Valikko Sulje

Mielen voimalla töissä

Harri ja Ilkka Virolainen ovat ahkeria kirjailijoita ja kouluttajia. Heidän uusimmassa kirjassaan he tarkastelevat miten voisi menestyä työssään paremmin. Kirja julkaistiin Viisas elämä julkaisusarjassa. Kirjan taitto on erityisen onnistunut.

Tutkimustuloksilla ja käytännön keinoin saadaan tietoa miten yltää huippusuorituksiin työelämässä. Itse pidin todella paljon kirjan esittelemistä vinkeistä miten parantaa keskittymiskykyä ja työn tuottavuutta. Otetaan esimerkki:

Läpimurto

Tarkastele jotakin tehtävää, jossa koet olevasi jumissa ja jossa haluat päästä eteenpäin. Tunnista tilanteen vaikutukset, esimerkiksi miten se saa aikaan stressiä. Olet tällöin vaiheessa 1.

Siirry vaiheeseen 2 ottamalla etäisyyttä tilanteeseen. Meditoi, mene luontoon tai tee sitä, mikä sinulla saakaan aikaan rentoutumisreaktion. Havaitset siirtyväsi vaiheeseen 3, kun huomaat, että ajattelusi ei pyöri enää jumittuneella kehällä. Mieleesi saattaa tulla ratkaisu tilanteeseen, ja se johtaa toimintaan. Siirtyessäsi vaiheeseen 4 huomaat toimivasi korkeammalla tasolla kuin aiemmin. Saatat myös kokea vaiheen 5 mukaisen huippukokemuksen, jolloin koet autuutta ja syvällisiä oivalluksia. Hyödyntäessäsi läpimurtoperiaatetta säännöllisesti voit huomata suoritustesi kehittyvän.

Nämä professoreiden Herbert Benson ja William Proctor kehittämä läpimurtoperiaate selostetaan kirjassa tarkemmin ja se vaikuttaa hyvinkin sopivalta.

Kirjaa lukemalla selviää, että me hukkaamme arjessa valtavasti energiaamme kaikenlaisiin turhuuksiin. Väsytämme sillä tavalla sekä mielen että kehon. Kirja opettaa kyseenalaistamaan omat ajattelumallit ja säilyttämään vain ne ajattelun ja toimeliaisuuden elementit, joista on hyötyä.

Oivallamme liikunnan merkityksen jaksamisessa ja sen miten tärkeää on nukkua hyvin sekä syödä ravitsevaa ruokaa.

Kun on väsynyt esimerkiksi unen puutteen takia, näkee ympärillään normaalia enemmän negatiivisia asioita. Aivot tulkitsevat unenpuutteen uhaksi, ja taistele tai pakene -tilassa henkilö etsii ympäristöstään mahdollisia uhkatekijöitä, eli fokus on negatiivisissa asioissa. Mikäli työpäivän aikana tehdään tärkeitä päätöksiä, kannattaa pitää taukoja, syödä terveellisesti ja liikkua taukojen aikana. Näin voi välttää sitä, että päivän lopulla tehdyt päätökset eivät tapahdu väsyneenä ja täten negatiivissävyisissä tunnelmissa.

Pitäisikö Suomen hallitukselta ja eduskunnalta kieltää yömyöhään työskentely, jotta negatiivissävyiset päätökset vältettäisiin?

Kirjan tärkeänä antina on muistuttaa työn oikeaoppisesta rytmittämisestä ja taukojen merkityksestä. Tässä monella on opettelemista. Sillä työ tuuppaa olemaan niin intensiivistä, että sitä on ihan puhkiväsynyt työpäivän aikana ja sen jälkeen. Vieraalta, mutta varmaan terveellisemmältä, vaikuttaa vaihtoehto palautumisesta työpäivän aikana ja työn kuormittavuuden säätely.

Meditaatio työssä on kirjan tärkeä luku ja siinä näkyy kirjoittajien ammattitaito. Uskoisin, että aika on kypsä tämän voimavaran hyväksymiselle laajemminkin. Valistus on karsinut pois pahimmat ennakkokäsitykset ja sen sijaan on otettu meditaatio osaksi työorganisaation arkea. Hiljennytään hetkeksi ja keskitytään läsnäoloon.

Tutkimukset ovat osoittaneet, että meditointi auttaa ajattelemaan selkeämmin, tekemään parempia päätöksiä, olemaan keskittyneempi sekä löytämään luovia ratkaisuja. Meditaatio edistää myös työssä tapahtuvaa oppimista ja keskittymistä tavoitteisiin, ja se lisää energisyyttä, selkiyttää viestintää ja lisää myös tuottavuutta. Meditaatio edistää päätöksenteossa kykyä laskea irti ratkaisuista, jotka eivät ole toimivia. Meditaatio auttaa uudistamaan ajattelua ja miettimään uudenlaisia ratkaisuja.

Mindfulness on jo aika tunnettu tekniikka, mutta kirja esittelee muitakin tekniikoita. Suosittelen!

Viisaalta vaikuttaa Virolaisten neuvo panostaa työn innostavuuteen. Kyky innostaa muita miten erottaa tehokkaimmat johtajat keskinkertaisista tai huonoista johtajista. Innostus vie paremmin tavoitteisiin.

Huumorilla ja onnellisuudella on valtava vaikutus työntekijöiden viihtyvyyteen. Virolaiset muistuttavat miten hauskuus on enemmän kuin mikään muu elementti menestyvän yrityksen taustatekijöissä (esimerkkinä on Richard Branson ja hänen Virgin -yrityksensä). Onnellisuuteen kannattaa panostaa, sillä se voi olla kilpailuetu. Onnen keskellä saa enemmän aikaiseksi ja onnettoman työntekijän motivaatio on alhaalla.

Kirjassa saa neuvoja miten selvitä loputtomista kokouksista ja palavereista. Selkeitä sudenkuoppia löytyy vääränlaisesta suhtautumisesta näihin tilaisuuksiin. Ylimielisyys joko omalla tai toisten kohdalla pilaa monet kokoukset. Putkimainen ajattelu ”näin on aina asiat tehty”, ei suoranaisesti edistä innovaatioiden kehittämistä, päinvastoin. Lisäksi opimme, että tuomitseminen rajoittaa luovuutta. Muiden mielipiteet eivät tule esille ja oma mieli on jumissa.

Kerta kaikkiaan oivallinen kirja! Suosittelen!

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/ 

0 Comments

  1. Paluuviite:Paljon kirja-arvosteluja | Turpaduunari

Olisi kiva kuulla kommenttisi!