä kosteusvauriotalossa)

2) lisääntyvä määrä hengitystie‐ tai muita infektioita

3) sairas rakennusoireyhtymä‐tyyppinen sairaushistoria

4) monikemikaaliyliherkkyys

5) herkistynyt hajuaisti homeille ja monille ärsyttäville kemikaaleille

Luettavaa: Valtonen V: Frontiers in Immunology 2017

Altistuskokeet ovat joskus tarpeen diagnoosin varmistamiseksi, mutta altistuskokeisiin liittyy vakavia ongelmia ja niitä ei ole standardoitu.

Homesairauden hoito

Niin kuin yllä jo mainittiin, homesairaiden hoito on tällä hetkellä epätyydyttävää. Paras hoito on välttää lisäaltistuksia homeille ja ärsyttäville kemikaaleille. Siinä on hyvä apukeino oma hyvin herkkä hajuaisti. Valtonen suositteli kävelyä raittiissa ulkoilmassa päivittäin. Kroonista väsymysoireyhtymää sairastavat joutuvat liikuntaintoaan tarkkailemaan.

Ruokavaliolla on merkitystä (aivan ihanaa kun lääkäri sanoo, että ruokavaliolla on merkitystä sairauden hoidossa!). Tässä sairaudessakin tepsii parhaiten LCHF, eli vähähiilhydraattinen ruokavalio. Lupaavia homesairauden hoitoja tehdään ravintolisillä, joissa on N‐asetyylikysteiiniä ja seleeniä sekä muitakin ainesosia.

Erilaisia psykoterapioita on ehdotettu ja kokeiltu homesairauden hoidossa, mutta ei ole löytynyt vakuuttavaa tieteellistä näyttöä tehosta. Mielenkiintoa herättää DNRS hoito (Dynamic Neural Retraining System), joka on ollut esillä viime aikoina. Luotettavia RCT-tutkimuksia ei ole, mutta jotkut potilaat kertovat parantuneensa sillä homesairaudesta. Vaikea sanoa tehosta mitään varmaa.

Homesairauksiin liittyvät ongelmat

Homesairaiden on vaikea saada sairauslomia tai –sairauseläkettä, vaikka on työkyvytön. Homesairaus voi joskus johtaa taloudelliseen katastrofiin, sillä tähän saattaa liittyä työpaikan menetys, kosteusvaurioituneen kodin menetys, avioero ja sosiaalinen eristäytyminen.

Valtonen sanoi napakasti, että homesairaiden sosiaalista turvaa pitäisi nopeasti kehittää. Tarvitaan poliittisia päätöksiä myös vakuutuslääkäreiden mielivallan poistamiseksi.

Väliajalla haastattelin Villeä ja hän oli kanssani samaa mieltä, että potilaasta pitää tulla oman sairautensa paras asiantuntija. Lääkärin roolina olisi valmentaa, tukea ja kannustaa potilasta sekä taata hänelle kaikin tavoin paras mahdollinen hoito. Aika hyvä lähtökohta kaikenlaisille sairauksille, eikö vain? Kiitin Valtosta erittäin hyvästä luennosta.

Seminaariselostus jatkuu professori Olli Polon esitelmällä seuraavaksi. Siitä tulee erillinen kirjoitus.

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/ 

About Author

Samanlaisia kirjoituksia

3 Comments

 1. Paluuviite:Monikemikaaliyliherkkyys - meneekö hermot? - Turpaduunari

 2. Pete Tee

  Hei !

  Kuinka Suomen valtio ja vuokrakiskuri murhasivat Peten laittomasti ja jatkavat kymmenientuhansien suomalaisten surmaamista hitaasti kiduttaen !

  Kolmihenkinen perheemme sairastui oltuaan yli vuoden homeasunnossa ja samalla koko ajan alttiina sementtikaivoksen ja kolmen paperitehtaan saasteille. Perheessä on myös ennestään moniallerginen alaikäinen tytär 9 v. Jälkivaiheessa monikemikaaliyliherkkyyden tultua olemme alkaneet reagoimaan voimakkaasti lähialueiden lukuisten tehtaiden päästöille ja pahimmillaan minä olen joutunut hengitysoireiden ja -pysähtymisten takia poliklinikan tarkkailuun ja lääkkeeksi olen saanut allergialääkettä,avaavaa lääkettä ja kortisoninenäsuihketta. Minulla on tullut vihreän liman muodostavaa tukehtumisentunnetta joka kerta mutta yskimällä röörit ovat pysyneet jotenkin auki, mitä nyt pari kertaa hengitys pysähtyi helteellä ja polilla selvisin siitä nipin napin. Sydänkohtauksia olen kärsinyt kaksi 2007 ja 2014 ja professorin mukaan homevaurio ja teollisuuspäästöt vaikuttavat spastisesti suoniin ja tukoksiin ja yhteyttä saasteisiin tutkitaan paljon nyt.
  Viimeinen sydäri kesti 2,5 tuntia ja meinasin kuolla kun ei saatu helikopteria rannikolle kun sillä oli toinen tehtävä ja Vpk:n pakettiautossa jossa ei ollut mitään laitteita ja pidettiin vain kädestä kunnes tunnin päästä tuli oikea ambulanssi missä oli laitteet ja lääkkeet. Hampaista katkesi suuri osa juurihoidetuista. Loppumatkasta näin neliön joka pieneni ja hoitaja sanoi, että kestä vielä 15 minuuttia niin pääset suoraan operaatiopöydälle ja niin tapahtui, yöllä tuli reidestä iso hematooma mahaan ja nivusiin josta vietiin aamuyöllä verisuonikirurgiseen operaation ja veri saatiin poistettua. Hoitaja ei valvonut haavaa verenvuodon varalta joka pitäisi tehdä.

