Valikko Sulje

Hoitovirheitä kilpirauhaspotilaille Suomessa – mitä tehdä?

Turpaduunari -sivuston tarkoituksena on mm. nostaa esille epäkohtia terveydenhuollossamme ja miettiä mahdollisia ratkaisumalleja ongelmien estämiseksi. Pistetään kommentti-osio laulamaan! Kerro omat kokemuksesi hoitovirheistä.

Ihan tuoreena tapauksena esitellään nyt turpaduunarille lähetettyjä tapausselostuksia kilpirauhaspotilaiden ankeasta asemasta täällä Suomessa.

Tarinat ovat tosia (nimet on muutettu).

Kelpo Suomalainen luki hoitovirheiden takia kuolleista kertovan uutisen, jonka seurauksena hieman käämit kärähtivät.

Suomessa tapahtuu jopa neljä hoitovirhekuolemaa päivittäin. Meillä on töissä henkilöitä, jotka ovat vaaraksi potilaille. Terveydenhuollon asiantuntijat ylistävät suomalaisen terveydenhuollon tasoa. Paremmin oltaisi voitu menetellä kuitenkin joka kymmenennen hoidetun potilaan kohdalla.

Kelpo lähestyi sähköpostilla Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviraa. Hän oli aikaisemminkin ottanut sinne yhteyttä, mutta ei ollut saanut vastausta. Nyt sähköposti oli sen verran naseva, että se poiki vastauksen. Sellaisen hiukset pystyyn nostavan vastauksen terveysalaa valvovalta viranomaiselta, joka viimeistään osoittaa, että Suomessa tehdään monta asiaa ihan päin mäntyä ja terveydenhuoltomme ylistykseen voidaan lisätä huomattavankin paljon mollisointuja.

Tässä ensin Kelpon lähettämä kirje:

Lähettäjä: Kelpo Suomalainen [mailto:kelpo.suomalainen@suomimaili.fi]
Lähetetty: 2. elokuuta 2015 9:16
Vastaanottaja: ‘Viranomainen Ville (Valvira)’
Kopio: ‘Totinen Täti (Valvira)’; ‘Sekoilija Sejase (Valvira)’; ‘tomi.toimittaja@mtv.fi’
Aihe: VS: Viestinne johdosta/T3-hoito
Tärkeys: Suuri

Hei,
Linkkinä olevassa uutisessa on jotain pelottavan absurdia.
Kilpirauhaspotilaita on tuhansia ilman lääkäriä, kiitos Valviralle, sekä lääkäriliiton ohittaneille kantelijoille! Yksikään kilpirauhaspotilaiden hoidon rajoituksen saaneiden lääkäreiden potilaista ei ole kuollut! Silti oikeuksia on rajoitettu.
Eikö sen perusteella, kuolemantapausten johdosta, rajoituksia ja oikeuden menetyksiä pitäisi olla vuodessa vähintään 1460?
Vedotaan, että lääkäreiden potilaita on joutunut menemään ensiapuun, mikä voi pitää paikkansa. Toteen on näyttämättä, onko syy ollut laiminlyönneistä tai hoitovirheistä, vaiko potilaan itse säätämien lääkitysten.
Olen monesta paikasta kysynyt ja jäänyt ilman vastausta. Valviralla valvontaviranomaisen on asia tiedossa.
1. Montako Thyroxinia syönyttä potilasta oli ensiavussa vuonna 2014?
2. Monenko Thyroxinia määränneen lääkärin oikeuksia on em. johdosta rajoitettu tai varoitettu?
Enkä halua mitään copy-paste diibaa vastaukseksi, vaan ihan rehellisiä vastauksia, kiitos.
http://m.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/jopa-nelja-hoitovirhekuolemaa-paivittain-toissa-henkiloita-jotka-ovat-vaaraksi-potilaille/5243242

Kelpo Suomalainen

Tässä alla viranomaiselta tullut vastaus. Huomioi varsinkin vastauksen viimeinen kappale!

Arvoisa Kelpo Suomalainen,

viittaan ensin jo aiemmin (29.9.2014) Teille antamaani sähköpostivastaukseen (ks. alla viivan alla) .

Valvira on siis rajoittanut muutamien lääkäreiden ammattioikeuksia siten, että he eivät voi hoitaa potilaidensa kilpirauhassairauksia, ja lisäksi muutama on saanut varoituksen. Ko. lääkäreiden kohdalla kyse on ollut siitä, että he eivät ole monia potilaitaan tutkineet asianmukaisesti eivätkä ole toteuttaneet asianmukaisella tavalla hoitoa, jonka ovat määränneet. Ko. hoito on ollut yleensä T3 (trijodotyroniini) – hoito ja joissakin tapauksissa eräät muut hoidot kuten T3-hoitoon liitetty kortisonihoito, mitkä hoidot ovat vaarantaneet potilaan turvallisuuden. Suomessa on Fimean tietojen mukaan useita satoja eri lääkäreitä, jotka ovat määränneet T3-valmistettta, ja Valvira on siis puuttunut noin 2-3% (kaksi-kolme prosentin) osuuteen heistä.

Valvira selvittelee yleisesti ottaen niitä tapauksia, jotka ovat tulleet vireille Valviraan. Vireille tulo tapahtuu kanteluna, ilmoituksella, toisen viranomaisen lausuntopyynnön perusteella ja eräitä muita vireille tulon väyliä pitkin. Valvira ja aluehallintovirastot (avi) eivät selvittele kaikkia hoitovirhe-epäilyjä Suomessa, eikä se tarvitsekaan tehdä niin, koska useimmat virhe-epäilyt selvitetään kentällä omavalvonnallisesti asianmukaisesti kuten oikein onkin. Lisäksi potilasvahinkoja selvitellään Potilasvakuutuskeskuksessa. Monissa vahingoissa ei ole kyse mistään sellaisesta jatkuvasta potilasturvallisuusvaarasta, johon Valviran tai avin pitäisi puuttua. Se luku, kuinka paljon tapahtuu vakavia potilasvahinkoja Suomessa, ei ole eikä voikaan olla sama luku kuin Valvira-asioiden vuosittainen määrä on.

Kun Valvira rajoittaa lääkärin oikeuksia, ei päätöksen perusteena tarvitse olla potilaalle jo tapahtunut haitta, vaan päätös voidaan tehdä riskin/vaaran perusteella ennalta ehkäisevästi. Useimmiten kun Valvira esimerkiksi lääkärin päihdehäiriön vuoksi rajoittaa lääkärin oikeuksia, ei onneksi ko. lääkäri vielä ole ehtinyt tehdä päihtyneenä potilaalle realisoitunutta vahinkoa, mutta asiaan on kuitenkin tärkeä puuttua. Saamiemme selvitysten mukaan nyt kysymyksessä olevien kilpirauhasvalmistehoitoa antaneiden ja oikeuksiltaan rajoitettujen lääkäreiden kohdalla heidän monille potilailleen oli tullut hyvin vakava vaara ja sen lisäksi useita potilaita on joutunut vakavien jo syntyneiden komplikaatioiden (sydämen rytmihäiriöt ym.) vuoksi keskussairaaloihin.

Kilpirauhasen vajaatoiminnan ensisijainen hoito on tyroksiini (T4), jota käytetään Suomessa hyvin paljon. Valitettavasti Valviralla ei ole tietoa, kuinka paljon T4-hoitoon liittyviä haittatapahtumia tapahtuu. Valviralle ei ole tullut ilmoituksia tai kanteluita epäasianmukaiseksi epäillystä T4-hoidosta, johon liittyen potilas olisi kuollut, eikä Valvira ole tehnyt rajoituspäätöksiä epäasianmukaisen T4-hoidon vuoksi. Varmastikin on olemassa myös epäasianmukaista T4-hoitoa, varsinkin kun T4-hoitoa saavia potilaita on ehkä tuhatkertaisesti enemmän kuin T3-hoitoa saavia. Jos Valvira saisi selvityksen, jonka mukaan lääkäri määrää vaarallisella tavalla T4-hoitoa puutteellisin perustein ja potilaat huonosti tutkien, niin toki Valvira suhtautuisi asiaan yhtä vakavasti kuin T3-hoitoa vastaavasti määräävään lääkäriin. Tietty ero on siinä, että yksinomaista T3-hoitoa (T3-monoterapiaa) ei lähtökohtaisesti suositella hoitosuosituksissa vaan se on epätyypillistä, ei-yleisesti hyväksyttyä hoitoa. Tälläistä hoitoa määrätessään lääkärin on oltava erityisen tarkkana potilasturvallisuudesta, siis että hoidosta ei ole vaaraa tai haittaa. Kaikilla tehokkailla hoidoilla lääketieteessä myös haittoja, ja usein myös asianmukaisestikin toteutetun hoidon aikana. Hoidon vaaroista ei saa tulla suurempia kuin itse sairauden aiheuttamat vaarat. Jos potilaalle annetaan hoitoa , jonka perusteet ovat epäselvät tai puutteelliset, on erityisen tärkeää, että hoidon vaara ei ole suhteettoman suuri. Selvää kuitenkin siis on, että myös T4-hoito voi olla vaarallista tai tehotonta, eikä Valviralla ole mitään ”agendaa” mitään lääkettä vastaan tai sen puolesta sinänsä. Eri hoitomuotojen komplikaatioita ja niiden syitä olisi tärkeää tutkia lisää, mutta Valvira ei ole tutkimuslaitos, vaan asia kuuluu esimerkiksi ylipistosairaaloille.

Mainittakoon, että sosiaali- ja terveysministeriön Palveluvalikoimaneuvosto (PALKO) on melko hiljattain antanut kannanoton, jossa todetaan, että T3-hoidon ei tule kuulua Suomen terveydenhuollon julkisesti rahoitettuun palveluvalikoimaan. PALKOn kannanotto perustuu THL:n selvitykseen, jonka mukaan T3-monoterapia ja siihen liittyvät rT3-määritykset eivät ole lääketieteellisesti perusteltuja.
http://stm.fi/documents/1271139/1447521/PALKO+lausunto+endokrinologiyhdistykselle.pdf/c1e0907d-52c0-4245-9ebd-9ba53ec7e75a

kunnioittavasti

Ville Viranomainen
ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos
Valvira, terveydenhuollon valvontaosasto

Ennalta ehkäisevästi rankaisevat syyttömiä, mutta jättävät kuolemantapaukset rankaisematta? Tämä ei mene meillä terveystietoisilla jakeluun. Tälle asialle pitää tehdä jotain! Mitä suosittelet? Mitä tehdään seuraavaksi?

Tässä Kelpo Suomalaisen viimeisin kirje:

Lähettäjä: Kelpo Suomalainen [mailto:kelpo.suomalainen@suomimaili.fi]
Lähetetty: 3. elokuuta 2015 22:24
Vastaanottaja: ‘Viranomainen Ville (Valvira)’
Aihe: VS: Viestinne johdosta/T3-hoito

Hei,

Terveyskeskuksissa määrätään järkyttäviä määriä mieliala- ja unilääkkeitä ilman kunnollisia tutkimuksia.
Olen ainoastaan yksi surullinen esimerkki tuhansista. Turhaan söin mieliala- ja unilääkkeitä (tilapäisiin univaikeuksiin 1,5 vuotta!) Tiedettiin, että olen sairastanut keliakiaa väärän diagnoosin takia yli 20 vuotta. Ja kun kroppa petti, kävin ylikierroksilla, niin ainoa laboratoriokoe oli TSH. Ei puhettakaan muista kilpirauhaskokeista, saati kortisoleista. Kun valitin jatkuvaa väsymystäni, lääkkeet tuplattiin, ilman yhtäkään laboratoriokoetta. Olen sairastanut ”vääriä” sairauksia 28 vuotta elämästäni ja vasta T3-, sekä yhdistelmälääkityksellä olen saanut itseni takaisin ja kuntoon. Olen hoitanut itseäni työttömänä yksityisellä, koska julkinen puoli ei osannut hoitaa minua oikein. Tämäkö on potilaiden yhdenvertaista kohtelua? Ensin hoidetaan sairaaksi ja sitten kieltäydytään hoitamasta? Olen ollut kohta kaksi vuotta ilman muita lääkityksiä, ainoastaan sen ansiosta, että olen itse ottanut selvää asioista ja kansainvälisistä tutkimuksista aiheeseen liittyen. En ymmärrä, miten nuo tutkimustulokset kestävät tulla suomalaisen lääketieteen tietoisuuteen vuosien viiveellä?

Kohun takia myös vakuutusyhtiöni on kieltäytynyt maksamaan lääkkeitäni, jotka se ennen korvasi. Joudun kelan päivärahalla maksamaan kalliit lääkkeet, vaikka olen ollut ko vakuutusyhtiön asiakas yli 20 vuotta.

Kuulen päivittäin satoja vertaisiani, jotka on jätetty ilman lääkityksiä, lääkkeet vaihdettu väkisin takaisin sopimattomaan Thyroxiniin, eivät ole selvillä arvoilla saaneet edes koelääkitystä Thyroxinilla, joiden Thyroxin lääkityksiä on varmuuden vuoksi madallettu, vaikka liikatoiminnasta ei ole tietoakaan, jätetty kokonaan ilman hoitoa Valvira pelossa (suoraan kerrottu syy) ja käyttäydytty myös huutaen ja menettäen maltti totaalisesti. Näinkö sairaita ihmisiä saa kohdella? Lääkärit ulkomailla ovat järkyttyneitä Suomen tilanteesta. On lisäksi käsittämätöntä, että vanhojen lääkkeiden tilalle on ajettu uusi lääke, Thyroxin, ilman minkäänlaisia tutkimuksia sen paremmuudesta suhteessa eläinperäisiin tai T3-lääkitykseen. Valinta on tehty ainoastaan kokemuspohjalta. Tosiasia on, että kaikille Thyroxin ei sovi, oli endokrinologit, Valvira, THL tai PALKO mitä mieltä tahansa. Vaikka väitätte, että teillä ei ole agendaa kieltää tai puoltaa T3-lääkitystä, olette silti pelotelleet lääkärit niin, että potilaita uskalleta hoitaa edes Thyroxinilla.

Vastauksestanne puuttui olennainen ymmärrys mitä ajan takaa. Jos käsityksenne mukaisista ”hoitovirheistä” menettää oikeutensa hoitaa kilpirauhaspotilaita, ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä, niin miten voi olla mahdollista, että kuolemantuottamuksesta, ei menetä oikeuksiaan kokonaan? Jos Suomessa kuolee n neljä potilasta päivittäin hoitovirheisiin, niin pitääkö ymmärtää, että 92 ammattilaista on ehtinyt tuottamaan kuoleman keskimäärin 15:sta potilaalle, ennen kuin siihen on puututtu? Vai onko niin, että jälkikäteen rangaistuksia ei saa kuolemantuottamuksesta, ainoastaan rangaistaan ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä?

Olen toiminut sosiaalilautakunnassa ja sosiaalilautakunnan varapuheenjohtajana yhteensä seitsemän vuotta. Olen istunut myös sairaanhoitopiirin kokouksissa. Tiedän siis ”alasta” jotain. T3-lääkityksen kieltäminen julkisessa terveydenhuollossa THL:n teettämän selvityksen mukaan, PALKO:n kannanotto ei tule olemaan yhdenvertaisuuslain mukainen, eikä sitä näin ollen voi laittaa täytäntöön.

Kelpo Suomalainen

Lopuksi karu muistutus siitä miten hoitoon hakeutuvia kilpirauhaspotilaita kohdellaan tämän päivän Suomessa. Turpaduunarille on toimitettu alla oleva sisäinen muistio, joka on tehty henkilökunnan toimesta Satakunnan keskussairaalassa. Onko hoitoalalle hakeutumisessa tapahtunut virhe? Tässä ei vältämättä toteudu paras mahdollinen hoito. Onko lääkitysongelmaiseksi syytä leimata sellaista potilasta, joka hakee parasta mahdollista hoitoa itselleen? Onko sinulle tapahtunut jotain vastaavaa?

SIS
(Pauliina Potilas)
Sisätautien poliklinikka 1, SATKS, SATSHP
8.7.2015
Hoidon suunnittelu
Konsultaatio (Konsultaatiovastaus)
Potilaasta tullut lääkäri Leila Lekurin lähete lääkitysongelman takia.
Potilaalla todettu hypotyreoosi muutama kuukausi sitten. Täällä laboratoriokokeissa TSH ja T4-V olleet aivan normaalit. Yksityisesti potilaan kertoman mukaan ollut alta 10. Yksityispuolelta aloitettu Natural Thyreoid. Synteettistä tyroksiinia potilas ei ole halunnut ottaa. Lokakuussa käynyt täällä vastaanotolla, jolloin kilpirauhasarvot muuten normaalit, mutta TPO-vasta-aineet koholla, kuten aiemminkin.
Potilas ei suostu Thyroxinia käyttämään. Ainoastaan eläinperäistä korvaushoitoa.
Endokrinologian poliklinikalla me emme hoida potilaita, jotka käyttävät pelkkiä T3-valmisteita.
Muu merkintä (Jakelu)
Lähettävä lääkäri

 

cropped-christer-sundqvist.jpegChrister Sundqvist
turpaduunari, ravintovalmentaja, biologi, filosofian tohtori

Monessa liemessä keitetty yllätyksellinen tietokirjailija ja suosittu bloggaaja. Tuttu turpaduunari, eli huumorin pilke silmäkulmassa esiintyvä terveysluennoitsija. Löydät lisää tietoa täältä: http://ravintokirja.fi/ 

 

About Author

Samanlaisia kirjoituksia

12 Comments

 1. Paluuviite:Missä mennään kilpirauhaskiistassa? - Turpaduunari

 2. Viivi

  Valviran mielestä on myös ihan jees, että lääkäri pitää potilasta aiheettomasti pakkohoidossa psykiatrisella puolella. Mielenterveyspotilaita saa myös ihan vapaasti pahoinpidellä ilman että siitä lähtee oikeudet lääkäriltä tai hoitajalta. Ei ole valviran mielestä mikään ongelma mihin pitäisi puuttua. Tosin poliisikin hautasi omat tutkimuksensa hyvin hiljaa asiasta, että siinä mielessä mt puolella ei potillaan oikeuksilla ole väliä lain edessä missään. Mutta kilpirauhasen kanssa sitten, siinä ihan vain teoreettinen uhka on tarpeeksi viemään ne oikeudet. On alkanut hiljalleen tuntua siltä että Suomessa alkaa olemaan myös aika läpimädät viranoimaistahot joiden toimintaan olisi syytä puuttua. Luotto näihin on ainakin mennyt aika lailla. Lääkäri alkaa olla enempi kirosana kuin luottamusta herättävä ammattinimike.

 3. astmt30

  satoja eri lääkäreitä, jotka ovat määränneet T3-valmistettta, ja Valvira on siis puuttunut noin 2-3% (kaksi-kolme prosentin) osuuteen heistä.

  Onhan tuo kuultu satoja kertoja, että endokrinologit haluavat omia toimivan lääkityksen määräämisen yksinoikeudekseen. Kertoo myös eräs tiettyä endoa seurannut. Ennen kanteluvyöryä oli potilaita niukasti, mutta nyt pitkä jono.

  Tosiasia myöskin että T3:a määrätään. Kolmen vuoden keskussairaalapompottelun jälkeen tuttu sai yksityiseltä Lio-reseptin. Sitä ja erityislupaa arasti hypistellen kysyi apteekista, että kestääkö kauankin Lion tilaaminen. Hänelle naurettiin. “On hyllyssä runsaasti koska sitä menee paljon.”

 4. Timo Piuhola

  30-vuotta syötetty T4 sta, jatkuva masennus, alakulo, liikapaino,masennuslääkkeitä, pitkiä sairauslomia, jne,jne……Apu lopulta löytyi oikealta lääkäriltä joka jaksoi kuunnella ja tutkia, T4 lääkitys heti pois ja T3 tilalle, nyt 2 vuotta hoidettu T3 ja voin hyvin, paino pudonnut 18kg, solukko niin täynnä vettä, hikosin sen otsan kautta, sen jälkeen ei yhtäkään sairauslomaa, jne… tietenkin katkeruus menetetyille vuosille, mutta ei voi mitään, nyt on vain se huoli ettei ole tällä hetkellä lääkäriä tiedossa joka voisi ehtyvälle T3 varastolleni tuoda lohtua, ilman T3 sta en voi elää, piste.

 5. ASR

  Kaikkivoipa Thyroxin-hoito eli T4-monoterapia pitäisi kieltää !

  1. Sen lähtökohta on vilpillinen ja lääkärinvalan vastainen: “Pelkällä tyroksiinilla (T4) hoidetuilla potilailla yleinen hyvinvointi ja muistitoiminnot ovat huonommat kuin verrokeilla tai väestössä keskimäärin” Näin professori Matti Välimäki Lääkärilehdessä v. 2013:
  https://drive.google.com/file/d/0B94Wq-KMIhMVbVBSWTRZdjMxclRjQkdCR1huNW9reF9MT1g0/view?pli=1
  Seitsemänkymmentä (70) prosenttia T4-hoidetuista jää oireisiksi:
  http://sourze.se/2011/03/01/forskare-ser-omvandlingsproblem-med-levaxin__70514#.VeSYvX3bFtQ
  Ruotsalainen nettikysely (vastaajat tiesivät paremmastakin hoidosta) antoi tuloksesksi että vain runsas prosentti (1,1 %) varmasti tunnustautui oireettomiksi:
  https://hypotyreoosi.wordpress.com/2015/05/01/ruotsalainen-tyroksiinitutkimus/

  2. Sen tehoavuudesta ei olekaan tieteellistä näyttöä. Tutkimusnäyttöä on jopa että merkitsevien oireiden osalta sen teho on sama tai huonompi kuin placebolla.
  http://www.bmj.com/content/323/7318/891.full

  3. Sen tehottomuuden ja kohdekudoksittain vaihtelevan dejodinaasin vuoksi tarvitaan ylisuuri annos useamman oireen lievittämiseksi.
  “… [combination] completely restored euthyroidism in thyroidectomized rats at much lower doses of T4 than those needed to normalize T3 in most tissues when T4 alone was used.”
  (Escobar-Morreale et.al.

  4. Sen hoitotulokset noin 15 tutkimuksen mukaan ovat huonommat kuin yhdistelmällä lääkiten (Pari allaolevista oli jo mainitussa prof Välimäen artikkelissa.)
  https://drive.google.com/file/d/0B94Wq-KMIhMVa2FkS3Y0d3k5VFRmaS1YUGZRbndVVWh0ZnJz/view?pli=1

  5. Siitä aiheutuu haittavaikutuksia pitkäaikaiskäytössä. Osteoporoosi ja lisämunuaisvaivat mainitaan usein.

  6. Sadoilla potilailla pienikin määrä T4-hormonia pahentaa vajaatoiminnan oireita. Esimerkki maaliskuulta 2014: “Päätin itse olla ilman thyroksiinia ja jatkaa pienellä annoksella pelkästään liothyroninia. Olo alkoi paranemaan. Jo viikon päästä minua ei enää väsyttänyt samalla tapaa.” (Potilas kertoo, uupuneentarina-blogimerkintä 15.2.2015)
  https://thyroidhormones.wordpress.com/2015/01/13/ny-studie-visar-att-levaxin-kan-forvarra-hypotyreos/

  7. Thyroxin useilla johtaa lääkekierteeseen. Tässä kaksi potilaiden itse kirjoittamaa:
  “Miksi pitäisi lääkärien mieliksi luopua tästä [T3-]lääkityksestä ja käyttää kasaa psyyke- ja masennuslääkkeitä, unilääkkeitä ja rauhoittavia kera liharelaksanttien ja mahansuojalääkkeiden sekä reseptisärkylääkkeiden? ”
  “Meille tyroksiinilla oleville pumpataan verenpainelääkkeitä, kolesterolilääkkeitä, tulehduskipulääkkeitä, särkylääkkeitä, reumalääkkeitä, masennuslääkkeitä”

 6. kilpirauhassairaat kyykkyyn

  Laki potilaan oikeuksista: “Jokaisella Suomessa pysyvästi asuvalla on oikeus ILMAN SYRJINTÄÄ hänen terveydentilansa edellyttämään terveyden- ja sairaanhoitoon…”

  Tämä lainkohta ei monien kilpirauhaspotilaiden kohdalla Suomessa tällä hetkellä toteudu. Satakunnan KS ei ole ainoa taho, joka näyttää T3-lääkettä käyttäville kylmästi ovea. Erikoissairaanhoitoon ei näytä olevan mitään asiaa, kun on kerran “erehtynyt” hoidattamaan vaivojaan “väärään” koulukuntaan kuuluvilla lääkäreillä, “vääränlaisella” lääkkeellä ja ylipäänsä “väärällä” tavalla. Ihan sama, vaikka olisikin paremmassa kunnossa kuin vuosiin. Omassa shp:ssäni koin samanlaisen kohtalon ja tiedän toisenkin vastaavan tapauksen. Saamaani ylilääkärin “konsultaatiovastausta” voisi pikemminkin luonnehtia haukkumakirjeeksi, jopa vihapuheen sävyttämäksi sellaiseksi. On se merkillistä, että kansalaisia ei saa terveydenhoidossa syrjiä ihonvärin, sukupuolisen suuntautuneisuuden, tupakoimisen, alkoholinkäytön tms. vuoksi, mutta T3-hormonin käytön vuoksi kyllä. Meitä saman kokeneita on varmasti enemmän kuin kourallinen. Pitääkö tässä alkaa käräjöidä julkista terveydenhuoltoa vastaan ihan joukolla?

  Mitähän tapahtuisi, jos nyt sattuisin sairastumaan vaikkapa syöpään? Kieltäytyisikö keskussairaala taas hoitamasta minua vedoten siihen, että käytän T3-hormonia? Mahdollisesti. Eihän tämä ole tästä maailmasta ollenkaan! Välillä on tuntunut siltä, että Suomessa pitää melkeinpä itse opiskella lääkäriksi, jotta voisi saada lääkärin apua.

  Ylläolevassa Pauliina Potilaan tapauksessa KS:n endokrinologia ei hoida potilaita, jotka käyttävät pelkkiä T3-valmisteita. Potilaan käyttämä Natural Thyroid kuitenkin eläinperäisenä sisältää paljon enemmän T4:aa kuin T3:a. Mikähän logiikka tässä mahtaa piillä? Näitä kun ei aina ymmärrä.

  Thyroksiinistakin on kokemusta, eikä siitä ole omalla kohdalla pahaa sanottavaa, muuta kuin että ei pelkältään auttanut minua kuin hetken ja kovin tykytti sydän, varsinkin iltaisin. T3:lla ja yhdistelmällä on siinä suhteessa ollut paljon rauhallisempaa. T3:lla voin sanoa saaneeni aivoni takaisin, ja pystyn taas tekemään (aivo)työtä.

  Vertaistukipalstalla olen kuitenkin huomannut, että usein lääkäreiden ohjeistukset thyroxiinin aloituksesta /käytöstä vaihtelevat paljon ja aiheuttavat jopa vaaratilanteita. Vai miltä kuulostaa ohje ensimmäisen kilpirauhaslääkkeensä juuri saaneelle: Thyroxin, 1 tabletti (=100µg) aamuisin tyhjään vatsaan. Jos tuolla tavalla lähtee liikkeelle, riski joutua päivystykseen ylitoiminnan ja tykytyksen vuoksi on kohtuullisen suuri. Näitä on välillä joutunut ohjeistamaan, että ehdottomasti pitää aloittaa pienellä annoksella, portaittain.

  Olen myös huomannut, että Valviran ja endokrinologien vainotoimenpiteet ovat vaikuttaneet sen vainotun lääkärijoukon lisäksi myös tavallisiin TK-lääkäreihin, jotka eivät kohta enää uskalla edes sitä “turvallista” thyroxiinia kirjoittaa:
  “En minä sinulle uskalla mitään kilpirauhaslääkettä määrätä, joudun pian vankilaan”
  tai “Kuinkahan tässä nyt uskaltaisi, kun nuo sinun labrasikin ovat noin omituiset, että Valvirahan näitä tarkkailee ja tulee pian vaikeuksia minullekin, jos minä sen thyroxiinipurkin sinulle kirjoitan.” Koettu on, omakohtaisesti. Tuntuu, että kohu on entisestäänkin rapauttanut meidän huonolla tolalla ollutta kilpirauhassairauksien hoitoa. Valvonta, rajoitukset, sanktiot, riitely, solvaaminen… Jos kaikki käytetyt panokset olisi käytetty positiivisessa hengessä asioiden kohtentamiseen ja eteenpäin viemiseen, kuinka paljon paremmin asiat olisivat kilpirauhaspotilaiden kannalta. Mutta ei näköjään ole terveydenhuollossa tai yhteiskunnassa oikeasti rahasta puute, kun tällaista on varaa tehdä.

 7. Se toinen äitee vaan

  Kiitos duunari! Toivotaan että sama henkilö olisi vielä töissä joka ensimmäisellä kerralla minua “palveli” vuonna 2014. Silloin ainakin kyyti oli niin kylmää kuin olla voi. Tämän tärkeän henkilön tavoittaminen kesti 2 viikkoa, kymmeniä puheluita ja loppujenlopuksi sähköpostin jossa tiedustelin että kuka hänen esimiehensä on jotta voin valituksen tehdä. Sähköpostin jälkeen kys.hlö soitti ja ilmoitti että “kyllä ne kuolemantapauslaput saa netistä tulostettua, ei sitä varten tänne tarvitse tulla”. Edelleen on PVK:n, AVI:n ja Valviran valitukset tekemättä, ehkä ensi vuonni löytyy joku sitä paperinivaskaa setvimään.
  Täällä satakunnassa potilaan oikeus on istua hiljaa ja kuunnella huudot ja haukkumiset, pitää lääkäriä vähintään Jumalasta seuraavana, tehdä niinkuin sanotaan ja niellä kyyneleensä, muita oikeuksia meillä ei enää ole.

 8. Paluuviite:Missä mennään kilpirauhaskiistassa? | Turpaduunari

 9. Se toinen äitee vaan

  Hyvä meininki SatKs! Eihän se mitään että teidän tohtorinne “seuraili” sisäisestä verenvuodosta kärsivää äitiä viitisen tuntia osastolla kunnes vauvan sydän pysähtyi ja hätäsektiokaan ei enää pelastanut lasta. Tälle tohtorisneidille taisitte sanoa että tsot, tsot, pitäis opetella tulkitsemaan sydänkäyrää kun se että sydän sykkii ei riitä.
  Tälle samalle äidille kerroitte uudessa raskaudessa että T3 valmisteen käyttö aiheuttaa sikiövaurioita, keskenmenoja ja kohtukuolemia. Eväsittepä kuitenkin varmuuden vuoksi mm. laboratorioseurannat, ihan vain siksi koska teillä hoidetaan ainoastaan tyroksiinilla.
  Eikä siinä suinkaan kaikki, eväsitte kahteen kertaan tämän samaisen äidin pääsyn sisätautien poliklinikalle, koska ette hoida “vaihtoehtoisilla” lääkkeillä joita ei ole tarpeeksi tutkittu. Harmillista että eläinperäinen ja t3 ovat vanhempia hoitomuotoja kuin rakas tyroksiininne ja te puhutte lööperiä.
  Ehdotitte toki että otetaan pienen lapsen äidiltä lääkitykset pois ja katsotaan kuinka käy, jos ei onnistu heittämään lusikkaa nurkkaan niin ainakin päätyy takaisin masennus-, mieliala-, uni- ja särkylääkkeiden käyttäjäksi. Siitä ainoasta eläväisestä lapsesta viis, kyllä sossu sen hoitaa.

  Ihmettelen kummasti kuinka tälläisessä taloustilanteessa valtiolla on varaa maksaa mm. kela-korvauksina lääkkeistä tuhansia, pysyvä työkyvyttömyyseläke oikealla lääkityksellä täysin työkykyiselle nuorelle ihmiselle ja panostaa vielä lisää rahaa mm. perhetyöntekijään, lääkärikäynteihin ja erinäisiin erikoissairaanhoidollisiin toimiin. Homma kun korjaantuisi sillä 30e/100tbl maksavalla lääkkeellä johon ei saa edes Kela-korvausta. Mutta ehei, kun katsos meillä on periaate!!

  Tuntuu että koko SatKs on tunareiden suojatyöpaikka, myös sitä potilasasiamiestä myöden.

 10. Yks äiti vaan

  Satakunnan Keskussairaala on töpeksinyt enemmänkin lähi kuukausina.. Ainakin kaksi raskaana olevaa äitiä jätettiin hoitamatta ja seuraamatta raskausaikana kilpirauhasen osalta ja sitä myöten vauvan voinnin osalta, koska äideillä oli käytössä muu, kuin Thyroxin-valmiste tai muu valmiste Thyroxinin rinnalla. Molemmilta äideiltä oli aikaisemmin Valvira vienyt omalääkärin, joten molemmat olivat täysin yksin olojensa, lääkityksen säädön ja sen lääkäreille ah-niin tärkeän labradiagnostiikan kanssa. Hieno homma! Kyl Poris osataa. Nimittäin leikkiä ihmishengillä. Onneksi molemmat äidit synnyttivät täysin terveet vauvat, Satakunnan Keskussairaalan lääkäreistä huolimatta.

 11. turpaduunari

  Tämä sähköposti saapui äsken Valviralta:

  Arv. Kelpo Suomalainen,

  1) On aivan totta, että Suomessa valitettavasti määrätään liian usein epäasianmukaisella tavalla mm. unilääkkeitä. Tämä onkin yleisin peruste, kun Valvira rajoittaa lääkärin oikeuksia. Teemme työtä yhdessä THL:n ja Fimean ja lääketieteen opetusyksiköiden kanssa lääkäreiden ohjaamiseksi asianmukaiseen toimintaan. Hoitoonsa tyytymättömällä potilaalla on oikeus tehdä asiasta muistutus hoitavan yksikön ylilääkärille tai terveydenhuollon valvontaviranomaiselle (joka yleensä ensisijaisesti on alueen aluehallintovirasto) kantelu. Vakuutusyhtiön päätöksissä on yleensä valitusosoitus-osoite, jos päätös on valituskelpoinen. KELA-päätöksistä voi valittaa sosiaaliturvan muutoksenhakulautakuntaan, kuten varmaan tiedättekin keromanne luottamustehtävä- kokemustaustanne vuoksi. Lääkäreillä on aina velvollisuus perustella päätöksensä riittävästi myös potilaalle. Tutkimustietoa on paljon, ja sen kriittinen arviointi ei ole aina helppoa. THL:n Finohta-yksikkö on perustettu mm. nimenomaan sitä varten, että tekee koosteanalyysejä ajantasaisesta tutkimustiedosta. THL:lle voi antaa palautetta sen toiminnasta, ja laillisuusvalvontaviranomaiset (oikeusasiamies, oikeuskansleri) valvovat THL:ta, STM, Valviraa ja aluehallintovirastoja. Suomen Lääkärilehti on viime vuosina julkaissut useita artikkeleita kilpirauhassairauksien hoidosta, ja asiasta järjestetään varsin paljon koulutusta, mutta on valitettavaa, jos kaikki lääkärit eivät ole seuranneet alaa riittävästi. Valvira on korostanut koko ajan, että se ei ole ”kieltänyt” minkään myyntiluvallisen tai erityismyyntiluvallisen valmisteen käyttöä, vaan todennut, että lääkkeitä on määrättävä potilasturvallisella tavalla ja että potilaat on tutkittava ja seurattava asianmukaisesti.
  2) THL:n arvioimista luvuista koskien virheitä ei voida tehdä suoraa matemaattista kaavaa sen suhteen, kuinka monen lääkärin ammattitoimintaan tulisi puuttua. Virheitä on monen tyyppisiä, ja virhe voi johtua muustakin kuin lääkärin toiminnasta. Lääkärin ammattioikeuksiin kajoaminen tapahtuu käytännössä aina lääkärin toimintakäytännön (siis useiden potilaiden hoidon) perusteella, ei yksittäisen hoitovirheen perusteella. Yksitäisestä vakavasta hoitovirheestä seuraamus voi olla huomautus tai joskus varoitus, tai sitten asia voi mennä rikosoikeudelliseen prosessiin (poliisitutkintaan, syyttäjälle, tuomioistuimeen), jos on syytä epäillä rikosta. Ammattioikeuksiin kajotaan vain sen verran kuin on perusteltua selvityksen perusteella. Esimerkiksi nyt kysymyksessä olevien kilpirauhasvalmisteita Valviran arvion mukaan epäasianmukaisesti määränneiden lääkäreiden kohdalla ammattioikeuksien rajoitus on kapea-alainen eikä koske muita lääkkeitä tai muuta toimintaa kuin kysymyksessä olevaa, arvioitua toimintaa.

  Terveisin Ville Viranomainen

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *