Valikko Sulje

Enneagrammi tarjoaa näkökulmaa elämään

Kirjankustantaja Viisas Elämä on toteuttanut suuren urakan. Viisaasti on käännetty suomeksi Don Richard Rison ja Russ Hudsonin enneagrammi -menetelmän perusteos “The Wisdom of the Enneagram. The Complete Guide to Psychological and Spiritual Growth for the Nine Personality Types” (1999). Tuo teos tuli aikoinaan luettua ja jätti pysyvän jäljen meikäläiseen.

Enneagrammi avaa meille tien viisauteen, jota tarvitsemme vapautuaksemme itse tekemistämme vankiloista ja löytääksemme täydemmän elämän. Don Richard Riso

Vaikka enneagrammin tieteellinen pohja on vaatimaton, löytyy sitäkin enemmän käytännön puolelta tukea tälle menetelmälle. Lukija jaksanee energisesti ja ennakkoluulottomasti perehtyä tähän kirja-arviooni ja päättää sen jälkeen tämän tietojärkäleen hankinnasta.

Ennegrammisymboli (Wikipedia)
Enneagrammisymboli (Wikipedia)

Wikipedian mukaan persoonallisuusenneagrammi (usein vain enneagrammi) on yhdeksänkohtainen persoonallisuustyyppien luokittelu, jonka pohjana käytetään George Ivanovits Gurdjieffin opetuksessaan esiintuomaa enneagrammisymbolia. Teoria on luotu tukemaan itsetutkistelua, helpottamaan yksilöiden välistä ymmärrystä sekä kommunikaatiota ja ennen kaikkea lisäämään suvaitsevaisuutta.

Kirjan tarkoituksena on antaa mahdollisuus lukijalle tunnistaa yhdeksän erilaisen persoonallisuustyypin joukosta sen oman tyyppinsä. Eikä se missään nimessä tähän lopu! Löydettyään tyyppinsä tarjotaan yhdeksän erilaista näkökulmaa elämään. Kirjassa ei etsitä pelkästään virheitä ja etuja persoonallisuudesta, vaan tarjotaan ratkaisuja miten olla maailmassa parhaimmalla mahdollisella tavalla. Enneagrammi ei yksistään ole henkinen polku. Siitä saadut oivallukset on kuitenkin yhdistettävä jonkinlaiseen päivittäiseen harjoitukseen.

Harjoittelu maadoittaa enneagrammin tarjoaman tiedon päivittäiseen kokemukseemme ja auttaa meitä palaamaan niihin perimmäisiin totuuksiin, joita se meille paljastaa. Enneagrammin tiedon yhdistäminen henkiseen harjoitukseen tarkoittaa 1.) mahdollisimman suurta läsnäoloa ja tietoisuutta koko päivän ajan, 2.) oman persoonallisuuden toimintatapojen havainnointia ja 3.) mielijohteiden hillitsemistä. Nämä kolme ainesosaa muodostavat tämän kirjan kaikkien menetelmien ja harjoitusten perustan. Aina, kun tulemme tietoiseksi jostain persoonallisuutemme osa-alueesta, voimme muistaa hengittää ja rentoutua mahdollisimman syvästi samalla, kun jatkamme mielijohteidemme tarkkailemista ja hillitsemistä, kunnes jokin liikahtaa ja tilamme muuttuu. Havaintojemme analysointi ei ole yhtä tärkeää kuin tietoisuus, kehon rentouttaminen ja toimimattomuus. 

Se mikä minua erityisesti innosti kirjassa, on mahdollisuus oppia tunnistamaan ystäväpiirissään ja työyhteisössä nämä eri persoonallisuustyypit ja lisätä ymmärrystä ihmisestä.

Kussakin persoonallisuustyypissä on omat erityislahjakkuutensa ja -ongelmansa. Katsotaan mitä on tarjolla.

Persoonallisuustyyppi 1 on nimeltään uudistaja. Tällainen ihminen johtaa parhaimmillaan tinkimättömästi ja järkevästi tai jää pahimmillaan kiinni täydellisyydentavoitteluun ja kaunaan. Ykkösiä leimaa periaatteellisuus, he ovat idealistisia tyyppejä, eettisiä ja tunnollisia. Heillä on voimakas oikean ja väärän taju. Koska ykköset pelkäävät olevansa jollain tavoin pahoja, turmeltuneita tai viallisia, he huomauttavat pahuudesta, turmeltuneisuudesta ja viallisuudesta toisissa. He ovat opettajia ja ristiretkeläisiä, jotka pyrkivät jatkuvasti kehittämään asioita, mutta pelkäävät tekevänsä virheitä. Heillä on pelko siitä, että on paha, turmeltunut, syntinen tai viallinen. Järjestelmällisinä, siisteinä ja pikkutarkkoina he pyrkivät kaikessa laadukkuuteen mutta saattavat kompastua liialliseen kriittisyyteen ja täydellisyydentavoitteluun. Heidän ongelmiaan ovat tavallisesti tukahdutettu viha ja kärsimättömyys. Parhaimmillaan terveet ykköset ovat viisaita, tarkkanäköisiä, realistisia, jaloja ja moraalisesti sankarillisia. Elävät korkeampaa tarkoitusta varten: “Muista, että todellinen luonteesi on olla viisas ja tarkkanäköinen.”

Jos olet kakkonen säteilet ystävällisyyttä ja parantavaa voimaa tai kamppailet miellyttämis- ja omistushalun kanssa. Olet siis auttajatyyppiä, sellainen hoivaava ihmissuhdetyyppi. Kakkoset ovat empaattisia, vilpittömiä ja lämminsydämisiä. He ovat ystävällisiä, anteliaita ja uhrautuvia, mutta voivat olla myös tunteellisia, mairittelevia ja miellyttämään pyrkiviä. He haluavat olla toisten lähellä ja tekevät usein asioita toisten puolesta, jotta tuntisivat itsensä tarpeellisiksi. Heidän on usein vaikea huolehtia itsestään ja tunnistaa omat tarpeensa. Parhaimmillaan terveet kakkoset ovat epäitsekkäitä ja pyyteettömiä ja rakastavat itseään ja toisia ehdoitta. Kakkoset pelkäävät sitä, etteivät ole rakastamisen arvoisia. Koska kakkoset pelkäävät, ettei heitä haluta tai rakasteta, he saavat toiset tuntemaan, etteivät nämä ole heidän rakkautensa, anteliaisuutensa tai huomionsa arvoisia. Kutsumuksena on hoivata itseään ja muita: “Muista, että todellinen luonteesi on olla hyvä itsellesi ja hyväntahtoinen ja myötätuntoinen toisia kohtaan.”

Persoonallisuustyyppi 3 on tekijä. Hän toimii innostavana esimerkkinä laadusta ja aitoudesta ja pahimmillaan hän tavoittelee sokeasti menestystä ja statusta. Kolmonen on sopeutuva, menestyshakuinen tyyppi, itsevarma, viehättävä ja kaikin puolin hurmaava. Kunnianhimoisena, pätevänä ja energisenä hän voi myös olla statustietoinen ja omaan etenemiseensä keskittyvä. Usein kolmoset ovat huolissaan imagostaan ja siitä, mitä muut heistä ajattelevat. Heidän ongelmiaan ovat tavallisesti työriippuvuus ja kilpailuhenkisyys. Parhaimmillaan terveet kolmoset ovat aitoja, itsensä hyväksyviä ja kaikkea sitä, miltä näyttävätkin, eli toisia innostavia esikuvia. Pelkää jäävänsä arvottomaksi. Koska kolmoset pelkäävät olevansa arvottomia, he saavat toiset tuntemaan itsensä arvottomiksi kohtelemalla näitä ylimielisesti tai halveksuvasti. Kehittää itseään ja haluaa olla esimerkkinä muille: “Muista, että todellinen luonteesi on tuntea mielihyvää olemassaolostasi ja arvostaa toisia.”

Neloset ovat individualisteja. Tällaiset ihmiset ovat malliesimerkkejä luovuudesta ja intuitiivisesta voimasta tai ongelmien iskiessä päälle antaa oikullisuuden ja ujouden estää itseään. Romantiikka ja oman itsensä havainnointi leimaa tätä tyyppiä. He pelkäävät sitä, että jäävät vaille identiteettiä tai merkitystä. Neloset ovat itsetietoisia, herkkiä, varautuneita ja hiljaisia. He ovat paljaita, tunnetasolla rehellisiä ja omaperäisiä, mutta voivat olla myös oikukkaita ja estoisia. He vetäytyvät tuntiessaan itsensä haavoittuviksi ja viallisiksi, ja voivat myös halveksia tavallista elämää ja kokea, ettei se koske heitä. Heidän ongelmiaan ovat tavallisesti nautinnonhaluisuus ja itsesääli. Koska neloset pelkäävät, ettei heillä ole omaa identiteettiä tai henkilökohtaista merkitystä, he kohtelevat toisia ylenkatseellisesti ikään kuin nämä olisivat mitättömyyksiä ilman minkäänlaista arvoa tai merkitystä. Parhaimmillaan neloset ovat inspiroituneita ja erittäin luovia, kykeneviä uudistumaan ja muuttumaan. Päästävät irti vanhasta ja antavat kokemusten uudistaa: “Muista, että todellinen luonteesi on antaa anteeksi ja käyttää kaikkea elämässä omaan kasvuusi ja uudistumiseesi.”

Persoonallisuustyyppi numero 5 on tutkija. Kiihkeänä, älyllisenä tyyppinä hän on tarkkaavainen, oivaltava ja utelias. Hän pystyyy keskittymään monimutkaisten ideoiden ja taitojen kehittämiseen. Itsenäisinä ja omaperäisinä vitoset saattavat uppoutua ajatuksiinsa ja mielensä rakennelmiin. Heistä voi tulla etäisiä mutta silti herkkähermoisia ja kiivaita. Heidän ongelmiaan ovat tavallisesti eristyneisyys, omalaatuisuus ja nihilismi. Parhaimmillaan terveet viitoset ovat visionäärisiä uranuurtajia, usein aikaansa edellä ja kykeneviä näkemään maailman aivan uudella tavalla. Vitosessa joko loistaa älykkyys ja kekseliäisyys tai hän muuttuu yhä omalaatuisemmaksi ja eristyneemmäksi. Pelkää sitä, että on hyödytön, kyvytön tai taitamaton. Koska viitoset pelkäävät olevansa avuttomia, kyvyttömiä ja epäpäteviä, he saavat toiset tuntemaan itsensä avuttomiksi, kyvyttömiksi, tyhmiksi ja epäpäteviksi. Kutsumuksena on tarkkailla itseään ja toisia tuomitsematta ja ilman odotuksia: “Muista, että todellinen luonteesi on elää todellisuudessa maailman loputtomia rikkauksia tutkiskellen.”

Lojaali kuudes tyyppi on varsinainen rohkeuden ja sitoutumisen perikuva, mutta pahimmillaan hän tuskailee ahdistuksen ja kapinallisuuden kanssa. Kuutoset ovat luotettavia, ahkeria ja vastuuntuntoisia, mutta he voivat olla myös puolustelevia, vältteleviä ja erittäin ahdistuneita eläen stressaavaa elämää ja valittaen siitä. He ovat usein varovaisia ja päättämättömiä, mutta voivat myös olla helposti reagoivia, uhmakkaita ja kapinallisia. Heillä on tavallisesti ongelmia itseluottamuksen ja epäluuloisuuden kanssa. Päällimäisenä on pelko jäädä ilman tukea ja ohjausta. Koska kuutoset pelkäävät olevansa vailla tukea ja ohjausta, he horjuttavat toisten tukiverkostoja yrittämällä eristää toiset jollain tavoin. Parhaimmillaan kuutoset ovat sisäisesti vakaita ja itsevarmoja heikkojen ja voimattomien urheita tukijoita. Uskovat itseensä ja luottavat elämän hyvyyteen: “Muista, että todellinen luonteesi on olla rohkea ja pystyä kohtaamaan kaikki, mikä elämässä tulee vastaan.”