  Kukaan Lohjan lääkäreistä jotka tosin vaihtuivatkin koko ajan ei sanonut mitään siitä,että paras tapa välttää hengitysoireita on pysyä pois alueelta joissa esiintyy teollisuuspäästöjä. Tämän olen huomannut joutumalla pakenemaan tehtaiden päästöjä ylätuulen puolelle jolloin oireet häviävät ja olo paranee. Myyntityössä matkustaessani jo huomasin oireiden häviävän puhtaammilla alueilla ja pahenevan nopeasti altistuksen tullessa. Professorin ohje on osoittautunut käytännössä oikeaksi enkä usko altistamiseen hoitomuotona se on mielestäni yhtä rikollista kuin Thl:n kokeilut joissa ruiskutettiin 90-luvulla homebakteereita suoraan sairastuneitten keuhkoihin joka aiheutti immuniteetin menettämisen. Eiköhän nämäkin mengelet tuoda oikeuden eteen vielä ja saateta rikosoikeudelliseen vastuuseen. Ne jotka tuottavat ja myyvät sairauksia aiheuttavia asuntoja ja/tai vuokraavat niitä saadaan varmaan myös tuomittua rikoksistaan kun uudet menetelmät pian osoittavat sisäilman toksisuuden löydösten ja veren myrkkyjen ilmaisevan mitä oikeasti on saatu elimistöön. Edunsaajatahot ovat pitkään nauttineet kätyriyhtiöiden tekemistä peltilevytesteistä joissa ikkunoiden alle ja kylppäriin laitetaan metallilevyt jotka julistavat, ettei kosteutta ollut ja leima alle ja oikeuskin on uskonut heitä joka on rikollista toimintaa joka vähättelee uhrien oikeusasemaa törkeästi ja todellista sairautta.

  Ongelmana oli, että mikään taho ei pystynyt meitä auttamaan pääsemään puhtaammalle seudulle joka johti koko ajan siihen, että oireet pahenivat ja joutuminen Lohjan sairaalaan superyliherkkyyden tultua olisi ollut kohtalokasta minulle kun siellä ilmastoinnista tulevat kaikki sementtisaasteet sisälle. He ovat todenneet, etteivät he pysty paljoakaan auttamaan tällaisia potilaita. Saasteet ovat jo aiheuttaneet myös suolisto-oireita jotka estävät kaikki sosiaaliset asiat ja asioiden hoidon sekä työnteon. Omin avuin löysimme paremman paikan rannikolta ja lapsen terveyden kannalta oli erittäin tärkeätä saada tähän muutos. Kaikki tapahtui omalla kustannuksella ja sairaana pahasti oksennellen ja yskien kun kukaan ei auta perheitä pääsemään itse kokeiltuun puhtaampaan ilmaan joka auttaisi oireita vähenemään. Yhteiskunnan verkko repesi homesairaiden kohdalla pahasti eli sitä ei ole ikinä ollutkaan. Oli vain keisarin vaatteet, sen ymmärrän nyt jälkeenpäin.

  Kaikki viranomaiset vain käänsivät selkänsä ja eivät välittäneet meidän terveydestämme mitään ja kärsimme avuttomina vaikka oikea hoito olisi saatavissa sijoittamalla meidät järkevästi uudelleen tutkimalla ensin alue. Olen kirjoittanut kaikkiin mahdollisiin instansseihin ja pyytänyt perustamaan projektin jossa homevaurioista sairastuneita perheitä voitaisi auttaa hätämajoituksessa ja perustaa asuntoja niillä perusteilla mutta sellaiseen ei näytä pystyvän mikään taho vieläkään täällä. Olen myös pyytänyt apua avun pyytämiseen ulkomailta kun omat voimat eivät riitä ja laryngiitti on estänyt puhelimen käyttöä paljon kun ääni menee.

  Eikö vieläkään ole kotimaista tai ulkomaista projektihanketta joka voisi auttaa heitteillejätettyjä vakavasti sairaita ihmisiä  ja alaikäisiä lapsia. Lohjan kaupunki pakotti meidät asumaan pelkillä patjoilla ilman tuloja puolitoista vuotta tehtaiden keskellä vaikka oli alaikäinen lapsi perheessä, tätä vertaan natsirikoksiin törkeydessään ja kaikki tapahtui koska omat voimat olivat lopussa eikä enää pystynyt mitään tekemään itse eikä kukaan auttanut, siinä esimerkki nykyisestä pahoinvointiyhteiskunnasta. Hävettää niin saatinesti olla suomalainen, usko meni tähän maahan ja haluan pois täältä tekopyhien valehtelijavirkailijoiden hallitsemasta mikä-mikä-maasta ennenkuin hermot ja terveys menee lopullisesti kidutusta vastaavien oireiden takia. Punainen Risti sanoi, että jos olisitte menettäneet omaisuutenne tulipalossa eikä homevauriossa hankkisimme teille uudet kalusteet ja vaatteet, olisipa se ollut etukäteen tiedossa olisin ehkä ratkaissut tilanteen toisella tavalla.

  Kela ja sossu vedättävät kansalaisia koko ajan minimoidakseen avun vaikka se on laissa määrätty, he eivät ota huomioon kuin kuluvan kuukauden asiat, kaikki vanhemmat maksut vaan menevät vanhaksi eikä niitä enää käsitellä ja jäävät hädänalaisen ihmisen tappioksi, kaikki vanhat, sairaat ja ulkomaalaiset eivät kykene reippaasti menemään käymään ja toimittamaan ajoissa kuitteja ja heitä rokotetaan säälimättömästi. Jos olisin romaani tai somalialainen alkaisinkin antamaan kursseja suomalaisille miten maksimoidaan lain myöntämät edut ja työllistäisin itseni ja kaikki muut jotka osaavat temput, millä heitä palvellaan yötäpäivää ja saadaan autot, kalusteet, harrastukset ja muut heti. Kelan täydellinen epäonnistuminen näkyy siinä, että kukaan niistä jotka tarvitsivat apua ei sitä saanut ja ne jotka eivät sitä tarvinneet saivat sen kaikki.

  Kela ja sosiaalitoimi antavat disinformaatiota ja salailevat tietoa tuista sekä pelaavat väärennetyillä korteilla ja muuttavat sääntöjä kesken pelin, lisäksi he rekrytoivat sellaisia ihmisiä joilla ei ole inhimillisyyttä eikä oikeudentuntoa lainkaan.
  Törkeimmät lainrikkomiset vielä vaihtelevat maakunnittain, mitä pohjoisempana , sitä törkeämpiä. Suomalainen on aina jonon hännillä eikä hän tahdo saada millään apua, karvahattuinen suomalaisnyytti istuu vuorolappu kädessään tunteja ja saa vain bumerangipäätöksiä, ei, ei ja ei kaikkeen, miksi ?

  Kaikki viranomaistahot ovat vaan pakottaneet minua itse hoitamaan asioitamme vakavasti ja parantumattomasti syöpäsairaana ja eläkepäätöksen saaneena he eivät osanneet millään ymmärtää, ettemme selviä asioista ja tarvitsemme apua. Virastokäyntejä kun saa hengityskohtauksia ja satojen papereiden täyttöä kun ei pysty keskittymään mihinkään ja suolisto-oireet pakottavat nopeisiin pakenemisiin tai sairaalaan. Edes lainalaitteita ei hankittu hengitysilman puhdistamiseen kun ne olisivat maksaneet muutaman satasen joka silloin oli ihmishengen hinta Lohjalla jossa on hirviömäinen kidutuskoneisto kaupungilla halventamaan apua tarvitsevien ihmisten ihmisarvoa törkeästi. Esim. opiskelijalle tarjottiin ilmapatjaa kun hän pyysi sänkyä. Oikeuteen vaan nämä kiduttajatädit sieltä kaikista rikoksistaan ihmiskuntaa vastaan, koska näitä ei näytetä saatavan vastuuseen mistään, täytyy varmaan pian ryhtyä kannattamaan oikeuden ottamista omiin käsiin silloin kun yhteiskunta ei oikeutta pysty enää jakamaan vaan ainoastaan pahoinvointia.

  Menetimme kaiken omaisuutemme, eikä vakuutus korvannut mitään ja taloutemme kaaduttua ja menetettyäni työkykyni emme ole pystyneet hoitamaan juuri mitään käytännön asioita. Joudun usein nukkumaan autossa jopa – 12 asteen pakkasessa ja jalat ovat pahasti kylmettyneet. Tällaisia ihmisiä on satoja pääkaupunkiseudulla jotka ovat herkistyneet esim. rakennusmateriaaleille ja teollisuuspäästöille ja kärsivät infernaalisista oireista eikä apua löydy.

  Ohje professorilta on koko ajan ollut päästä pois saastuttavalta alueelta puhtaammalle ilmanalueelle esim. rannikon tuntumaan, lähimmät puhtaat sairaalatilat ovat Hampurissa ja Sveitsissä, Suomessa ei tietoni mukaan ole vielä missään mitään puhtaan ilman tiloja sairaaloissa eikä hätäapumajoitustiloja ihmisille jotka ovat pahoin sairastuneita.
  Tyks syöttää ilmaa mm. suoraan sementtitehtaalta sydänosastolle jos tuulee sieltä jonka lääkärikin myönsi, mitä vielä tarvitaan, että täällä herätään käyttämään järkeä asioissa, häh ?

  Ellei kukaan pysty auttamaan meitä on tuloksena sairauden runtelema perhe jossa lapsikin menettää mahdollisuuden täysipainoiseen elämään ja meidän aikuisten elämä lyhenee huomattavasti. Pitääkö Suomessa aina antaa asioiden mennä välinpitämättömyyden ja tyhmyyden takia pieleen ? Ottaako tästä fitti kukaan viranomainen vastuuta millään tavalla huomioiden, että koko ajan on ollut alaikäinen lapsi mukana ? Samalla kun vilpillisen vuokranantajan asunnosta osa oli osakeyhtiön käytössä ja toimi työtilanani joten on kyseessä sairastuminen työpaikalla myös johon kukaan ei ole osannut neuvoa mitään, oliko minulla työntekijänä mitään oikeuksia ? Eikö herätyskello soi millään oikeusoppineella ja jos soi niin voisi ilmoittaa minulle mitä voi tehdä ? Kela = kehdosta lautaan järjestö voisi kertoa mikä on työntekijän oikeus mutta ei kerro, miksi ?

  Henkilökohtaiset ilmanpuhdistimet kuten kannettava Scott-puhallin ja naamari ovat auttaneet minua kamppailemaan pahimpien oireiden kanssa, näistä ei moni kerro mutta ne auttavat monia. Aktiivihiilisuodatinkangas on hyvä kun sen painaa suuta vasten tiukasti kovien päästöjen alueella sitä voi laittaa hengityssuojan sisälle ja suodatinpaperia väliin rei’itettynä halpa ratkaisu joka estää kaasuja ja hiukkasia aika paljon. Ravintolisät ja vitamiinit ovat sairastuessa tärkeitä auttaakseen puolustusjärjestelmää pärjäämään ja maitohappobakteerit, kaikki tutkitut tuotteet ja hyväksi havaitut valmisteet kannattaa kokeilla varoen samalla yliherkkyysreaktioita. Meillä esim. pallea- ja keuhkokivut vähenivät selvästi kiwi- ja porkkanaseoksella fifty fifty tehosekoittimella hienonnettuna. Laserakupunktio ja suolahuone voisivat auttaa oireisiin jos pääsisi kokeilemaan.

  Asuntoautojen käyttö olisi yksi keino päästä vaihtamaan ilmanalaa kun saasteet kulkevat järvialueilla ja laaksoissa useita kymmeniä kilometrejä ja peittävät alueen jolloin siitä tulee saastepatjan peittämä. Monen probleema on huono sisäilma mutta kaikki eivät ymmärrä sitä, että se voi olla myös ulkoilmaongelma koska asuntoihin ulkoa tuleva ilma sisältää hiukkasia ja kaasuja jotka aiheuttavat reaktion. Valitettavasti Suomessa on valtavat tehdaspäästöt melkein koko maassa ja ne myrkyt tekevät meistä zombeja pikkuhiljaa kaikista ja altistuneet reagoivat ikävästi, tsekatkaa aina tuulen suunta ja ennustus seuraavalle päivälle ja tarkkailkaa oireitanne ajaessanne altistuksen aikana ja sitten kun ajatte pois saastuneelta alueelta tai tuulen alta pyrkikää puhtaaseen ilmaan. Sementtiin lisätään niin kovia myrkkyjä, että ne tullaan kieltämään tulevaisuudessa koska ne vaarantavat ihmisten terveyden. Lääketehtaat ja lannoitetehtaat ovat myös vaarallisimpia, minulle röörit tukkeutuvat niiden tuulen alapuolella tai tyynellä ilmalla jolloin ne kattavat kymmenien neliökilometrien alueita ja ihmiset kypsyvät niiden myrkkyihin eikä sydänkuolemia tai muita sairauksia osata vielä yhdistää niihin ennen kuin luotettavat mittaukset yleistyvät. Voisin kartoittaa alueita Suomessa missä päästöt ovat armottomia riippuen tehtaiden sijainnista ja tuulen suunnasta.

  Atlantin rannikolla monessa maassa on parempi ilmasto ja suolainen ilma sekä aurinko tekevät hyvää ja keuhkot saavat enemmän puhdasta happea ja homeasuntoja pitää varoa, heti pois jos oireilee, viikkojen jaksot ovat auttaneet monia ja solut ovat uusiutuneet jossain määrin ja toistettuna apu on suurin. Kolmessa vuodessa solukanta uusiutuu mikäli ei altistumista tapahdu.

  Kovasti olemme pettyneitä maamme kykyyn auttaa sairaita ihmisiä. Näyttää siltä, että tällaisessa tilanteessa on laki se, että jos ei itse pysty auttamaan itseään ei sitä kukaan muukaan tee. Olisinpa toivonut asian olevan tiedossani aiemmin niin olisin järjestänyt kaikki toisin muualla koska home seuraa Suomessa jo ihmisiä homepäiväkodeista homekouluun ja sieltä hometyöpaikalle jossa pomo uhkaa potkuilla jos siitä puhuu eteenpäin.  Kestää sata vuotta ennen kuin rakennukset saadaan korjattua ja uudet materiaalit ja rakennustavat tulevat tilalle estämään uusien hometilojen syntymistä.

  Uusia laitteita on tulossa markkinoille jotka voivat puhdistaa kontrolloidusti sisääntulevan ilman eikä hintakaan enää ole niin korkea kuin esim. kasvien puhdistama tila. Asunnossa tärkeää on tuloilman kontrolloiminen ja puhdistaminen uusimmilla menetelmillä ja jos on huippuimuri joka saa riittävästi puhdistettua tuloilmaa silloin ei
  se ime kaikista raoista saastetta ulkoa ja viemärikanavista. Puhdistettu ilma ja toimiva asunto olisi varma pakopaikka herkistyneille ihmisille ja niitä pitäisi tuottaa ja paljon heti kun tekniikka opitaan.

  Kysyisinkin vielä, että miten vuokranantajamme on vastuussa kun asunnosssa tehtiin terveystarkastus jossa havaittiin hometta ikkunoiden karmeissa ja ilmapoistoa ei ollut lainkaan. Lattian alla oleva 80-luvun muovimatto oli todennäköisesti alkanut hajoamaan ftalaateiksi. Omistajat ovat vuokranneet asuntoa sen jälkeen aina niin kauan kuin uusille asukkaille tulee oireita ja se on tehty kylmäverisesti sen jälkeen kun annoin heille kaikkia tietoja heti sairastuttuamme, saadaanko näitä veijareita vastuuseen vai pitäisikö sekin hoitaa itse kun mikään oikeus ei maassamme toimi homeasioissa. Oikeusavustaja lupasi tutkia asiaa mutta hän ei pihahtanutkaan koko aikana asiasta,eikä ollut minuun yhteydessä, Oliko siinäkin tahallinen laiminlyönti kyseessä niin kuin on maan tapa. Taloyhtiö oli korjannut seinärakenteita juuri homeikkunoiden alueella mutta kun lähdimme emme enää saaneet mitään tietoa talon korjaushistoriasta, voisiko sitä vielä joku selvittää kun oma kunto ei siihen riitä? Jäämmekö kokonaan ilman oikeusturvaa ja kohtalonamme on kuolla kituen pikkuhiljaa ja valtio ja viranomaiset vaikenevat kuin muuri. Suomi on homekeskitysleirivaltio joka pitäisi haastaa kansainväliseen oikeuteen ihmisiin kohdistuvasta kansanmurhasta. Kukahan vain edustaisi meitä syyttömästi sairastuneita lapsia ja aikuisia. Kädettömiä selittäjiä vain on joka puolella. Meillä sairastuneilla kello raksuttaa ja immuunijärjestelmä kulkee kohti tuhoa eikä kukaan auta. Lääkärit ja hoitajat kieltäytyvät puhumastakaan homeongelmista ja saivat nyt hoito-ohjeen jonka avulla voivat vielä pestä kätensä kuin Pilatus mutta kun menetelmät tunnistaa ilman myrkyt ja sen yhdistäminen ihmisen kehossa oleviin myrkkyihin selviävät ja voittavat veikkaan, että Hippopotamuksen valan vannoneiden jo ennestään korkeat itsariluvut tulevat nousemaan hurjasti ja heidän läheisensä saavat hävetä heidän häpeällistä suhtautumistaan homeesta sairastuneisiin lapsiin ja aikuisiin jotka kärsivät kauhealla tavalla. Kärsivien lasten sairauden vähättely lääkäriltä pitäisi viedä lääkäriltä toimiluvan heti. Olipa homeperheen lapsi määrätty mielisairaalaan oireiden takia ja vaati koulutetun ihmisen menemään selittämään pöpilään, että ovat nyt tehneet ison virheen ja lapsi vapautettiin heti.

  Kiitämme harvoja lääketieteen rohkeita edustajia (Ville, Taina) ja diakoniaihmisiä (Gretel)sekä nykyisiä hengitysjärjestöjen neuvontahenkilöitä rohkeudesta, totuuksista ja avusta, ilman niitä emme olisi selvinneet tähänkään asti, Homepakolaiset-organisaatio on tehnyt merkittävää pioneerityötä viranomaisiin päin ja sairaina vieneet eteenpäin asiaa ja tietoa vaikeassa ympäristössä ja pian he tulevat näkemään voiton asiassaan, THL:n asiantuntijoille ja lääkäreille tarjoan ilmaisen majoituksen homeasunnossa jotta he voisivat näyttää toteen, ettei homeesta sairastu ja sitten parin vuoden altistumisen jälkeen voimme keskustella heidän terapiastaan ja yrittää parantaa heidät terapialla, vielä ei ole ollut yhtään vapaaehtoista, pelko on heilläkin sen verran kova, bonuksena ruiskeet homeitiöitä heillekin suoraan keuhkoihin ja sitten voivat todistaa homeen myrkyt vaarattomiksi silläkin tavalla, Suosittelen kuitenkin armosta, että eivät ota lapsiaan mukaan kokeeseen ihan varmuuden vuoksi. Thl:n mannekiinit jotka ovat saaneet satojatuhansia lausunnoistaan pitäisi velvoittaa itse asumaan kaksi vuotta homeasunnossa. On häpeä jos korkeat lääkintäalan ihmiset myyvät itsensä rahasta ja laittavat toiset kärsimään ja kuolemaan. Voiko valtio ja sen johto enää alemmaksi vajota, kyllä varmaan kun annetaan heille lapiot. Kirjoitin Salellekin tästä asiasta ja Tarjalle mutta eivät he kiireiltään ehtinyt edes automaattivastausta antamaan monta vuotta sitten. Urkkikin olisi tähän sanonut vähintään, että Tanan Tunarit ! Mitä sanoo koko ongelmaan Eduskunnan Oikeusasiamies veikkaan, ettei ko-ko-kommentoi sillä perusteella, että homesairaiden oikeudet eivät kuulu hänen toimialueeseensa, hänellehän kuuluvat vain Eduskunnan oikeudet niin kuin nimikin sanoo !  O tempora – O mores !

  Nyt olen jo edennyt seuraavaan vaiheeseen joka on syöpä joka on levittänyt etäpesäkkeitä eri puolelle kehoa ja olen aivan varma, että tämä on seurausta homevauriosta ja kehittyneestä yliherkkyydestä tehdaspäästöille. Tulevaisuudessa se pystytään vielä näyttämään toteen kun ilmasta tutkittujen myrkkyjen SEA:n patentoidulla laitteella mitattuja tuloksia verrataan sairastuneen verestä löytyviin myrkkyihin. Kun ne saavat täyden todistusarvon lahtee moni päättäjä, vuokraaja ja talon myyjä linnaan tuomittuna lasten ja aikuisten myrkyttämisestä. Sen vuoksi jo nykyään he pelkäävät omasta puolestaan ja suostuvat jo uusienkin rakennusten tekemiseen ja homekoulujen ja talojen purkamiseen,etteivät joudu linnaan ja itse menetä omaisuuttaan ja mainettaan.

  Vaikeitten ja kiduttavien vuosien jälkeen myös alaikäinen tyttäreni on saanut diagnoosin OCD-oireyhtymästä.

  Pahinta asiassa on se, että jo nyt valtava määrä 0,8 miljoonaa suomalaista on alttiina homevaurioille tai jo sairastunut joka johtaa siihen, etteivät tällaiset henkilöt enää parane eivätkä voi olla enää missään rakennuksissa ja ovat alttiina teollisuus- ja kaivossaasteille joita ei Suomessa voi paeta, ne liikkuvat tuulen mukana kymmeniä kilometrejä ja tyynellä ilmalla muodostavat valtavia saastepatjoja tehden oirehtivien elämän helvetiksi.

  Toivon, että laitevalmistajat pystyvät kehittämään laitteita jotka pystyvät puhdistamaan tulevan ilman niin, etteivät jo sairastuneet joudu kärsimään saastuneesta ilmasta joka tulee ulkoa sisään ja huonontaa heidän terveyttään vakavasti.
  Harva huomaa, että on kysymys myös saastuneesta ulkoilmasta joka uhkaa tappaa jo sairastuneet.

  Homerakentamisesta ja saastuneiden tilojen myymisestä ja vuokraamisesta pitää tehdä rikos ja raskaat tuomiot päälle koska siinä aiheutetaan toislle vakavia sairauksia ja kuolemia, jopa lapsille joka on käsittämätön rikos.

  Rakennustekniikka paranee kovin hitaasti mutta sekin pitää saada homeettomaksi niin pian kuin mahdollista.

  Onneksi monet tahot jo myöntävät tämän kansantaloudelle vaarallisen kehityksen ja tekevät oikeita päätöksiä ihmisten suojelemiseksi. Heille nostan hattua sillä jokainen toimenpide oikeaan suuntaan säästää ihmishenkiä. Maailman suurin homeeton koulu ja hirsirakennus oli meidän tyttärellemme pelastus, muuten olisi mennyt homekouluun Kemiönsaaressa ja sitä emme voineet sallia missään nimessä.

  Kysyn valtiolta, kaikilta päättäjiltä, poliitikoilta, lääkäreiltä ja juristeilta, että kuka vastaa minun sairastumisestani ja kuolemastani kun syyttömänä olen menettänyt lähes kaiken omaisuuden, terveyden ja kohta elämän sekä alaikäisen tyttäreni terveyden ja tulevaisuuden jos ei pysty käymään koulussa eikä myöhemmin työssä.

  Voisiko joku oppinut perustaa ryhmäkanteen valtiota vastaan kun on sekin, että työelämä on valtion erityisessä suojelussa ja minäkin sairastuin työnantajayhtiön vuokraamissa tiloissa eikä sekään ole selvinnyt vielä oliko minulla jotain oikeuksia, luulen, että oli mutta kukaan ei ole siitäkään välittänyt hevon vattua.

  Olen satavarma siitä, että Suomi ei anna oikeutta homevauriosairastuneille ja pitäisikö Suomi haastaa tästä kansainväliseen oikeuteen ihmisoikeusrikkomuksista ja kuolemantuottamuksista, häh ? Kuka haastaisi Suomen ?

  Eikö tässä Mikä-mikä- ja Sitku-mutkumaassa enää löydy yhtään rohkeaa ihmistä tai organisaatiota jolla on rohkeutta selvittää tämä traaginen näytelmä mitä homeen ympärilla on käyty jo kohta 30 vuotta, sotaveteraaneissa vielä oli rohkeutta mutta he ovat jo liian vanhoja tähän kansalliseen hätätilaan. Löytyykö yhtäkään oikeudenmukaista ja rohkeata tyyppiä joka ryhtyy selvittämään tätä juridisesti vai pitää pyytää apua ulkomailta ? Keräyksiä käyntiin ja kanavoikaa rahat sairastuneitten lasten ja aikuisten hyväksi helpottamaan heitä kaikin tavoin kun he eivät siihen itse pysty. Suomen kansan käsi on karttuisa kun tajuavat hädän.

  Auttaisitte kakkahousut edes lapsia älkääkä enää teeskennekö, ettei hometta ole, se on vaan psyykistä sanooTHL.
  Sen sorttiset harhauttajat pitää määrätä virkansa puolesta asumaan kaksi vuotta homevaurioasunnossa ja sitten tuomita ihmisten tarpeettomasta altistamisesta myrkyille jota he ovat palkasta tehneet. Ei taida apua löytyä edes lapsille johon siihenkin pitää pyytää apua vissiin ulkomailta viisaammilta johtajilta ja päättäjiltä. Thl:n vastuussa olevat lähtevät tästä kaikesta vielä linnaan kun kaikki näytetään toteen. Arkadianmäellä ollaan kuin Keisarin uusissa vaatteissa !

  Perustakaa nyt joku ME TOO – NOW KILLED BY MOLD ja kerätkää todistusaineistoa ja alkakaa syytetoimet kaikkia vastaan jotka ovat toimineet väärin ja riittämättömästi näissä asioissa vai onko täällä enää kellään rohkeutta edes puolustaa lapsia ?

  Kilpajuoksua kuoleman kanssa jatkava

  Pete

  P.S.
  Olisin valmis keskustelemaan tästä elämämme suurimmasta taistelusta ja otamme neuvoja ja apua vastaan jotta edelleen alaikäinen tyttäremme voisi paremmin elää elämäänsä joka on suurelta osalta edessä hänellä, seitsemän vuotta on mennyt meillä selviämistaistelussa kärsien ja nöyryytyksiä kokien, ihmekin on kyllä tapahtunut koska näin sairaat ovat pystyneet auttamaan itseään ja syrjäytettyinäkin pysyneet hengissä, viranomaisilta ja valtion johdolta Runo-Salelta ja Kirjallisuus-Jenniltäkin sekä Tavjalta pyydän anteeksi, että olen elänyt täällä ja lupaan, etten tee sitä toista kertaa ainakaan samaan aikaan teidän kanssanne a vot. Sipi on sen verran onnellinen, etten halua häiritä häntä mitenkään, ettei vaan sekoa enempää askelissaan vahingoittaen Suomea enemmän.Olen laittanut tämän kirjoitukseni moneen ministeriöön ja muutamassa se on saanut diaarinumeron, ei mitään toimenpiteitä. Kohdallani aika alkaa päättymään mutta jääpähän tämä kirjoitus todisteeksi siitä mitä tapahtui Suomi-Onnelassa meille.

 3. Matson

  Kiitos Christer, että olit paikalla! Olisin erittäin halukas osallistumaan tällaiseen tilaisuuteen, mikäli se vain olisi mahdollista kohdallani. Olisin erittäin kiinnostunut keskustelemaan Villen ja Ollin tai esim. Tuula Putuksen kanssa empiirisista tutkimuksistanii liittyen home- ja muita myrrkyjä sisältävien koulujen (ja kunnallisten vuokra-asuntojen) tilanteesta. Olen kerännyt havaintoja paikallisella tasolla olevista “homekoulu” -tilanteista ja päivä päivältä olen vakuuttuneempi siitä, että lapset ja nuoret altistutetaan tarkoituksella näille myrkyille. Syyn tähän voi jokainen itsekseen miettiä, Minulla on vahva näkemyskin siitä, miksi näin on ja miksi ongelmaan ei tartuta.

  Se, että lääkäriosallistujia ei paikalla ollut, johtuu siitä, että ylemmältä taholta käsin pyritään osoittamaan, että home ja muut myrkyt eivät aiheuttaisi ihmisille tällaisia sairauksia tai oireita. Ja että nämä sairaiden oireet ovat psyykksiä, ei fysiologisia. Ja että siedättämällä nämä asiat hoituvat. Paskan marjat. Lääkärikoulutukseen nämä asiat on vahvasti tuotu tälla lailla esiin mm. ministeriön toimesta. Ja valmistuvat lääkärit on opetettu sisäistämään tämä propaganda. Tavoitteena on, että lääkäreille riittää potilaita, heitä tutkitaan, mutta ei löydy syytä sairauksiin, joten siirretään jatkotutkimuksiin ja -hoitoihin (mm. psykiatria).Eli tämä ongelma ja sen ratkaisemattomuus on ylhäältä käsin johdettua. Ja se on ollut sitä jo pidempään.

  Tämä on osa medikalisaatiota (Lääketeollisuus) ja yhä uudemmat ja uudemmat lääkärisukupolvet ajautuvat näihin valheisiin ahneuttaan, lääketeollisuuden ym. korruptoimana. Ja tätä tuetaan ylhäälrä käsin, koska business on ainoa joka merkitsee jotain. Harva lääkäri enää uskaltaa lähteä toteuttamaan Hippokrateen valaa.

  Vanha rehellinen sukupolvi (Valtonen, Polo, Putus ym) on jäämässä sivuun ja nämä nykypäivän itsekkyyden ja ahneuden markkinoille tulevat
  lääkärit eivät asioihin paneudu eivätkä välitä sairaita hoitaa. Ja jos joku tosissaan haluaa sairaita auttaa, niin Valvira kieltää. Tämä on maamme tilanne ja olen suruissani todennut sen asian, että kaikki tieto, osaaminen sekä myös halu auttaa potilasta on katoamassa/tarkoituksella hukutetaan lääkärikunnalta. Siksi Antilan, Valtosen, Putuksen, Polon ym. tietämys tarkoituksella dismissataan ja käsissämme/edessämme on hyvin synkkä valheellinen tulevaisuus, kuten on jo ollut monia vuosia käynnissä maassamme. Tarkoituksella.

  Olen ryhtynyt taisteluun tätä valheellisuutta/petoksellisuutta vastaan paikallisella -mutta myös laajemmalla tasolla. Toivon, että kansamme heräisi ja huomaisi hirvittävän totuuden. Sillä lapsemme tulevat kohtaamaan hirvittävän tulevaisuuden näiden asioiden vuoksi (tilastot ja tutkimukset osoittavat esim. autoimmuunisairauksien, syöpien ym. yhä lisääntyvän kasvun väestössämme ja kun joka toinen päiväkoti/koulu/työpaikka on myrkyllinen, niin ei paljon tarvitse ihmetellä näiden asioiden yhteyttä.).

  Kiitos Christer sinulle, ja myös Erkille, Villelle, Ollille ym. että jaksatte taistella totuuden puolesta. Jaksakaa vielä vähän aikaa, myrsky on nousemassa ja totuus nousee vielä pinnalle. Ja silloin teitä todellakin tarvitaan.

  Kiitos.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *