Valikko Sulje

Avoin kirje ministereille aiheesta Käypä hoito -suositukset ja VRN

Kirjoittaja: Christer Sundqvist

LEHDISTÖTIEDOTE

(Vireillä! Ei vielä valmis. Ottakaa kantaa! Jakakaa muille omissa sosiaalisen median kanavissanne! Allekirjoittakaa! Tulkaa mukaan! Tämä on vain malli, johon pyydän teiltä kaikilta kommentteja, korjaus- ja lisäysehdotuksia sekä tietoa halusta olla kannattamassa tällaista hanketta. Kommentteja joko tähän blogikirjoitukseen omassa kommenttiosiossaan tai sähköpostilla: christer.sundqvist@ravintokirja.fi  KIITOS YHTEISTYÖSTÄ!)

Turpaduunari julkaisi ensimmäisen version tästä 16.11.2017 ja sitä on täydennetty/korjattu 16.11., 17.11., 18.11. ja 19.11

Nyt kaivataan erityisesti halukkaita allekirjoittamaan tämä lehdistötiedote. Ammattilaiset aktivoitukaa!

TEKSTIEHDOTUS LEHDISTÖTIEDOTTEESEEN JA MINISTEREILLE OJENETTAVIIN KYSYMYKSIIN

Arvoisa sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila, perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko sekä maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä.

Suomessa on meneillään kansalaisia askarruttavia asioita, joissa mieluusti pyytäisimme apua ministereiltä suoraan:

 • Lääkärit tekevät ilmoituksia kollegoistaan. Onko oikein, että lääkärit ilmiantavat toisiaan ja tehtailevat ilmoituksia Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastoon (Valvira) sekä Aluehallintovirastoon (AVI) siitä, että lääkärikollega hoitaa potilaitaan parhaan kokemusperäisen tietonsa ja taitonsa mukaan, mutta ei noudata kaikessa työskentelyssään Käypä hoito -suosituksia?
  .
 • Miten Käypä hoito -suosituksia pitäisi tulkita teidän mielestänne? Miten pitäisi toimia silloin kun Käypä hoito -suosituksia ei tiettyyn sairauteen ole edes laadittu? Viittaamme tässä sairauteen nimeltä CFS, krooninen väsymysoireyhtymä, jonka hoitoon ei Käypä hoito -suosituksia ole, ja jonka hoidosta, vankasta kokemuksesta ja myönteistä potilaspalautteesta huolimatta, lääkäri Olli Polon lääkärinoikeuksia rajattiin.
  .
 • Miten perusteltua on antaa ilmi esim. kilpirauhasen vajaatoiminnan hoitoon erikoistuneita lääkäreitä? Tähän sairauteen ei ole olemassa Käypä hoito -suosituksia. Kuitenkin useista lääkäreistä on tehty kanteluja heidän poikettuaan esim. endokrinologien yhdistyksen laatimista suosituksista. Miten menetellä silloin kun ei ole olemassa mitään kiveen hakattua ohjeistusta? On vain suosituksia joista lääkärin etiikan mukaan tulee voida potilan edun niin vaatiessa poiketa.
  .
 • Voisi olla hyvä myös tarkastella mm. sitä, että lääkärit valittaessaan eri tavalla hoitavista kollegoistaan ohittavat törkeällä tavalla Lääkäriliiton kollegiaalisuusohjeet, joiden mukaan asioista tulisi ensin neuvotella hyvässä hengessä kollegiaalisesti ja mm. tiedustella miksi kollega toimii kuten on toiminut. Miten sopivaa lääkärin käytöstä on se, että mennään heti valittamaan viranomaisille, joilla ei ole sen tarkempaa tietoa asiasta kuin kenelläkään muulla.
  .
 • Kaikki nämä konfliktit mm. kilpirauhaskiistassa, Olli Polon tapauksessa tai Ville Pöntysen tapausessa olisi täysin voitu välttää jos olisi ensin menty yhteisen neuvottelupöydän äärelle.
  .
 • Miksi ei potilaiden ääntä ole kuultu ja huomioitu sitä, että potilaat ovat kokeneet saaneensa hyvää hoitoa nimenomaan niiltä lääkäreiltä, jotka ovat nyt Valviran tutkittavina ja ammattia harjoittavien toimenpiteiden kohteina? Onko valtaa käytetty väärin ja onko sekä potilaan että lääkärien oikeuksia loukattu Valviran menettelyillä?
  .
 • Tulisi rohkeasti tunnustaa ja tunnistaa, että kysymys on näkemyseroista ja vallankäytöstä kyseenalaisin perustein. Tähän mennessä oikeusasteissa ei ole kyetty osoittamaan, että Valviran toimien kohteeksi joutuneet lääkärit olisivat vaarantaneet potilasturvallisuutta. Jos kaikissa vastaavissa tilanteissa jossa joku lääkäri toimii eri tavoin kuin toinen nostettaisiin vastaavanlaiset toimenpiteet viranomaisten taholta, Aluehallintovirastot ja Valvira hukkuisivat näihin juttuihin.
  .
 • Potilaat siis kokevat, etteivät saa apua koululääketieteestä ja hakeutuvat hoitoon muualle. Pitäisikö sellaista lääkäriä rangaista, joka toteuttaa potilaan toiveen ja tarjoaa hänelle räätälöityä, parasta mahdollista hoitoa? Mihin toimenpiteisiin ministeri aikoo ryhtyä asiassa?
  .
 • Onko valtion ravitsemusneuvottelukunta ylittänyt toimivaltansa? Tuoreessa tapauksessa Sotkamossa halutaan tarjota koululaisille rinnakkaisvaihtoehtona kevytmaitoa rasvattoman maidon sijaan ja voita margariinin sijaan. Tällainen vähäinen muutos ruokatarjontaan on johtanut Valtion ravitsemusneuvottelukunnan (VRN) moitteeseen, ettei näin voida menetellä.
  .
 • Eläinlääketieteen tohtori Sebastian Hielmin johtamalta Valtion Ravitsemisneuvottelukunnalta voisi kysyä miksi on omatoimisesti muutettu koulumaitotuki koskemaan vain rasvatonta maitoa? EU ei rajoita rasvan määrää, vaan päinvastoin pyrkii lisäämään terveellisiksi todettujen maidon, voin ja juuston tarjoamista koululaisten ravinnoksi. Muualla Euroopassa rasvattoman maidon kulutus on minimaalista, Suomessa se on markkinajohtaja. Näettekö tässä ristiriitaa?
  .
 • Miten on mahdollista, että suosituksiksi tarkoitetuilla VRN:n ohjeilla voi olla näin suuri merkitys? Miksi on kiellettyä tarjota rasvaisempia maitovaihtoehtoja ja voita vaihtoehtona (suurin osa todennäköisesti edelleen käyttäisi rasvatonta maitoa ja margariinia), niille jotka näkevät tämän terveellisemmäksi?
  .
 • Tutkimusten mukaan rasvainen maito on terveellisempi kuin rasvaton maito (Lähde: http://turpaduunari.fi/oikeassa-saa-oot-kari-ollu-kaikki-nama-vuodet/). Margariinilla saattaa olla huomattavia terveyshaittoja, sillä sen turvallisuutta ei ole osoitettu kliinisissä kokeissa. Miksi edelleen suositellaan ruokia, jotka eivät ole tieteellisen tutkimuksen mukaan terveyttä edistäviä vaihtoehtoja? Maltillinen voin käyttö on osoitettu moneen kertaan täysin harmittomaksi. Mihin toimenpiteisiin ministeri aikoo ryhtyä Valtion ravitsemusneuvottelukunnan roolin tarkistamiseksi?
  .

Haluamme yllä mainittuja ministereitä auttaa ja tarjoamme lisäinformaatiota asiassa, jos niin haluatte. Erityisesti painotamme, että haluamme edetä tässä asiassa järjestelmällisesti, totuus edellä ja mahdollisimman hyvin suomalaisten terveyttä kunnioittaen. Etenemme kolmessa vaiheessa:

 1. Ensinnäkin, tämä lehdistötiedote on kaikille avoin paikka vaikuttaa tekstin sisältöön. Pyydämme niitä mieluusti vaikutusvaltaisia terveyden, hyvinvoinnin ja ravitsemuksen ammattilaisia allekirjoittajiksi, jotka pitävät kysymyksenasettelujamme tärkeinä. Kun teksti mielestämme on valmis ja meillä on riittävästi allekirjoittaneita, siirrytään seuraavaan vaiheeseen. Arvon ministerit voivat jo tässä vaiheessa rientää avuksemme ja/tai tarjota vastauksia.
  .
 2. Toisessa vaiheessa järjestämme tilaisuuden missä voimme luovuttaa allekirjoitetun tiedotteemme ministereille. Pyydämme luovutustilaisuuteen mukaan lehdistön edustajia. Arvon ministerit voivat jo tässä vaiheessa rientää avuksemme ja/tai tarjota vastauksia niin, ettei tarvita tällaista luovutustilaisuutta lainkaan.
  .
 3. Kolmanteen vaiheeseen mennään, jos ilmenee, ettei ministereiltä ole tullut minkäänlaista kannanottoa vapaaehtoisesti tai pakollisesti. Teemme kansalaisaloitteen asiasta ja saatuamme kokoon 50 000 allekirjoitusta, eduskunta ja hallitus käsittelee meitä askarruttavia asioitamme Käypä hoito -suositustilanteesta ja Valtion ravitsemusneuvottelukunnan roolista. Se olisi perin ikävää, jos ministerit näin ohitettaisiin. Eikö niin?
  .

Helsingissä x.11.2017

Kunnioittaen,

Christer Sundqvist
biologi, FT

Nina Westerback
lisensoitu ravintoneuvoja, DI

 

17 Comments

 1. Auli Laakso

  Hyvä teksti ja hyvät suorat kysymykset, joihin tarvitaan pikaisesti vastauksia, jotta voimme edes jossain määrin luottaa päättäjiimme.

 2. Ilkka Pekanheimo

  Miksi lähetetään vain noille kolmelle ministerille, Risikollakin on asiantuntemusta ravinnosta. http://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410869/ministeri-risikko-toimiva-ruokahuolto-on-osa-yhteiskunnan-kriisinkestavyytta

  Lisäksi olisi hyvä laittaa tiedoksi päämisterille, sillä hallitusohjelmassa http://valtioneuvosto.fi/documents/10184/1427398/Ratkaisujen+Suomi_FI_YHDISTETTY_netti.pdf/801f523e-5dfb-45a4-8b4b-5b5491d6cc82 mainitaan tämä:

  Edistetään kansanterveyttä, kansalaisten liikkumista, terveellisiä elämäntapoja ja ravintotottumuksia sekä
  vastuunottoa omasta elämästä.
  – Toimeenpannaan terveyttä ja hyvinvointia edistävät hyvät käytänteet ja toimintamallit yhteistyössä
  järjestöjen kanssa.

  Voisi kysyä, miten ja milloin hallitus aikoo edistää em. asioita?

 3. Ilkka Pekanheimo

  Hyvä, että asia otetaan esille. Pitäiskö allekirjoittajiksi saada myös joitakin lääkäreitä? Mielestäni VRN tulisi lopettaa tai ainakin sen johtajaksi määrätä eläinlääkärin sijaan jokin asiantunteva, tunnettu ja luottamusta herättävä ihmislääkäri. Eikö nyt ole kyse ihmisten ruokasuosituksista eikä eläinten.

 4. Mia

  Monet kiitokset potilaiden asian edistämisestä! Esittäisin hoito- ja ravitsemuskiistat ytimekkäästi ja toisistaan erillisinä. Täsmentäisin seuraavaa asiakohtaa: ”Potilaat siis kokevat, etteivät saa apua koululääketieteestä…”. Kilpirauhaskiistassa on kyse hoitomuodoista, jotka kuuluvat koululääketieteen piiriin. Vaihtoehtolääkkeistä ymv. puhuminen on harhaanjohtavaa. Siitä on kirjoitettu viimeksi Savon Sanomissa (Vastine Savon Sanomien pääkirjoitukseen 8.11.2017):

  ”Samanlaisilla menetelmillä on hoitanut potilaitaan myös osa endokrinologeista ja sisätautilääkäreistä, jotka toimivat julkisella sektorilla. Niin ikään Kuopiossa saa myös terveyskeskuksesta T3 –hormonia, joka on siis Fimean hyväksymä laillinen lääke, elimistön itsekin valmistama hormoni, jolla korvataan hormonin puutosta silloin kun elimistö ei syystä tai toisesta itse muunna sitä T4 –hormonista. Millä mekanismilla sama hoito on toisaalla vaihtoehtohoitoa ja toisaalla perusteltua koululääketiedettä? Onko tässä tarkoitus ajaa pienet yksityiset lääkäriasemat alas ja pois isojen jättien apajilta? Vai onko tässä kyse siitä, että endokrinologian erikoisala haluaa nämä potilaat itselleen, vaikka heillä on kädet täynnä työtä diabetespotilaiden kanssa?

  T3 –hormonin käyttö kilpirauhasen vajaatoiminnan hoidossa on koululääketiedettä, eikä sillä ole mitään tekemistä vaihtoehtoisten- saati uskomushoitojen kanssa. Uskomushoitoa sen sijaan lähentelee se, että kun potilas ei täytä oppikirjassa olevia sairauden kvantitatiivisia kriteereitä, hänelle kirjoitetaan masennuslääkeresepti. Tai sitten ei vaivauduta edes tutkimaan, vaan todetaan heti että vika on päässä ja tarjotaan masennuslääkkeitä, tai käsketään laihduttamaan ja lenkille. Miksi psykiatrit eivät älähdä siitä, että muun alan lääkärit tulevat heidän tontilleen ja määräävät heidän erikoistumisalansa lääkkeitä? Suuri osa kilpirauhasen vajaatoimintaa sairastavista potilaista on ennen oikeaa diagnoosia saanut käteensä masennuslääkereseptin ja heille on toivotettu hyvää jatkoa ilman jatkosuunnitelmaa.

  Valvira, muut viranomaiset, sekä media vetoavat aina tieteellisiin tutkimuksiin ja hoitosuosituksiin. Tähän päivään mennessä yksikään median tai Valviran edustaja ei ole perehtynyt aiheeseen ja selvittänyt mitä ovat kilpirauhasen vajaatoiminnan osalta nämä ”tieteelliset tutkimukset”. Luulisi jo sen soittavan hälytyskelloja, että vajaatoiminnan hoitoon ei ole käypä hoito –suositusta tutkimusnäytön puutteesta ja sen ristiriitaisuudesta johtuen.

  Kyseessä on nykyaikainen satu ”keisarin uudet vaatteet”, jossa endokrinologian erikoislääkärit syöttävät ”tutkittuun tietoon” perustuvia suosituksiaan yrittäen hankkia niille virallista statusta jopa Palveluvalikoimaneuvoston kautta. Tutkittua tietoa on käytetty, mutta osa tutkimuksista sivuutettu kätevästi, samoin potilastyöstä saatu kliininen näyttö. Kuka saa kunnian olla se, joka ensimmäisenä huutaa: ”keisarilla ei ole vaatteita”.

 5. Markku Tuoriniemi

  Idea kannatettava ja kommentit hyviä. Toki tekstin laajuus voi olla ongelma, mutta oleelliset asiat on syytä kertoa. Mikäli tekstiin on mitenkään sovitettavissa, lisäisin yhden asian.
  Mikäli pakkokeinoja aiotaan jatkossa käyttää, pitäisi laatia käytäntö minimitoimenpiteistä ennen päätöksen tekoa. Esimerkiksi kyselytutkimus niiltä, jotka ovat noudattaneet suosituksia ja niiltä, jotka ovat toteuttaneet suosituksista poikkeavia toimenpiteitä. Siis kysely asiakkailta, jotka ovat noudattaneet eriäviä ohjeita. Kysely molemmilta osapuolilta, yhtä suuri otanta kummastakin ryhmästä.

 6. Mari Heimala

  Käräyttää joksikin muuksi ilmaisuksi, termi vie nyt tekstiltä uskottavuutta. Ottaa lukuun voisi vaihtaa huomioda-termiksi. Margariini-m ja maitoasiassa muuttaisin tähtäimen siihen, miksi edelleen suositellaan ruokia, jotka eivät ole tieteellisen tutkimuksen mukaan terveyttä edistävä vaihtoehto, vaan haittaava. Viimeiseksi lisäisin talousnäkökulman, koska raha on paras konsultto. Mitä tämä kaikki maksaa kansantaloudelle? Mitä säästettäisiin. Jos toimittaisiin toisin?

  • turpaduunari.fi

   Hyviä huomioita! Kuten myös Facebook-seinälläni jaettu huomio:

   Missä sanotaan että lääkäreiden on pakko seurata Käypä hoito suosituksia muuten syyllistyy rangaistavaan hoitovirheeseen?

   ”Vastuun rajaus

   Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta, hoidosta ja kuntoutuksesta hoitopäätöksiä tehtäessä.” (kaypahoito.fi)

   • ASR

    … parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja …

    Ihanx’ tosi myös kilpirauhashoidoissa? Duodecim-lehdessä tammikuussa 2016 olleen taikauskokoelman kuudesta kirjoittajasta Nuutilasta en ole kuullut, keskellä pari myönteisemmin arvioitua ja reunoilla nolla- ja miinustasoisia.

    Kansallisonnettomuus jos tuo kopla laatii hoitosuosituksia. Missä Välimäki ja Ilvesmäki?

 7. Thorleif Nordström

  Erittäin hyvä aloite! Luin kerran ja mieleeni tuli:
  1. Tekstissä oli toistoja ja ehkä jotain voisi kertoa lyhyemmin, mutta hyvä teksti
  2. Tekstissä viitattiin kolmeen teemaan a) kilpirauhaskiista b) CFS c) Sotkamo/VRN. Minä harkitsisin väliotsikoita.

 8. Simo Nikula

  Loistava idea ja asiallista tekstiä monista epälohdista ja omituisuuksista, mutta jos se lopullinen olisi tuollaisessa ”pötkömuodossa”, niin ministerinkin lukuhalut katoavat. Miten sorvata se lyhyemmäksi? Monen toimittajankin kuulema vanha ja hyvä (mutta vaikea toteuttaa) ohje on ollut: ”puoli pois ja loppu lyhyesti.”

 9. Ari Kaihola

  ” kevytmaitoa rasvattoman maidon sijaan ja voita margariinin sijaan.”

  Eikä se ollut edes näiden sijasta, vaan tarjottiin niiden rinnalle perinteisempi vaihtoehto! Sana suositus näyttää nykysuomessa tarkoittavan pakkoa!

Olisi kiva kuulla kommenttisi!