Valikko Sulje

Monikemikaaliherkkyys haastaa lääketieteen

MCS-POTILAS – Omaelämäkerrallinen tietokirja monikemikaaliherkkyydestä (2016), omakustanne, Päivi Ingrid Siren, ISBN 978-952-93-6971-3, 104 sivua.

Kirja on omistettu monikemikaaliherkille yhteisen ponnistelun tueksi, jotta parempi tulevaisuus olisi mahdollinen. Päivi Ingrid Siren on itse MCS-potilas, joka on kerännyt huomattavan määrän tietoa sairaudestaan. Kirjan teksti on sujuvaa, tietoa on jalostettu selkeään muotoon ja tiedettä on popularisoitu kansantajuisesti.

MCS-potilas

Kirja tarjoaa jokaiselle jotakin. Se toimii vertaistukena jo herkistyneille, mutta teosta voi lämpimästi suositella myös ympäristöherkkiä hoitaville lääkäreille. Suomen ympäristölääketiede on monessa suhteessa kehitysvaiheessa eikä välttämättä tarjoa toimivia hoitovaihtoehtoja yhä kasvavalle potilasmäärälle. MCS-potilaita arvioidaan olevan noin 200 000. Kirjan esittämän tiedon valossa on vaikea ymmärtää, että meillä on tarjottu kognitiivista terapiaa hoidoksi hajuste- ja kemikaaliherkkyyteen.

Moni herkistyy kemikaaleille ja hajusteille joko voimakkaan kerta-altistuksen myötä, tai pitkäaikaisaltistuksessa vähäisille pitoisuuksille. Tila muodostuu usein krooniseksi, jolloin oireet ilmenevät toistuvasti altistuksessa. MCS-potilailla on usein taustalla myös sisäilmaongelmia, mikä itsessään asettaa suuria haasteita immuniteetille. Homeet tuottavat muun muassa hermomyrkkyjä. Jotkut MCS-potilaat sairastuvat myös sähköherkkyyteen. Ympäristöherkkyydet ovat keskenään kuin serkuksia. Altistustausta voi olla samankaltainen ja jotkut ovat geneettisesti herkempiä elinympäristön haittavaikutuksille.

Jo alkaviin MCS-oireisiin kannattaa suhtautua vakavasti, muuten voi joutua hankkimaan moottoroidun puhallinsuojaimen puhtaan hengitysilman varmistamiseksi kuten kirjan kirjoittaja teki. Kyse on siis äärimmäisestä herkkyydestä, ja se on tieteellisesti todistettu. Kirjassa esitetään mielenkiintoisia tutkimuksia.

Italialaisen tutkijan Chiara De Lucan mukaan monikemikaaliherkkyys voidaan nähdä verikokeissa. De Luca on löytänyt MCS-potilaiden verestä muutoksia terveisiin koehenkilöihin verrattuna. Tällaisia poikkeamia on esiintynyt muun muassa kehon myrkynpoistomekanismeihin liittyvien entsyymien toiminnassa.

Monista muutoksista mainittakoon, että punasoluissa katalaasin ja glutationi-S-transferaasien aktiivisuus on alhaisempi kuin terveillä. (De Luca on tutkinut myös sähköherkkyyttä ja havainnut osin samoja muutoksia, mutta erojakin MCS-potilaisiin nähtiin.)

Hebronin yliopistossa tutkittiin MCS-potilaita SPECT-skannerilla, minkä jälkeen heidät laitettiin terveiden verrokkien kanssa altistuskammioon, jossa koehenkilöitä altistettiin parfyymeissä ja lääkeaineissa usein käytetyille aldehydeille sekä maalin ja bensiinin tavanomaisille päästöille. Altistuksen jälkeen MCS-potilailla todettiin muutoksia aivojen veren virtauksissa etenkin niillä alueilla, jotka osallistuvat tuoksujen käsittelyyn.

Lisäksi kemikaalit ja hajusteet vaikuttavat aivojen limbiseen järjestelmään, joka osallistuu tahdosta riippumattoman toiminnan säätelyyn. Järjestelmään kuuluvat muun muassa hajukäämit ja niiden hajuradat, mantelitumake, hippokampus, hypotalamus ja talamus. On esitetty teoria aivojen sytykeilmiöstä. Lievä ärsyke yksistään ei saa aikaan hermostossa vastetta, mutta usein toistuessaan ärsyke vaikuttaa limbiseen järjestelmään. Jo hyvin alhaisetkin pitoisuudet voivat aiheuttaa reaktioita, jotka etenevät esimerkiksi nenän hajuratoja pitkin. Tällaisen teorian on tutkimustensa pohjalta esittänyt tohtori Iris Bell.

Neurologinen muutos aivojen toiminnassa voi tutkimusten mukaan aiheuttaa äärimmäisen herkkyysmekanismin kemikaaleille. Claudia Miller Texasin yliopistosta tutki 400 terveydenhuoltoon hakeutunutta potilasta, joista 22 prosentilla esiintyi MCS. Millerin mukaan geneettisesti herkkä ihminen voi sairastua TILT-mekanismin kaltaiseen tilaan, jossa koko elimistön toiminta romahtaa, tilttaa, altistumisen seurauksena. Tutkimus perustui 50 kysymystä käsittävään QEESI-kyselylomakkeeseen, joka on Millerin mukaan tehokas tapa selvittää hajuste- ja kemikaaliherkkyyttä. Lomake on hyväksytty viralliseen käyttöön muun muassa Yhdysvalloissa, Ruotsissa, Tanskassa ja Japanissa. Miksi ei Suomessa?

Mitä voi tehdä, jos sairastuu monikemikaaliherkkyyteen? Ratkaisukeskeisessä kirjassa neuvotaan välttämään altisteita, mikä on osoittautunut tehokkaimmaksi hoitomuodoksi niin MCS:n sairastuneilla kuin muillakin ympäristöherkillä. Kirjassa on vain yksi kuva, mutta sitäkin merkittävämpi. Ole Hyvä-puhdistusaineet ovat ainoat kodinpesuaineet, joita kirjoittaja voi käyttää. Näin on monen muun herkistyneen kohdalla. Tämän pitäisi olla selkeä viesti niin alan teollisuudelle kuin lainsäätäjillekin.

Kansanterveyden näkökulmasta tarvitsemme yhä puhtaampia tuotteita nykyisten hajustettujen tilalle. Tämä on parasta herkistymisen ennaltaehkäisyä maailmassa, joka on kyllästetty elektroniikan kemikaaleilla, maaleilla, hiuslakoilla, hajuvesillä ja kaiken maailman eau de
toileteilla.

erja_tamminenErja Tamminen

Erja Tamminen on Suomen tietokirjailijat ry:n jäsen. Hän on seurannut sähkömagneettisten kenttien terveys- ja ympäristövaikutuksia vuodesta 1997. 

erja.tamminen@sahkoailmassa.fi
09-291 8696 tai tekstiviesti 044 0803 845

3 Comments

  1. Tuula Putus

    Tunnettuja allergeeneja pitäisi välttää uudis- ja korjausrakentamisessa. Rakennus- ja sisustustuotteissa pitäisi olla tuoteseloste kuten elintarvikkeissa. Kuluttajan pitäisi lukea tuotteen seloste, varoitusmerkinnät ja noudattaa käyttöohjeita. Viranomaisohjeita tulisi noudattaa, mutta ne tunnetaan kovin huonosti. Kaikki hajusteet tuotteissa ovat turhia, joillekin kansalaisille ne voivat olla vaarallisia. Kritiikkiä tarvitaan myös luontaistuotteiden ja täydennysravinteiden käyttöön.

  2. Paluuviite:Paljon kirja-arvosteluja | Turpaduunari

  3. Nimetönnä

    Kirjasta, kuten monista MCS:ä käsittelevistä kommenteista, myös julkisuudessa esitetyistä, puuttuu usein se seikka – mikä sairaus on kyseessä, miten voidaan ennaltaehkäistä ja mitä tällä tavoin tapahtuneesta sairastumisesta seuraa.

    Tämä on se ongelma.

Olisi kiva kuulla kommenttisi!