Persoonallisuustyyppi 7 on nimeltään innostuja. Hän kehittyy ajan myötä vilkkaaksi ja taitavaksi tarmonpesäksi tai sitten hänen elämänsä romahtaa impulsiivisuuteen ja kärsimättömyyteen. Kiireinen, aikaansaava tyyppi elää monipuolista, optimistista ja spontaania elämää. Leikkisä, elämäniloinen ja käytännöllinen seiska voi myös olla hajamielinen ja kuritton sekä kasata itselleen liikaa tekemistä. Seiskat etsivät jatkuvasti uusia, jännittäviä kokemuksia mutta saattavat uupua ja kadottaa punaisen langan kovaa vauhtia pitäessään. Heidän ongelmiaan ovat tavallisesti pinnallisuus ja impulsiivisuus; pelko jäädä osattomaksi tai kivun vangiksi. Koska seitsikot pelkäävät olevansa jollain tavoin kivun ja osattomuuden ansassa, he aiheuttavat kipua ja saavat toiset tuntemaan itsensä eri tavoin osattomiksi. Parhaimmillaan terveet seitsikot suuntaavat lahjakkuutensa arvokkaiden tavoitteiden saavuttamiseen ja heistä tulee iloisia, erittäin taitavia ja syvästi kiitollisia. Kutsumuksena on juhlia iloisesti olemassaoloa ja jakaa toisillekin onnestaan: “Muista, että todellinen luonteesi on olla onnellinen ja lisätä jokaisen ihmisen kokemusten rikkautta.”

Kasit ovat haastajia. He ovat vahvoja, jalomielisiä johtajia tai epäonnistuessaan kontrolloivat ja pelottelevat toisia ihmisiä. Kahdeksikot ovat itsevarmoja, vahvoja ja jämäköitä. He ovat suojelunhaluisia, neuvokkaita ja päättäväisiä, mutta voivat olla myös ylpeitä ja määräileviä. Heistä tuntuu, että heidän on hallittava ympäristöään. Heistä tulee usein riidanhaluisia ja uhkaavia. Heidän on usein vaikea päästää muita lähelleen. He pelkäävät joutuvansa toisten vahingoittamaksi tai kontrolloimaksi. Koska kahdeksikot pelkäävät toisten vahingoittavan tai kontrolloivan heitä, he saavat sotaisilla ja pelottavilla uhkauksillaan toiset pelkäämään, että näitä vahingoitetaan tai kontrolloidaan. Parhaimmillaan kahdeksikot ovat oman itsensä herroja ja käyttävät voimansa toisten elämän parantamiseen sankarillisina, jalomielisinä ja joskus historiallisesti merkittävinä. He pitävät puolensa ja puhuvat rohkeasti sen puolesta, mihin uskovat: “Muista, että todellinen luonteesi on olla vahva ja pystyä vaikuttamaan maailmaan monin erilaisin myönteisin tavoin.”

Viimeinen, mutta ei vähäisin, yhdeksäs persoonallisuustyyppi on rauhantekijä. Hän saattaa ihmiset yhteen ja ratkoo ihmisten välisiä ristiriitoja, mutta voi hän myös juuttua passiivisuuteen ja itsepäisyyteen. Pelkää yhteyden menettämisestä, pirstaloitumista. Tämä rento, vaatimaton tyyppi on toiset ihmiset hyväksyvä, luottavainen ja vakaa luonteeltaan. Hyväntahtoisina, hyväsydämisinä, rentoina ja kannustavina ysit voivat myös olla liian halukkaita mukautumaan toisten tahtoon säilyttääkseen rauhan. He haluavat kaiken olevan ristiriidatonta, mutta heillä voi olla taipumus omahyväisyyteen ja kaiken harmillisen vähättelyyn. Heidän ongelmiaan ovat tavallisesti passiivisuus ja itsepäisyys. Koska yhdeksiköt pelkäävät yhteyden menettämistä toisiin, he saavat toiset tuntemaan, että nämä ovat menettäneet yhteyden heihin ja katoavat tavoitettavista eri tavoin. Parhaimmillaan yhdeksiköt ovat lannistumattomia ja maailmaa syleileviä; he pystyvät tuomaan ihmiset yhteen ja ratkaisemaan ristiriitoja. Yhdeksiköt tuovat rauhaa ja parannusta maailmaan: “Muista, että todellinen luonteesi on olla väsymätön tyyneyden, hyväksymisen ja ystävällisyyden linnake maailmassa.”

Jos tarkastelemme itseämme rehellisesti ja arvostelematta ja näemme persoonallisuusmekanismiemme toimivan käytännössä, voimme herätä näkemään, miten ihmeellisellä tavalla kauneus ja ilo levittäytyvät eteemme elämämme jokaisena hetkenä.

Kuka sinä olet tässä joukossa? Se selviää kirjan tarjoamien testien avulla. Ymmärtääkseni kirjan kaksi testiä onnistuvat poimimaan esille jokaisen persoonallisuustyypin. Siitä alkaa sitten muutoksenpolkusi. Rehelliselle elämänsä tarkkailijalle kirja tarjoaa erittäin hyödyllistä tietoa elämäntaipaleellesi. Kirja haastaa sinut kasvamaan ja ymmärtämään ihmisluonteen monimutkaisuuden.

Kirjan vahvuutena on modernin persoonallisuustyyppienneagrammin esittely. Saamme lukea, että se on monen eri henkisen ja uskonnollisen perinteen yhdistelmä. Tarjolla on yleismaailmallista viisautta sekä kristittyjen, buddhalaisten, muslimien (erityisesti suufien) ja juutalaisten (kabbalan) tuhansia vuosia vanhaa filosofiaa. Ihmiset ovat materiaaliseen maailmaan ruumiillistuneita henkiolentoja, jotka edustavat selittämättömällä tavalla samaa elämää ja henkeä kuin Luoja.

Kirja ei jätä leijumaan ilmaan opillisia erimielisyyksiä. Päinvastoin se auttaa löytämään uudestaan perimmäisen ykseytensä henkisenä olentona. Tämä tekee enneagrammista erittäin arvokkaan nykymaailmassa:

Se osoittaa valkoisille ja mustille, miehille ja naisille, katolisille ja protestanteille, arabeille ja juutalaisille, heteroille ja homoille, rikkaille ja köyhille, että jos he paneutuvat heitä erottavia pintapuolisia eroja syvemmälle, he löytävät aivan uuden yhteisen ihmisyyden tason.

„Jokaisen ihmisen luonne on sekoitus tiettyjä persoonallisuustyyppejä, mutta yksi tietty järjestelmä on “tukikohtamme”, johon palaamme yhä uudestaan. Perustyyppimme pysyy kuitenkin samana koko ikämme. Vaikka ihmiset muuttuvat ja kehittyvät monin eri tavoin, he eivät muutu yhdestä peruspersoonallisuustyypistä toiseksi. Kirja tarjoaa erittäin kiintoisia viestejä meistä ihmisistä:

„„Persoonallisuustyyppien kuvaukset ovat yleismaailmallisia ja koskevat niin miehiä kuin naisia. Miehet ja naiset toki ilmaisevat samoja asenteita, luonteenpiirteitä ja taipumuksia hieman eri tavalla, mutta tyypin perusominaisuudet pysyvät samoina. „„Kaikki perustyyppimme kuvauksessa ei päde meihin koko aikaa. Tämä johtuu siitä, että heilahtelemme jatkuvasti terveiden, keskitason ja epäterveiden piirteiden välillä, joista tyyppimme koostuu, kuten kehityksen tasoja käsittelevästä luvusta (6. luku) selviää. Lisääntyvä kypsyytemme tai lisääntyvä stressaantuneisuutemme vaikuttavat myös merkittävästi siihen, miten ilmaisemme tyyppiämme. „„Vaikka olemme antaneet kullekin tyypille kuvailevan nimen (kuten uudistaja, auttaja ja niin edelleen), käytämme käytännössä mieluiten sen enneagramminumeroa. Numeroihin ei liity arvottamista – ne ovat nopea, puolueeton tapa viitata tyyppiin. Numerojärjestyksellä ei myöskään ole merkitystä: suurempi numero ei ole parempi kuin pienempi numero. (Ei esimerkiksi ole parempi olla yhdeksikkö kuin ykkönen.) „„Yksikään persoonallisuustyyppi ei ole parempi tai huonompi kuin jokin toinen – kaikilla tyypeillä on omat ainutlaatuiset avunsa ja rasitteensa, vahvuutensa ja heikkoutensa. Joitain tyyppejä saatetaan kuitenkin arvostaa muita enemmän tietyssä kulttuurissa tai ryhmässä. Kun opit lisää tyypeistä, huomaat, että jokaisella on paitsi ainutlaatuiset kykynsä myös omat rajoitteensa. „„Riippumatta siitä, mitä tyyppiä edustat, sinussa on jossain määrin kaikkia yhdeksää tyyppiä. Kun tarkastelet niitä ja näet niiden kaikkien toimivan sinussa, näet samalla ihmisluonnon koko kirjon. Tämä tietoisuus lisää suuresti ymmärrystäsi ja myötätuntoasi toisia kohtaan, koska tunnistat itsessäsi monia heidän tavoistaan ja reaktioistaan. On esimerkiksi paljon vaikeampaa tuomita kahdeksikkojen aggressiivisuus tai kakkosten valeasuinen takertuvaisuus, jos tiedostamme hyökkäävyyden ja takertuvaisuuden itsessämme. Jos tarkastelemme kaikkia yhdeksää tyyppiä itsessämme, huomaamme, miten riippuvaisia ne ovat toisistaan – aivan kuten ne enneagrammikuviossa esitetään.

Enneagrammin viisautena voidaan pitää sitä ajatusta, ettei se auta meitä pääsemään eroon persoonallisuudestamme. Päinvastoin, kun saamme yhteyden ytimeemme, emme menetä persoonallisuuttamme. Siitä tulee sen sijaan läpinäkyvämpi ja joustavampi, jotain sellaista, joka auttaa meitä elämään sen sijaan, että hallitsee elämämme.

Flow-hetkiä ja huippusuorituksia syntyy, kun olemme kaikkein vahvimmin läsnä ja tietoisia – nämä ovat ytimen ominaisuuksia – kun taas persoonallisuutemme ilmenemismuodot tekevät meistä usein hajamielisiä ja alttiita virheille ja luovat kaikenlaisia ongelmia. Jos esimerkiksi olemme kovin hermostuneita tulevasta matkasta, pakkaamme todennäköisesti vääränlaiset vaatteet tai unohdamme kotiin jotain tärkeää. Kun opimme pysymään rentoutuneina ja läsnä jokapäiväisissä stressitilanteissa, elämämme helpottuu. Kun samastumme persoonallisuuteemme vähemmän, se alkaa muodostaa yhä pienemmän osan siitä kokonaisuudesta, joka olemme. Persoonallisuus on yhä olemassa, mutta sen taustalla on aktiivisempi äly, herkkyys ja läsnäolo, joka käyttää persoonallisuutta kulkuvälineenä sen sijaan, että antaisi sen olla ohjaksissa. Kun samastumme ytimeemme enemmän, huomaamme, ettemme menetä identiteettiämme, vaan tosiasiassa löydämme sen.

Tavatonta mielenkiintoa tuo ilmiö nimeltään “siivet”.

Siivet auttavat meitä tekemään enneagrammin yhdeksästä (yleisemmästä) tyypistä yksilöllisempiä. Kukin siipi on yleistyypin alatyyppi. Siiven tietäminen auttaa meitä rajaamaan ongelmia, joita meidän on kohdattava henkisellä polullamme. Koska kaikki yhdeksän tyyppiä sijaitsevat ympyrän kehällä, kunkin tyypin molemmilla puolilla on perustyypistä riippumatta aina tyyppi. Toinen näistä kahdesta tyypistä on siipesi. Siipi muokkaa perustyyppiä, sekoittuu siihen ja korostaa sen tiettyjä taipumuksia. Jos perustyyppisi esimerkiksi on yhdeksikkö, sinulla on joko kahdeksikkosiipi tai ykkössiipi. Yksikään tyyppi ei ole puhdas, ja joissain tapauksissa yhdeksiköillä on kaksi siipeä. Useimmilla ihmisillä on kuitenkin yksi hallitseva siipi.

Lopuksi:

Emme ehkä vielä tiedä, mihin ihmiskunta on matkalla, mutta jos enneagrammi vauhdittaa heräämistämme, sillä on syvällisiä ja kauaskantoisia vaikutuksia. Jos muutama satakin yksilöä herää ja alkaa elää täysin tietoista elämää, maailmanhistoria epäilemättä muuttuu. Muutos tapahtuu, kun tavanomainen perspektiivimme muuttuu ja ymmärrämme uudella tavalla, keitä olemme. Meidän on kuitenkin muistettava, että tietoisuus siitä, keitä todella olemme, tapahtuu – kuten kaikki armon hetket – aina nyt. Tämä on loppujen lopuksi enneagrammin viisaus.

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/ 

About Author

Samanlaisia kirjoituksia

0 Comments

  1. Paluuviite:Paljon kirja-arvosteluja | Turpaduunari

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *