Valikko Sulje

Pohjanoteeraus: YLE salakuuntelee terapeutteja

Kirjoittaja: Jouni Jämsä

Miksi Yle teet aina näin?

MOT-ohjelma 16.12.19.

Miksi Yle alati lähtee tähän vaihtoehtoisten hoitojen tuomitsemiseen mukaan, ei ole tiedossa, mutta luulen syyn olevan Ylen sisällä vellovasta uskomuksesta, että vain lääketeollisuus olisi ”oikeaa” hoitoa.

MOT-ohjelmassa käytiin nyt bioresonanssiterapeuttien kimppuun. Terapeuteista tehtiin ohjelmassa huijareita ja nimiteltiin monin tavoin. Ohjelmassa lääkäriopiskelijaksi esittäytynyt, mutta terapeutille anonyymiasiakkaana esiintynyt äänitti yksityisen terapeutin puheita tarkoituksella salaa. Äänityksestä valikoitiin ”parhaat” palat ja esitettiin TV:n välityksellä koko kansalle.

Jos tämä on hyväksyttävää toimintaa, niin silloin kuka vaan voi nauhoittaa toimistolla mitä vaan, ja tehdä siitä julkista. Kukaan meistä ei varmasti välttyisi harmeilta, jos valikoidut puheemme näin tietämättämme äänitetään ja julkaistaan? Jokainen poliitikko joutuisi varmasti eroamaan, virkamiehet menettäisivät virkansa ja lääkärit oikeutensa ja toimittajat työnsä. Työtön toimittajakaan tuskin enää nimittäisi sitä tutkivaksi journalismiksi.

Salakuuntelua

Salakuuntelua koskevan pykälän mukaan (24 luku 5 §):
Joka oikeudettomasti teknisellä laitteella kuuntelee tai tallentaa
1) keskustelua, puhetta tai yksityiselämästä aiheutuvaa muuta ääntä, jota ei ole tarkoitettu hänen tietoonsa ja joka tapahtuu tai syntyy kotirauhan suojaamassa paikassa, taikka
2) muualla kuin kotirauhan suojaamassa paikassa salaa puhetta, jota ei ole tarkoitettu hänen eikä muunkaan ulkopuolisen tietoon, sellaisissa olosuhteissa, joissa puhujalla ei ole syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan hänen puhettaan, on tuomittava salakuuntelusta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Laissa siis sanotaan, että myös muualla kuin kotirauhan puitteissa ei saa tallentaa, jos puhujalla ei ole syytä olettaa ulkopuolisen kuulevan puhettaan.

Tulee mieleen tapaus “Risumies”, jossa kuvaaja sai tuomion (hovia myöten), kun nauhoitti salaa miehen raivon ja julkaisi sen netissä. Julkaisu leimasi miehen ja aiheutti miehelle ongelmia. Tai kun Ravintoloitsija rähjäsi. Joku nauhoitti salaa, toinen julkaisi ja se tuotti yksittäiselle yrittäjälle mieliharmin lisäksi haittaa elinkeinolle. Nauhoittaja ja julkaisija saivat tuomiot.

Oikeusasiamiehen ratkaisu 14.6.2005 (dnro 405/4/03), koski tiedotusvälineeltä edellytettyä kuvauslupaa. Salakatselusäännöstöä sovelletaan myös julkisrauhan piirissä oleviin huoneistoihin. Näitä julkisrauhan piirissä olevia tiloja ovat: virastot, liikehuoneistot, tuotantolaitokset, toimistot, kokoustilat ja vastaavat paikat. Lisäksi edellytetään, että kyseiset paikat ovat yleisöltä suljettuja ja kuvaaminen tapahtuu yksityisyyttä loukaten. Yleisöltä suljetulla paikalla tarkoitetaan paikkaa, johon yleisöllä ei ole pääsyä.” 

– Tällaisia yleisöltä suljettuja tiloja ovat: suljetut kokoukset ja oleskelut sairaalassa tai muussa hoitolaitoksessa. Arvioitaessa milloin salakatselu loukkaa henkilön yksityisyyttä, on kiinnitettävä huomiota kuvaajan ja kuvattavan väliseen suhteeseen, katselun ja kuvaamisen tarkoitukseen, kestoon, paikkaan, ajankohtaan, kuvattavaan tilanteeseen, kuvaamisen yllätyksellisyyteen, kuvattavan kieltäytymisen tai poistumisen mahdollisuuteen ja muihinkin seikkoihin, joilla saattaa olla merkitystä teon loukkaavuuden arvioimisessa.

Nimittelyä, keksittyjä teorioita, vaaralliseksi leimaamista – vastuullista journalismia?

Missä sitten kulkee oikeus nimitellä yrittäjää? Saako julkisesti yksittäisiä elinkeinonharjoittajia tai heidän työtänsä nimitellä ikävillä tavoilla ja keksityillä teorioilla, kuten: ”uskomushoito, terveyshuuhaa, rahastus” tai jotenkin mieltää se ”vaaralliseksi”? – esittämättä todellisia uhreja, tuomioita tai todisteita? Kyseiset nimittelyt vaikuttavat tällöin leimaavilta ja vahingoittamistarkoituksessa keksityiltä.

Suomen laissa tällainen myös kielletään sopimattomana menettelynä elinkeinotoiminnassa. Tähän saattaa syyllistyä toisen ammattikunnan, eli lääketieteen edustaja, joka puheillaan ja nimityksillään tarkoituksellisesti haluaa heikentää toisen ammattikunnan elinkeinoa:

Sopimaton menettelyn kielto elinkeinon toiminnassa sisältää mm. seuraavia yleisluonteisia kieltoja (1-2§:t): Elinkeinossa ei saa käyttää hyvän liiketavan vastaista tai muutoin toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimatonta menettelyä (1.1§)

Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää myöskään totuuden vastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elintoimintaa ja on omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa (2.1§).

Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää asiaan kuulumattomia seikkoja sisältävää eikä esitystavaltaan tai muodoltaan sopimatonta ilmaisua, joka on omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa (2.2§)

Huomattavasti suuremman ammattikunnan keksimät nimitykset pienelle ammattikunnalle kuten esimerkiksi ”uskomushoito, terveyshuuhaa, rahastus- ja vaarallisuusväitteet”, ovat kiistatta ja tarkoituksella omiaan heikentämään toisen koulukunnan elinkeinoa. Tämmöinen toiminta vahingoittaa luonnollisesti yksittäisen yrittäjän elinkeinoa, mutta myös hänen yksityiselämäänsä ja mainetta. Voi myös kysyä, onko tämä yhteiskunnallisesti tarpeellinen asetelma: lääketiede ja Yleisradio, vastaan yksittäiset ja harmittomat terapeutit?

MOT-ohjelmassa salakuunneltu tai nimittelyn kohteeksi joutuneet, eivät olleet myöskään poliitikkoja, julkisuuden henkilöitä tai uhkia yhteiskunnalle, joiden perusteella tarvitsisi salakuunnella tai käsitellä asiaa julkisuudessa ilman heidän lupaansa. Ainakin osa ohjelmassa julkisuuteen nimenä tai salakuunteluna joutuneista, oli ohjelman mukaan kieltäytynyt yhteistyöstä.

He eivät olleet syyllistyneet myöskään mihinkään rikokseen, vaan toimineet täysin laillisesti työssään, josta heidän asiakkaat eivät olleet valittaneet. Vastaavilla perusteillahan voisi hyökätä minkä tahansa yrittäjyyden kimppuun ja esittää herjaavia nimityksiä ja teorioita tosina.

Salakuunteluun ja nimittelyn yleistämiseksi joutuneiden terapeuttien kannattaisi ehkä tarkistaa asiantuntijan kanssa oikeusturvansa asiassa.

Jouni Jämsä

CAM-terapeutti – tekee vaimonsa kanssa terveysmittauksia, kehoa tukevia hoitoja sekä yksilöityjä ruokarajoitteita.

 

About Author

Samanlaisia kirjoituksia

5 Comments

 1. Jouni Jämsä

  Se mikä näistä ristiriidoista tekee loputtomia, on kun eri asioita halutaan rinnastaa toisiinsa. Lääketiede haluaa määrittää: miten sairauksia pitää nimetä ja miten hoitaa. JR esitti esimerkin: ”Otetaan yksi Knuutin kommentti sellaisenaan: raportin mittaustulokset eivät ole todennettavissa laboratoriokokeissa.” Ei varmasti siksikään ollut, koska Knuuti ei edes niitä tehnyt. Toiseksi, jokaisessa ammattikunnassa on omansa diagnostiikkansa, joka ei ole verrannollinen toisten kanssa.

  Jos menet vaikka kiinalaisen lääketieteen lääkärin luokse esim. närästyksen johdosta, niin hän ei diagnosoi sinulle vatsakatarria, happovaivoja ja määrää oireisiin happosalpaajia tai aseta leikkausjonoon. Hän mahdollisesti kertoo: ”Maksan tuli nouse sinulla vatsaan”. Sitten hän normalisoi tilaa akupunktiolla ja ruokavalio-ohjeilla ja sairaus jää usein tarpeettomana pois.

  Kiinalaisen esittämä diagnoosi kuitenkin jo romuttaa yhteistyön ja ymmärryksen länsimaisen lääketieteen edustajan kanssa, koska ei maksassa mitään tulta ole. Tai migreeni ei olisikaan peritty- tai verisuonista johtuva sairaustila – vaan olisi häiriötila sappi-järjestelmässä, jonka voisi hoitaa pois akupunktiolla. Erilaiset tulkinnat ja hoitomenetelmät sekoittavat näkemykset ja se antaa isommalle hyvän syyn alkaa luokittelemaan pienempiä.

  Ihminen toimii yllätykseksi, mutta tietystikin sähköllä – koostuen atomeista (lääketiede tutkii EKG, EEG, hermojen sähköimpulsseja, aivoaaltoja), joten asiassa ei kait epäselvyyttä? Mutta miksi tätä järjestelmää ei voisi terapeutit herkillä laitteillaan mitata, omata oman verbaliikansa ja yrittää korjata Hertsivesillä siinä erottuvia epäkohtia? Tähän järjestelmään ei voi patentoida lääkkeitä, mutta siihen perustuu usein juuri nk. vaihtoehtohoidot. Ja jos lopputulos on mallista riippumatta asiakkaat tyytyväisiä, niin mikä siinä on vikana? – ehkä juuri se.

  Myös verorahoilla toimivassa Ylessä eivät faktantarkistajat aina tutki asioita kovin tasapuolisesti. Jos asian toimivuutta ei ehkä ymmärretä, olisi oikea tapa selvittää asiassa ainakin lopputulosta. Tehdä alkuun vaikka ovensuukysely tai jokin muu selvitys hoidoissa kävijöistä – vaikka asenteelliset leimaavatkin kaiken hyvän tapahtuneen pelkästään ”uskomuksen” johdosta.

  Mutta jos kansalainen ei tule lääkärissä kuntoon, josta hoitonsa yleensä ohjatusti aloittaa ja osa ”uskoo” lopulta jotakin ”huuhaata” tai ”tyhjän myyjää” lääkäriä enemmän, että ihan paraneminenkin siksi tapahtuu, niin kait silloin lääkärin pitää kehittyä tai olla uskottavampi, eikä syyttää tilanteesta muita. Lääkäreillä on täysi oikeus olla niin hyviä, että kukaan ei halua tai tarvitse mennä muihin hoitoihin.

  Ja Yle voisi kysyä lääketieteeltä, miksi näin hyvinvointiaikana lääkkeiden kulutus ja sairasjonot vain alati nousevat ja kaikissa ikäluokissa? – voiko jokin muu intressi mennä terveen edelle? Tai ainakin yhteiskunnan miettiä, pitäisikö laajentaa ja tukea lisääntyville lääkekuureille ja kuluille vapaa valintaisia vaihtoehtoja? Ei ihmiset käy ilmaisiksikaan hoidoissa, jos ei niistä apua löydy.

 2. JR

  Katsoin sekä mot että spotlight ohjelmat ja järkytyin. En kylläkään samasta syystä kuin kirjoittaja. En siis siitä, että muutama ihminen nauhoittaa hoitosessionsa.

  Mielleyhtymä joka tästä artikkelista tulee, on se, että taikavarpu -elinkeinonharjoittajan työtä ei voi arvioida. Esim. siitä, että löytää kaivon paikan alueella, jossa pohjavettä on joka neliöllä. Tai sitä, että pieleen meni, koska kuu/negatiivinen ihminen/sähkölinja liian lähellä tms jne.

  Valmistajat kiemurtelivat irti miitingeistä, youtube julkisuus (itse hallittu) näyttää riittävän niille. 20 hoitajasta vain pari uskaltautui kameran eteen, hyvää rohkeutta. Kaikki saivat kuitenkin tilaisuutensa selittää / markkinoida asiansa. Jos toimittaja tai koehenkilö olisi sellaiseksi esittäytynyt, ohjelma olisi ollut tällä asenteella 5 minuutin mittainen… Taitaa olla Usassakin tehokkain tapa saada asioista juridista selkoa ja tolkkua, tämä yhteistyöhaluisen rikollisen piilonauhurilla varustaminen.

  Fakta oli se, että mitään kroonista vikaa ei saatu selville sähkönjohtavuuden tai säteilytaajuuden mittaamisella. Miksi olisikaan?
  Otetaan yksi Knuutin kommentti sellaisenaan: raportin mittaustulokset eivät ole todennettavissa laboratoriokokeissa -raportoidut arvot valittu siten?

  Itse asiassa paras ongelma on löydetty peuka-loinen, joka havaitaan ja paranee samalla käsittelyllä, tai mukaan annetun pipettiveden voimalla. Annas olla, kun asia tutkitaan, niin peuka-loista ei löydy. Siksikö että se parani, vai siksi, että peukaloinen on satuhahmo, mielikuvituksen tuote (vrt. peukaloisen retket).

  Lääketieteellä on rajansa, kts. terveyskirjasto duodecimin juttujen taso. Lääkäreillä samoin, ovat olleet väärässä / mittausmahdottumuuden varjossa vuosisatojen saatossa ja ovat jatkossakin (kts diabetesliitto tai sydänliitto), joten hoitoa tukeva “placebo” hoito sekä tukeva ruokavaliohoito ovat varmasti paikallaan. Kunhan ei aleta suositella kortisonin lopettamista tai kerrotaan ruoka-aine x syönnin olevan ok pelkän koneen näyttämän perusteella. Tämä x oli siis lähes vauvan kuolemaksi spotligth -ohjelmassa. Kuitenkin olen sitä mieltä, että lääkkeetön ratkaisu pitäisi yrittää löytää…

  Motilla oli joko bias lähtiessä tai se näkökulma sellaiseksi kehittyi ohjelmaa tehtäessä. En ihmettele… vempele vaikuttaa elektroniselta taikavarvulta ja raportoitavat asiat -ohjelmoijan mielikuvituksen tuotteelta. Makkaravuokakin voitiin laitteella arvioida…Vaikka tulosten osumistarkkuus oli huono, positiivisia vaikutuksia voi tulla muita kautta.

  Muutoin ohjelman viittaus skientologiaan -analogista on sähkömittaus käsiantureista ja maksullinen “kehittyminen” – herättää huolta.
  Hämmentyneesti, JR

 3. Nimetön

  Törkeätä toimintaa Yleltä . Erittäin puolueellinen ja journalismin etiikan vastainen ” mottaus” toimivaa hyvää hoitoa vastaan. Ylelle palautetta.

 4. Ola

  Ei kuulosta hyvältä, tämmöinen toiminta antaa aihetta rikosoikeudellisiin toimenpiteisiin ja syyteharkintaan koko ohjelman tekijät, sillä vastuu sanan ja tiedon luvaton salakuuntelu sekä väärän tiedon levittäminen on rangaistava teko.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *