Valikko Sulje

Mitä on terveystietoinen elämä?

OPETUSJAKSO NUMERO 1.

Mitä on terveystietoinen elämä?

Terveystietoinen elämä koostuu kaikista niistä monista valinnoista, joita tehdään terveyden eteen. Terveys on niin suuri aarre, että sen säilyttäminen on todella tärkeää. Jos on menettänyt terveytensä, silloin kurssin aikana saa ohjeita miten saavuttaa uudelleen terveys. Jos on parantumattomasti sairastunut, oppii saavuttamaan sairautensa puitteissa parhaan mahdollisen toimintakyvyn.

Terveystietoisuuden määritelmä

Olen määritellyt terveystietoisuuden seuraavasti:

Terveystietoisuus auttaa säilyttämään terveyden, kannustaa saavuttamaan menetetyn terveyden ja tarjoaa pysyvästi sairastuneelle parhaan mahdollisen toimintakyvyn.

Terveystietoisuus tarkoittaa siis sitä, että pidetään terveyttä suuressa arvossa. Tehdään kaikki mahdollinen, jotta ei menetettäisi tätä suurinta aarretta elämässä. Mikäli kuulut tähän porukkaan, joka osaa kunnioittaa terveystietoisuutta, voit onnitella itseäsi. Mikäli terveystietoisuus on sinulle tuntematonta, voit aina oppia uutta.

TEHTÄVÄ 1

Aktiivisia opiskelijoita kehoitetaan tässä vaiheessa kirjautumaan suomenkielisenäkin saatavaan Evernote -ohjelmaan (www.evernote.com/ ). Kyseessä on perusmuodossaan ilmainen yhteinen tiedonjakeluohjelma. Löydät Evernote -ohjelmasta jatkossa kaikki tarpeelliset ja jatkuvasti täydentyvät tiedot terveydestä. Tieto ohjautuu sinulle sähköposti-osoitteesi avulla. Sinun tehtävänäsi on ottaa yhteyttä pääkouluttajaan ja suorittaa kurssin perusmaksu (20 euroa). Tämän jälkeen saat täydet oikeudet kurssimateriaaliin ja sinut kirjataan kurssille aktiivisena opiskelijana.

Kokonaisvaltainen terveys

Ihminen on kokonaisuus. Monipuolisen ja yksilökohtaisen terveysosaamisen kehittäminen on mahdollista ja se tulee monin tavoin selväksi kurssin edetessä. Tutuiksi tulevat terveyteen liittyvät ilmiöt, eli fyysisyys, henkisyys ja sosiaalisuus. Käytännön tasolla tämä näkyy miten esim. hoidetaan fyysistä kuntoa, ravitaan elimistö parhaalla mahdollisella ruoalla, palaudutaan henkisesti ja fyysisesti päivän rasituksista sekä rakennetaan vahva itsetunto.

Terveys on tärkeä voimavara

Keskeistä on ymmärtää terveyttä voimavarana jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä ja yhteiskunnassa. Kun hallitsee terveyden osa-alueet, voi tehdä tarkoitukseen sopivia ja perusteltuja terveyteen liittyviä valintoja ja suorittaa oman elämänsä tärkeitä päätöksiä. Terveystietoinen ihminen oppii arvostamaan terveyttä ja hyvinvointia. Hän kokee tärkeäksi ylläpitää ja edistää terveyttään elämän kaikissa käänteissä.

Terveystietoinen elämä -kurssilla opit arvostamaan terveystietoa ja suhtautumaan kriittisesti jaettavaan tietoon. Tärkeänä pidetään erityisesti itsetuntemukseen ja eettiseen pohdintaan liittyvää tarkastelua. Jokaisen ihmisen ollessa yksilö, on tärkeää, että kaikki tieto otetaan vastaan palvelemaan ihmisen omaa henkilökohtaista tilannetta.

TEHTÄVÄ 2

Aktiivinen opiskelija löytää Evernote -materiaalista tehtävän missä hän pohtii henkilökohtaisella tasolla, mitä hyviä ja huonoja terveyteen liittyviä valintoja hän on tehnyt tai tekee parhaillaan. Listasta voi poimia joitakin tyypillisiä hyviä ja huonoja elämänvalintoja, mutta opiskelija voi itse laatia lisää pohdinnan kohteita omasta elämästään. Tehtävän tarkoitus selviää tehtävän tarkemmassa kuvauksessa. Opiskelija lähettää tämän tehtävän valmiina pääopettajalle tarkistettavaksi ja kommentoitavaksi (christer.sundqvist@ravintokirja.fi).

Aktiivinen opiskelija saa vielä tehtävät 3 ja 4 suoritettavakseen. Ne ovat haasteellisia, mutta tavattoman tärkeitä tehtäviä kun haluat ymmärtää mitä terveystietoisuus on. Kannattaa siis tulla mukaan aktiiviopiskelijana.

Paluu kurssin pääsivulle tästä!